Inloggen
SIEKA III - ID 5875


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1918-12-28 / 1919-06-03 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Onder Nederlandse Vlag tussen:1925-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1918
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 9355 GRON 1918
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Kotter
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: W. Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 43
Launch Date: 1918-10-07
Delivery Date: 1918-12-28
Technical Data

Engine Manufacturer: Firma D. Goedkoop Jr., Werf ' 't Kromhout', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 1
Power: 45
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout gloeikop, 13 3/16-13 3/4
Speed in knots: 6.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 143.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 103.00 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.62 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 29.37 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.88 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.52 Meters Depth, moulded
Draught: 2.44 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1925
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 2 cil 100 Pk Kromhout gloeikop, 13 3/1613 3/4, 7 Kn.

Datum 00-03-1927
Type: Lengthened
Omschrijving: Verlengd bij de IJsselwerf te Rotterdam. Brt 167; Nrt 114; Dwat 215; Ll 33,62; B 5,90; H 2,52.

Ship History Data

Date/Name Ship 1918-12-28 SIEKA III
Manager: Willem Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: PSCJ

Date/Name Ship 1919-06-03 MARIE
Manager: Poul Chr. Sode, Nexø (Bornholm), Denmark
Eigenaar: Poul Chr. Sode, Nexø (Bornholm), Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nexø (Bornholm) / Denmark
Callsign: NWQD
Additional info: Aankoopprijs DKr. 115.000,--

Date/Name Ship 1923-02-00 MARIE
Manager: K. Christensen, Nexø (Bornholm), Denmark
Eigenaar: K. Christensen, Nexø (Bornholm), Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nexø (Bornholm) / Denmark
Callsign: NWQD

Date/Name Ship 1925-07-07 MARIA
Manager: Willem Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PKMS

Date/Name Ship 1932-00-00 MARIA
Manager: Jan Vermaas, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PKMS

Date/Name Ship 1933-01-30 MARIA
Manager: Freight Express Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Egbert Mooij, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PKMS
Additional info: 1934 callsign PFUF

Date/Name Ship 1946-00-00 MARIA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Egbert Mooij, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFUF

Date/Name Ship 1950-07-04 DEKLA
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Derk Tuil & Klaas Simon Springer, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDNY

Date/Name Ship 1951-08-30 DEKLA
Manager: Sibrand Wijnhold, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sibrand Wijnhold, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDNY

Date/Name Ship 1951-09-07 FRIBLO
Manager: Muller & Reitsma N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Blokzijl, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEEF

Ship Events Data

1918-12-28: Hypotheek
De Bewaarder. Dagregister deel 21, nummer 1151 den acht en twintigsten December 1900 achttien. Bouwakte tevens verklaring van eigendom. Ik, ondergetekende W. Mulder, scheepsbouwer wonende te Stadskanaal, gem. Wildervank, provincie Groningen, verklaar door deze, in de loop dezis jaars op mijn werf te Stadskanaal te hebben volbouwd, en nieuw van de hamer te water gebracht het stalen Motor-Zeil Kotterschip genaamd “SIEKA III”, groot volgens meetbrief afgegeven den 23 Januari 1918 No. 2209 bruto 404.51 KM3 of 142.79 tonnen van 2.83 M3 en netto op 292.05 KM3 of 103.09 tonnen van 2.83 M3 registertonnen, en zulks voor rekening van ondergetekende zelf, terwijl het genoemd schip bevaren zal worden door schipper W. Boll. Stadskanaal 18 December 1918. W. Mulder.
Verklaring van eigendom. Ik, ondergetekende W. Mulder, scheepsbouwer Stadskanaal, gemeente Wildervank, prov. Groningen, verklaar bij deze te zijn de enige eigenaar van het stalen Motor Kotterschip genaamd “SIEKA III”, groot 103.292 reg.ton. netto als verder boven omschreven, thans liggende aan mijne werf te Stadskanaal, welk schip nog in geen kantore van bewaring van scheepsbewijzen is teboek gesteld. Stadskanaal, 18 December 1918, W. Mulder. (In de kantlijn staat: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 30 December 1918 is nevenvermeld vaartuig gebrand met het merk: 9355 GRON 1918. De Burgemeester der gemeente Wildervank verklaart, dat hem bekent is, dat het in vorenstaande bouwakte vermeld schip inderdaad op den werf van den scheepsbouwmeester W. Mulder, gebouwd is en frisch van de hamer te water gebracht en dat de handtekening van W. Mulder voornoemd echt is. Wildervank, den 18 December 1918. De Burgemeester voornoemd P.A. Zeven l.b.
1927-12-30: Additional info
Verklaring van eigendom: De ondergeteekende Schuitema, Willem, schipper gedomicilieerd te Groningen verklaart bij deze te zijn de eenige eigenaar van het motorkotterschip 'MARIA', gebouwd te Stadskanaal in het jaar 1918, metende 473,62 kubieke meter bruto, het is gebouwd van staal, heeft 1 dek en 2 masten, vóór volkslogies, een laadruim, een machinekamer, waarin een 100 PK Kromhout motor is geplaatst, een roef en op het dek een stuurhut en wordt mechanisch voortbewogen door een schroef, zijnde een zeilschip met hulpmotor, bestemd voor de zeevaart, thuisbehoorende te Groningen, welk schip vroeger was te boekgesteld ten kantore der scheepsbewijzen te Groningen en gebrand 9355 GRON 1918. Hij verzoekt den Bewaarder van de Hypotheken, het Kadaster en de Scheepsbewijzen te Groningen daarvan de teboekstelling te verrichten volgens de bepalingen vervat in het Koninklijk Besluit van 28 December 1925. (Staatsblad no. 518) In de kantlijn is bijgeschreven: Nevenstaand schip is op 4 Januari 1928 ingebeiteld: 589 Z GRON 1928 blijkens bewijs afgegeven door den scheepsmeter B. Klop te Rotterdam d.d. 4 Januari 1928.
1928-01-04: Op 04-01-1928 als MARIA, zijnde een motorkotterschip, groot 473.62 m3 , liggende te Rotterdam, door B. Klop, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Willem Schuitema, schipper te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 589 Z GRON 1928 op het achterschip aan S.B. zijde voorkant (verhoogd) achterdek. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde 9355 GRON 1918 zijn verwijderd.)
1940-05-09: Uit Dordrecht vertrokken naar Zweden. Was gedurende de oorlog in Uddevalla opgelegd. Op 10 januari 1943 bij de Zweedse Marine, met toestemming van de Nederlandse regering in ballingschap, in gebruik als opleidingsschip. In juni 1945 weer terug in Delfzijl.
1949-02-10: Stranded
Onderweg van Terschelling naar Den Helder met oud ijzer vastgelopen op De Razende Bol. Door de sleepboten 'Stortemelk' en 'Noord Holland' vlotgebracht en naar Den Helder gesleept. Op 16-02-1949 naar Harlingen voor reparaties bij Scheepswerf Welgelegen.
NNO 10-02-1949: Coaster MARIA in nood. Aan de Oostkust van Texel aan de grond gelopen. Hedenmorgen is de coaster MARIA, metende 187 ton, komende van Terschelling op weg naar Den Helder, beoosten Texel op de zandplaat „De Bollen van het Malzwin" in de Texelstroom gestrand. De schipper gaf het vlagsignaal „D. Z.": Verzoeke onmiddellijk assistentie. De motorreddingboot DORUS RIJKERS van de N.Z.H.R.M. is uit de haven van 'Nieuwe Diep uitgevaren en ook de sleepboten STORTEMELK, NOORD HOLLAND, respectievelijk van de firma's Doeksen en Wijsmuller begaven zich naar het in nood verkerende schip. De coaster MARIA is dwars door Oude Schild aan de Oostkant van Texel aan de grond gelopen. Het eerste schip, dat ter assistentie uitvoer, was de loodsboot ZEEMEEUW. Het gelukte echter niet het gestrande vaartuig te bereiken. Wel nam de bemanning het vlaggesein van de MARIA waar en kon zij doorgeven, dat het schip onmiddellijk hulp nodig had. Daarop zijn de NOORD HOLLAND en de STORTEMELK uitgevaren. Waarschijnlijk bevinden zich aan boord van de coaster zes man. Er is weliswaar een klein lek in de boot geslagen, doch met voldoende pompen levert dit geen ernstig gevaar op. De gehele bemanning is aan boord gebleven. Men hoopt de MARIA vanmiddag tegen vijf uur bij hoog water vlot te krijgen.
NNO 11-02-1949: Coaster MARIA niet in gevaar. De coaster MARIA, die, zoals gemeld, aan de Oostkust van Texel aan de grond is gelopen, is gisteren nog niet vlot gesleept kunnen worden. Het schip, dat toebehoort aan de reder J. Mooy te Groningen, heeft ten gevolge van het ongeval een klein lek opgelopen, doch met voldoende pompen levert dit geen ernstig gevaar op. De gehele bemanning is dan ook aan boord gebleven. De sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK bereikten gistermiddag tussen drie uur en kwart voor vier de coaster. De schipper had intussen een contract gesloten met 4 vissersboten van Texel en een uit Den Helder om zijn schip vlot te slepen, hetgeen echter is mislukt. De beide sleepboten zouden nu vandaag bij hoog water pogen de MARIA van de zandplaat af te slepen.
NNO 12-02-1949: Coaster MARIA nog niet vlot. De 187 ton metende Groninger coaster MARIA, die donderdagmorgen bij Texel is gestrand, zit nog steeds vast op de bollen van het Malzwin, aan de Oostkust van Texel. De reddingboot DORUS RIJKERS van de Noord-Zuid Hollandse Reddingmaatschappij heeft de gehele nacht van Donderdag, op Vrijdag in de buurt van het schip doorgebracht, teneinde hulp te kunnen verlenen in geval van nood. Gistermorgen hebben de sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK tevergeefs pogingen in het werk gesteld het kustvaartuig vlot te slepen. De uit vijf koppen bestaande bemanning van de MARIA (inclusief de vrouw van de gezagvoerder) is daarop begonnen de lading, die uit oud ijzer bestaat, in zee te werpen, teneinde het schip lichter te maken. Het weer klaarde in de loop van de dag op en de zee werd rustig, zodat de DORUS RIJKERS terug voer naar Den Helder.
NNO 14-02-1949: Coaster MARIA kwam in beweging - Maar na 60 meter zat zij opnieuw vast. Gisterochtend, bij hoog water, zijn de sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK erin geslaagd beweging te krijgen in de donderdagmorgen bij Texel gestrande Groninger coaster MARIA. Het vaartuig, dat bij laag water droog stond op de bollen van de Balg, vlak ten Oosten van Den Burg, werd 60 meter zeewaarts versleept. Toen bleef het opnieuw steken, omdat het tij zakte. Gisteravond tegen 7 uur trokken de beide sleepboten opnieuw de kabels aan in de hoop het scheepje eindelijk uit zijn benarde positie te bevrijden. In de afgelopen dagen heeft de 5 koppen tellende bemanning van de MARIA een derde deel van de uit 210 ton oud ijzer bestaande lading over boord geworpen, ten einde het schip lichter te maken. Ten gevolge van de ongunstige waterstand zijn de pogingen van de beide sleepboten niet met succes bekroond. Door het vrij stille weer bereikte het water ook bij de vloed geen hoge stand. Wel kwam er even beweging in het scheepje, doch daar bleef het bij. Met man en macht werken bemanning van sleepboten en MARIA, geassisteerd door havenarbeiders uit Den Helder, die per motorvlet heen en weer gaan, samen aan de lossing van het oud ijzer.
NNO 15-02-1949: Coaster MARIA vlot. De Groninger coaster MARIA, die ruim 4½ etmaal beoosten Den Burg bij Texel op een zandplaat vast heeft gezeten, is gisteravond tegen acht uur vlot gesleept door de sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK, welke sinds donderdag jl. reeds verscheidene pogingen hiertoe hadden gedaan. Het scheepje is nu op weg naar de haven van Nieuwediep.
1950-00-00: In 1950 krukas gebroken en gerepareerd bij Kromhout te Amsterdam.
1951-03-05: Op 05-03-1951, met averij aan de motor, Cuxhaven binnengesleept.
1951-05-05: Op 05-05-1951, door m.s.”Maria Theresa” (1949-391) op sleep genomen en vanuit Cuxhaven naar Amsterdam voor reparatie. 07-05-1951 te Amsterdam aangekomen.
1952-11-08: Sprang a leak
Op 08-11-1952 op reis van Rotterdam naar Aalborg met een lading goederen te Aarhus binnengelopen, omdat de “Friblo” zwaar over haar merk lag.
10-11-1952 bij het lossen van een deel van de lading komt m’n tot de ontdekking dat er 1 meter water in het ruim stond. 11-11-1952 na oplossen van de lading is schip veiliggesteld.
1954-12-12: Final Fate: Sunk

Onderweg van IJmuiden naar Londen met 211 ton bundels ijzeren platen gezonken 28 mijl west van IJmuiden ter hoogte van Goeree lichtschip ten gevolge van lekkage in de machinekamer. De bemanning werd gered door het m.s. 'Prins Frederik Willem'.

Afbeeldingen


Omschrijving: Maria 1918 (ex Marie ex Sieka III)
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Maria (ex Sieka III) - liggende aan de Hoge der A te Groningen.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Maria 1918 ex Marie ex Sieka III.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Friblo 1918 (ex Dekla ex Maria ex Marie ex Sieka III) liggende bij de sluizen van IJmuiden in 1955.
Collectie: Baan, Jouke van der
Vervaardiger: Baan, Jouke van der
Algemene informatie

1919

SV270219
Delfzijl, 26 februari. Aangekomen SIEKA III, Bol, met aardappelen van Nieuweschans naar Amsterdam.
DT 040419
IJmuiden, 4 april. Vertrokken SIEKA III naar Ronneby.
Schuttevaer 12.04.1919:
Te IJmuiden ligt voor de eerste reis naar Ronneby (Zweden) zeilklaar de in Haarlem met ijzer beladen stalen motorschoener 'SIEKA III', welke voor eigen rekening gebouwd werd op de werf van den heer W. Mulder te Stadskanaal. Het schip is uitgerust met een Kromhoutmotor van 45 P.K. en wordt gevoerd door kapitein W. Boll.

1949

NNO 100249
Coaster MARIA in nood Aan de Oostkust van Texel aan de grond gelopen.
Hedenmorgen is de coaster MARIA, metende 187 ton, komende van Terschelling op weg naar Den Helder, beoosten Texel op de zandplaat „De Bollen van het Malzwin" in de Texelstroom gestrand. De schipper gaf het vlagsignaal „D. Z.": Verzoeke onmiddellijk assistentie. De motorreddingboot DORUS RIJKERS van de N.Z.H.R.M. is uit de haven van 'Nieuwe Diep uitgevaren en ook de sleepboten STORTEMELK, NOORD HOLLAND, respectievelijk van de firma's Doeksen en Wijsmuller begaven zich naar het in nood verkerende schip. De coaster MARIA is dwars door Oude Schild aan de Oostkant van Texel aan de grond gelopen. Het eerste schip, dat ter assistentie uitvoer, was de loodsboot ZEEMEEUW. Het gelukte echter niet het gestrande vaartuig te bereiken. Wel nam de bemanning het vlaggesein van de MARIA waar en kon zij doorgeven, dat het schip onmiddellijk hulp nodig had. Daarop zijn de NOORD HOLLAND en de STORTEMELK uitgevaren. Waarschijnlijk bevinden zich aan boord van de coaster zes man. Er is weliswaar een klein lek in de boot geslagen, doch met voldoende pompen levert dit geen ernstig gevaar op. De gehele bemanning is aan boord gebleven. Men hoopt de MARIA vanmiddag tegen vijf uur bij hoog water vlot te krijgen.

NNO 110249
Coaster MARIA niet in gevaar.
De coaster MARIA, die, zoals gemeld, aan de Oostkust van Texel aan de grond is gelopen, is gisteren nog niet vlot gesleept kunnen worden. Het schip, dat toebehoort aan de reder J. Mooy te Groningen, heeft ten gevolge van het ongeval een klein lek opgelopen, doch met voldoende pompen levert dit geen ernstig gevaar op. De gehele bemanning is dan ook aan boord gebleven. De sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK bereikten gistermiddag tussen drie uur en kwart voor vier de coaster. De schipper had intussen een contract gesloten met 4 vissersboten van Texel en een uit Den Helder om zijn schip vlot te slepen, hetgeen echter is mislukt. De beide sleepboten zouden nu vandaag bij hoog water pogen de MARIA van de zandplaat af te slepen.

NNO 120249
Coaster MARIA nog niet vlot.
De 187 ton metende Groninger coaster MARIA, die donderdagmorgen bij Texel is gestrand, zit nog steeds vast op de bollen van het Malzwin, aan de Oostkust van Texel. De reddingboot DORUS RIJKERS van de Noord-Zuid Hollandse Reddingmaatschappij heeft de gehele nacht van Donderdag, op Vrijdag in de buurt van het schip doorgebracht, teneinde hulp te kunnen verlenen in geval van nood. Gistermorgen hebben de sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK tevergeefs pogingen in het werk gesteld het kustvaartuig vlot te slepen. De uit vijf koppen bestaande bemanning van de MARIA (inclusief de vrouw van de gezagvoerder) is daarop begonnen de lading, die uit oud ijzer bestaat, in zee te werpen, teneinde het schip lichter te maken. Het weer klaarde in de loop van de dag op en de zee werd rustig, zodat de DORUS RIJKERS terug voer naar Den Helder.

NNO 140249
Coaster MARIA kwam in beweging - Maar na 60 meter zat zij opnieuw vast.
Gisterochtend, bij hoog water, zijn de sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK erin geslaagd beweging te krijgen in de donderdagmorgen bij Texel gestrande Groninger coaster MARIA. Het vaartuig, dat bij laag water droog stond op de bollen van de Balg, vlak ten Oosten van Den Burg, werd 60 meter zeewaarts versleept. Toen bleef het opnieuw steken, omdat het tij zakte. Gisteravond tegen 7 uur trokken de beide sleepboten opnieuw de kabels aan in de hoop het scheepje eindelijk uit zijn benarde positie te bevrijden. In de afgelopen dagen heeft de 5 koppen tellende bemanning van de MARIA een derde deel van de uit 210 ton oud ijzer bestaande lading over boord geworpen, ten einde het schip lichter te maken. Ten gevolge van de ongunstige waterstand zijn de pogingen van de beide sleepboten niet met succes bekroond. Door het vrij stille weer bereikte het water ook bij de vloed geen hoge stand. Wel kwam er even beweging in het scheepje, doch daar bleef het bij. Met man en macht werken bemanning van sleepboten en MARIA, geassisteerd door havenarbeiders uit Den Helder, die per motorvlet heen en weer gaan, samen aan de lossing van het oud ijzer.

NNO 150249
Coaster MARIA vlot.
De Groninger coaster MARIA, die ruim 4½ etmaal beoosten Den Burg bij Texel op een zandplaat vast heeft gezeten, is gisteravond tegen acht uur vlot gesleept door de sleepboten NOORD HOLLAND en STORTEMELK, welke sinds donderdag jl. reeds verscheidene pogingen hiertoe hadden gedaan. Het scheepje is nu op weg naar de haven van Nieuwediep.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten