Inloggen
SERTAN - ID 5844


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5175056
Nat. Official Number: 9889 Z ROTT 1957
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 4
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Suurmeijer, N.V. Scheepswerf 'Vooruitgang', Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 184
Launch Date: 1957-02-13
Delivery Date: 1957-04-27
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 600
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor nr. 2069 Type TMAS336 (330x600) 300 rpm
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 274.00 Net tonnage
Deadweight: 846.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 38518 Cubic Feet
Bale: 35135 Cubic Feet
 
Length 1: 61.41 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 58.42 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.25 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.24 Meters Depth, moulded
Draught: 3.69 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1957-04-27 SERTAN
Manager: Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHLO

Date/Name Ship 1962-07-16 JONETTA
Manager: I/S Lars Rej Johansen & Knut A. Knutsen, Oslo, Norway
Eigenaar: I/S Lars Rej Johansen & Knut A. Knutsen, Oslo, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Oslo / Norway
Callsign: JXSX

Ship Events Data

1957-02-13: NvhN 13-02-1957: Tewaterlating m.s. SERTAN. Bij de N.V. Scheepswerf Vooruitgang van de Gebrs. Suurmeijer te Foxhol werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig Sertan, dat wordt gebouwd voor rekening van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij N.V. te Rotterdam. De Sertan, bouwnummer 184, is van het gladdektype, meet 850 ton d.w.t. en zal worden uitgerust met een 600 pk. motor. In de machinekamer zullen voorts 2 hulpmotoren van 40 p.k. worden opgesteld. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en de Scheepvaartinspectie voor de onbeperkte vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een zusterschip voor dezelfde rederij. Dit schip zal eveneens worden uitgerust met een 600 p.k. motor.
1957-04-17: Als SERTAN, zijnde een motorschip, metende 1413.34 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravehage no. 10570 d.d. 09-04-1957, liggende te Foxhol, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, vaar haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 9889 Z ROTT 1957 op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot dekhuis op kampanje, 4.30 m. uit hekplaat, 0.40 m. uit lengteas en 1.45 m. uit dek.
1957-04-29: Het Vrije Volk 29-04-1957: Proefvaart SERTAN. Op de Eems vond de proefvaart plaats met het kustvaartuig Sertan, bestemd voor de N.V. Stoomvaartmaatschappij Van Nievelt Goudriaan en Co. te Rotterdam en gebouwd bij de N.V. scheepswerf Vooruitgang, Gebrs. Suurmeijer te Foxhol. Het vaartuig, dat tot het gladdektype behoort, meet 850 ton dw. Met een 600 pk Werkspoormotor werd een snelheid behaald van ruim 11.5 mijl.
1960-11-14: Onderweg van Rotterdam naar Manchester met een lading van 350 ton stukgoed voor de sluis van het Manchester Ship Canal tegen een paal (lichtopstand) gevaren. Na zware slagzij gezonken aan een kleine pier buiten de sluis. In 04-1961 geborgen en gesleept naar Manchester gebracht en 12-04-1961 Constructive Total Loss verklaart. In 06-1962 verkocht aan I/S Lars Rej. Johansen & Knut A. Knutsen te Oslo,Noorwegen. In 08-1962 naar Haugesund gesleept door sleepboot ”THOR III”, samen met de opgekochte “FRESHFIELD”, die ook als wrak gekocht werd door I/S Lars Rej. Johansen & Knut A. Knutsen te Oslo. De “FRESHFIELD” is gebouwd bij N.V. IJsselwerf te Rotterdam en op 10-11-1961 gezonken na een aanvaring met de “THE LADY GWENDOLEN” 1953-1166 BRT. In 11-1962 hersteld door Brodrene Lothe AS Flytedokken te Haugesund.

De Telegraaf 15-11-1960: Ned. kustvaarder zonk: bemanning werd gered. Eigen nieuwsdienst. Manchester, maandagavond. De 13 leden van de bemanning en de vrouw van de eerste stuurman van de Nederlandse kuster „SERTAN”, stelden zich vanavond in de reddingboot in veiligheid, nadat hun schip op een pier van de Eastham sluizen aan de ingang van het Manchester kanaal was gevaren en zonk. De 499 ton metende kuster maakte na de aanvaring slagzij, doordat het water het ontstane gat binnenstroomde. De pompen werden in werking gezet, maar konden het niet aan en het schip begon langzaam te zinken. Het helde over en de brug, die nu nog boven water uitsteekt rust op de oever van het kanaal. Kapitein Johannes Vugt (30) zei later: „We probeerden het schip recht te houden, maar er kwam te veel water binnen en wij moesten haar snel verlaten. De eerste stuurman, de 20-jarlge Van Baaren uit Den Haag, verklaarde, dat de bemanning vrijwel alle bezittingen had verloren. De geredde vrouw vertelde: „Ik merkte pas, dat er iets niet in orde was, toen mijn man binnen kwam en zei dat ik mij aan moest kleden. Ik ging naar het kombuis en de kok vertelde mij dat het schip zinkende was. Duikers zullen vandaag naar beneden gaan om vastte stellen hoe ernstig de schade aan de „Sertan” is.

Het Vrije Volk 23-03-1961: Hoofdinspecteur Scheepvaart: Straf de kapitein van “SERTAN” niet. (Van, een onzer verslaggevers) „Kapitein J.W. V. van de “Sertan” kon moeilijk verwachten, dat het stoten, van zijn schip tegen een houten ducdalf bijde sluis van het Manchester Ship Canal voor zijn schip zulke ernstige gevolgen zou hebben. Wel had het op zijn weg gelegen althans een poging te doen om het schip, toen het veel water bleek te maken, in het kanaal ergens aan de grond te zetten en voor algehele ondergang te behoeden. Tot deze conclusie kwam gisteren de hoofdinspecteur voor de Scheepvaart de heer J.A.Metz, bij de behandeling door de Raad voor de Scheepvaart van het zinken van de coaster “Sertan” (490 brt.) op 14 december jl. De omstandigheden waaronder, zich de ramp afspeelde, waren echter zodanig, dat er niet kon worden gesproken van ernstige schuld van de kapitein aan het zinken van zijn schip. De hoofdinspecteur stelde dan ook de raad voor hem niet te straffen. De “Sertan”, die toebehoort aan de rederij VanNievelt Goudriaan te Rotterdam, was 13 december uit Rotterdam naar Liverpool vertrokken met een lading stukgoed. Toen het schip de volgende dag bij de sluizen van Manchester Ship Canal bij Eastham arriveerde, waren deze dicht. In overleg met de loods besloot de kapitein een „rondtorn” (cirkel) te maken omdat het te gevaarlijk was voorstrooms voor de nauwe sluisingang te blijven liggen. Order. Bij deze manoeuvre raakte het schip door de wind en de stroom aan stuurboord een houten ducdalf, die op een betonnen voetstuk met uitstekende kragen stond en begon terstond water te maken. In de sluis gekomen, kreeg de kapitein van de sluismeester order terstond door te varen naar Het Kanaal en daar te meren. Twee uur later was de “Sertan” gezonken, nadat alle leden van de bemanning tijdig van boord waren gegaan. Kapiten V. had niet zo gauw gezien dat zijn schip zinkende was, omdat het na de (niet hard aangekomen) schok zich snel herstelde. Eenmaal gemeerd, bleek dat de pompen het binnenstromende water niet aankonden. Van het feit, dat hij niet geprobeerd had zijn schip te redden door het tegen de kanaaloever aan de grond te zetten, kon de kapitein geen verklaring geven. De “Sertan” ligt nog altijd onder water. Wel is de lading intussen zoveel mogelijk gelost.

Het Vrije Volk 15-05-1961: Kapt. “SERTAN“ niet schuldig aan scheepsramp. (Van een onzer verslaggevers.) De Raad voor de scheepvaart heeft uitspraak gedaan in de zaak van de Rotterdamse coaster Sertan die op 14 november 1960 tegen een paal bij de ingang van het Manchester Ship Canal is gestoten en daarna gezonken. De raad is van oordeel dat de kapitein van de Sertan de heer J. W. V. uit Breda, geen schuld treft voor deze ramp. Hij kon niet weten dat de paal waartegen zijn schip aandreef, onder water op een uitstekende betonnen fundering stond. De scherpe rand van deze fundering haalde de huid van het schip open. De loods had kapitein V. niet over dit uitsteeksel van de paal ingelicht.
1963-12-13: Final Fate:
Onderweg van Stavanger naar Tromso en Kirkenes met een lading voorgespannen betonnen balken, in zwaar weer bij Namsos ten noorden van de vuurtoren van Halten gekapseisd en gezonken in pos 64.28.N. - 11.30.O. Van de bemanning van 11 personen overleefde alleen de kapitein de ramp.

Afbeeldingen


Omschrijving: SERTAN on trials
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SERTAN op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SERTAN gezonken 14 november 1960
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: World Ship Photo Library
Onderwerp: Schade

Omschrijving: JONETTA
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Rayner, Tom

Omschrijving: JONETTA
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname
Algemene informatie

 

NvhN 130257
Tewaterlating m.s. SERTAN.
Bij de N.V. Scheepswerf Vooruitgang van de Gebrs. Suurmeijer te Foxhol werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig SERTAN, dat wordt gebouwd voor rekening van Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij N.V. te Rotterdam. De SERTAN, bouwnummer 184, is van het gladdek type, meet 850 ton dwt. en zal worden uitgerust met een 600 pk. motor. In de machinekamer zullen voorts 2 hulpmotoren van 40 pk. worden opgesteld. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en de Scheepvaartinspectie voor de onbeperkte vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een zusterschip voor dezelfde rederij. Dit schip zal eveneens worden uitgerust met een 600 pk. motor.

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Book
Omschrijving: - Behouden Vaart 1905 - 1955 Een halve eeuw Scheepvaart. Gedenkboek Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij. N.V. - Jaar 1955.
- Op de uitkijk, aan het roer. NIGOCO 75 Jaar. - Jaar 1980 - Donia Pers Producties, Rotterdam.
- Van Nievelt, Goudriaan & Co. 1905 - 1980. ISBN 90 228 1850 0 - Jaar 1981 - Unieboek B.V., Bussum.
- Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij (NIGOCO) - ISBN 90 6013 029 4 - Jaar 1995 - De Alk B.V., Alkmaar, Holland.
- De vlag gestreken. De laatste jaren van de rederij Van Nievelt, Goudriaan & Co. door George Reuchlin. - Jaar 2000.