Inloggen
SANTA LUCIA - ID 5712


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1947
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 2262 Z GRON 1947
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bodewes Scheepswerven N.V., Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 366
Launch Date: 1947-05-14
Delivery Date: 1947-08-02
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor Type (300x480)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 396.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 209.00 Net tonnage
Deadweight: 540.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 30000 Cubic Feet
Bale: 28200 Cubic Feet
 
Length 1: 47.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 43.87 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.96 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.84 Meters Depth, moulded
Draught: 3.30 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1947-08-02 SANTA LUCIA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Reederij 'Santa Lucia', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Johan Adolf van Overklift
Homeport / Flag: Munnekezijl / Netherlands
Callsign: PHIJ

Ship Events Data

1947-07-29: Op 29-07-1947 als SANTA LUCIA, zijnde een motorvrachtschip, groot 1122.45 m3 bruto inhoud, volgens meetbrief d.d. 26-07-1947 no. 7055, liggende te Martenshoek, door J. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2262 Z GRON 1947 op het achterschip, in het achterschot van het dekhuis op verhoogd achterdek, 5.40 m. uit hekpklaat, op de lengteas en 1.25 m. boven dek.
1947-08-05: NvhN 05-08-1947: Proefvaart „SANTA LUCIA". Onder grote belangstelling werd Zaterdag J.l, te Delfzijl op de Eems de goed geslaagde proeftocht gehouden van de nieuwe stalen motorcoaster „SANTA LUCIA" groot ca. 550 ton D.W. voor rekening van de Erven v. Dijk te Groningen!. (Opm.: Dit moet de N.V. Rederij Santa Lucia (Directeur J.A. van Overklift te Munnekezijl, te Groningen zijn.)
1947-11-26: NvhN 26-11-1947: "SANTA LUCIA” had aanvaring. Het te Groningen thuis behorend motorschip „Santa Lucia", onderweg in ballast van Stockholm naar Frederikshamn (Finland) is enkele uren na vertrek uit Stockholm in aanvaring gekomen met het Zweedse m.s. „Sigurd" van de rederij „Svea" te Stockholm, welk schip na de aanvaring is gezonken. De „Santa Lucia" heeft een gat in de voorsteven ca. 1 meter boven de waterlijn en is teruggekeerd naar Stockholm, waarschijnlijk met de bemanning van de „Sigurd" aan boord. De „Santa Lucia" voer onder loodsaanwijzing, de „Sigurd" had geen loods aan boord.
Nederlandse Staatscourant 06-01-1950: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de aanvaring van het motorschip Santa Lucia met het tegenliggend Zweedse motorschip Sigurd nabij Stegesund in de bocht van Kodjupet tijdens reis van Stockholm naar Frederikshamn in ballast. De bemanning bestond uit negen personen. De Santa Lucia vertrok om 17.15 uur uit Stockholm. Het was goed helder weer , de wind Oost 5/6 en onder loods aanwijzing voer het door de Stockholmer Scheren. Om 18.00 uur gaf kapitein L. van Bruggen de wacht over aan de stuurman en ging naar beneden om te eten. Op de brug waren behalve de stuurman ook de loods en de roerganger. Omstreeks 18.30 uur werd vooruit een tegenligger waar genomen. Daar het vaarwater bij Stegesund niet breed is, werd vaart geminderd tot langzaam en hield men zo dicht mogelijk langs de prikken aan stuurboord. Na het passeren van de tegenligger werd weer volle kracht gevaren. Korte tijd voordat Kodjupet dwars was, zag men aan stuurboord vooruit een tegenligger, dat de Zweedse Sigurd bleek te zijn, die ongeveer tegelijk met de Santa Lucia bij een boei moest zijn waar het vaarwater een scherpe bocht maakt, voor de Santa Lucia naar stuurboord. Bij deze boei is het vaarwater slechts veertien meter breed. Hierop minderde de Santa Lucia eerst vaart, stopte daarna en gaf dan volle kracht achteruit om de Sigurd gelegenheid te geven voor over te lopen. Door de oostelijke bries sloeg de kop van de Santa Lucia naar bakboord en raakte de Sigurd. De Santa Lucia had enige schade en ging terug naar Stockholm terwijl de Sigurd aan de grond gezet moest worden om zinken te voorkomen. Oordeel van de Raad is dat gebleken is dat kapitein L. van Bruggen de navigatie in de Stockholmer Scheren geheel aan de loods heeft over gelaten, zonder met deze overleg te plegen omtrent de te volgen route. Toen de kapitein om 18.00 uur, zonder van de navigatie op de hoogte te zijn, de wacht aan de stuurman overgaf en de brug verliet, gaf hij geen orders hem te waarschuwen bij nadering van nauwe vaarwaters en zeker wanneer daar tegenliggers moesten worden gepasseerd. De Raad meent, dat de kapitein, door geen overleg te plegen met de loods en zonder voldoende orders de brug te verlaten, niet voldoende besef van zijn verantwoordelijkheid heeft getoond. De Raad bestraft daarom kapitein Lukas van Bruggen, geboren 17 mei 1907, wonende te Groningen, disciplinair door het uitspreken van een berisping.
1951-09-03: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het motorschip Santa Lucia bij Gotska Sandö Norre, benoorden Gotland op reis van Stockton on Tees naar Abö beladen met stukgoed. Omstreeks 21.30 uur liep het schip aan de grond en werd de motor gestopt. Er werd een anker uit gebracht om te voorkomen dat het schip hoger op het strand gezet zou worden. Daarna werd een deel van de deklast geworpen en om 06.00 uur in de morgen van 4 september slaagde men erin het schip vlot te krijgen. Oordeel van de Raad is dat het aan de grond lopen van de Santa Lucia te wijten is aan de zorgeloze navigatie van kapitein Minke. Wanneer de volgens het journaal gestuurde koersen vanaf 12.50 uur, toen Stora Karlsö werd gepasseerd, in de kaart worden gezet, blijkt, dat te 16.50 uur bij het passeren van Stenkyrkehuk het schip 3’ was ingezet. Blijkbaar werden er geen kruispeilingen genomen om de gis te controleren en ook na 16.50 uur is niets gedaan om de gis te controleren want er staat geen enkele peiling in de kaart. Hoewel de kapitein tijdig gelegenheid kreeg een kruispeiling te nemen, toen het vuur van Gotska Sandö Norre in zicht kwam, liet hij dit na. De Raad heeft sterk de indruk dat de kapitein enkel op zicht langs Gotska Sandö heeft willen varen zonder de moeite te nemen zijn gis te verbeteren. Daar de schade aan het schip gering is geweest en daar de Raad vertrouwt, dat dit ongeval deze kapitein, die nog niet lang als zodanig had gevaren, een ernstige les is geweest, besluit de Raad de kapitein niet zwaar te straffen. De Raad straft mitsdien kapitein Albert J. Minke, geboren 27 augustus 1916, wonende te Ilford, Engeland, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op Nederlandse zeeschepen voor de tijd van één week. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 6 juni 1952.
1964-12-05: Final Fate:
Onderweg van Goole (2 december vertrokken) naar Kopenhagen met een lading van 493 ton steenkolen in zwaar weer ten gevolge van motorstoring en slagzij gezonken bij Borkum. De bemanning werd gered door de loodsboot Castor van Delfzijl.
1964-12-05: NvhN 05-12-1964: Groninger kustvaarder SANTA LUCIA gezonken. Opvarenden behouden te Delfzijl aan wal. (Van onze redactie te Delfzijl) „We hadden slagzij, die steeds erger werd. Op het laatst lagen we zo scheef, dat we geen olie meer konden smeren. De motor, die al een paar keer had geweigerd, viel uit en toen wist ik dat het schip verloren was. We gooiden een opblaasbaar vlot overboord en zijn er in gesprongen. Het vlot was nog niet eens zo ver weg toen het schip zonk. Een half uur later werden we door de Nederlandse loodsboot Castor opgepikt". In sobere bewoordingen vertelde kapitein L. H. Siertsema (38) uit Groningen (een zoon van de Groninger advocaat mr. J. Siertsema) ons wat er vannacht omstreeks één uur in de Eemsmonding nabij Borkum met de Groninger kustvaarder Santa Lucia en zijn bemanning is gebeurd. Scheepskat verdronken. We spraken met hem aan boord van de loodsenafhaler Eems, die de opvarenden van de loodsboot naar Delfzijl bracht. Het relaas van kapitein Siertsema was enerzijds triest om het verlies van schip, lading en persoonlijke bezittingen, anderzijds opgewekt om het behoud van het leven van acht bemanningsleden. Alleen de scheepspoes Miekie, die door haar Poolse afkomst „de communist" werd genoemd, is tot spijt van alle opvarenden in de golven verdwenen. Kapitein Siertsema, die precies een jaar op dit schip voer („Het vorige jaar ben je in de nacht van 4 op 5 december om half twee aan boord gegaan. Dat was in het Kielerkanaal', wist zijn vrouw, die zich naar Delfzijl begeven had, zich te herinneren), vertelde dat het 520 ton d.w. metende schip vierentwintig uur voor de ramp moeilijkheden kreeg. Er sloeg een grondzee over, die enkele deuren aan bakboordzij de wegsloeg. Waarschijnlijk is de uit kolen bestaande lading toen gaan schuiven, wat de slagzij veroorzaakte. „We wilden eigenlijk verder varen, maar de motor weigerde een paar keer en de schroefas liep warm, zodat we besloten onze reis van Goole naar Kopenhagen te onderbreken en de Eems op te varen", aldus kapitein Siertsema, die, naar men ons vertelde, onder alle omstandigheden doodkalm blijft. Grond zeeën. In de Eemsmonding kreeg de Santa Lucia met grondzeeën te maken, die het schip méér slagzij deed maken. Kapitein Siertsema realiseerde zich, toen de motor uitviel, maar al te goed dat de kustvaarder reddeloos verloren was. Hij gaf zijn bemanning, die hij ongeveer een kwartier tevoren had laten wekken, de opdracht van boord te gaan. Er was op dat ogenblik haast geboden. By het overspringen op het vlot raakte de kapitein nog even in het koude, hoog opgezweepte water. Hij ging tussen het schip en het vlot een paar maal kopjeonder. „0e stuurman en de meester hebben me er, geloof ik, uitgetrokken", zei hij. Op de vraag van een opvarende of hij de lijn nog vast had, antwoordde hij bevestigend. Lof voor vlot. Veel lof had de kapitein voor het vlot. Hij vertelde ons hoe het tegen de romp van de loodsboot Castor werd geslagen en alle klappen uitstekend opving. „Zet u ook maar in de krant dat het zo fijn is dat de loodsboten radio-telefonie hebben, anders waren we niet gevonden", zei ons stuurman J. van de Veen (23) uit Appingedam. Ze vertelden, dat alleen de loodsboten voor de Eems deze voorziening hebben. De loodsboot was de Santa Lucia al tegemoet gekomen. Op dat moment was er windkracht acht, in buien zelfs uitlopend tot tien. De bemanning hééft bij het aan boord gaan van de Castor nog wel enkele moeilijke ogenblikken gehad, maar tenslotte kregen de mannen van de loodsboot toch de gelegenheid om de natte geredden te verzorgen. En ze kweten zich uitstekend van hun taak, naar ons werd verzekerd. Eerste reis van kok. Voor de kok, de 27-jarige M. C. M. Buist uit Tilburg was alles nog iets ongewoner dan voor de anderen. Hij was pas sedert 27 november aan boord en het was zijn eerste reis. „Ach, ik dacht ik moet me maar kalm houden. Er moet geen paniek komen" vertelde hij terwijl hij met een hand langs zijn stoppelbaard streek. „Weer varen? Ja, waarom niet!?" Een geluk vond men het dat in Goole de vrouw van machinist G. A. Heringa uit Leeuwarden van boord was gegaan. De machinist is juist gisteren 41 jaar geworden. Twee Spaanse opvarenden zouden in het Kielerkanaal van boord stappen om naar huis te gaan. Aan boord van de Santa Lucia, die eigendom van de gelijknamige rederij te Groningen is, voeren voorts nog de 18-jarige tweede machinist G. Postma uit Valkenburg en de 21-jarige matroos J. J. D. Schram uit Vlissingen.


Afbeeldingen


Omschrijving: SANTA LUCIA launch
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SANTA LUCIA launch
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Foto Folkers, Groningen

Omschrijving: SANTA LUCIA on trials
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SANTA LUCIA on trials and delivery
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SANTA LUCIA, foto Delfzijl, datum onbekend.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SANTA LUCIA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: SANTA LUCIA
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Jaaroverzicht vrachten 1961.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown