Inloggen
RUST ROEST - ID 5622

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5364 GRON 1898
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Iron and steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Pieter Lucas Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 8
Launch Date: 1898-04-00
Delivery Date: 1898-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 78.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 60.00 Net tonnage
Deadweight: 148.00 tons deadweight closed (1016 kg)
 
Length 1: 24.37 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.05 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 1944-00-00
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1944 gemotoriseerd met een 90 PK Krupp Juncker motor no. 41363 aangeb. op het carter.

Datum 1950-00-00
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In19?? gehermotoriseerd met een 4 cyl. 4 takt Mercedes Benz dieselmotor van 120 PK type M204B, nummer 6502308 aangebr. op het motorblok B.B. zijde ter hoogte van de oliefilter.

Ship History Data

Date/Name Ship 1898-03-00 RUST ROEST
Manager: Klaas van der Veen Gzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Klaas van der Veen Gzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PRMV

Date/Name Ship 1924-07-31 GOEDE HOOP
Manager: Jan Hendrik Sweepe, Musselkanaal, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Hendrik Sweepe, Musselkanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Musselkanaal / Netherlands

Ship Events Data

1898-03-21: Dagregister deel 14 nummer 343, den twee en twintigsten Maart 1800 acht en negentig. Eigendomverklaring. Ik, ondergetekende, Klaas van der Veen Gzn., schipper gedomicilieerd te Gasselternijveen, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd Rust Roest, gebouwd te Stadskanaal, gemeente Wildervank, hebbende een dek en een mast, zijnde groot een honderd vier en veertig kubieke meter, thans liggende te Stadskanaal, gemeente Wildervank en gevoerd wordende door mij schipper. Stadskanaal, gemeente Wildervank, den een en twintigsten Maart 1800 acht en negentig. Klaas van der Veen Gzn. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5364)
1902-05-19: Als "RUST ROEST", eigenaar K.v.d. Veen, Gasselternijveen, meting te Dordrecht op 19-05-1902 no. D1112N.
1913-00-00: In 1913 wordt het schip in een advertentie te koop aangeboden. Te bevragen bij K. van der Veen Gzn. (Blijkbaar niet verkocht want het schip staat in GL 1923 nog steeds van K. van der Veen)
1925-00-00: Op 31-07-1924 voor Hfl. 6.000,-- verkocht aan Jan Hendrik Sweepe, Musselkanaal, voor de binnenvaart, die het schip herdoopt in GOEDE HOOP.
1928-09-14: Op 14-09-1928 als GOEDE HOOP, zijnde een tjalk, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Hendrik Sweepe, schipper te Musselkanaal, van een nieuw brandmerk voorzien door het branden van 899 B GRON 1928 op 't achterschip bij de achtersteven in de lijst van de lichtkap. (Opm.: Brandmerk 5364 GRON 1898 is verwijderd.) Omschrijving: Tjalk, hebbende 1 dek, 1 mast, 1 laadruim, 1 vooronder en een roef, zijnde een zeilschip niet voorzien van mechanische kracht.
1937-06-17: Op 17-06-1937 als "GOEDE HOOP" verkocht aan Allard Kwast, Rijksinspecteur voor de Werkverschaffing, Delfzijl.
1944-03-04: Als "GOEDE HOOP", eigenaar Dienst Algem. Gem v.d. wederopbouw en voor de Bouwnijverheid, Rotterdam, meting te Rotterdam op 04-03-1944 no. R14512N
1944-04-13: Op 13-04-1944 "GOEDE HOOP", eigendom van de Staat der Nederlanden, Dep. van Sociale Zaken, in beheer bij de Organistatie van den Wederopbouw en van de Bouwnijverheid.
1948-05-10: Op 10-05-1948 "GOEDE HOOP" eigendom van Marinus Izak van der Vliet, grossier ? in aardappelen, later rustend schipper, te Rotterdam.
1948-10-14: Als "DE TIJD ZAL HET LEREN", eigenaar M.I. v.d. Vliet, Rotterdam, meting te Rotterdam op 14-10-1948 no. R16445N
1950-10-30: Op 30-10-1950 naamswijziging bij het Kadaster in "DE TIJD ZAL HET LEREN".
1955-03-31: Op 31-05-1955 naamswijziging bij het Kadaster in "MAJULE".
1955-05-10: Als "MAJULE", eigenaar ???, meting te Amsterdam op 10-05-1955 no. A16131N
1957-06-27: Op 27-06-1957 als "MAJULE" eigendom van Marinus Izak van der Vliet Jr., schipper, ged. Rotterdam.
1972-01-12: De teboekstelling bi het Kadaster als "MAJULE" wordt op 12-01-1972 doorgehaald.