Inloggen
RISICO - ID 5520


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1905-12-22 / 1927-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1906
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 6521 GRON 1905
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

G. Bodewes Geb.1856, overl. 1928.(generatie VI 35)

H.Bodewes .Geb 1858,overl.1912. (generatie VI 36)

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1906-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 80.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 64.00 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.87 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.23 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.96 Meters Depth, moulded
Draught: 1.73 Meters Other
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-12-22 RISICO
Manager: Tjerk Kunst, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Tjerk Kunst, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRJM

Ship Events Data

1905-12-20: Dagregister deel 16, nummer 899, den twee en twintigsten December 1900 vijf. Eigendomsverklaring. Ik, ondergeteekende, Tjerk Kunst, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart dat het stalen zeilaakschip genaamd “Risico” hebbende een dek en een mast, lang 23,25 meter, breed 5 meter, hol 2,06 meter en groot ongeveer 150 ton of laadvermogen 150.000 kilogram en gevoerd wordende door mij ondergeteekend schipper aan mij geheel toebehoord, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over al hetgeen het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Martenshoek, 20 december 1905 T. Kunst. In de kantlijn staat bijgeschreven: 6521
1906-02-13: Op 13-02-1906 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1031N. Lengte: 25 m 42 cm, breedte: 4 m 98 cm, waterverplaatsing: 136,946 ton. Eigenaar: E.T. Kunst, domicilie: Groningen.
1911-10-22: Op 22-10-1911 overlijd Tjerk Kunst aan boord te Groningen. Het schip en het woonhuis gaan naar zijn erfgenamen t.w. Aaltje Broekema, weduwe van Tjerk Kunst, Eemmo Kunst, schipper te Groningen en Aaltje Kunst, coupeuse te Groningen, ten eerste handelend voor zichzelf en ten tweede als lasthebber voor de kinderen Jan, Tjerk, Harm, Geert, Tjapko en Johannes Kunst. In de daarop volgende boedelscheiding wordt het schip toegewezen aan Eemmo Kunst.
1927-00-00: 1927 uit de Wad & Sont vaart.
1928-09-13: Final Fate:
Op 13-09-1928 als "RISICO", zijnde een zeilaakschip. groot 141.211 ton, liggende te Hoogezand, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Eemmo Kunst, schipper gedomicilieerd te Wilsum, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbranden van 893 B GRON 1928 op het achterschip in dorpel ingang roef, stuurboordzijde. (Opm.: Brandmerk 6521 GRON 1905 is vernietigd. Het schip wordt dan omschreven als: Aak, hebbende een dekroef, een voor-en achteronder, 1 laadruim, 1 dek en 1 mast, zijnde een zeilschip. Op 08-09-1937 gemeten te Leeuwarden. Meetnummer: G4583N. Op 11-03-1953 eigendom van Tjerk Kunst, schipper, gedom. te Groningen. Op 07-06-1955 gemeten te Oosterhoogebrug. Meetnummer: G9023N. Het wordt gebruikt als sleepschip maar later voorzien van een 6 cyl. Mercedes Benz dieselmotor van 110 PK, type OH 67/14, no. 306750567 geplaatst op de voorzijde van de motor. Op 11-09-1962 als "RISICO" zijnde een motorschip, metende 185.773 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen no. G10967 d.d. 12-09-1962, liggende te Lemmer, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw voorzien van brandmerk 893 B GRON 1928 door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het zijschot van de roef, 3.30 m. uit de hekplaat, 1.53 m. uit de lengteas en 1.43 uit dek. Op 31-12-1982 eigendom van Harry Dick Daalder, schipper en Antoinette Sietske Reder, kleuterleidster/tandartsassistente, i.a.g.v.g. geh. echtelieden te Enkhuizen en ieder voor 1/2 deel. Op 31-10-1984 van Louis Cornelis Jeroen Mohrmann en Caroliena Katharina Joanna (ook Caroline Katharine Joanna) Brouwer, op huw. voorw. geh. echtelieden te Laren (N.H.) ieder voor 1/2 deel. Het schip krijgt een 6 cyl. DAF dieselmotor van 96 kW (= 130 PK) type 615, motornummer E 25883 aangebracht op de zijkant van het motorblok en wordt hernoemd in "TIJDGEEST". Op 29-04-1986 als "TIJDGEEST" (ex "Risico") zijnde een motorzeilschip met passagiersaccomodatie, metende 28.553 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no. AN2723 d.d. 15-04-1986, door C.J. Manneke, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdient te Amsterdam, opnieuw van brandmerk 893 B GRON 1928 voorzien door het inbeitelen op het achterschop aan SB zijde in achterwand roef, 3.05 m. uit de hekplaat, 0.75 m. uit de lengteas en 1.50 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken, zijnde 893 B GRON 1928 in bb zijde zijschot van de roef zijn niet gevonden.) Op 01-02-1991 van Hendrik Swart, schipper, en Aletta de Ridder, orthopediste, beiden te Wormerveer, i.g.v.g. geh. echtelieden en ieder voor 1/2 deel. Op 02-12-1993 eigendom van de venn. o. fa. Silhouet V.O.F., gevestigd te Eindhoven, waarvan de vennoten zijn: Franciscus Henricus Wilhelmus Petrus van der Loo, schipper, en Gerarda Maria Hendrika de Rooij, schipperse, b.g.v.g. gehuwd en beiden wonende Diepenbrockstraat 54 te Eindhoven. Op 09-08-2005 eigendom van Henk Wijnand Adriaan Geurtsen en Kerstin Haase, Arthur Sullivanhof 8 te Utrecht, ieder voor 1/2 deel. (Het schip staat in 07-2015 nog zo bij het Kadaster teboek.)