Inloggen
RINI - ID 5513


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1954
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5295404
Nat. Official Number: 3178 Z GRON 1954
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf Gebr. Coops, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 205
Launch Date: 1954-03-10
Delivery Date: 1954-04-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 220
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10175 Type 4ED (290x450)
Speed in knots: 8.75
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 298.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 181.00 Net tonnage
Deadweight: 395.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 18460 Cubic Feet
Bale: 17160 Cubic Feet
 
Length 1: 43.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.01 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.77 Meters Depth, moulded
Draught: 2.81 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1954-04-15 RINI
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Klein, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: PHBG

Date/Name Ship 1970-02-06 DINA
Manager: Gebr. David, Johannes & Anne Veenma, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gebr. David, Johannes & Anne Veenma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDQB
Additional info: Elk 1/3 deel.

Date/Name Ship 1974-10-01 SECUNDA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Visser & Kornelius Noorda, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHKP
Additional info: Elk 1/2 deel.

Date/Name Ship 1975-04-18 SECUNDA
Manager: Visser-Noorda B.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Visser-Noorda B.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHKP

Date/Name Ship 1975-08-29 SUSAN MITCHELL
Manager: H.R. Mitchell & Sons Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: H.R. Mitchell & Sons Ltd., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: GUWW

Date/Name Ship 1984-00-00 SUSAN MITCHELL
Manager: Liguria Maritime Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: Liguria Maritime Ltd., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: GUWW

Ship Events Data

1954-03-10: NvhN 10-03-1954: Tewaterlating m.s. RINI. Bij de scheepswerf Gebroeders Coops te Hoogezand is heden met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig Rini, dat wordt gebouwd voor rekening van de heer H. Klein te Stadskanaal. De Rini is van het gladdektype en meet 395 ton d.w. De voortstuwing zal geschieden door een 240 p.k. motor. De bouw geschiedt onder klasse-bureau Veritas met certificaat Scheepvaartinspectie voor de grote kustvaart (F.) en speciaal certificaat voor de houtvaart. Op de helling zal de kiel worden gelegd voor een coaster van 425 ton DWT voor rekening van de heren P. J. Lubbers en J. Wiegman te Rotterdam.
1954-04-08: Op 08-04-1954 als "RINI", zijnde een motorschip, metende 844.52 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 9399 d.d. 05-04-1954, liggende te Hoogezand, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3178 Z GRON 1954 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op het verhoogd achterdek, 5.45 m. uit hekplaat, 0.75 m. uit de lengteas en 1.70 m. uit dek.
1954-04-17: NvhN 17-04-1954: Proefvaart m.s. RINI. Op de Eems heeft de goed geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig „Rini", dat bij de Scheepswerf Gebr. Coops te Hoogezand werd gebouwd voor rekening van de heer H. Klein te Stadskanaal. De Rini is van het gladdektype, meet 395 ton d.w. en is uitgerust met een 240 P.K. motor, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van 9 mijl. De bouw geschiedde onder Klasse Bureau Veritas met certificaat Scheepvaart Inspectie voor de Grote Kustvaart (letter F) en speciaal certificaat voor de houtvaart.
1958-06-06: Op 06-06-1958 nabij Lichtschip “Noordhinder” in dichte mist in aanvaring met m.s. ”Zeevaart” 1938-359 BRT.
1958-06-06: NvhN 05-06-1959: Aanvaring tussen RINI en ZEEVAART voor Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft een der bij de aanvaring van het m.s. Rini met het m.s. Zeevaart nabij vuurschip Noordhinder op 6 juni 1958, betrokken kapiteins, de 42-jarige kapitein W. B. uit Dawlish (Engeland), gestraft met het uitspreken van een berisping. De Raad achtte de schuld van deze kapitein aan de aanvaring, in tegenstelling met die van kapitein J. van B. uit Groningen, gezagvoerder/eigenaar van de Zeevaart, te ernstig dan dat een bestraffing geheel achterwege zou kunnen blijven. De aanvaring geschiedde tijdens mist. De Rini was op weg van Londen naar Rotterdam en de Zeevaart van Antwerpen naar Felixstowe. De Zeevaart werd door de Rini met de steven geramd. De schepen waren spoedig vrij van elkaar. De Rini had schade aan de steven, de Zeevaart ernstige schade in haar bakboordzij boven de waterlijn. Beide schepen konden later de reis vervolgen. Naar het oordeel van de Raad is aan boord van beide schepen juist gehandeld voor wat betreft het onmiddellijk vaart minderen en het geven van mist signalen zodra de schepen door mist werden overvallen. Daarnaast is echter aan boord van beide schepen niet onmiddellijk een uitkijk op de bak geplaatst, hetgeen voor uitkijken en uitluisteren zeer gewenst zou zijn geweest. Erger vindt de Raad echter dat de kapitein van de Rini, toen hij vooruit het mistsignaal van een ander schip hoorde, de machine niet heeft gestopt. Indien hij dit wel had gedaan zou met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de Zeevaart voor de Rini zijn overgelopen en zou de aanvaring niet zijn gebeurd.
1966-06-18: NvhN 18-06-1966: Londen te duur voor handhaven lijndienst. De kustvaarder RINI van de Delfzijlster reder H. Klein, die in timecharter vaart voor de N.V. Boardexport te Delfzijl, zal — naar zich thans laat aanzien — maandag voor het laatst met strokarton uit Delfzijl vertrekken voor de lijndienst op Londen. Deze lijn wordt met ingang van 1 juli a.s. naar een andere Engelse haven overgeheveld. In feite was men al gedurende enkele jaren bezig met het overschakelen van Londen op Colchester. De aanleiding hiertoe moet worden gezocht in het stijgen van de kosten voor het transport via de haven van Londen. Eerder heeft Boardexport al een lijn op Leith om een soortgelijke reden moeten laten schieten. Gezien het betrekkelijk gering ladingaanbod en de hoge kosten was het niet lonend die lijn te handhaven. De Rini, waarop de heer P. Akkerman kapitein is, zal na maandag en voor 1 juli alleen dan nog weer op de lijn naar Londen vertrekken als er voldoende aanbod van lading is.
1985-11-28: Final Fate:
Onderweg met een lading pijpen van Kingston (Jamaica) naar Trinidad in zware storm gezonken op ca. 15 mijl noordoost van Orchila Island.

Afbeeldingen


Omschrijving: RINI op proefvaart
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: RINI
Gemaakt door: Duncan, Alex

Omschrijving: RINI verlaat de haven van Delfzijl met bestemming Colchester in 1966.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: RINI, Kopschade a.g.v. aanvaring met het m.s. "Zeevaart" op 06-06-1958
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Schade

Omschrijving: DINA
Gemaakt door: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: SECUNDA in 1975 op de helling bij Gebr. Sander te Delfzijl.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: SECUNDA in Vlaardingen.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: SECUNDA
Gemaakt door: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: SUSAN MITCHELL
Gemaakt door: Unknown