Inloggen
RESNOVA - ID 5467


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1908-06-15 / 1919-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Onder Nederlandse Vlag tussen:1921-08-16 / 1935-12-07

Identification Data

Bouwjaar: 1908
Nat. Official Number: 5962 ROTT 1908
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Moet zijn G. Lanting, Delfzijl

i.p.v. G. Lansing (Bert)

Scheepsbouwer: Scheepswerf G. Lanting, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1908-06-00
Technical Data

Gross Tonnage: 139.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 114.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 29.97 Meters Registered
Beam: 6.12 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.13 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Bij Scheepswerf 'Noordster' te Groningen motor ingebouwd: 2tew 2cil 80 Pk Bolnes Type (230x320) en van een stuurhut voorzien. GRT 145, NRT 91, TDW 200.
NvhN 19-05-926: Groningen, 19 Mei. Zaterdag 15 dezer is van een der hellingen van de N.V. Noord-Nederl. Scheepswerven alhier met goed gevolg te water gelaten een motorvrachtschip. Afmetingen 31.50 X 5.40 X 2.25 Meter. Het schip zal worden gebouwd onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie. Voor de voortstuwing zal in dit schip geplaatst worden een 80 P.K. „Bolnes"-motor. Van dezelfde scheepswerven zijn de vorige week vertrokken: Het motorvrachtschip „Clasina", eigenaar en kapitein A. Steenstra, van Zwartsluis. Het schip heeft de volgende afmetingen: 31.50 X 5.40 X 1.90 Meter, is gebouwd onder toezicht van de Scheepvaart Inspectie en is uitgerust met een 80 P.K. „Bolnes"-motor. De tot motorschip omgebouwde schoener „RESNOVA", eigenaar en kapitein K. Eeftingh van Gasselternijveen. Dit schip werd uitgerust met een 70 P.K. motor van de N.V. Motorenfabriek „Bolnes" te Bolnes.

Ship History Data

Date/Name Ship 1908-06-15 RESNOVA
Manager: Geert Arbeider, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Arbeider, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRGN

Date/Name Ship 1913-04-29 RESNOVA
Manager: Warner Tonkkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Warner Tonkkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRGN
Additional info: Aankoopprijs HFl. 12.950,--

Date/Name Ship 1917-01-17 RESNOVA
Manager: Willem Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PRGN
Additional info: Aankoopprijs HFl. 6.000,--

Date/Name Ship 1919-00-00 RESNOVA
Manager: J.E. Dankier Petersen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: J.E. Dankier Petersen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NWKG

Date/Name Ship 1921-08-16 RESNOVA
Manager: Kornelis Eeftingh Tzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Kornelis Eeftingh Tzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PRGQ
Additional info: DKr. 50.000

Date/Name Ship 1931-07-09 GRETA
Manager: Jan Bont, Loppersum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Bont, Loppersum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Loppersum / Netherlands
Callsign: NVDB
Additional info: DKr. 80.000. 1934 callsign PEKJ

Date/Name Ship 1935-12-07 RAYCREST
Manager: Samuel West Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: Samuel West Ltd., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: MKNN

Ship Events Data

1908-06-11: Dagregister deel 16 nummer 422. Vijftien Juni 1900 acht. Ik ondergeteekende Geert Arbeider, schipper wonende te Groningen, verklaar de eenige eigenaar te zijn van het overdekte stalen schoeneraakschip genaamd “Resnova” groot ongeveer twee honderd vijftien ton en welk schip in den jaar 1908 is gebouwd op de werf van G. Lanting te Delfzijl en alzoo in de Nederlanden thuisbehoort, doch nimmer aan eenig Kantoor van Hypotheken of Scheepsbewijzen te boek gesteld noch in of overgeschreven. Ik verzoek mitsdien dat gemeld schip ten mijn name wordende te boek gesteld ten Kantore van Hypotheken en Scheepsbewijzen te Rotterdam. Groningen, den 11 Juni 1908 Geteekend G. Arbeider. In de kantlijn staat bijgeschreven: Nevenstaand schip Resnova is op den 23 Juni 1908 gebrand met 5962 ROTT 1908 door den Scheepsmeter A. Smit te Groningen.
1908-07-06: Op 06-07-1908 eerste meting te Delfzijl. Meetnummer: Dz63N. Lengte: 31 m 50 cm, breedte: 6 m 17 cm, waterverplaatsing: 245,708 ton. Eigenaar: Geert Arbeider, domicilie: Groningen.
1911-12-21: Leeuwarder Courant 21-12-1911: Storm. Nes, (Ameland), 21 December. Bij Buren is de schoener „Resnova", geladen met gerst en van Sonderborg naar Rotterdam bestemd, gestrand. De kapitein en ook de verdere bemanning is gered.
NvhN 21-12-1911: Volgens heden ontvangen telegram is het hier thuisbehoorende schip "Resnova", kapt. Arbeider, op Ameland gestrand. Het volk is gered. Opm.: Kwam op 02-01-1912 gesleept door de sleepboot "Concordia" te Delfzijl aan.)
1921-08-16: Dagregister deel 17 nummer 247. Zestien Augustus 1921. Ik ondergeteekende Kornelis Eeftingh, schipper wonende te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, verklaar te zijn de eenige eigenaar van het overdekte staalijzeren schoeneraakschip genaamd “Res Nova” groot volgens zeemeting Bruto Driehonderd vijf en negentig en zestien honderdste (395.16) kubieke meters of honderd negen en dertig en zeven en veertig honderdste (139.47) Register tonnen en Netto driehonderd drie en twintig en een een zeventig honderdste (323.71) kubieke meters of honderd veertien en zeven en twintig honderdste (114.27) Register tonnen, hebbende een dek en twee masten, gebouwd te Delfzijl (Holland) en bevaren door den ondergetekende als schipper, welk schip vroeger is te boek gesteld geweest ten hypotheekkantoor te Rotterdam, doch uit de registers aldaar is afgevoerd wegens verkoop naar het buitenland aan buitenlanders en later in Denemarken door ondergetekende is gekocht en uit het zeeregister aldaar, waar het was ingeschreven geworden, weder is afgevoerd. Geteekend te Zwartsluis (Holland) den tienden Augustus negen tien honderd een en twintig. Get. K. Eeftingh. (In de kantlijn staat bijgeschreven 3274.)
1926-08-21: NRC 25-08-1926: Fredericia: 21 augustus. Het Nederlandsche motorschip “RESNOVA”, met een lading briketten van Weseling naar Vejle, is gisterochtend bij Strib (Funen) aan den grond geraakt. De lading wordt in lichters gelost. Het schip is dicht. Men verwacht dat het hedenavond (21-aug) vlot komt, waarna het de reis naar Vejle voortzet.
1928-01-25: Op 25-01-1928 als RESNOVA, zijnde een staalijzeren motorzeilschip, groot 144.94 ton van 2.83 m3, liggende te Jutphaas, door W. Elinga, scheepsmeter te Utrecht, ten verzoeke van Kornelis Eeftingh, scheepskapitein en reeder te Gasselternijveen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 160 Z ZWOLLE 1928 op het achterschip op de roef aan stuurboordzijde. (Opm.: Het oude merk 3274 ZWOLLE 1921 was door vertimmering verdwenen.)
1929-07-09: NRC 09-07-1929: London 08 juli. De Engelsche sleepboot “Partnership” van de South Metropolitan Gas Co., welke met vier met kolen geladen lichters sleepte, is met het Nederlandsche motorschip “RESNOVA” in aanvaring geweest. De twee achterste lichters bekwamen beduidende schade.
1931-10-07: Algemeen Handelsblad 07-10-1931: Scheepsbouw. Gisteren had op de Maas de proeftocht plaats met het kustmotorschip "GRETA", eigenaar J. Bont te Loppersum. De machine-installatie hiervan heeft een belangrijke verandering ondergaan, de 72-80 E.P.K. Bolnes gloeikopmotor is n.l. omgebouwd in een Bolnes Compressorloozen Dieselmotor. Hiermede is het machine-vermogen en daardoor de snelheid dermate toegenomen, dat het uitwateringsmerk volgens de voorschriften van de Scheepvaart Inspectie verplaatst mag worden, waardoor het laadvermogen niet onbelangrijk is toegenomen.
1962-00-00: Final Fate:
In 1960 opgelegd. In 04-1960 verkocht voor de sloop aan Thos W. Ward Ltd. Op 21-04-1960 aangekomen te Grays-Essex om gesloopt te worden door Steel Ltd. William Ward. Ltd. In 1962 gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: De schoeneraak Resnova (bj 1908)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: Resnova 1908.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Resnova (bj 1908)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: Resnova 1908
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Raycrest 1908 (ex Resnova)
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown