Inloggen
REMMINA - ID 5453

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1901
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 2505 WINSCH 1901
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Pieter Lucas Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 22
Delivery Date: 1901-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 75.8 Gross tonnage
Net Tonnage: 59.08 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.05 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.89 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.94 Meters Breadth, moulded
Draught: 1.87 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1901-03-15 REMMINA
Manager: Rengnier Voordewind, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rengnier Voordewind, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PRFT

Ship Events Data

1901-03-15: Dagregister deel 12, nummer 243, den vijftienden Maart negentienhonderd en een. Ik, ondergeteekende, Rengnier Voordewind, tjalkschipper wonende te Wildervank, verklaar dat het overdekte stalen zeiltjalkschip genaamd “Remmina” hebbende een dek en een mast , gemeten op een bruto inhoud van twee honderd veertien zeven en zeventig honderdste kubieke meter of vijf en zeventig achttien honderdste tonnen van tweedrieentachtig kubieke meter op een netto inhoud van honderd zeven en zestig dertig honderdste kubieke meter of negen en vijftig achthonderdste tonnnen van tweedrieentachtig kubieke meter en gevoerd wordende door den ondergeteekende als schipper voor het geheel en aldus voor meer dan de helft aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrustining en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt word en dat genoemd te Wildervank wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Wildervank, 15 Maart 1901 W.g. R. Voordewind. In de kantlijn staat bijgeschreven 2505 en blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Herman Pieters te Hoogezand d.d. 18 Maart 1901 is nevens vermeld vaartuig gebrand als volgt: 2505 WINSCH 1901.
1901-04-23: Op 23-04-1901 eerste meting te Utrecht. Meetnummer: U63N. Scheepstype: tjalkschip met denneboom. Materiaal: ijzer, plaats werf: Stadskanaal. Lengte: 24 m 06 cm, breedte: 4 m 92 cm, waterverplaatsing: 136,458 ton. Eigenaar: R. Voordewind, domicilie: Wildervank.
1922-00-00: 1922 uit de Wad- en Sontvaart. 1924 in de Wad- en Sont vaart. 1929 in de binnenvaart.
1941-05-28: Op 28-05-1941 gemeten te Delfzijl. Meetnummer: G5840N. Naam schip Remmina, scheepstype: tjalkschip, materiaal: staal,werf: P. Mulder, plaats werf: Stadskanaal, Bouwjaar: 1901, Lengte: 24 m 16 cm, breedte: 4 m 95 cm, waterverplaatsing: 137,130 ton. Eigenaar: R. Voordewind, domicilie:
Wildervank.
1942-00-00: Na 1942 onbekend.