Inloggen
HOOP OP ZEGEN - ID 5441


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1904-12-13 / 1917-02-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1904
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 741 APPING 1904
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma B. Niestern & Zonen, Scheepswerf 'De Concurrent', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 8
Delivery Date: 1904-12-00
Technical Data

Gross Tonnage: 114.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 91.15 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.25 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.45 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.05 Meters Depth, moulded
Draught: 1.89 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1920
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1920 gemotoriseerd te Fredericia: 2 tew 1 cil 30 Pk Junker gloeikop Type (x) Kn.

Datum 00-00-1929
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1929 gehermotoriseerd: 2tew 2 cil 60 Pk Bolinder gloeikop Type (x) Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1904-12-13 HOOP OP ZEGEN
Manager: Berend Huiting, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Berend Huiting, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PBTS

Date/Name Ship 1913-02-18 REHOBOTH
Manager: Roelof Eerkens, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelof Eerkens, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PRDF
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 4.000,--

Date/Name Ship 1917-02-00 ERNST
Manager: A/S Cementfabriken Kongsdal, Fredericia, Denmark
Eigenaar: A/S Cementfabriken Kongsdal, Fredericia, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Fredericia / Denmark
Callsign: NVJH

Date/Name Ship 1928-08-22 IRMA
Manager: H. Quast, Hamburg, Germany
Eigenaar: H. Quast, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: QMFK
Additional info: In 1934 call sign: DIWH

Date/Name Ship 1938-09-12 GRETE
Manager: K.J. Willy Tietjens, Hamburg, Germany
Eigenaar: K.J. Willy Tietjens, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DIWH

Date/Name Ship 1951-01-16 GRETE
Manager: Wwe Tietjens, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: Wwe Tietjens, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DIWH

Date/Name Ship 1951-03-29 GRETE
Manager: F. Hamann, Hamburg, German Federal Republic
Eigenaar: F. Hamann, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DIWH

Ship Events Data

1904-12-11: Dagregister deel 13 nr. 1. den dertienden December negentienhonderd vier. Ondergeteekende Berend Huiting, van beroep schipper, wonende te Groningen, verklaart bij dezen, met uitsluiting van alle anderen, eenig en alleen eigenaar te zijn van het aakschip genaamd “Hoop op Zegen”, groot volgens meetbrief netto tweehonderd achtenvijftig en zesentwintig honderste kubieke meter (258.26) of eenennegentig en vijftien honderdste (91.15) tonnen van 2.83 kubieke meter, in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende en thans liggende te Delfzijl en nog aan geen ander hypotheekkantoor te boek gesteld. Geteekend, Delfzijl, den 11 December 1904. W.g. B. Huiting. In de kantlijn staat bijgeschreven 741.
1905-06-16: Eerste meting te Groningen op 16-06-1905. Meetnummer: G825N. Lengte: 30 m 21 cm, breedte: 5 m 69 cm, waterverplaatsing: 201,296 ton. Eigenaar: B. Huiting, domicilie: Groningen.
1939-03-13: DC 13-03-1939: De Duitse motorlichter IRMA (ex ERNST, ex zeilschip REHOBOTH, 110 ton bruto en gebouwd in 1904 door Gebr. Niestern te Delfzijl, is door de heer Hinrich Quast te Hamburg verkocht aan de heer Willy Tietjens, aldaar. Het schip is herdoopt in GRETE.
1941-00-00: 1941 in dienst bij de Kriegsmarine als “H.S. 95”. In 07.1945 terug aan de eigenaar.
1951-05-00: Op 21-05-1951 naar de binnenvaart en de verdere levensloop (nog) onbekend.
1986-04-11: Meting te Groningen op 11-04-1986. Meetnummer: GN1460. Naam schip: Brandaris. Scheepstype: motorpassagiersschip. Lengte: 31 m 28 cm, breedte: 5 m 80 cm, inzinking: 1 m 58 cm. waterverplaatsing: 59,282 ton.
1986-10-01: Op 01-10-1986 als "BRANDARIS" zijnde een motorpassagiersschip, metende 59.282 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief, afgegeven te Groningen nr. GN1460 d.d. 11-04-1986, liggende te Urk, door J. Spakman, ambtenaar van de Scheepsmetingsdient te Groningen, van brandmerk 5520 B GRON 1986 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot van de roef, 2.70 m. uit hekplaat, 1.40 m. uit lengteas en 1.08 m. uit dek. Omschrijving: Een stalen motor-zeilschip, hebbende een dek, 3 masten, een schippersverblijf, een passsagiersaccomodatie met 6 slaaphutten, een keuken en een dagverblijf, een vooronder, een machinekamer, voortbewogen door een 4 takt DAF dieselmotor van 121 kW (= 165 PK), type 1160, motornummer F 12263 bevestigd tussen de beide cylinders aan SB zijde van het motorblok. Het schip is gebouwd in Delfzijl in het jaar 1905. Het is dan eigendom van Jacobus Anthonie Slurink te Kampen, a/b "Pouwel" t/o IJsselkade 86. Op 06-01-1994 eigendom van Benedictus Maria Diderich, zeilschipper te Kampen, Boven Nieuwstraat 89, op huw. voorw. g/m Mariska Roggeveen. Op 29-12-1995 voor Hfl. 725.000,-- verkocht aan Erik Alexander Jansen, zeilschipper te Elburg, Hellenbeekstraat 88. De omschrijving is dan: Een stalen motor-zeilschip, hebbende een dek, 3 masten, een schippersverblijf, een passsagiersaccomodatie met 6 slaaphutten, een keuken en een dagverblijf, een vooronder, een machinekamer, voortbewogen door een 4 takt DAF dieselmotor van 121 kW (= 165 PK), type 1160, motornummer F 12263 bevestigd tussen de beide cylinders aan SB zijde van het motorblok, thans voortbewogen door een viertakt DAF dieselmotor, tye 1160, van éénhonderd negenenzestig kilowatt (169 kW) of tweehonderd dertig paardekrachten (230 PK), motornummer onbekend, en welk schip thans een boegschroef als hulpmotor (Ford, serie/typenummer 826F7/BCA-1401186A heeft, welk schip een verplaatsing heeft van negenenvijftig tweehonderdtweeëntachtig/duizendste kubieke meter (59,282 m3), welk schip is gebouwd te Delfzijl in het jaar 1905. Op 02-01-2007 voor € 372.500,-- verkocht aan Nicolaas Giliam Timmerman te Kampen. Staat in 11-2015 nog zo bij het Kadaster te boek.


2015-11-00: Wordt in 11-2015 gekocht door Jack R. Grondel en Giel Timmerman.

Afbeeldingen


Omschrijving: Akte Kadaster Appingedam d.d. 14-02-1917
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Grete 1904 ex Irma ex Ernst ex Rehoboth en Hoop op Zegen.
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Brandaris 1904 in 2015
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Brandaris 1904 in 2015.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown