Inloggen
REGEJA - ID 5431


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5141926
Nat. Official Number: 1759 Z GRON 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Foxhol' (H.J.J. Muller & J.G. Broërken), Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 42
Launch Date: 1936-08-05
Delivery Date: 1936-10-20
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5708 Type T (240x360)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 325.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 180.00 Net tonnage
Deadweight: 400.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 18000 Cubic Feet
Bale: 17000 Cubic Feet
 
Length 1: 41.71 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 39.91 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.34 Meters Breadth, extreme
Depth: 2.53 Meters Depth, moulded
Draught: 2.63 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-10-16 REGEJA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Boerma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGYX

Date/Name Ship 1955-08-08 HANS
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Hans', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PENA

Date/Name Ship 1962-00-00 HANS
Manager: Ripmeester & Co. N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Hans', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PENA
Additional info: 1963 in charter Thorn Line (S.W. Coe & Co. Ltd, Liverpool)

Date/Name Ship 1969-04-28 PACIFIC VIKING
Manager: Pacific Viking Line Inc., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Pacific Viking Line Inc., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO4244

Ship Events Data

1936-10-17: Op 17-10-1936 als REGEJA, zijnde een motorvrachtschip, metende 921.24 m3, liggende te Groningen, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Boerma te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1759 Z GRON 1936 op het achterschip, midscheeps in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek.
1936-10-22: NvhN 22-10-1936: Proefvaart m.s. REGEJA. Gisteren vond op de Eems te Delfzijl de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip Regeja, gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie bij de N V Scheepswerf „Foxhol", dir. Muller en Bröerken te Foxhol voor rekening van den heer J Boerma te Groningen. Het schip is gebouwd met kruiserhek en het heeft een lage dubbele bodem, waardoor een zeer groote ballast capaciteit verkregen werd, zoodat het onder vrijwel alle omstandigheden als uiterst zeewaardig te beschouwen is. Het heeft één Mannesmann mast, die op een dekhuis midscheeps geplaatst is en die van twee Mannesmann laadboomen voorzien is De voorste met een vermogen van twee ton, de achterste met een vermogen van drie ton. De motorlieren voor de bediening hiervan zijn eveneens op dit dekhuis geplaatst, terwijl deze lieren elk door een Lister motor van 6 P K aangedreven worden. Het laad- en losgerei is geleverd met certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De ankerlier wordt eveneens door een Lister motor van 6 P.K. aangedreven. De afmetingen van het schip zijn als volgt: lengte over alles 41.50 M., breedte over alles 7.37 M. en holte in de zijde 2.85 M Het DW. bedraagt 350 ton. Voor de voortstuwing is in de motorkamer, een twee tact Brons motor opgesteld. Deze motor is in vier cylinder uitvoering met een vermogen van 200 P.K. bij 290 omwentelingen per minuut. Verder is hier een Lister motor van 6 PK. als hulpmotor geplaatst, voor het aandrijven van de hulp-compressor, de hulp-lenspomp, de ballastpomp en de dynamo. De verlichting is geheel electrisch Deze installatie werd geleverd door het Techn. Bureau Herman G. Eekels te Hoogezand. De dynamo kan zoowel door de hoofdmotor als door de hulpmotor aangedreven worden, terwijl de accumulatoren, die geheel automatisch geladen worden, voor de verlichting zorg dragen wanneer beide motoren stil staan. Het schip is uitgerust met een stroomlijnbalans roer, waarmede het op de proefvaart uiterst gemakkelijk te besturen bleek, terwijl eveneens zeer goed met het schip kon wordsn gemanoeuvreerd. Het behaalde in geladen toestand een snelheid van 8 1/2 mijl. Het is voorzien van een radio peilinrichting. Het schip is keurig betimmerd en ook de afwerking laat niets te wenschen over. Na de proefvaart werd het schip, dat ruimschoots aan alle gestelde eischen voldeed, zeer ten genoegen door den eigenaar overgenomen. Het schip is beladen met graan voor Denemarken bestemd.
1937-04-16: Algemeen Handelsblad 16-04-1937: Scheepvaartlijn op Noorwegen. Onder Nederlandsche vlag. (Van onzen Rotterdamsche correspondent.)
Tot dusver bestond er geen enkele scheepvaartlijn onder Nederlandsche vlag op Noorwegen. Thans is opgericht een Holland-Oslo-lijn, die van Amsterdam rechtstreeks op Oslo zal varen. In dezen dienst zullen drie Nederlandsche motorschepen varen: “Regeja”, “Cascade” en “Liberte”.
Het zijn schepen van het type kustvaarder, die in den zomer wel voor deze vaart in lijndienst geschikt zijn. 's Winters ondervinden ook sterkere schepen door slecht weer nog wel eens oponthoud op dit traject.
1938-07-27: Op 27-07-1938, tijdens de reis van Duisburg naar Koningsberg met lading, Delfzijl binnengevaren met machineschade.
1940-04-25: De banier 25-04-1940: Rotterdamsch Nieuws. Vier kustvaarders uit Zweden teruggekeerd.. Hals over kop naar Nederland. Een relaas van één der kapiteins. Dezer dagen zijn vier Nederlandsche kustmotorschepen uit Zweden teruggekeerd in verband met de gevaarlijke oorlogssituatie aldaar. De vier schepen zijn de Regeja, metende 350 ton, van J. Boerma uit Groningen, de Bernina en de Albula, beide van 380 ton en beide toebehoorend aan Schellens Scheepvaart en Bevrachtings Mij. N.V. en de Fredanja van 320 ton, toebehoorend aan J. Hartman te Haren. De schepen hebben bij aankomst ligplaats genomen aan de Stieltjeskade; twee ervan zijn echter inmiddels naar Slikkerveer vertrokken om eenige lichte herstellingen te ondergaan. Toen de schepen op Dinsdag twee April uit Vlissingen vertrokken, zoo vertelde ons de kapitein van de Regeja, de heer T. Jonker, had hij zelf een lading aan ijzer in, de Fredanja vervoerde stukgoederen uit Antwerpen, terwijl de andere schepen even eens met stukgoederen geladen waren. De bestemming der schepen was Malmö; opdracht om van daar goederen mee terug te brengen hadden zij niet ontvangen, maar gewoonlijk brengen zij stukgoed mee terug Bij hun komst aan het Kieler kanaal troffen zij daar de Duitsche autoriteiten, die hen tegenhielden, wachtende op nadere orders. Twee dagen lang hebben zij „gesperrt" gelegen; toen arriveerden Duitsche wachten, die mede aan boord gingen om hen te beletten eventueel aan land af te stappen. Ieder schip kreeg drie of vier man aan boord. Zij doorzochten even het schip en toen dat in orde was bevonden betrokken zij hun posten. De Duitsche wachten werden over regelmatige afstanden afgelost; de laatste Duitschers gingen in Borkum van boord. De oorlog zelf heeft den schepen geen oponthoud gegeven. Uiteraard was de haven van Malmö zwaar met geschut gewapend en des avonds totaal in het duister gehuld, maar verder ondervond men hier weinig dat den gespannen toestand verried. Er was dan ook geen oogenblik zenuwachtigheid onder de bemanning te bespeuren. In de haven van Kiel was het echter een en al bedrijvigheid. Zonder ophouden klonk het motorgeronk der zware Duitsche gevechtstoestellen door de lucht. Nadat men Borkum gepasseerd was, ging de reis zonder oponthoud verder. Men heeft in de omgeving van Ameland nog 'n tweetal van het veld losgeslagen mijnen gezien, doch geen der schepen heeft schade ondervonden. Omtrent de plannen voor de toekoms deelde de kapitein ons mede dat het niet in de bedoeling ligt de vaart voorloopig stop te zetten Waarschijnlijk zal men binnen korten tijd opnieuw uitvaren, naar Londen of wellicht nogmaals naar Zweden.
1940-05-00: Was tijdens het uitbreken van de 2e wereldoorlog in Marlaix met een lading kolen. Het is in bezet gebied gebleven. Voer erts tussen Spanje en Frankrijk. Eind 1944 half gezonken teruggevonden in Bayonne. Het schip was door de Duitsers tot zinken gebracht. Naar Engeland gesleept en gerepareerd. Voer de laatste oorlogsmaanden voor de Geallieerden. Op 04-03-1945 ten anker liggend te Delfzijl.
1940-09-15: Maasboden 07-11-1940. Raad voor de Scheepvaart. Stranding M.S. REGEJA. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de stranding van het motorschip Regeja van Groningen, op 15 September 1940 op Skallöerna. De Regeja, zoo verklaarde de schipper, die zich ook op de schuldvraag te verantwoorden had, mat 325.20 br. reg. ton. en is in 1936 gebouwd. Op 12 Sept. was hij met een lading hout van Hudiksvall naar Delfzijl vertrokken. De diepgang was vóór 2.40. achter 2.60 m. Er was een deklast van 2.75 m. De tanks 2, 3 en 4 waren gevuld. Bij Oeland besloot de kapuein door de Kalmersund te gaan wegens wind en zee. Deze route had hij nog nooit gevolgd; er was geen loods aan boord. Na bij Dämman geankerd gelegen te hebben is hij op 15 Sept. te 5.30 bij goed zicht doorgevaren, met een vaart van ongeveer 8 mijl. Het baken van Masknaggen is op korten afstand Oostelijk gepasseerd; het volgende baken met bezem is op ongeveer 1½ mijl afstand op b.b. boeg gehouden en aan bakboord gepasseerd. Daarna verklaart de kapitein naar het baken aan den Oostkant van Arongrund gezocht te hebben en daar de boeien ten Westen daarvan. Hij zag een baken met twee bollen, hetwelk hij gehouden heeft voor het baken Oost van Arongsund. Aan den roerganger gaf hij order om dit baken aan bakboord te houden, maar voordat het dwars was, voelde hij dat het schip weinig water onder de kiel had. waarom hij volle kracht achteruit gaf. Het schip schoof echter over den grond en bleef zitten: na het uitpompen van het ballastwater is het vlotgekomen. Van visscherslieden heeft de kapitein later gehoord dat het schip op Skallöarna gezeten heeft. Als oorzaak van de stranding gaf de kapitein op dat hij een baken voor het verkeerde aangezien heeft. De Raad zal later uitspraak doen.

Het Volk 27-01-1941: Uitspraak inzake de stranding van het motorschip „Regeja” in de Kalmarsund op 15 September 1940. Deze stranding is toe te schrijven aan het feit, dat de betrokkene zich in twee bakens heeft vergist en dat deze fout ten volle voor zijn rekening komt, nu hij in dit voor hem zeer zeker moeilijke vaarwater geen loods heeft genomen, aldus de raad. Het heeft de raad zeer teleurgesteld, dat iemand, die, hoewel in de Kalmarsund onbekend, het niet nodig heeft geoordeeld een loods te nemen, toch zo weinig nauwkeurig heeft genavigeerd. Hij wist thans niet precies te zeggen, welke bakens hij met elkaar had verwisseld. Op zichzelf komt dit de Raad wel begrijpelijk voor, maar de oorzaak ligt hierin, dat de kapitein veel te veel „op het handje” heeft gevaren en alle mogelijke contrôle achterwege heeft gelaten. Het ls een grote fout van hem geweest, om, op de wijze als hij heeft gedaan, de Kalmarsund door te gaan. De Raad heeft zich afgevraagd, waarom de betrokkene dit vaarwater heeft genomen in plaats van buiten Oland om te gaan. Ruw weer heeft hem daartoe geenszins genoodzaakt, al besloot hij dan ook „met het oog op de wind en zee” door de Kalmarsund te gaan. Hij koos naar zijn mening het meer veilige, vaarwater, doch hij heeft zich de moeilijkheden niet voldoende voor ogen gesteld. Een ernstige correctie is hier naar’s Raads oordeel, op haar plaats. Hij strafte den betrokkene dan ook, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor de tijd van een maand.
1945-07-07: Op 07-07-1945, tijdens de reis van Port Talbot naar Liverpool, machineschade opgelopen en te Milford Haven binnengelopen voor reparatie.
1947-03-26: NvhN 26-03-1947: Eere wien eere toekomt. Naar wij van den eigenaar der Groninger coaster „REGEJA", die een gedeelte der bemanning van het op een mijn geloopen Noorsche stoomschip „Garnes" aan. boord nam, vernemen, heeft niet de sleepboot „Stortemelk"; het leeuwenaandeel in de redding van het schip verricht. Direct na de ontploffing, begaf de „Regeja" zich dwars door het mijnenveld naar de plek des onheils, waar het de „Garnes" op sleeptouw nam. Eenige uren daarna arriveerde de „Stortemelk", die het werk overnam. De „Regeja" zette toen haar reis naar Delfzijl voort, waar het behouden met 11 leden der bemanning en de vrouw van den kapitein arriveerde.
1953-10-16: 16-10-1953 Dover binnengelopen nadat in zwaar weer in de Baltic zee, na vertrek uit Hamina, de lading hout is gaan schuiven en een deel van de deklast overboord is geslagen. Te Dover deklast hersteld.
1954-03-08: 08-03-1954 Ernstige schroefschade opgelopen in ijsvaart.
1955-03-28: Op 28-03-1955, tijdens de reis van Rotterdam naar Nykobing, Falster met een lading rogge, tussen Guldborg en Nykobing aan de grond gevaren. 29-03-1955 met hulp vlotgebracht en te Nykobing aangekomen.
1955-08-08: Eemsbode, 08-08-1955. REGEJA wordt HANS. De coaster Regeja van de rederij J. Boerma te Groningen is verkocht aan de rederij Hans te Groningen, die het schip onder de naam Hans in de vaart zal brengen De Regeja is van het gladdek type en werd in 1936 gebouwd bij de scheepswerf Foxhol. Het draagvermogen is 400 ton. In de machinekamer staat een 195 pk Brons motor.
Opm.: De leden van de rederij Hans zijn: Zwaantinus Boersma, scheepskapitein, gedom. te Vlaardingen, Klaas Boersma, wachtmeester Rijkspolitie te water te Groningen en Freerk Boersma, binnenschipper gedom. te Groningen, elk voor 1/3 deel.
1955-10-10: 10-10-1955, tijdens de reis van Sornas naar Rotterdam met een lading hout, bij Zuidpunt van Oland machine schade opgelopen en door de Zweedse sleepboot “KARL” 1940-259 BRT naar Kalmar gesleept. Nadat de reserve onderdelen, vanuit Nederland opgestuurd, waren gemonteerd kon de reis worden vervolgd.
1961-11-16: Op 16-11-1961, heeft de "HANS" de Nederlandse kustvaarder “GRIETJE” (van dezelfde rederij) 1949-296 BRT vlotgetrokken nabij Carnlough, waar het 4 dagen vast heeft gezeten.
1963-00-00: 1963 In charter voor Thorn Line (S.W. Coe & Co. te Liverpool) en ingezet tussen Liverpool en Coleraine.
1964-12-28: Op 28-12-1964 als HANS, zijnde een stalen motorvrachtschip, metende 923.61 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 13416 d.d. 25-11-1964, liggende te Vlaardingen, opnieuw van hetzelfde brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1759 Z GRON 1936 op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand dekhuis, 5.05 m. uit hekplaat, 0.20. m. uit lengteas en 1.00 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1969-02-27: Op 27-02-1969- met motorschade op de Nieuwe Waterweg teruggekeerd tijdens de reis Rotterdam naar London.
1970-02-00: Final Fate:
Was in Singapore. Verdere historie onbekend. In 1986 laat Lloyd's de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: Regeja 1936
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Regeja 1936
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: World Ship Photo Library

Omschrijving: 'Regeja'
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Hans 1936 ex Regeja te Vlaardingen.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Hans 1936 ex Regeja.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Hans 1936 ex Regeja in de Koningshaven te Rotterdam.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Hoogerwaardt, P. (Paul)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Hans 1936 ex Regeja.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: HANS
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *