Inloggen
RAKET - ID 5395


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 5713 Z ROTT 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf v/h. Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 520
Launch Date: 1936-02-29
Delivery Date: 1936-04-08
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 360
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor Type TMS 306 (11 13/16-18 7/8)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 482.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 236.00 Net tonnage
Deadweight: 625.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 31382 Cubic Feet
Bale: 29277 Cubic Feet
 
Length 1: 47.64 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 41.54 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.16 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.31 Meters Depth, moulded
Draught: 2.72 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-04-08 RAKET
Manager: Roelof de Winter, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelof de Winter, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGYD

Date/Name Ship 1938-04-11 KOERT
Manager: Freerk Fontein Jaczn., Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorboot Maatschappij 'Bynia', Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign: PFKQ

Date/Name Ship 1940-10-21 SPERRBRECHER NS VII
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany
Additional info: 4.Sperrbrecherflottille

Date/Name Ship 1941-08-01 SPERRBRECHER 147
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany
Additional info: 8. Sperrbrecher Flotille.

Ship Events Data

1936-03-01: Algemeen Handelsblad 01-03-1936: Scheepsbouw. M.s. RAKET. Heden werd op de werf van J. Smit Czn. te Alblasserdam met goed gevolg te water gelaten het door bemiddeling van de makelaars Pierot Jr. & Zn. te Rotterdam bestelde zeemotorschip „Raket", hetwelk in aanbouw is voor rekening van kapt. R. de Winter te Groningen. Het schip wordt gebouwd onder klasse Lloyd's en heeft een laadvermogen van 600 ton en zal worden voorzien van een 350 P.K. Werkspoor motor.
1936-04-02: Als RAKET, zijnde een motorschip, metende 482.04 ton, liggende te Alblasserdam, door P. Overgaauw, aspirant scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Roelof de Winter, kapitein te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5713 Z ROTT 1936 op het achterschip aan S.B. zijde achter tegen dekhuis op kampanje.
1936-04-09: De Banier 11-04-1936: Alblasserdam. Op het Haringvliet vond Donderdag een goed geslaagde proeftocht plaats met het motor vrachtschip „RAKET", gebouwd voor rekening van kapitein R. de Winter door de N.V. Scheepswerf v.h. Jan Smit Czn. alhier. De hoofdafmetingen zijn: lengte 49 M., breedte 8 M., holte 3.50 M. Het laadvermogen bedraagt 625 ton D.W. verdeeld over twee laadruimen. De voortstuwing geschiedt door middel van een 4 cilinder 350 p.k. Werkspoor Dieselmotor. Het schip is speciaal ingericht voor de kustvaart en ls gebouwd volgens Lloyds register en de scheepvaartinspectie. Het schip dat geheel electrisch is verlicht heeft aan boord twee masten leder voorzien van twee laadboomen. Daar het tijdens de proeftocht aan alle eischen voldeed is het tot volle tevredenheid van den opdrachtgever overgenomen.
1938-03-04: De Banier 04-03-1938: Gecompliceerde Aanvaring. Terneuzen, 4 Maart. — Tijdens het schutten van zeeschepen aan de Westsluis te Terneuzen heeft in den afgeloopen nacht een gecompliceerde aanvaring plaats gehad. Aan bakboordszijde van de sluis lag het Finsche stoomschip „Emral" gemeerd, terwijl aan stuurboordszij de het Nederlandsche motorschip „RAKET", thuisbehoorende te Groningen, was vastgemaakt. Van Gent naderde het Noorsche stoomschip „Ibis" dat tezamen met beide schepen zou afschutten. Personen, die zich op de sluis bevonden, viel het op dat de „Ibis" zoolang haar snelheid behield, zelfs toen zij zich reeds vlak voor de sluis bevond. Op de „Raket" werd men ook op dit feit opmerkzaam gemaakt en door het vieren der meerdraden trachtte men erger te voorkomen. Inmiddels was de „Ibis" beide schepen genaderd. Als een wig perste de boot zich tusschen de „Emmi", waar men met de schroef achteruitsloeg, en de „Raket". Dit schip werd voortgeduwd en kwam in aenvaring met den oostelijken ebdeur van het buitensluishoofd. De deur bekwam groote schade aan de bovenzijde, doch het draaiwerk blijkt goed te functionneeren, zoodat de scheepvaart geen stagnatie zal onder vinden. Wel moet de deur er uit gelicht worden en vervangen worden door een andere, doch de stremming die dan zal ontstaan, wordt gering geacht. De „Raket" had echter groote averij bekomen. Het achterschip werd zwaar beschadigd terwijl de dekspanten van het sloependek ontzet werden. Ook de machinekamer moet ontzet zijn. Persoonlijke ongevallen kwamen gelukkig niet voor, hetgeen zeer wel mogelijk was geweest daar de echtgenoote van den kapitein zich Juist ter ruste had begeven in een der verblijven van het achterschip. Naar de loods van het aanvarende schip mededeelde had hij herhaaldelijk de scheepstelegraaf op achteruit gesteld, doch de gegeven order werd in de machinekamer niet opgevolgd. Daardoor was het hem onmogelijk geweest de gang uit het schip te krijgen. Ook de "Emmi" bekwam averij aan stuurboordszijde van den achtersteven en aan de brug, een schade op £ 800 geschat wordt. De „Emmi" heeft inmiddels de reis naar zee voortgezet. De „Raket" en de „Ibis" zijn de sluis weer uitgevaren en hebben op het kanaal vastgemaakt in afwachting van een expertise-onderzoek. De „Ibis" bekwam slechts geringe averij. Vanwege den Rijkswaterstaat wordt voor de beschadigde sluisdeur een cautie gevraagd van f 16.000.— (De schade aan het m.s. Raket werd te Harlingen hersteld.)
Nader bericht in het Utrechts Dagblad van 05-03-1938: Een onder invloed van sterke drank verkerende machinist van het Noorse stoomschip „Ibis" is vannacht oorzaak geweest van een ernstig ongeluk in de grote Westsluis. Ofschoon de loods bij het binnenvaren in de sluis voortdurend het signaal „vaart minderen" naar de machinekamer seinde, bleef het schip, daar de machinist er niet op reageerde, met veel te grote snelheid doorlopen. Het drong zich als een wig tussen twee andere schepen, die reeds in de slulskom lagen. Er werd schade toegebracht aan een der sluisdeuren terwijl ook de twee schepen ernstig werden beschadigd.
1938-03-29: De Telegraaf 29-03-1938: Rotterdam, 29 Maart. Het door bemiddeling van de makelaars Jac. Pierot Jr. & Zn. te Rotterdam aan de Motorboot Mij „Bynia" (directeur F. Fontein Jac.zn.) te Harlingen verkochte zeemotorvrachtschip „RAKET" is herdoopt in "KOERT".
1940-10-21: Final Fate:
Te Rotterdam gevorderd door de Duitsers. Op 27 mei 1942 ter hoogte van Hoek van Holland op een mijn gelopen en verloren gegaan in pos. 52.02.N. - 04.05.O. (De teboekstelling wordt op 12-10-1942 doorgehaald.)

Afbeeldingen


Omschrijving: RAKET
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: RAKET
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: KOERT
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown