Inloggen
QUO VADIS - ID 5376


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1919
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 11516 ROTT 1918
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 dericks
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Wed. Ynte de Jong, Ruischerbrug, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 8?
Launch Date: 1918-11-00
Delivery Date: 1919-06-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Drakenburgh' v/h D.W. van Rennes, Utrecht, Utrecht, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 240
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Twee 4-cyl. zuiggasmotoren Type (11 7/16-11 13/16)
Speed in knots: 7
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 348.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 188.00 Net tonnage
Deadweight: 450.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20500 Cubic Feet
 
Length 1: 42.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 39.89 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.85 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.33 Meters Depth, moulded
Draught: 2.97 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1927
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotoren: 2x 4tew 2x2 cil 200 Pk Deutz diesels, 11-17 11/16

Datum 10-11-1927
Type: Remeasurement
Omschrijving: Liggende te Rotterdam van een (nieuw) brandmerk voorzien: 2651 Z ROTT 1927

Datum 11-06-1947
Type: Remeasurement
Omschrijving: Liggende te Capelle a/d IJssel opnieuw van het zelfde brandmerk voorzien: 2651 Z ROTT 1927. Opm.: De oude merken zijn door verbouwing verwijderd.

Ship History Data

Date/Name Ship 1919-06-00 QUO VADIS
Manager: Isaac van den Bergh, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Isaac van den Bergh, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PQVK

Date/Name Ship 1919-07-23 QUO VADIS
Manager: V.o.F. Soetermeer, Fekkes & Co. (Willem Adriaan Soetermeer en Klaas Fekkes Jr.), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart Maatschappij Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PQVK

Date/Name Ship 1920-10-00 DARAGHIATI I TRET
Manager: A.P. Daraghiati, Bari, Italy
Eigenaar: A.P. Daraghiati, Bari, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Bari / Italy

Date/Name Ship 1922-00-00 DARAGHIATI I TRET
Manager: A.P. Daraghiati, Durres, Albania
Eigenaar: A.P. Daraghiati, Durres, Albania
Shareholder:
Homeport / Flag: Durres / Albania

Date/Name Ship 1924-00-00 DIEGO RUSSO
Manager: G. Russo fu D., Messina, Italy
Eigenaar: G. Russo fu D., Messina, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Messina / Italy
Callsign: NKQU

Date/Name Ship 1927-11-09 ANDILETTE
Manager: Pieter Johannes Sterk, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Johannes Sterk, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NDGB

Date/Name Ship 1927-11-14 ANDILETTE
Manager: Francis Mackenzie, Brussels (Bruxelles), Belgium
Eigenaar: Francis Mackenzie, Brussels (Bruxelles), Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NDGB

Date/Name Ship 1928-03-31 ELAND
Manager: Doeko Oosting, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschoener 'Eland', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NPFM

Date/Name Ship 1931-05-01 ELAND
Manager: Doeko Oosting, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Eland', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NPFM
Additional info: 1934 callsign PDWO

Date/Name Ship 1936-05-01 ELAND
Manager: Menne Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Menne Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDWO

Date/Name Ship 1940-02-26 ELISABETH
Manager: N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. 'Rokocent I', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDWU

Date/Name Ship 1951-03-08 RHÔNE
Manager: Cargos Maritimes S.A., Basle, Switzerland
Eigenaar: Cargos Maritimes S.A., Basle, Switzerland
Shareholder:
Homeport / Flag: Basle / Switzerland
Callsign: HBDW

Ship Events Data

1918-00-00: Te water gelaten als EULVA of QUO VADIS voor Arie Jordens Jr., Rotterdam. Tijdens de afbouw verkocht.
1927-06-22: Nieuwe Rotterdamsche Courant 22-06-1927: Schepenverkoop. Rotterdam, 21 Juni. Het door bemiddeling van Reitsma & Co´s Scheepsmakelaarskantoor alhier aan een Nederlandsche reederij verkochte Ital. dubbelschroefmotorschip Diego Russo is doopt in Andilette. Het schip wordt te Rotterdam van nieuwe dubbelschroef Deutz-compressorloze dieselinstallatie van 200—240 P.K. voorzien.
1927-11-16: Algemeen Handelsblad 16-11-1927: Aangekochte schepen. Het db.msch. motorschip „Andilette"' (ex Diego Russo), ca. 450 ton dw., heeft, na van twee Deutz compressorlooze Dieselmotoren te zijn voorzien, op den N. Waterweg een goed geslaagden proeftocht gehouden. De verkregen gemiddelde vaartsnelheid was 8.6 mijl.
1928-09-14: Algemeen Handelsblad 14-09-1928 Verkochte schepen: Het motorschip „Andilette", 348 br. t. gebouwd in 1918. is door bemiddeling van de fa. F. Mackensie te Rotterdam aan de N. V. Motorschoener „Eland" te Delfzijl verkocht. Het schip zal herdoopt worden in „Eland".
1931-12-18: RAAD voor de SCHEEPVAART. Het ongeval van het m.s. ELAND dat in Oslo Fjord op de klippen heeft gestoten.
Op 18 December 1931 heeft het m.s. ELAND, groot 348 R.T. thuisbehorende te Delfzijl in de Oslo Fjord op de klippen gestoten. Nadat te Sarpsborg bij Frederiksstad aan de Oslo Fjord kolen waren gelost, vertrok het schip op 18 dec. 1931 ledig van daar. Het weder was goed met een lichte Z.W. wind. Nadat de havenloods van boord was gegaan werd langs de kust gestuurd in peiling van de landmerken en met gebruikmaking van een Noorsche kaart welke de kapitein te Sarpsborg had aangeschaft. De eerst bestemmimg was Vallö om daar olie in te nemen. Daartoe moest dwars over de fjord worden gevaren. Zodra het licht van Struten ongeveer recht achteruit wit was geworden, werd de koers NN.W. per kompas gestuurd, met welke koers de kapitein meende vrij van de klippen te zullen loopen. Het was ongeveer half zes ‘s avonds en de kapitein ging van de brug om te eten. Te zes uur verscheen hij weer op de brug. Er werd nog steeds N.N.W. gestuurd. Aan bakboord vooruit werden enige lichten gezien, welke de kapitein niet met zekerheid kon thuisbrengen. Het licht van Vallö was er niet bij. Te 6.20 uur stootte het schip onverwacht tot tweemaal toe. Dadelijk werden de motoren, die volle kracht draaiden gestopt. Bij onderzoek bleek, dat het water met geweld ruim en machinekamer binnendrong. De pompen werden aangezet en de boot klaargemaakt. Toen het schip aanmerkelijk naar bakboord begon over te hellen, werd besloten in de boot te gaan en bij het schip te blijven. Enige vissersvaartuigen hebben vervolgens de ELAND naar een ondiepe plaats gesleept. Enkele dagen later is het gelukt het schip te bergen, waarna het in het Dok te Tönsberg is opgenomen en hersteld. Gebleken is dat de ELAND heeft gestooten op de klippen, welke op de kaart zijn aangeduid met Teineboen. De Raad is van oordeel, dat deze stranding hieraan is toe te schrijven dat de meest elementaire voorzorgen betreffende de navigatie achterwege zijn gebleven. Indien de kapitein het licht van Struten recht achteruit had gehouden en den koers had gecontroleerd zou hij tijdig bemerkt hebben dat het schip te veel westelijk kwam. Op de vraag den kapitein gesteld of hij het licht van Struten wel steeds in peiling had gehouden, antwoordde hij, dat hij geloofde dat de stuurman dit wel gedaan had. Dit teekend den toestand van de navigatie aan boord van dit schip. De leiding der navigatie berust echter bij den kapitein. Indien de kapitein die, naar hij verklaarde, daar ter plaatse nimmer had gevaren-zich verantwoord achtte zonder loodshulp te varen, waarop de Raad, bij goede gelegenheid, geen aanmerking wil maken, dan ware het toch zeker aangewezen, dat hij zelf de navigatie in handen had gehouden en zich niet van half zes tot ongeveer zes uur beneden had opgehouden om te eten. De kapitein heeft getoond niet voldoende te beseffen, aan welke eischen een goede navigatie behoort te voldoen. Bij het aanwenden van de meest eenvoudige controle-maatregelen ware dit ongeval voorkomen. Uitgesproken op 16 Maart 1933.
1931-12-18: Eemsbode 23 december 1931: Het M.S ELAND gezonken. Zaterdagmorgen ontving de reederij Oosting te Delfzijl een telegram uit Tönberg (Noorwegen) waarin werd vermeld, dat het te Delfzijl thuisbehoorende m.s ELAND, kapitein de heer Middendorp op zijn reis naar Tiedstrand en komende van Särpborg vrijdagavond onder de Noorsche kust gezonken was. De bemanning van het motorschip dat niet geladen was, werd gered. Eenige visschers, die het schip in zinkende toestand aantroffen, hebben het daarop naar een zandplaat gebracht, waarop de bergingsmaatscappij de werkzaamheden heeft overgenomen. Volgens hedenmiddag bij de reederij ontvangen bericht, is het deze maatschappij gelukt de ELAND te lichten. Men hoopt, dat het motorschip hedenavond ter reparatie aan een werf te Oslo zal aankomen.

1933-10-17: RAAD voor de SCHEEPVAART. 27 Juni 1934. Het aan den grond stooten van het m.s ELAND bij het uitvaren van het Slijkgat (Goeree ). Op 17 Oct 1933 vertrok de ELAND metende 348 R.T. thuisbehorende te Delfzijl, met een lading steenen van Dordrecht met bestemming Gravesend. Alles was bij vertrek in zeewaardige toestand. Het schip voer onder loodsaanwijzijng naar Hellevoetsluis. Te 7 uur n.m. werd aldaar van loods verwisseld. De reis naar zee werd vervolgd door het Slijkgat. De lucht was zwaar bewolkt en het was buiig weer, stijve bries uit het N.N.W. kracht 6. De diepgang van het vaartuig bedroeg zoals ook den loods bekend was 34 dm. Te 7.30 uur werd de roode lichtboei nr. 9 van het Slijkgat voorbijgevaren. Ter hoogte ongeveer van spitse ton nr. 9 kreeg de kapitein, die beneden was een boodschap van den loods om laatsgenoemde te ontschepen, daar de toestand van de zee ongunstiger werd, naarmate het schip meer naar buiten kwam. Te dien einde werd vaart verminderd. Er stond een zware deining: het was laagwater. De botter die den loods kwam afhalen, was in de nabijheid. De kapitein, de loods, de stuurman en de roerganger stonden op de brug van de ELAND. Tijdens het manoeuvreren om de jol op te pikken loefde het schip op. Daardoor kwam het iets noorderlijker dan in het midden van het vaarwater te liggen en wel tusschen stompe tonnen nr. 3 en 4 . Getracht werd het schip met b.b. roer en zachtaan vooruitwerkende motoren terug te brengen in de richting der spitse tonnen, hetgeen niet dadelijk gelukte. Het schip begon vreeselijk te werken, terwijl de zee met geweld dwars over het vaartuig heenliep. Het schip stootte enige malen tegen den grond. Twee dier stooten waren zeer hevig. Onmiddellijk werd volle kracht vooruit gegeven echter de jol dicht in de nabijheid was gekomen moest op de ELAND langzaam gedraaid worden. Aan de menschen op de jol die door middel van een opgegooid sleeptouw houvast aan de ELAND hadden gekregen werd toegeroepen, dat zij weg moesten gaan, daar de jol bezwaarlijk langszijde kon komen. Terstond daarop werd weer volle kracht gegeven. Het schip stootte nog een paar keer en ging voorts bakboord uit, waarna het weer midden in het vaarwater kwam te liggen. Daarna werd naar buiten gevaren. De botter volgde tot voorbij roode lichtboei nr 4, maar moest toen vanwege de hooge zee terugkeeren. Te 9 uur n.m. was de ELAND buitengaats. De loods werd op de Midden-Steenbankpost afgezet. De reis werd vervolgd. Op 18 Oct 1933 des nam, kwam de ELAND ter Reede van Gravesend. Na een onderzoek, aldaar door den expert van den Germ-Lloyd , waarbij bleek dat de bodem was opgezet, gaf deze een certificaat van zeewaardigheid om in ballast naar Nederland te gaan en aldaar het schip te doen herstellen. Een en ander is geschied. Toen bleek dat een groot aantal platen in den bodem van het vaartuig moest worden verwijderd en opnieuw ingezet. De Raad v.d. Scheepvaart spreekt het navolgende oordeel uit. Het ongeval is te wijten aan het feit, dat het vaartuig buiten het vaarwater is gekomen ten gevolge van het uitvoering van het besluit om den loods te ontschepen op een ongunstige plaats. Men trachtte immers die ontscheping te bewerkstellingen uit het vaartuig, dat een diepgang had van 34 dm, tijdens laagwater in een nauw vaarwater, omringd door ondiepten terwijl er een hooge zee stond, heftige buien neerkwamen en de lucht donker was zonder dat de lichten de lijn waarin het schip zich bevond konden aangeven. De kapitein die had moeten weten dat het schip in de gegeven omstandigheden gemakkelijk buiten het vaarwater kon geraken en tegen den grond stooten, had den loods wiens taak toe bovendien nog niet was afgelopen, aan boord moeten houden totdat het schip buitengaats was gekomen. Uitgesproken op 6 Juni 1934.
1942-00-00: Voer in de oorlog (1942) in beheer van de Nederlandse Oostrederij te Rotterdam. Het vervoerde, voor de 'Organisation Todt' zand en grind in de Duitse Bocht. Op 3 juni 1945 teruggevonden in het Duitse Wilhelmshaven en terug naar Nederland gebracht en weer aan de voormalige eigenaar. (Rokocent)
1955-07-16: Final Fate:
Onderweg van Lipari naar Alexandrië met een lading puimsteenkorrels in zwaar weer aan de grond gelopen ten westen van het licht van Ras Azziz (oosten van Tobruk) en gekapseisd. In augustus 1955 total loss verklaard en geabandonneerd.

Afbeeldingen


Omschrijving: ANDILETTE
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELAND
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Taylor, E.N., Gosport (UK)

Omschrijving: ELAND
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELISABETH
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: ELISABETH
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: RHONE
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: RHONE
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Berger, Markus

Omschrijving: ELAND
Collectie: Boersema, J. (Jaap)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: ELAND
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend