Inloggen
PRINSES JULIANA - ID 5334


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-08-23 / 1951-04-06 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7288 GRON 1909
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 59
Launch Date: 1909-07-24
Delivery Date: 1909-10-01
Technical Data

Gross Tonnage: 106.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 85.11 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 9000 Feet (Rhynland)
 
Length 1: 28.09 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 26.85 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.69 Meters Depth, moulded
Draught: 2.19 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-10-1917
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: In Groningen bij J. Vos & Zoon verbouwd van eenmastklipper tot tweemastklipperaak.

Datum 00-03-1923
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In Delfzijl bij Gebr. Sander verbouwd en voorzien van een 2tew 2 cil 60 Pk Densil (Gloeikop) Type (280x320) 8 Kn.

Datum 25-05-1927
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 25-05-1927 als PRINSES JULIANA, zijnde een stalen klipperaak, groot 301.03 m3 br., liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Hendrik Philippus Bonninga, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbranden van 346 Z GRON 1927 op de stuurhut op het achterschip aan bakboordzijde. (Opm.: Merken van vorige branding zijnde 7288 GRON 1909 vernietigd.)

Datum 00-08-1942
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd met een 2tew 4 cil 100 Pk Crossley Bros Type (175x330), 8,5 mijl

Datum 18-03-1950
Type: Remeasurement
Omschrijving: Op 17-03-1950, als MINERVA ex PRINSES JULIANA, zijnde een stalen motorschip, groot 301.03 m3 bruto inhoud volgens meetbrief N 236 afgegeven te London d.d. 25-07-1944, liggende te Slikkerveer, door A. Tromp, scheepsmeter te Rotterdam, voorzien van nieuw brandmerk door het inbeitelen van 346 Z GRON 1927 op het achterschip in voorkant achterste dekhuis aan SB zijde, 2.85 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 1.40 m. boven dek. (Opm.: De vroegere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore zijnde 346 Z GRON 1927 zijn niet noch sporen daarvan gevonden.)

Datum 00-00-1960
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd met 2tew 2 cil 100 Pk Brons Nr. 6228 Type 2TL. Deze motor is in opdracht van de Duitse Kriegsmarine in 1943 bij Scheepswerf Hijlkema in Hoogezand ingebouwd in het m.s. 'Danzig'. In 1952 was hiervan eigenaar G. van Oord in Werkendam.

Ship History Data

Date/Name Ship 1909-08-23 PRINSES JULIANA
Manager: Derk Visser, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Visser, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: PQSD

Date/Name Ship 1918-01-05 PRINSES JULIANA
Manager: Frans Westers & Frederiks Bontkes Gosselaar, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Frans Westers & Frederiks Bontkes Gosselaar, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQSD
Additional info: Aankoopprijs HFl. 19.000,--, alle drie 1/3 deel.

Date/Name Ship 1918-03-11 PRINSES JULIANA
Manager: Firma Wijnne & Barends, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Philippus Bonninga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQSD
Additional info: Aankoopprijs HFl. 29.000,--

Date/Name Ship 1927-06-29 PRINSES JULIANA
Manager: Jan Jacob Onnes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Johannes Balk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQSD

Date/Name Ship 1929-07-24 PRINSES JULIANA
Manager: Geert Vos (scheepsbouwer), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Vos (scheepsbouwer), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQSD

Date/Name Ship 1929-07-25 PRINSES JULIANA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Veenma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQSD
Additional info: 1934 callsign PGVS

Date/Name Ship 1939-07-29 PRINSES JULIANA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Menno Bolhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGVS

Date/Name Ship 1945-07-00 PRINSES JULIANA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Menno Bolhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGVS

Date/Name Ship 1948-03-16 MINERVA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: IJke Benus, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFZT

Date/Name Ship 1950-02-08 MINERVA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFZT

Date/Name Ship 1950-10-25 MINERVA
Manager: Sibrand Wijnhold, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sibrand Wijnhold, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFZT
Additional info: Zou aanvankelijk in SIJAM worden herdoopt.

Ship Events Data

1909-08-23: Den drie en twintigsten Augustus 1900 negen. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Derk Visser, schipper, gedomicilieerd te Veendam, verklare bij deze de eenige eigenaar van het stalen klipperaakschip genaamd Prinses Juliana, hebbende een dek en een mast, groot netto 241.13 kubieke meter of 85.11 tonnen van 2.83 kubiek meter, gebouwd te Martenshoek en gevoerd wordende door mij ondergetekende schipper. Martenshoek, den 20 Augustus 1909. Derk Visser. In de kantlijn staat bijgeschreven 7288
1909-09-07: Eerste meting te Hoogezand op 07-09-1909. Meetnummer: Hz1433N. Lengte: 28 m 30 cm, breedte: 5 m 47 cm, waterverplaatsing: 182,438 ton. Eigenaar: Derk Visser, domicilie: Veendam.
1911-02-00: NRC 20.02.1911: Londen, 20 februari. De met stukgoed geladen Nederlandse stalen aak 'PRINSES JULIANA' is volgens een telegram uit Rostock bij Darserort gestrand.
NRC 25.02.1911: Zingst, 22 februari. Volgens rapport van de gezagvoerder van het m.s. 'PRINSES JULIANA' moet de stranding aan mist en stroommisleiding worden toegeschreven. De bergingsboot 'Rugen' heeft het nog niet vlot kunnen brengen en moest wegens storm het werk staken. Aangezien het schip nog dicht is en de lading nog gezond, zal men het lossen en de lading salpeter aan de wal brengen. Met wassend water hoopt men het dan vlot te kunnen brengen.
1920-02-00: Weekblad Schuttevaer d.d. 07.02.1920 De Raad voor de Scheepvaart heeft deze week behandeld een klacht van den Hoofdinspecteur voor de Scheepvaart tegen den heer H.P. Bonninga, schipper/eigenaar van het zeilschip 'PRINSES JULIANA'. De klacht hield in dat het schip dat een laadvermogen van 158 ton heeft, met een lading staaldraad groot 178 ton uit Antwerpen naar Kiel was gevaren. Het schip lag daardoor veel dieper dan het watermerk aangaf. Bovendien had het schip een reis naar Engeland gemaakt terwijl het slechts een certificaat van deugdelijkheid had voor de kustvaart. De assuradeuren hadden niettemin het schip verzekerd. De Hoofdinspecteur was nu van oordeel dat door een en ander het leven van de opvarenden in gevaar was gebracht. De schipper erkende het ten laste gelegde. De Hoofdinspecteur meende dat de schipper zich aan feiten had schuldig gemaakt, welke reeds als overtreding werden beschouwd voordat de schepenwet bestond. De Hoofdinspecteur betoogde dat de schipper, die tevens eigenaar was, zijn geldelijke belangen had gesteld boven de belangen van de opvarenden. Hij meende dat de schipper zal moeten worden gestraft met enige maanden schorsing van de bevoegdheid om als schipper te varen.
1929-08-03: Voorwaarts 03-08-1929: Verkochte schepen. Het te Groningen thuisbehoorende motorschip PRINSES JULIANA, eigenaar schipper P. Balk is onderhands door J. Vos en Zn. te Groningen verkocht aan schipper J. Veenma te Groningen.
1940-05-01: Te Antwerpen aangekomen met motorschade. In de nacht van 10 op 11 mei 1940 met een gedemonteerde motor door de 'Horst' (1939-400) en het Deense m.s. 'Holm' (1930-238) weggesleept en op 13 mei te Londen aangekomen. Op 16 mei ingeschreven bij The Netherland’s Shipping & Trading Committee te Londen. Bevrachting door Freight Express Ltd. te Londen. Op 27 mei in timecharter bij het Ministry of Transport. In augustus 1942 met motorschade Sunderland binnengesleept. Gehermotoriseerd met een 2tew 4 cil 100 Pk Crossley Bros Type (175x330). Op 1 juni 1945 weer terug aan Menno Bolhuis, Groningen.
1949-11-00: Liggend bij De Groot & Van Vliet wegens niet betaalde rekeningen aan de ketting gelegd. Wijnne & Barends bemiddelde bij de oplossing van het probleem en werd daardoor op 8 februari 1950 tijdelijk eigenaar.
1951-03-27: Tijdens de reis van Middlesborough naar Dieppe met een lading van 125 ton pek na brand in de machinekamer op 5 mijl ten oosten van Dieppe bij Puys aan de grond gelopen. Op 10 juni door een Franse sleepboot vlotgetrokken en naar Dieppe gebracht. Daarna naar Rotterdam gesleept.
1951-03-28: Leeuwarder Courant 28-03-1951: Groningse coaster bij Dieppe vergaan. Het Nederlandse vrachtschip "MINERVA", dat met een lading steenkool op weg was van Dieppe naar Middlesbrough, heeft bij Franse kust in de buurt van Dieppe schipbreuk geleden, nadat het stuurloos geworden was. De kapitein. S. Wijnholt, die ernstige brandwonden heeft opgelopen, en de vier overige leden van de bemanning, zijn met de reddingboot veilig geland. De kapitein is naar het ziekenhuis van Dieppe vervoerd. Er bestaat weinig kans het schip en de lading te bergen. De "Minerva" meet 150 ton. Het is een „coaster", die in 1909 te Martenshoek (Gr.) werd gebouwd. Kapitein-eigenaar is de heer S. Wijnholt uit Delfzijl.
1951-06-04: Op 04-06-1951 wordt de teboekstelling als zeeschip doorgehaald.
1951-08-07: 07-08-1951: Het vergaan van de Delfzijlse kustvaarder Minerva. Dochter van kapitein Wijnhold geprezen om moedig gedrag. De raad voor de Scheepvaart heeft de vorige week de brand en stranding van de Minerva behandeld. De kustvaarder was op 20 maart van dit jaar met een lading pek van Middlesborough vertrokken naar Dieppe. Aan boord bevonden zich de kapitein eigenaar S. Wijnhold van Delfzijl , diens dochter die als kok behulpzaam was, een matroos en een bestman voor de machinekamer. Op de bewuste datum 27 maart bleek de 100 p.k. Crossley motor een mankement te hebben, dat niet verholpen kon worden. Om ruim twee uur ʼs nachts stopte de motor, zonder dat men de oorzaak kon vinden. Ter hoogte van de Berneval werd het bakboordsanker uitgeworpen en werden pogingen gedaan het euvel te verhelpen, die echter niet gelukten. Omstreeks 10 uur werd door de matroos de Crossley benzinemotor aangezet voor de luchtcompressor, hierbij ontstond brand die ondanks alle moeite met schuimblusser enz. niet geblust kon worden. Ter voorkoming van verdere uitbreiding werd de bezineleiding naar de bezinetank aan dek afgesloten, terwijl kapitein Wijnhold tevens opdracht gaf de sloep klaar te maken. Hij begaf zich zelf nog eens in de motorkamer maar bij de werkzaamheden daar, werd hij plotseling getroffen door een steekvlam, waardoor hij ernstige brandwonden aan hoofd, armen en handen opliep en het bewustzijn verloor. Met vereende krachten wist men de kapitein uit de motorkamer over te brengen naar de kajuit. Toen de gezagvoerder in deze benarde omstandigheden was uitgeschakeld, heeft mej. Wijnhold zich kordaat en moedig gedragen, waardoor de Raad voor de Scheepvaart een woord van waardering op zijn plaats achtte. Er werd hulp van de kust gevraagd door de W vlag te hijsen terwijl geregeld vuurpijlen werden afgeschoten. Hulp bleef echter uit. De kustwacht is gebleken zeer nalatig te zijn geweest, van de noodseinen der Minerva heeft men niets opgemerkt, zodat schip en bemanning aan hun eigen lot werden overgelaten. Het brandende schip verlaten. De toestand aan boord werd steeds gevaarlijker. De olietanks begonnen reeds heet te worden, zodat het raadzaam werd geoordeeld het schip te verlaten. Om half vijf ging men in de boot en roeide naar de wal, een werk dat met de gewonde kapitein niet gemakkelijk was. Er is kranig werk verricht. Toen men aan land kwam moest men nog een uur lopen om Berneval te bereiken. Spoedig werd hulp verkregen en werd kapitein Wijnhold per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Intussen werd het daarna onmogelijk geworden naar de Minerva terug te keren. De sloep was door de eb droog komen te liggen. De Minerva moest derhalve aan haar lot worden overgelaten en is daarna gestrand aan de rotsachtige kust. Door het grote gevaar van vallende stenen konden geen pogingen tot berging worden gedaan en werd het schip opgegeven. Kapitein Wijnhold werd geruime tijd in het ziekenhuis verpleegd en kon eerst daarna naar Delfzijl terugkeren. De inspecteur voor de Scheepvaart en de Raad prezen beiden het gedrag van mej. Wijhold en waren van oordeel dat het vergaan van de Minerva was te wijten aan een samenloop van ongelukkige omstandigheden. Dit scheepsongeval is derhalve wat de bemanning betreft nog betrekkelijk goed afgelopen, naar het m.s Minerva is met de lading geheel verloren gegaan en behoort thans nier meer tot de Delfzijlse kustvaartvloot. Door deze schipbreuk en door de verkoop van een andere coaster, is het aantal in Delfzijl thuis behorende zeeschepen weer gekomen op 70. De mogelijkheid bestaat echter dat door nieuwbouw nog in 1951 het aantal tot 75 wordt opgevoerd
1957-02-01: Op 01-02-1957 teboekgesteld als binnenschip MINERVA met brandmerk 3493 B GRON 1957, eigendom van de vennootschap onder Firma H. Hartsuiker en Zonen, gevestigd te Meppel, waarvan de vennoten zijn Wolter, Liebe, Johannes Anton en Hendrikus Hartsuiker, allen te Meppel. Het schip wordt omschreven als: een motorschip, hebbende vooronder, 1 laadruim, machinekamer, roef en kajuit, voortbewogen door en schroef, aangedreven door een 4 cylinder 2 tact direct omkeerbare 100 PK Crossleymotor, type 4DP, motornummer 22169 aangebracht aan stuurboordzijde van het motorblok onder het startventiel. Verplaatsing 164,525 m3. Gebouwd te Martenshoek in het jaar 1909. Op 09-07-1957 eigendom van Liebe Hartsuiker, expediteur te Meppel.
1975-03-25: NvhN 15.03.1975. Advertentie. - Veiling motorschip.
Notaris J. van Kampen te Meppel zal op dinsdag 25 maart a.s. des n.m. om 3 uur in restaurant Slot te Meppel, Zuideinde 31, ten verzoeke van de familie Hartsuiker, resp. bij inzet en toeslag, zulks in één zitting, publiek verkopen: Het overdekte staalijzeren motorschip genaamd MINERVA, gemerkt 3493 B Gron. 1957 metende 164,523 m³, bouwjaar 1909, hebbende: vooronder, laadruim, machinekamer, roef, kajuit, (vroeger bestemd voor de kustvaart, thans voor de binnenvaart) met een 2 cylinder 2 tact Dieselmotor, merk Brons Appingedam van 200 pk, liggende te Meppel aan de Prins Hendrikkade / Nieuwe Haven.
Betaling: uiterlijk 15 april a.s. Aanvaarding: bij de betaling van de koopsom. Bezichtiging: vrijdagen van 2 – 4 uur; zaterdagen van 10 –12 uur en van 2 – 4 uur. Te vervoegen bij de heer W. Hartsuiker, Pr. Hendrikstraat 28 te Meppel. Verdere inlichtingen ten kantore van de voornoemde notaris.
1975-05-13: Op 13-05-1975 eigendom van Robert Coen Prins, z.b., gedom. te Amsterdam.
1976-00-00: Lag in Zaandam.
1990-00-00: Nam deel aan 'Sail Amsterdam'.
2006-12-28: Final Fate:
'MINERVA' van Hermen Jacob Maat, Karen Anne Lancel, Marijn Roald Lancel en Hester Hubertina Magdalena Meijer, ieder ¼ deel. Het wordt dan omschreven als: Het motorschip genaamd 'Minerva', gebrandmerkt 3493 B GRON 1957, hebbende vooronder, een laadruim, machinekamer, roef en kajuit, gebouwd te Martenshoek in het jaar 1909, voorzien van een vertikale twee cylinder 2 tact dieselmotor merk Brons Appingedam type 2TL nummer 6228. Het schip zal als woonschip worden gebruikt en zal verplaatst worden naar ligplaats: Oude Schans tegenover nr. 15 te Amsterdam. Staat in december 2010 nog zo bij het Kadaster te boek.

Afbeeldingen


Omschrijving: De aak PRINSES JULIANA van 1909
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De klipperaak PRINSES JULIANA in de Noorderhaven te Groningen
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Prinses Juliana 1909
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Op de klipperaak PRINSES JULIANA is in 1917 is een 2e mast geplaatst.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PRINSES JULIANA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Klipperaak PRINSES JULIANA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: klipperaak PRINSES JULIANA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PRINSES JULIANA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MINERVA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MINERVA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De MINERVA als woonschip, liggende in Amsterdam, foto10 okt.1998
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk