Inloggen
ANTILOPE - ID 530


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1925
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 11092 GRON 1924
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 13
Launch Date: 1924-09-15
Delivery Date: 1925-02-10
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1451 Type C/D (x)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 135.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 83.00 Net tonnage
Deadweight: 165.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 2: 30.20 Meters Registered
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1925-02-10 ANTILOPE
Manager: Rente Wester, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rente Wester, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NFHW
Additional info: 1934 callsign PCRZ

Date/Name Ship 1937-11-19 ANTILOPE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Boerma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCRZ
Additional info: Fl. 22.500

Date/Name Ship 1940-00-00 ANTILOPE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Erven Johannes Boerma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCRZ

Date/Name Ship 1943-08-12 ANTILOPE
Manager: Partenreederei ms 'Antilope', Hamburg, Germany
Eigenaar: Partenreederei ms 'Antilope', Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1944-02-15 NETZLEGER XV
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Ship Events Data

1924-11-06: Dagregister deel 24 nummer 564, den twaalfden November 1900 vier en twintig. Bouwbrief. De ondergetekende N.V. Noord Ned. Scheepswerven te Groningen, verklaart hiermede voor rekening van schipper Rente Wester te Groningen in het jaar negentienhonderd vier en twintig te hebben volbouwd en nieuw van de werf te water gebracht: Een stalen motor-zeilschip, volgens meetbrief voor zeeschepen nr. 2465 gemeten op netto twee honderd vijf en dertig en vier en veertig honderdste (235.44) kubieke meter, genaamd “Antilope’ welk schip dus in eigendom behoort aan R. Wester voornoemd. Groningen, den 6. November 1924. N.V. Noord Ned-Scheepswerven. A. Meppelder, H.P. Kuiper.(In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 13 Nov.1924 no. 425 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 11092 GRON 1924 en opnieuw geboekt deel 3 613.)
1928-01-23: Als ANTILOPE, zijnde een motorzeilschip, groot 381.77m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Rente Wester, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 613 Z GRON 1928 op het achterschip in achterkant van het grootluik, stuurboordzijde. (Opm.: Brandmerk 11092 GRON 1924 is verwijderd.)
1938-05-07: Met een lading bakstenen, onderweg van Högenäs naar Örebo, aan de grond gelopen, maar het schip kwam na drie uur op eigen kracht weer vrij.
1941-04-25: Final Fate:
Door de 'Hafenüberwachungsstelle Groningen' verbeurd verklaard. Op 13 mei 1941 na ondertekening van de zogenaamde Sonderregelung terug aan de eigenaren. Augustus 1943 op de werf van P. Smit Jr. in Rotterdam in drie stukken gesneden en over land naar de Donau vervoerd. 15 februari 1944 als 'Netzleger XV' bij de Kriegsmarine te Constanza. (Zwarte Zee). Op 22 februari 1944 bij Constanza gestrand en op 5 maart 1944 geabandonneerd.

1941-04-25: Extra informatie van Theo Dorgeist:
MS ANTILOPE PCRZ 135 BRT. Erbaut durch die N. V. Noord Nederlandsche Scheepswerpen, Groningen Bau-Nr.: 13. 1924, 15.Sept.: Stapellauf als Motorsegler ANTILOPE. 1925,10.Feb.: Ablieferung an Rente Wester in Groningen. 1937,19.Nov.: Verkauf an Johannes Boerma, Groningen, weiter ANTILOPE. 1940: An die Wwe. von Johannes Boerma übertragen. 1940,Mai: In einen niederländischen Hafen bei der Besetzung. 1941,25.April: Von der Hafenüberwachungsstelle Groningen zur Prise erklärt. 13.Mai: Nach Unterzeichnung der sogenannten Sonderregelung an den Besitzer zurück gegeben. 1942,30.März: Befehl des OKM an die KMD Rotterdam für den Einsatz im Schwarzen Meer fünf Motorsegler zu erfaßen. 8.April: Erfassung des Schiffes durch die KMD Rotterdam für das Reichsverkehrsministerium im Auftrag des Reichskommissars für die Seeschiffahrt. ANTILOPE wird von der Deutschen Levante Linie, Hamburg übernommen. Das Schiff wird bei der Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr., Rotterdam in drei Teile geschnitten ( ?? ) und teilweise über Land zur Donau transportiert. Juni: Übergabe des Schiffes auf der Donau an die Erste Donau Dampfschiffahrtsqesellschaft, Wien. Die Schiffsteile kommen als Umbau 66 zur Werft von Ch. Ruthof. 1942,Ende: Ankauf des Schiffes für 30 100 Gulden durch OKM. 1943,Jan: Wiederaufbau des Schiffes beendigt. 18.Jan.: Schiff neu vermessen und später an die Erste Donau Dampfschiffahrtsqesellschaft, Wien übergeben.
März: An die Dnjepr Küstenschiffahrts GmbH, Wien übertragen. 1.Mai: Erfaßung durch die KMD Hamburg für Nachschubaufgaben bei der Seetransportstelle Braila.
Herbst: Nach Übernahme der Schwarzmeerschiffahrt durch die Schiffahrts GmbH.,Nikolaijew kommt ANTILOPE für diese Gesellschaft zum Einsatz. Okt.:: Umbau des Schiffes zum Netzleger in Galatz und Sulina. l0.Feb.: Indienststellung als NETZLEGER XV für die KM - Netzsperrflottille Schwarzes Meer. 25.Feb.: Beim Auslaufen zum Einsatz In Ak-Metschet vor Konstanza auf Grund gelaufen. 5.März: Am Unfallort gesunken. Das Schiff wird an der Strandungsstelle ausgeschlachtet.

Afbeeldingen


Omschrijving: Antilope 1925
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De Antilope liggend in de Maakenwärderhafen te Hamburg; foto 30er jaren.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Antilope 1925
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

NvhN 310838
De ANTILOPE liep aan de grond.
Het in Groningen thuis behorend m.s. ANTILOPE vertrok 7 mei van dit jaar, na steen te hebben geladen, van Höganas in Zweden. Even buiten de haven liep het schip aan de grond. De kapitein-eigenaar had niet gelood. Het gelukte hem zijn vaartuig na drie uur met eigen middelen weer vlot te krijgen. In ons land aangekomen, bleek op de werf, dat de ANTILOPE belangrijke bodemschade had gekregen.
De inspecteur-generaal voor de scheepvaart had tegen de kapitein-eigenaar een klacht ingediend. In de éérste plaats vanwege het feit, dat hij het voorval niet in het scheepsdagboek had vermeld, in de tweede plaats omdat hij er geen mededeling van had gedaan aan een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie en tenslotte, omdat hij na de schade geen expert had geraadpleegd. De kapitein-eigenaar, die door de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam op schuldvraag werd gehoord, verklaarde, dat hij even voorbij de pieren had moeten uitwijken voor een visser, die in het vaarwater met een bootje lag. Daardoor was hij enkele meters binnen de tonnen gekomen. Aanvankelijk had hij het voorval niet belangrijk gevonden. Daarom was de stranding ook niet in het scheepsdagboek vermeld. De kapitein was van plan geweest de inspectie te waarschuwen, nadat hij eerst zelf de schade had kunnen vaststellen. De voorzitter, prof. Taverne, had daaromtrent een andere mening. Had de betrokken ambtenaar het beschadigde schip niet toevallig zelf op de werf gezien — zo merkte hij op — dan zou de inspectie nooit van de stranding hebben gehoord. De kapitein erkende de juistheid van de klacht. De Raad zal later uitspraak doen.

NvhN 211138
De kapitein van de ANTILOPE veertien dagen geschorst.
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan inzake het aan de grond lopen van het motorzeilschip ANTILOPE bij het uitvaren van de haven van Höganas (Zweden) op 7 mei 1938, en in de klacht van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen de kapitein van dit schip De Raad was van oordeel, dat het aan de grond lopen van de ANTILOPE aan de schuld van de betrokkene was te wijten, daar hij had moeten zorgen binnen de witten sector te blijven van het licht, dat op de kop van het hoofd van de haven van Höganas is geplaatst. Met het opleggen van de straf van berisping meende de Raad ten deze te kunnen volstaan. Anders is het gesteld met de klacht. De gegrondheid daarvan heeft de aangeklaagde erkend. Hier zijn de tekortkomingen van de kapitein van ernstige aard, vooral omdat hij alles voor de Scheepvaartinspectie heeft willen verzwijgen. De ervaring leert, dat, ook al blijkt dan het schip na het stoten niet lek te zijn, bij droogzetting de schade bijna altijd tegenvalt. De aangeklaagde verklaarde, dat hij het geval te licht had opgenomen en daarna, dat hij er niet mee voor de dag was gekomen, om dat hij het niet prettig vond, wanneer in de dagbladen vermeld werd, dat zijn schip aan de grond had gezeten, doch de ware reden lag, naar 's Raads oordeel, in de overschrijding van zijn vaargebied. Ten deze achtte de raad een straf van schorsing geboden. De Raad strafte de kapitein, wat het aan de grond lopen betreft, door het uitspreken van een berisping, en wat de klacht betreft, welke gegrond wordt verklaard, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor de tijd van veertien dagen.