Inloggen
PRINS DER NEDERLANDEN - ID 5278


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1914
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Shelterdeck closed
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 123
Launch Date: 1913-08-20
Delivery Date: 1914-01-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen & Spoorwegmaterieel N.V, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Quadruple Expansion
Number of Cylinders: 4
Power: 7000
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Two 4-cyl. Q.E. steam engines each 24 7/16, 34 5/8, 47 1/4 & 70 7/8 - 47 1/4.
Speed in knots: 15
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 9201.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 5511.00 Net tonnage
Deadweight: 7150.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 321000 Cubic Feet
Bale: 296000 Cubic Feet
 
Length 1: 481.2 Feet (British) Registered
Beam: 57.2 Feet (British) Registered
Depth: 34.8 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
140 136 34 42 0 352
Ship History Data

Date/Name Ship 1914-01-00 PRINS DER NEDERLANDEN
Manager: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1918-03-00 PRINS DER NEDERLANDEN
Manager: United States Shipping Board - Emergency Fleet Corporation, New York (N.Y.), U.S.A.
Eigenaar: United States Shipping Board - Emergency Fleet Corporation, New York (N.Y.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: New York (N.Y.) / U.S.A.

Date/Name Ship 1919-00-00 PRINS DER NEDERLANDEN
Manager: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQMS

Date/Name Ship 1935-06-25 AQUILEIA
Manager: Lloyd Triestino S.A. di Navigazione (tot 1937), Genoa, Italy
Eigenaar: Lloyd Triestino S.A. di Navigazione (tot 1937), Genoa, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Genoa / Italy

Ship Events Data

1913-08-20: Tewaterlating van het mailschip ss 'PRINS DER NEDERLANDEN' van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (SMN) op de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam.
1918-03-00: De PRINS DER NEDERLANDEN is op .. maart 1918 te ......... door de Amerikaanse regering ingevolge het Droit d'Angarie in beslag genomen en onder USA vlag gebracht.
(Mogelijk niet juist en werd de Pr. der Nederlanden bedoeld van de K.W.I.M.).
1919-00-00: Zij werd in 1919 weer aan de rederij teruggeven. (januari 1919 ?? Mogelijk onjuist, zie hiervoor)
1927-02-16: Op 16.02.1927 liggende te Amsterdam voorzien van een nieuw brandmerk: 252 Z AMST 1927
1930-00-00: Toen de motorpassagiersschepen, zoals in 1926 de Pieter Corneliszoon Hooft, in 1928 de Christiaan Huygens en in 1930 de Johan van Oldenbarnevelt en de Marnix van St. Aldegonde in de vaart kwamen, werden de oudere stoomschepen overbodig, behalve de Jan Pieterszoon Coen uit 1915 en de Johan de Witt uit 1922, die op reserve werden gehouden.
Zo werden in 1930 de Prinses Juliana, de Koningin der Nederlanden en de Prins der Nederlanden buiten dienst gesteld waarvan de eerste twee direct werden verkocht.
De Prins der Nederlanden werd opgelegd.

1933-00-00: De Prins der Nederlanden heeft vanaf ca. 1933 nog enige tijd gefungeerd als oefenschip voor de Gemeentelijke Brandweer in Amsterdam. Het is niet aan te nemen dat het schip werd gekocht door de brandweer of de gemeente Amsterdam, maar heeft de S.M.N., al dan niet met hulp van de gemeente Amsterdam (geen liggeld?) deze oefenmogelijkheid geboden door het schip beschikbaar te stellen. Waar het schip heeft gelegen, blijkt moeilijk te achterhalen maar mogelijk lag het afgemeerd aan een kade van de in 1924 geopende Coenhaven in het westelijk havengebied.
Oorzaak van deze manoeuvre met het schip is waarschijnlijk het feit geweest dat medio november 1932 de Amsterdamse brandweer en natuurlijk ook de S.M.N. en de havenautoriteiten zo geschrokken zijn van de complexiteit van een scheepsbrand, zoals die toen een week lang woedde op de Pieter Corneliszoon Hooft, dat men het noodzakelijk achtte om hier eens wat meer aandacht aan te gaan besteden. De oude Prins was een ideale omgeving om de brandbestrijders te leren hoe een schip in elkaar zit, wat ze aan boord kunnen verwachten, wat ze wel en wat ze niet moeten en kunnen doen en dit soort zaken meer. Een schip is nu eenmaal geen woonhuis of een bedrijfshal. Om dan de beschikking te hebben over een oud afgedankt schip moet een unieke kans zijn geweest voor deze heren. Of ze toen ook delen van het schip in brand hebben gestoken valt te betwijfelen maar ze zullen wel veel rook gesimuleerd hebben om te leren een brand tactisch te benaderen. Van een oude marineman hoorde ik eens dat bij de Marine (op de oude Soemba) er soms ergens aan boord een bak met olie werd aangestoken, dus aan rook en troep geen gebrek maar wee degene die deze bende moest opruimen!
Eenmaal wijs geworden deed de S.M.N. het schip in hierna alsnog in de verkoop.

1935-06-25: Op 25 juni 1935 werd de Prins der Nederlanden verkocht naar Italië en herdoopt in Aquileia(Soms gespeld Aquileja maar volgens foto's is deze spelling onjuist). Het was de Lloyd Triestino die de Aquileia beheerde.

1935-10-00: Italië, destijds geleid door Benito Mussolini, koesterde al enige tijd ambities om een wereldmacht te worden zoals in de tijd van het Romeinse Rijk. Zo lag Libië al sinds 1932 binnen de Italiaanse invloedsfeer. Naast Liberia was Abessinië, het huidige Ethiopië, een van de weinige landen in Afrika dat nog niet toebehoorde aan enige Europese natie.
Omdat Abessinië dichterbij lag dan Liberia viel op 3 oktober 1935 het Italiaanse leger Abessinië binnen en ondanks dat keizer Haile Selassie van Abessinië de zaak aanhangig maakte bij de Volkerenbond, waarin Engeland en Frankrijk veel macht hadden, trad deze organisatie weinig slagvaardig op waardoor Italië dan ook rustig zijn gang kon gaan. Zelfs het Suez Kanaal bleef voor de Italianen gewoon open waar deze dan ook dankbaar gebruik van maakten voor de aanvoer van troepen en voorraden.
Getuige een foto van het schip, geheel grijs geschilderd, in dit kanaal, moet ook onze oude Prins der Nederlanden, door de Italianen het Suez Kanaal zijn gepasseerd met deze troepen en voorraden voor het Italiaanse leger aan het front in Abessinië.
Het was de Lloyd Triestino die de Aquileia beheerde.


1940-05-24: Op 24 mei 1940 zou de oude Aquileia in dienst zijn genomen als hospitaalschip door de Italianen en had haar werkterrein voor de kust van noord Afrika waar de Duitsers en Italianen, onder bevel van de Duitse generaal Rommel, vochten tegen de geallieerden.

Toen de Italianen (noord Italië was nog bezet door de Duitsers) op 8 september 1943 capituleerden lag de Aquileia kennelijk in de haven van Marseille of La Spezia en de Duitsers namen diezelfde maand de Aquileia in beslag.

1943-09-00: De Aquileia is eind september in Marseille (Vichy-Frans gebied) of in La Sezia door de Duitsers in beslag genomen nadat de Italianen op 8 september capituleerden.

Zij zouden op 6 oktober 1943 het schip weer ingezet hebben als hospitaalschip (860 patienten/200 man medisch personeel).

1943-12-15: Concluderend uit de schaarse gegevens waren eind 1943 de Duitsers kennelijk niet meer zo zeker van de solidariteit van het Vichy regime in zuid Frankrijk getuige het feit dat op 15 december 1943 een Duits bombardement plaats vond op Marseille waarbij ook de Aquileia, die op dat moment daar aan de kade lag, werd getroffen en in brand geraakte om vervolgens voor de kade te zinken.
Mogelijk dat het op dat moment geen hospitaalschip meer was, of de Duitsers schonden de Conventies van Genève, waarin onder andere staat dat hospitaalschepen nooit mogen worden aangevallen, zelfs niet die van hen zelf! Volgens de naslagwerken van Gröner zouden de Duitsers, of de Fransen in opdracht van de Duitsers, op 16 februari 1944 begonnen zijn om het schip weer te lichten maar het was er zo slecht aan toe dat het door de Duitsers buiten dienst zou zijn gesteld.


1944-06-26: Nadat het wrak van de Aquileia was gelicht werd nog eenmaal door de Duitsers gebruik gemaakt van het schip. Op 26 juni 1944 werd de Aquileia als Sperrschiff in de haven van Marseille opnieuw tot zinken gebracht om de vijand het gebruik van de haven te ontnemen.


1947-00-00: Final Fate:
Het wrak werd in 1946 gelicht en in 1947 gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: Prins der Nederlanden 1914
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Prins der Nederlanden 1914
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: PRINS DER NEDERLANDEN
Gemaakt door: KLM Aerocarto
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Prins der Nederlanden 1914
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: PRINS DER NEDERLANDEN
Gemaakt door: Onbekend **
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De PRINS DER NEDERLANDEN in dok
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Dok

Omschrijving: PRINS DER NEDERLANDEN
Gemaakt door: Onbekend **
Onderwerp: Dok

Omschrijving: PRINS DER NEDERLANDEN in de haven van Genua
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De AQUILEIA, de voormalige PRINS DER NEDERLANDEN van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, als Italiaans troepentransportschip in het Suez-kanaal. Foto omstreeks 1936.
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

NNO 200813
Amsterdam, 20 augustus. In tegenwoordigheid van vele genodigden is hedenmiddag te water gelaten van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. het voor de Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ in aanbouw zijnde stalen dubbelschroef stoomschip PRINS DER NEDERLANDEN. Dit is het grootste schip tot nu toe in Nederland gebouwd.