Inloggen
ANNIE - ID 500


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1919-00-00 / 1919-06-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Onder Nederlandse Vlag tussen:1925-00-00 / 1940-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1919
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 5065627
Nat. Official Number: 11752 ROTT 1919
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Three masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf Gebroeders Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 714
Launch Date: 1919-02-00
Delivery Date: 1919-02-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes (Gloeikop) Type (12óx12«)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 234.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 134.00 Net tonnage
Deadweight: 331.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 36.30 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 33.51 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.07 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.10 Meters Depth, moulded
Draught: 3.07 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1936
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 4 cil 200 Pk Kromhout Type (x)

Datum 00-00-1968
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6cil 240 Pk Caterpillar Type (146x228)

Ship History Data

Date/Name Ship 1919-02-00 ANNIE
Manager: N.V. Vrachtvaart-Maatschappij 'Neerlandia', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Vrachtvaart-Maatschappij 'Neerlandia', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Geen roepletters bekend. Schip mogelijk meteen na proefvaart doorverkocht.

Date/Name Ship 1919-06-00 ROLSE
Manager: R.P. Lohmann Hviid, Arhus, Denmark
Eigenaar: R.P. Lohmann Hviid, Arhus, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Arhus / Denmark
Callsign: NWSB
Additional info: Kapitein A. Carlsen.

Date/Name Ship 1920-00-00 ROLSE
Manager: R.W. Milburn, Whitby (England), Great Britain
Eigenaar: R.W. Milburn, Whitby (England), Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Whitby (England) / Great Britain
Callsign: KFWM
Additional info: Kapitein C. Rippon

Date/Name Ship 1925-00-00 LINQUENDA
Manager: Paul Groen, Winsum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Paul Groen, Winsum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Winsum / Netherlands
Callsign: PJHB

Date/Name Ship 1936-00-00 GEJO
Manager: Johannes Jonk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Jonk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEHB

Date/Name Ship 1940-00-00 COSTANZA F
Manager: Società Imprese Marittime Fratelli Frassinetti, Genoa, Italy
Eigenaar: Società Imprese Marittime Fratelli Frassinetti, Genoa, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Genoa / Italy
Callsign: ILUY

Date/Name Ship 1953-00-00 ALBERTO BERTACCA
Manager: Alfredo Bertacca, Viareggio, Italy
Eigenaar: Alfredo Bertacca, Viareggio, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Viareggio / Italy
Callsign: ILUY

Date/Name Ship 1956-00-00 ALBERTO BERTACCA
Manager: Rino Camalich, Leghorn, Italy
Eigenaar: Rino Camalich, Leghorn, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Leghorn / Italy
Callsign: ILUY

Date/Name Ship 1957-00-00 CASTIGLIONCELLO
Manager: Rino Camalich, Leghorn, Italy
Eigenaar: Rino Camalich, Leghorn, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Leghorn / Italy
Callsign: ILUY

Date/Name Ship 1963-00-00 CASTIGLIONCELLO
Manager: Francesco La Cava, Palermo, Italy
Eigenaar: Francesco La Cava, Palermo, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Palermo / Italy
Callsign: ILUY

Date/Name Ship 1968-00-00 CASTIGLIONCELLO
Manager: Giuseppe Acierno, Palermo, Italy
Eigenaar: Giuseppe Acierno, Palermo, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Palermo / Italy
Callsign: ILUY

Date/Name Ship 1977-00-00 CASTIGLIONCELLO
Manager: Salvatore Maio, Palermo, Italy
Eigenaar: Salvatore Maio, Palermo, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Palermo / Italy
Callsign: ILUY

Date/Name Ship 1977-12-00 OLD ONE
Manager: Devonport Maritime Co. Ltd., Limassol, Cyprus
Eigenaar: Devonport Maritime Co. Ltd., Limassol, Cyprus
Shareholder:
Homeport / Flag: Limassol / Cyprus
Callsign: P3BY

Ship Events Data

1919-06-12: RN 130619: Rotterdam, 12 juni. De Nederlandse motorschoener ANNIE is verkocht aan R.P. Lehmann Hviid te Aarhus en verdoopt in ROLSE.
1925-09-19: Algemeen Handelsblad 19-09-1925: Londen, 17 Sept. Het stalen motorschip „Rolse" (ex Annie), van R. W. Milburn, te Whitby, 234 ton bruto, 130 ton netto, gebouwd in 1919, is voor ca. £ 2500 naar Nederland verkocht.
1927-06-28: Als LINQUENDA, zijnde een motorzeilschip, groot 668.04 m3, liggende te Bolnes, door C.J. Lambrechtse, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Paul Groen, kapitein te Winsum, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen op het achterschip van 2220 Z ROTT 1927 voor tegen de lichtkap motorkamer. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde 11572 ROTT 1919 zijn bij onderzoek niet, noch sporen daarvan, gevonden.
1930-00-00: Kapt. Groen verdrinkt in de haven van Ostende. Het schip word door de familie verhaald naar Vlissingen en daar van 1930 tot 1933 opgelegd. Van 1933 tot 1936 in de binnenvaart.
1939-03-04: NvhN 03-03-1939: Drie kustvaarders te diep beladen. Behandeling voor den Raad voor de Scheepvaart. In de vanmorgen gehouden zitting van den Raad voor de Scheepvaart, werd een drietal klachten van den Inspecteur-generaal voor de Scheepvaart tegen de gezagvoerder S. van de kustvaarders „Eben Haezer", „Cabo" en „Gejo" wegens het te diep beladen van hun schepen behandeld. Begonnen werd met de behandeling van de aanklacht tegen den kapitein van het m.s. „Eben Haezer", een kustvaarder van 198.95 bruto registerton. De scheepvaartinspectie had in de haven van Terschelling geconstateerd, dat het schip negen centimeter te diep geladen was. Het schip was met krijt geladen en kwam van Sasnitz. De schipper verklaarde, dat het schip volgens den charter 242 ton kon laden. Er was 240 ton ingenomen. Theoretisch moest het schip dus niet overladen zijn. Aan de uitwatering kon de kapitein het niet zien, omdat het ruw weer was. De kapitein van de „Gejo" verklaarde, dat bij het vertrek uit de haven van Antwerpen, waar hij een lading cement had ingenomen, de havenautoriteiten hem het uitvaren hadden belet, omdat zijn schip ongeveer vijf centimeter te diep was geladen. Pas nadat hij een gedeelte der lading had gelost, werd hem vertrekvergunning gegeven. Hem was daarvoor een boete van 500 francs opgelegd. De schipper van de “Cabo" was niet verschenen. Uit zijn verklaring, afgelegd voor de scheepvaartinspectie, bleek, dat het schip een geregelden dienst tusschen Londen en Amsterdam onderhoudt. Op 22 November was het schip met 200 ton cement aan boord uit Londen vertrokken. Onderweg was het ruw weer geweest. Het schip had veel water overgekregen en was, doordat alles aan boord doordrenkt was, in gewicht toegenomen. Hierin lag volgens den schipper de oorzaak van den te grooten diepgang. De inspecteur-generaal merkte op, dat op de reis van Londen olie moet zijn verbruikt en hierdoor kan aangenomen worden dat 't schip bij het vertrek uit Londen reeds aanmerkelijk overladen was. Het overgekomen water kan de 30 ton teveel niet veroorzaakt hebben. In alle gevallen zal de raad later uitspraak doen.
De Telegraaf 04-03-1939: Drie te diep geladen schepen. Amsterdam, 3 Maart. -In de zitting van de Raad voor de Scheepvaart is een drietal klachten van den Inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen de gezagvoerders van de kustvaarders “Eben Haezer”, de “Cabo” en “Gejo” wegens het te diep beladen van hun schepen behandeld. De schipper van de “Cabo” was niet verschenen. De Inspecteur-generaal merkte op dat bij de Willemsluizen te Amsterdam, toegang gevend tot het Noordhollandsch Kanaal, geconstateerd was, dat het schip vijf centimeter te diep lag. Op de reis van Londen moet olie zijn verbruikt en hierdoor kan aangenomen worden, dat het schip bij vertrek uit Londen reeds aanmerkelijk overladen was. Het overgekomen water kan de 30 ton te veel niet veroorzaakt hebben. De Raad zal later uitspraak doen.
1939-06-13: NvhN 13-06-1939: (Bekort) Uitspraken Raad voor de Scheepvaart: Tenslotte deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak inzake de klacht van den Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart tegen den kapitein van het m.s. „GEJO", wegens het te diep beladen van zijn vaartuig te Antwerpen. De Raad is, met den Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart, van oordeel, dat de klacht gegrond is. De Raad heeft den aangeklaagde gestraft door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, ais bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van veertien dagen.
1983-00-00: Lloyd’s laat de eigenaren, thuishaven en vlag vervallen.
1986-00-00: Final Fate:
Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: GEJO in de sluis van Vreeswijk.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: GEJO
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: COSTANZA F.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown