Inloggen
OSWI - ID 4971


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1918-05-10 / 1921-03-09 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1918
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Vrachtlogger
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: A. de Jong - Scheepswerf, Machinefabriek & Electr. Sleephelling, Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Technical Data

Gross Tonnage: 103.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 85.00 Net tonnage
Deadweight: 176.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.69 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 29.70 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.67 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Depth, moulded
Draught: 1.98 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-05-10 OSWI
Manager: Arie Jordens Jr., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Arie Jordens Jr., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PNMR
Additional info: Kapt. L. v/d Hoeven.

Ship Events Data

1918-00-00: Het schip is de ex "Raphael" VL 16. Bouwjaar onbekend. Ombouw in 1918 (klasse S.I.) Afmetingen volgens zeeregister: 25.29x6.40x3.26 m, diepgang 1.98 m.)
1918-12-07: Op 7 December 1918 zijn het zeilschip Oswi en het zeil Visschersvaartuig Jan (MA. 125) op de Noordzee met elkander in aanvaring' gekomen. Overeenkomstig het voorstel van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart besloot een commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, dat deze de oorzaak van de aanvaring zou onderzoeken en dat de raad zou nagaan, of het ongeval wellicht was te wijten aan een daad of nalatigheid van den schipper van de "Oswi", Leendert van der Hoeven, wonende te Vlaardingen. Deze beschikking werd den betrokkene op 6 Juni 1919 getekend bij exploot van den deurwaarder J. C. van Haaien te Vlaardingen, waarna het onderzoek plaatsvond in een Openbare zitting van 11 Juni 1919. Gehoord werd de betrokkene voornoemd en hem gedegenheid gegeven zijn belangen voor te dragen, terwijl als getuige onder eede werd gehoord Arie Jo(, wonende te Maassluis, schipper van de Jan (MA. 125) . A. van Buien en H.W Groen., onderscheidenlijk stuurman van logger Jan (MA. 125) en van de Oswi, zijn,hoewel gedagvaard, niet verschenen, daar zij beiden varende zijn. De raad nam verder kennis van de journalen van beide schepen, alsmede van de stukken van het door de scheepvaartinspectie ingesteld voorloopig onderzoek.Uit een en ander is den raad het navolgende gebleken: De tot vrachtschip omgebouwde logger 'Oswi groot 110/85 ïeg. ton, toebehoorende aan de firma A. Jordens ea Rotterdam, vertrok 6 december 1918 te 5 uur namiddags uit IJmuiden in ballast naar Rotterdam. De wind was Z.Z.W tops-koelte, dikke lucht, woelige zee. Men zeilde met alle zeilen van top. Te ongeveer G uur voormiddag* van T December zeilde men over stuurboord bij den wind. De schipper was zelf aan het roer, toen men een rood licht in het N.N.W. peilde, even voorlijker dan dwars. Men hield het licht in peiling en bemerkte dat men liet in 10 minuten ongeveer 1 streek doorzeilde. Men bleef koers en vaart behouden, daar men meende vóór liet andere vaartuig te zullen over lopen. Dit vaartuig kwam naderbij en ongeveer 15 minuten, nadat men hiet voor het eerst gezien had, hoorde de schipper van de Oswi, dat men hem van het andere vaartuig toeriep: ,,Volhouden". Hij had daartoe echter geen gelegenheid meer en de (hu-i werd aan S.B. achterschip getroffen, waardoor schade ontstond aan de verschansing en liet bezaanswant brak. de logger Jan MA. 125, toebehoorende aan N. Haasnoot te Maassluis, verliet den 6den December 1918 te 4 uur namiddags de haven van IJmuiden en zette koers naar den Nieuwen Waterweg. Te ongeveer 5.30 voormiddag* van 7 December lag liet schip over bakboord bij den wind Z.O. vóór, wind Z.Z.W., frissche - koelte, lage lucht. De schipper was zelf aan het roer. Men zag toen op ongeveer streek aan bakboord een groen licht op ongeveer 1 mijl afstand. Verwachtende dat ldit vaartuig zou uitwijken, bleef men koers en vaart behouden. Daar het andere vaartuig, de Oswi. naderbij kwam, riep men hem toe vol te houden, doch toen hij daaraan niet voldeed en bleef doorliggen, trachtte de schipper van de MA. 125 op het laatste oogenblik, door het roer aan lij te leggen, door den wind te gaan. De aanvaring had echter plaats en de Oswi zeilde den kluiverboom van de Jan (MA. 125) af en veroorzaakte schade aan den steven.Na eenigen tijd in elkanders nabijheid gebleven te zijn, vervolgden de schepen de reis en bereikten den Nieuwen Waterweg. Beide schepen liepen vóór en tijdens de aanvaring eenvaart van ongeveer 4 mijl. De raad is van oordeel, dat de aanvaring tusschen de Oswi en de Jan (MA. 125) is veroorzaakt doordat de Oswi niet is uitgeweken. De Oswi lag over stuurboord bij den wind, de Jan over bakboord bij den wind. De Oswi moest volgens de regelen ter voorkoming van aanvaringen, uitwijken en moest daarbij zooveel mogelijk vermijden vóór het andere vaartuig over te loopen. Dit heeft hij niet gedaan; hij heeft koers zijn plicht was, een maatregel genomen, welke ter voorkoming der aanvaring kon bijdragen. Aldus gedaan op 11 Juni 1919 door de Heeren A. J. Cnoop Koopmans, voorzitter; W. Allirol, C. L. J. Kotting. H. Hinlopen, leden ; H de Booy, plaatsvervangend lid; M ooi, J. J. Wegener, buitengewone leden, in tegenwoordigheid van 's raads secretaris, mr. H. B. Tjeenk Willink, en uitgesproken door den voorzitter ter openbare zitting van 14 Juni 1919. (Get.) A. J. Cnoop Koopmans.
1919-01-16: 16-01-1919: Aalesund, het Nederlandse schip "Oswi" is met schade aan het tuig en een verbrijzelde boot van Rotterdam alhier aangekomen. Het heeft slecht weer doorstaan.
1919-09-26: Op 26-09-1919, om 20.00 uur tijdens een Zuidwesterstorm op de reis van Marstal naar Aarhus in ballast gestrand op Thuro, later afgebracht met behulp van Svitser Bjergings boot "Svava" en te Aarhus binnengebracht.
1921-03-09: Final Fate:
Op 09-03-1921 door scheepsmakelaar Jacq. Pierot Jr. voor Hfl. 4.100,-- naar Scandinavie verkocht.