Inloggen
OOSTZEE - ID 4914


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-04-02 / 1925-10-08 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 3204 WINSCH 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf, van der ,Geert Willem.., Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-04-00
Technical Data

Gross Tonnage: 81.95 Gross tonnage
Net Tonnage: 63.20 Net tonnage
Deadweight: 135.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.54 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.96 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Depth: 2.31 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1910-04-02 OOSTZEE
Manager: Djurre Johannes Everardus, Wildervank, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Djurre Johannes Everardus, Wildervank, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: PNKV

Date/Name Ship 1916-06-07 TJAKIENA
Manager: Henderikus ter Veen, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Henderikus ter Veen, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: PTVF
Additional info: Aankoopprijs HFl. 10.500,--

Date/Name Ship 1917-02-09 TJAKIENA
Manager: Geert Bodewes, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Bodewes, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PTVF
Additional info: Aankoopprijs HFl. 18.600,--

Date/Name Ship 1920-03-10 SPES MEA
Manager: Jan Smit, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Jan Smit, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PSRN
Additional info: Aankoopprijs HFl. 16.000,--

Date/Name Ship 1923-00-00 SPES MEA
Manager: Hillebrand Sijtsma, Anjum, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Hillebrand Sijtsma, Anjum, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Anjum / Netherlands
Callsign: PSRN
Additional info: Aankoopprijs HFl. 11.250,--

Ship Events Data

1910-04-02: Additional info
Dagregister deel 15, nummer 130, den vierden April 1900 en tien. De ondergeteekende Djerre Johannes Everhardus, schipper gedomicilieerd te Wildervank, verklaar te zijn de eenige eigenaar van het in den Nederlanden thuisbehoorende overdekte stalen zeiltjalkschip genaamd “Oostzee” gebouwd te Stadskanaal, gemeente Wildervank, hebbende een dek een twee masten zijnde groot bruto tweehonderd twee en dertig en achttien honderdste kubieke meter of een en tachtig en vijf en negentig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter en netto een honderd negen en zeventig en zes honderdste kubiek meter of drie en zestig en twintig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter, thans liggende te Stadskanaal, gemeente Wildervank, gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper, welk schip nog niet ten eenigen hypotheekkantoor is te boek gesteld. Geteekend den 2 April 1910. D.J. Everhardus. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring do 18 april 1910 van den beëdigden scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand is nevens genoemd vaartuig gebrand als volgt: 3204 WINSCH 1910.)
1910-11-30: Collision
Londen, 30 november 1910. Volgens telegram uit Cuxhaven, is de Nederlandse tjalk OOSTZEE aldaar binnengesleept met verlies van boegspriet, beschadigde boeg en lek, zijnde bij het 3e vuurschip in aanvaring geweest met het Deense stoomschip DOURO, dat ook schade bekwam aan de boeg en thans ter rede geankerd ligt.
1912-08-10: Stranded
Pillau, 10 augustus 1912. In de nabijheid van Neukrug is het met steen geladen Nederlandse schip OOSTZEE gestrand. Aan boord bevinden zich de gezagvoerder met zijn gezin en 3 zeelieden. Het is nog de vraag of deze mensen kunnen worden gered. Er waait een harde storm, zodat het van hier uit onmogelijk is een sleepboot naar de strandingsplaats te zenden. Het schip is ernstig lek.
1916-06-03: Sale/Verkoop
Delfzijl, 3 juni 1916. Het tjalkschip OOSTZEE, voorheen bevaren door schipper Everhardus te Groningen, is door aankoop in eigendom overgegaan aan de heer J. ter Veen aldaar.
1925-10-08: Final Fate: Missing

De tweemast koftjalk 'SPES MEA' (1910) van schipper/eigenaar H. Sijtma te Anjum, op weg van Helsingborg naar Sundsvall (Zweden) en geladen met kunstmest, vergaat met man en muis tijdens een storm op de Oostzee.
Op 02-10-1925 vertrokken van Helsingborg naar Sundsvall met 137 ton kunstmest. Op 8 oktober is het schip nog zeilende gezien tussen Landsort en Huvudskär .In november is het lijk van matroos Theodor Hansen aan de kust van Gotland aangespoeld. In de eerste helft van oktober hebben hevige stormen uit het Noorden gewoed in de Oostzee en in de Bothische Golf. Aangenomen wordt dat het schip gezien de laatst bekende positie op de klippen van Kopparstenarne of op de riffen van het eiland Gotska Sandon is gelopen. Slachtoffers schipper H. Sytsma , Stuurman Arthur Stocks en matroos Theodor Hansen.

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1910-06-02
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: OOSTZEE
Schipper: Everhardus, D.J.
Scheepstype: koftjalk
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1912

NVD 231112
De Raad zal Maandag 22 November te 2 uur n.m. behandelen het stranden (nabij het licht van Kahlberg op 10 Aug. jl.) van het tjalksohip OOSTZEE, schipper en eigenaar D.J. Everhardus, te Wildervank.

1920

DMB 011021
Vlieland, 30 september. Uitgezeild SPES MEA, Smit naar Frederica.

1925

NRC 06.12.1925:
Winschoten, 5 dec. "SPES MEA". Voor een 5-tal weken vertrok Kapt. H. Sijtsma van Groningen met de twee-mast zeetjalk "SPES MEA" naar Sundsvall om voor hier een lading hout te laden. Sedert dien heeft men niets meer van het schip vernomen.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten