Inloggen
ONDERNEMING - ID 4872


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1920-06-05 / 1949-01-19 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1908
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7113 GRON 1908
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Aak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Wed. Ynte de Jong, Ruischerbrug, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1908-04-18
Delivery Date: 1908-06-10
Technical Data

Gross Tonnage: 111.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.00 Net tonnage
Deadweight: 170.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 27.87 Meters Registered
Beam: 5.01 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.06 Meters Depth, moulded
Draught: 1.82 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-05-1924
Type: Rebuilt
Omschrijving: In 05.1924 bij Gebr. Niestern & Co., Delfzijl verbouwd tot zeilend kustvaartuig (uit de binnenvaart). Certificaat van Deugdelijkheid B: vaart over de Wadden, de monden van Weser en Elbe, door het Kaiser Wilhelm Kanaal tot Kiel. Tot de mond van de Eider, door de Sont en Belten tot de lijn Aarhus- Kullen in het noorden en de lijn Trelleborg-Stralsund in het oosten en over de Haffen en Bodden van Stralsund tot Stettin. (Bruto 112.87 ton en netto 89.45 ton.)

Datum 00-11-1927
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 11.1927 bij C. Cassens te Emden (Duitsland) voorzien van een 2tew 2 cil Linz gloeikopmotor van 50 Pk Type (240x300) 6 Kn. Proefvaart op 18.02.1928.

Ship History Data

Date/Name Ship 1908-10-27 ONDERNEMING
Manager: Leendert H. Krook, Ulrum, Netherlands
Eigenaar: Leendert H. Krook, Ulrum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ulrum / Netherlands

Date/Name Ship 1917-11-22 ONDERNEMING
Manager: Frederik Hansen, Vejle, Denmark
Eigenaar: Frederik Hansen, Vejle, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Vejle / Denmark
Callsign: NVSK
Additional info: Capt. T. Abrahamsen

Date/Name Ship 1920-06-05 ONDERNEMING
Manager: Jan Jacob Onnes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PNJS
Additional info: Aankoopprijs Dkr. 35.000,--

Date/Name Ship 1924-07-29 ONDERNEMING
Manager: Douwe Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Douwe Vellinga, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PNJS
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 9.500,-- / Call sign 1934: PGMS

Date/Name Ship 1939-05-08 CARPE DIEM
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lammert Bolhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PJPD

Ship Events Data

1908-10-27: Dagregister deel 18 nummer 81 den zeven en twintigsten October 1900acht. De ondergeteekende, Leendert Krook, schipper gedomicilieerd te Ulrum, verklaart de eenigste eigenaar te zijn van het ijzeren zeilaak genaamd “Onderneming”, hebbende een dek en twee masten, groot 195 257/1000 tonnen gebouwd te Ruischerbrug aan de werf van den scheepsbouwer Y. de Jong, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door hem, ondergeteekende, als schipper. Geteekend 27 October 1908. L. Krook. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7133 en Blijkens verklaring alhier overgeschreven 22 November 1917 deel 38 no. 8837 is nevensvermeld vaartuig buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen. 22 November 1917. De Bewaarder. En opnieuw geboekt deel 1 nr. 407)
1920-11-11: Op 11-06-1920 uit het Deens Register uitgeschreven met de notitie verkocht naar het buitenland.
1927-06-30: Op 30-06-1927 als ONDERNEMING, zijnde een motoraakschip, groot 314.14 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Douwe Vellinga, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 407 Z GRON 1927 op het achterschip voorkant voorschot van de stuurhut. (Opm.: Brandmerk 7113 GRON 1908 is verwijderd.) Het schip wordt dan omschreven als: Motoraakschip met 1 dek, 1 mast, 1 laadruim van 206.29M3, ruimte voor de bemanning in het voorschip en een 2 cyl. Climax ruwoliemotor van 50 PK. (zeilschip met hulpmotor.)
1928-10-04: Op 04-10-1928, tijdens slecht zicht, bij de ingang tot de Fehnmarn-Sund aan de grond gelopen. Die dag om 14.00 uur vertrokken van Wismar met een lading boomstammen waarvan en gedeelte aan dek met bestemming Steenwijk. De schipper besloot door de Fehmarnsund te gaan hem welbekend. Om 19.00 uur Dahmeshöved dwars en de koersgezet op het licht van Staberhuk (oostkust eiland Fehmarn) schatting 2 uur varen. Het was windstil, geen zeilen bijgezet er werd op de motor gevaren. Het werd mistig en de geleide lichten van de sund werden niet verkend. Omstreeks 21.00 uur toen men nog geen verkenning had, werd 3 vadem gelood, de motor gestopt, er is nog enige malen gelood op 2.5 en 2 vadem, doch om 22.00 liep de “ONDERNEMING” aan de grond en bleeef vastzitten. Nu eerst bemerkte de schipper, dat er een harde stroom om de west liep. Het lukte eerst niet om vlot te komen. Vissers zijn toen als bergers aangenomen, boomstammen geworpen en langszij vastgemaakt. Tenslotte kwam het schip vrij, men bleek even bezuiden de boeien te zitten. s’ Morgens om 11.00 uur waren de boomstammen weer aanboord genomen en omdat het schip niet lek was, werd de reis vervolgd. Waarna men op 24 oktober zonder verder ongevallen te Steenwijk aankwam.
1940-08-00: Final Fate:
Op 29-08-1940 te Kiel met motorschade. Door de Duitsers in beslag genomen en na reparatie in beheer bij Harald & Johann Schmidt, Rendsburg. In 05.1945 gestrand teruggevonden bij Trondheim. Er werden 31 lijken van Duitse militaitren van een nabij gelegen basis aan boord gevonden. 08.05.1945 geborgen en naar Trondheim gebracht. 12-13.12.1945 kort na het vertrek, gesleept door de Noorse sleepboot "Muron", uit Trondheim met bestemming Kristiansund gezonken.
De Heerenveensche Koerier 16-01-1946: De Groninger coaster „Carpe Diem", die tijdens de bezetting, door de Duitschers ln beslag werd genomen en onlangs ln Noorwegen werd teruggevonden, is op de thuisreis nog niet aangekomen Men vermoedt dat het'schip is vergaan.
Op 26-02-1946 gelicht en, na voorlopige reparatie’s, door de Zweedse sleepboot "Karl" naar Rotterdam gesleept voor hersteld bij P. Smit Jr. In 01-1948 verkocht aan H.J. Vos, Rotterdam (NIET volgens Kadaster) en als "Nr. 24", na verwijdering van de motor, in gebruik als zandschuit. Kadaster: 19-01-1949 verkocht aan Pieter de Heer, Vlaardingen en uit de zeevaart en als MARIA in de binnenvaart. Op 21-01-1949, liggende te Zwijndrecht, zijnde een stalen motorklipperschip, groot 182.314 m3 verplaatsing volgens meetbrief R6963 N d.d. 02-02-1929, door C. van Oossanen, asp. scheepsmeter te Rotterdam, van brandmerk 2453 B GRON 1949 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand van de roef 3.65 m. uit de hekplaat, 1.00 m. uit de lengteas en 1.42 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken of sporen van de vroegere teboekstelling ten hypotheekkantore zijnde 407 Z GRON 1927 gevonden.) In 1952 in Hendrik Ido Ambacht gesloopt door Frans Rijsdijk. (De teboekstelling wordt op 10-06-1954 doorgehaald.)

Afbeeldingen


Omschrijving: Onderneming (bj 1908)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Onderneming (bj 1908)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Onderneming (bj 1908)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown