Inloggen
ONDERNEMING - ID 4871

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1907
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 6880 GRON 1907
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: E.J. Smit & Zn.'s Scheepswerven N.V., Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1907-08-00
Technical Data

Gross Tonnage: 146.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 122.00 Net tonnage
Deadweight: 220.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.34 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.59 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.07 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Draught: 1.87 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1924-10-30 ONDERNEMING
Manager: Roel Feenstra, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Roel Feenstra, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Ship Events Data

1907-08-00: Gebouwd als binnenschip "Rensiena", eigendom van Jan Feenstra te Amsterdam.
1907-08-07: Dagregister deel 17 nummer 664, den achtsten Augustus 1900 zeven. De ondergeteekende Jan Feenstra, schipper, gedomicilieerd te Amsterdam, verklaart de eenige eigenaar te zijn van de ijzeren sleepkaan genaamd “Rensiena”, groot ongeveer twee honderd tonnen, hebbende een dek en een mast, gebouwd te Hoogezand aan de werf van de firma E.J. Smit en Zoon, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door mij als schipper. Geteekend 7 Augustus 1907. J. Feenstra. In de kantlijn staat bijgeschreven 6880.
1907-08-09: Eerste meeting op 09-08-1907 te Hoogezand. Meetnummer: Hz1231N District en volgnr.: Naam schip: Rensiena. Opmerking bij naam schip: Scheepstype: Sleepkaan. Lengte: 31 m 62 cm, breedte: 6 m 07 cm, waterverplaatsing: 243,620 ton. Eigenaar: Jan Feenstra, domicilie: Amsterdam.
1920-07-19: Op 19-07-1920 verkoopt Jan Feenstra de "Rensiena" voor Hfl. 35.000,-- aan Cornelis de Kruik, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam. Die hernoemd het schip "Elizabeth". Op 13-12-1920 wordt het schip in beslag genomen. Op 25-02-1921 volgt een gerechtelljke verkoop aan de N.V. Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank. Prijs Hfl. 17.000,--. Genoemd hypotheekbank verkoopt het schip op 02-03-1921 voor Hfl. 18.000,-- aan Willem Johannes Sigmund, scheepsbevrachter te Rotterdam. Hij verkoopt het schip op 30-10-1924 onderhands aan Roel Feenstra, schipper, gedomicilieerd te Heumen, die het schip hernoemd in "Onderneming".
1927-02-10: Op 10-02-1927 als "Onderneming", zijnde een zeilaak, groot 232.150 ton, liggende te Franker, door Johannes Faber, scheepsmeter te Leeuwarden, ten verzoeke van Roel Feenstra, schipper te Harlingen, van een nieuw brandmerk voorzien door het in beitelen van 51 B GRON 1926 op achterroef stuurboordzijde naast ingang roef. (Opm.: De oude merken zijn verwijderd.) Het wordt omschreven als zeilaak met 1 mast met een ruim. Meeting te Dordrecht op 25-02-1935. Meetnummer: R9444N. Lengte: 31 m 63 cm, breedte: 6 m 06 cm, waterverplaatsing: 229,797 ton. Eigenaar: R. Feenstra, domicilie: Harlingen. Later voorzien van een ABC Dieselmotor van 45 PK type 3 DMZ. In 195? voorzien van een 6 cyl. GM Dieselmotor van 165 PK no. 67154249 vermeld op de voorste cyl. aan SB zijde. Op 15-10-1952 eigendom van de Staat der Nederlanden, gebruiker is Roel Feenstra, schipper te Harlingen. Op 26-10-1954 eigendom van Roel Feenstra, schipper te Harlingen. Op 15-06-1962 eigendom van Venn. o. fa. R. en L. Feenstra's Scheepvaartonderneming te Zwijndrecht. Op 31-12-1963 eigendom van Venn. o. fa. Feenstra en Bakels Scheepvaartbedrijf te Zwijndrecht, waarvan de vennoten zijn: Roel Feenstra, reder te Zwijndrecht, Lykle Feenstra, reder, gedom. te Zwijndrecht en Bartele Bakels, reder, ged. te Zwijndrecht. Het wordt voorzien van een GM Dieselmotor van 260 PK, 8 cyl. 2 tact, motorno. 8 VA 14790 aangebracht op cylinderblok aan S.B. zijde. Op 07-03-1970 eigendom van Venn. o. fa. P. van Ommen en Zn., gevestigd te Rotterdam waarvan de vennnoten zijn: Pieter van Ommen, Albert Jacob Cornelis Frederik van Ommen en Cornelis Fredrik van Ommen, allen te Rotterdam. Het schip wordt hernoemd in "Cornelia". Op 03-01-1975 "Vertrouwen" van Willem Johannes van den Doel, schipper, ged. te Rotterdam. Op 29-03-1977 "Vesta", eigendom van Popko Uuldriks, schipper te Nederweert. Op 23-03-1978 "Cleopas" van Bertus Veninga, schipper, gedom te Grijpskerk. Het wordt dan omschreven als een stalen motorschip, met 1 mast en 1 ruim, met een GM Dieselmotor van 260 pk. 8 cyl. 2 tact , motorno. 8 VA 14790, aangebracht op cylinderblok aan S.B. zijde. Verplaatsing 449.612 m3. Het schip is gebouwd te Hoogezand in het jaar 1907. Op 26-02-1990 eigendom van Adriaan Pieter Hubrecht van der Cingel, dir. schippersinternaat/ondernemer te Akkrum en Hans Peter van der Cingel, schipper te Rotterdam. Op 13-07-1999 voor Hfl. 150.000,-- verkocht aan Gino Joseph Maria Debruyne te Antwerpen. Omschrijving: Het stalen motorschip genaamd "Cleopas", te noemen "Ginsa 2", gemerkt 51 B GRON 1926, gebouwd te Hoogezand in negentienhonderd zeven, hebbende een mast en een ruim, voortbewogen door een G.M. dieselmotor, type 8 V 71 (was onbekend), sterk tweehonderd veertig paardekrachte (was twee honderd zestig paardekrachten) motornumme 8 VA 1470, aangebracht op het cylinderblok aan stuurboordzijde, met een verplaatsing van vierhonderd een en veertig duizend en zeshonderd zes en zeventig duizendste kubiek meter, met al het toebehoren.

Afbeeldingen


Omschrijving: In beslagname d.d. 13-12-1920
Gemaakt door: Unknown