Inloggen
OCEAAN - ID 4817


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 1946 Z GRON 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerven Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 846
Launch Date: 1939-10-10
Delivery Date: 1939-11-14
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 360
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor Type TMS306, 11 13/16-18 7/8
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 400.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 205.00 Net tonnage
Deadweight: 540.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 28000 Cubic Feet
Bale: 26400 Cubic Feet
 
Length 1: 47.57 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 44.57 Meters Registered
Beam: 7.94 Meters Registered
Depth: 3.05 Meters Depth, moulded
Draught: 2.70 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-00-00 OCEAAN
Manager: Roelf Tamme Tammes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Tamme Tammes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGLK

Date/Name Ship 1940-05-09 SEAHAM
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Internationale Kustvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHKS

Date/Name Ship 1940-05-14 WANGEROOGE
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Date/Name Ship 1945-00-00 SEAHAM
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Internationale Kustvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHKS

Ship Events Data

1939-10-11: Algemeen Handelsblad 11-10-1939: Scheepsbouw. M.s. „OCEAAN". Van de scheepswerf van Gebr. Van Diepen N.V. te Waterhuizen is gisteren met goed gevolg te water gelaten het motorschip „Oceaan", onder klasse Lloyd's Register en Scheepvaartinspectie in aanbouw voor kapitein R. T. Tammers te Groningen. Het schip, groot pl.m. 500 ton D. W. krijgt een 360 P.K. Werkspoor-motor.
1939-11-15: NvhN 15-11-1939: Delfzijl. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe ms. „OCEAAN" gebouwd op de scheepswerf van Gebr. van Diepen te Waterhuizen bij Groningen voor rekening van Kapt R. T. Tammes te Groningen, onder klasse Lloyds Register en Scheepvaart-Inspectie voor de Atlantischenvaart. Het schip is van het raisedquarter dek type en is gebouwd over de geheele lengte met een dubbelen bodem Het is gebouwd met plaatsteven en lepelhek en heeft een mast met twee laadboomen midscheeps, de laadboomen zijn voor hijschen van twee en drie ton. Voor de bediening hiervan ziin bij de mast twee Bodewes motorlieren geplaatst, die ieder aangedreven worden door een Lister motor van 16 p.k. Het hijschgerei is geleverd met een certificaat van de inspectie van Havenarbeid. Op het bakdek is een Bodewes ankerlier geplaatst, die wordt aangedreven door een 8 p.k. Lister motor. De afmetingen van het schip zijn als volgt: lengte 43 M., breedte 8 M., holte tot het hoofddek 3.15 M., tot het raised-quarter dek 4.15 M. Het heeft een D.W. van 560 ton en het heeft een bruto inhoud van 399.85 Reg. ton en een netto inhoud van 204 Reg. ton. In de motorkamer is voor de voortstuwing een 360 p.k. Werkspoor motor geplaatst. Deze motor is in 6 cylinder uitvoering. Verder is hier als hulpmotor een 16 p.k. Lister motor geplaatst voor het aandrijven van de hulpwerktuigen, de pompen en de dynamo. In het schip, dat keurig is afgewerkt, zijn de verblijven van de geheele bemanning achterin. Het is voorzien van electr. licht en kan geheel centraal verwarmd worden. Tevens is het voorzien van een radio-peilapparaat. Met zijn Oertz roer bleek het op de proefvaart zeer gemakkelijk bestuurbaar te wezen, zoodat het na de proefvaart met volle tevredenheid door den kapitein werd overgenomen.
1940-05-01: Algemeen Handelsblad 01-05-1940: Verkochte schepen. M.s. „OCEAAN”. Door bemiddeling van de makelaars Jacq. Pierot Jr. & Zonen te Rotterdam, is het Nederlandsche zeemotorvrachtschip „Oceaan", 550 ton d.w., gebouwd in 1939 door Gebr. Van Diepen te Waterhuizen, voorzien van een 400 pk. Werkspoormotor en toebehoorende aan R. T. Tammes te Groningen, aan de Internationale Kustvaart Mij. N.V. (Scheepvaart en Steenkolen My.) te Rotterdam verkocht. Het zal herdoopt worden in „SEAHAM".
1941-02-13: Gevorderd door de Duitsers. Het schip doet dienst als boeienlegger en als loodsboot van het Lotsenkommando und Seezeichnenamt der Kriegsmarine. Mei 1945 teruggevonden in Wilhelmshaven, teruggebracht naar Rotterdam en na hersteld te zijn weer in de vaart.
1952-01-17: Final Fate:
Onderweg van Hull naar Rotterdam met een lading van 267 ton steenkoolslurry in een kalme zee ten gevolge van slagzij gezonken bij Corton lichtschip. (12 mijl o.z.o. van Lowestoft). Vier bemanningsleden gingen in de reddingsboot maar deze sloeg om. Een kon worden gered de overige drie verdronken. De andere vier bemanningsleden werden opgepikt door de reddingsboot van Lowestoft. De kapitein kreeg een jaar ontzegging wegens vervoer van slurry met een te hoge vochtigheidsgraad waarop een vervoersverbod rustte. Ook de rederij trof blaam. (Zie hoofdstuk 34 van het boek 'De schippers Mulder')
1952-01-18: NvhN 18-01-1952. Nederlandse kustvaarder op Noordzee in grote nood .Drie bemanningsleden vermist, vijf gered. Rond Engeland en langs de Belgische kust verkeren vele schepen door een vliegende storm in nood. Voor de kust bij Lowestoft (Suffolk, Engeland) maakte gisteren het Nederlandse schip de SEAHAM (400 ton) zware slagzij. Van de acht opvarenden worden er drie vermist. De Seaham, eigendom van de Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij N.V. te Rotterdam, was met een landing kolen op weg van Hull naar de Maasstad. Gistermiddag begon het schip plotseling slagzij te maken en er bestond gevaar voor zinken. Men poogde een reddingboot te laten zakken, doch de zee dreigde de boot te versplinteren. Een Zweeds en een Engels schip schoten al spoedig te hulp, terwijl ook een reddingboot hielp. Het was deze boot, die drie opvarenden aan boord nam. De kapitein en de machinist van de Seaham bleven op hun schip, waarna de machine tot stilstand was gekomen. Zij wachtten op sleepboothulp. Later werd gemeld, dat ook de kapitein van boord was gehaald en dat drie man van de Seaham zich in de buurt van het schip in het water bevonden. In totaal waren er toen vijf man gered. De sleepboot Richard Lee uit Great Yarmouth poogde toen de Seaham op sleeptouw te nemen. Inderdaad gelukte het vast te maken, doch de kabel brak daarna. Inmiddels waren drie schepen aan het zoeken naar de drie vermisten. Dezen droegen reddingvesten toen zij uit een reddingboot overboord sloegen. De zee was tamelijk ruw en het water zeer koud. De Seaham zou in een hachelijke positie verkeren en elk ogenblik gevaar lopen te zinken.
Heerenveensch Koerier van 19-01-195: De „Seaham" verloren? Omtrent de ramp met de Nederlandse kustvaarder „Seaham" vernemen wij nog, dat een poging om haar te bergen als mislukt moet worden beschouwd. De „Lowestoft" die deze poging zou ondernemen, is in een hevige sneeuwstorm in de haven van Lowestoft teruggekeerd. De kapitein verklaarde, dat de „Seaham" al meer dan 60 graden slagzij maakte; de zee overspoelde reeds de buitenkant van de stuurhut. De kapitein van de „Seaham", De Vries uit Harlingen, verklaarde na zijn behouden aankomst in Lowestoft, dat hij Woensdag met een lading kolen uit Hull naar Rotterdam was vertrokken. In de namiddag begon het schip plotseling slagzij te maken en dreigde gevaar voor zinken. Poging om zich met de reddingboot van het schip in veiligheid te stellen, mislukten door de zeer ruwe zee. Men heeft hierbij de reddingboot verspeeld. Vier man geraakten te water; slechts een van hen kreeg een boei met patentlicht te pakken en werd gered. Van de drie anderen heeft men niets meer gezien of gehoord. Dank zij de hulp van de Engelse kustvaarder „Warden" konden de opvarenden van de „Seaham" aan boord van de reddingboot van Lowestoft gebracht worden. Behalve de kapitein zijn gered de matroos Kraan uit Den Haag, Roos uit Scheveningen, de eerste stuurman Martens uit Groningen en de eerste machinist Zoetelies uit Doetinchem. Vermist worden de kok Van der Ende uit Den Haag, de 2e machinist Breederveld uit Vlaardingen en de lichtmatroos Sarton uit Rotterdam.
De Telegraaf 17-05-1952: Ramp „Seaham” voor Raad v. d. Scheepv. 2 Jaar schorsing van kapitein gevraagd. Vochtige mudcoal was verraderlijk.
Amsterdam, 17 Mei. — De aard van een en dezelfde scheepslading (mudcoal), die in de afgelopen winter binnen enkele weken de ondergang veroorzaakte van twee Nederlandse schepen aan de Engelse Oostkust — de „Westkust" en de „Seaham" — speelde de hoofdrol in het scheepsdrama dat gistermiddag werd behandeld voor de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam. Scheepsdrama, dat op 17 Januari drie opvarenden van de „Seaham" het leven heeft gekost. Een kok, de 43-jarige M. v. d. Ende uit Den Haag. Een tweede machinist, de 19-jarige J. Breederveld uit Vlaardingen en de lichtmatroos C. Sarton, 21 jaar, waren die dag uit een reddingssloep geslagen, die achter de hevig slagzij makende „Seaham" aan werd gesleurd. Drie doden, maar de zaak van de „Seaham" werd, zoals de voorzitter van de Raad het noemde, door de lading van dit schip „een belangrijke affaire voor de gehele Nederlandse scheepvaart". Waardoor was een lading mudcoal, die in de haven van Hull een „oppervlak vertoonde waarin geen hakafdruk achterbleef", enkele mijlen uit de Britse kust veranderd in een vloeibare schuivende massa, die de „Seaham" zwaar over bakboord had doen gaan? „De rederij heeft bewust de voorschriften overtreden; daarover zal elders worden beslist", aldus de insp.-generaal. „Maar de kapitein van de „Seaham", de heer C. de Vries, heeft — door zijn uitvaren met deze lading, zijn verre van doortastende houding, toen vier van zijn bemanningsleden in de reddingsboot gingen, een reddingboot, die vol moest slaan, omdat zij achter een boot werd getrokken die halve kracht voer — niet getoond, de geschiktheid te hebben die voor een gezagvoerder nodig is. Gelet op zijn moedig optreden vóór het zinken van de „Seaham" adviseerde de inspecteurgeneraal, kapitein De V. voor 2 jaar de bevoegdheid van gezagvoerder op de kleine handelsvaart te ontnemen. Hij oordeelde voorts, dat de 1ste machinist Z. allerminst heeft getoond, uit het goede hout te zijn gesneden, toen hij weigerde, naar de machinekamer te gaan en de motor af te zetten. Advies: ontneming van de bevoegdheid om als 1ste machinist op de kleine handelsvaart te dienen voor de tijd van 6 maanden.
NvhN 20-05-195: Kapitein van Seaham een jaar bevoegdheid ontnomen. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de kapitein De V. uit Harlingen en de machinist Z. uit Doetichem van het m.s. Seaham, dat op 17 Januari van dit jaar tengevolge van het overhellen van de lading mud-coal bij de ingang van het Kanaal ter hoogte van Lowestoft slagzij had gemaakt en later is gezonken. Hierbij zijn drie opvarenden om het leven gekomen. De inspecteur-generaal eiste Vrijdag j.l. dat de kapitein twee jaar zijn bevoegdheid werd ontnomen. Tegen de eerste machinist werd geeist zes maanden zijn bevoegdheid te ontnemen. Ter zitting bleek, dat de kapitein niet op de hoogte was geweest met het verbod van de inspecteur-generaal, om mud-coal met een hoger vochtgehalte dan 20 pet te vervoeren, wegens het gevaar dat zulk een lading zou opleveren tijdens de reis. De lading van de Seaham had een vochtgehalte van ruim 32.5 pet. De Raad voor de Scheepvaart heeft de kapitein als maatregel van tucht een jaar zijn bevoegdheid ontnomen, de eerste machinist voor de tijd van zes maanden.

Afbeeldingen


Omschrijving: de proefvaart en oplevering van de OCEAAN op 14 nov. 1939
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SEAHAM
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SEAHAM
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown