Inloggen
ACTIEF - ID 48

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1929
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 1188 Z GRON 1929
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 163
Launch Date: 1929-05-10
Delivery Date: 1929-07-19
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 80
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1566 Type C/D (x)
Speed in knots: 6
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 183.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 93.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11500 Cubic Feet
Bale: 11000 Cubic Feet
 
Length 2: 33.47 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.25 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.03 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-02-1938
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: De motor werd omgebouwd tot 90 PK injectiemotor.

Ship History Data

Date/Name Ship 1929-07-19 ACTIEF
Manager: Ernst Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Ernst Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBGC
Additional info: 1934 call sign PCCP

Date/Name Ship 1940-11-21 ACTIEF
Manager: N.V. Transport-Maatschappij M.J. Koch & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Transport-Maatschappij M.J. Koch & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCCP

Date/Name Ship 1942-03-20 ACTIEF
Manager: Hendrik du Buisson, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik du Buisson, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCCP

Date/Name Ship 1942-07-03 ACTIEF
Manager: 'Mublo' Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Vrachtvaart Maatschappij 'Trako', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCCP

Date/Name Ship 1947-06-10 ACTIEF
Manager: 'Mublo' Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Otte Wzn., IJsselmonde, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCCP

Date/Name Ship 1947-07-24 ACTIEF
Manager: 'Mublo' Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Boelhouwer Otte Jzn., IJsselmonde, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCCP
Additional info: Fl. 25.000,--

Date/Name Ship 1950-03-28 WESTVALK
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Arendina Wester-Valk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIOF
Additional info: Fl. 82.500

Date/Name Ship 1954-03-26 MIMOSA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rente Wester Jr., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFZP

Ship Events Data

1929-05-11: Nieuwe Rotterdamsche Courant 11-05-1929: Hoogezand. 10 Mei. Van de werf van den heer G. J. v. d. Werff, alhier, is heden met goed gevolg te water gelaten het motorschip “Actief”, groot plm. 240 ton, gebouwd voor rekening van kapitein Groen. Het schip is gebouwd onder toezicht der scheepsinspectie Wad- en Sontvaart. Het zal worden voorzien van een 70 P.K. 2 cyl. Bronsmotor.
1929-06-28: Eerste meting op 28-06-1929 te Hoogezand. Meetnummer: G2839N. Lengte: 34 m 96 cm, breedte: 6 m 28 cm, waterverplaatsing: 251,016 ton. Eigenaar: E. Groen, domicilie: Groningen.
1929-07-05: Als ACTIEF, zijnde een motorschip, groot 518.33 m3 of 182.97 ton, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Ernst Groen, schipper te Groningen van haar brandmerk voorzien door het branden van 1188 Z GRON 1929 op 't achterschip, in de lijst van de lichtkap van de keuken.
1929-07-05: NRC 05-07-1929: Scheepsbouw. Hoogezand, 4 Juli. Van de werf van den heer G. J. v. d. Werff alhier, vertrok heden het nieuwe motorschip ACTIEF, groot 250 ton, voor rekening van kapitein E. Groen te Groningen. Het is gebouwd onder de scheepvaartinspectie Wad- en Sundvaart en voorzien van een 70—80 PK. Bronsmotor. Het tot dusverre door kapitein Groen bevaren klipperschip ACTIEF (bouwjaar 1908) is verkocht en afgeleverd aan kapitein Heinrich Hagenah te Hamburg.
Algemeen Handelsblad 05-07-1929: Van de werf van den heer G. J. v. d. Werff, te Hoogezand, vertrok gisteren het nieuwe motorschip „Actief", groot 250 ton, gebouwd voor rekening van kapitein E. Groen, Groningen. Het is gebouwd onder de scheepvaartinspectie Wad. en Sundvaart en voorzien van een 70-80 P.K. Bronsmotor. Het tot dusverre door kapitein Groen bevaren klipperschip „Actief" werd naar Duitschland verkocht.
1931-03-05: NvhN 05-03-1931: Overtr. van de Schepenwet. In hooger beroep staat terecht Ernst G., kapitein van het motorzeilschlp „Actief", wiens schip buitengaats op 17 September 1930 dieper geladen zou zijn geweest (16 c.M.) met kunstmest dan volgens het certificaat van uitwatering geoorloofd was. Er zou slechts 3 a 4 c.M. vrijboord overgebleven zijn. Het voordeel door grootere vracht bedroeg voor den kapitein ongeveer f 60. Eisch: vernietiging van het vonnis van den kantonrechter en veroordeeling tot een boete van f 75. Uitspraak heden over 8 dagen.
1938-12-00: Zaans volksblad 20-12-1938: Hollandse schepen in nood bij Duitse Wadden-eilanden. Norderney, — Maandag. Gistermorgen is de motorreddingboot „Bremen" van het station Norderney der „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" uitgevaren naar Spiekeroog, teneinde op verzoek assistentie te verlenen aan het Nederlandse motorvrachtschip “ACTIEF" van schipper E. Groen, die ter plaatse sinds enige dagen in moeilijkheden verkeert. Na een moeilijke tocht door storm en ijs slaagde de „Bremen" er tenslotte in om in de nabijheid van de „Actief" te komen. Hulpverlening bleek echter niet mogelijk, zodat de reddingboot onverrichterzake terugkeerde. Aan boord van de „Actief" bevindt zich de eigenaar en schipper E. Groen met zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw en een 18-jarigen zoon. Het schip heeft een kostbare lading hout aan boord. Schipper Groen vaart veelvuldig van en naar Berlijn. Omstreeks veertien dagen geleden is hij nog in Delfzijl geweest. Het is dus mogelijk, dat hij inmiddels reeds naar Berlijn geweest is en thans elders heen voer met zijn houtlading. De „Actief" is een modern motorschip, een z.g.n. „Wadvaarder" of „Oostzeevaarder", gebouwd in 1929 en metende 183 bruto ton. Het tweede schip: Ten noorden van Baltrum is een tweede schip in moeilijke positie gekomen, waarschijnlijk eveneens een Nederlands schip, omtrent welk echter nog geen nadere gegevens bekend zijn. Naar het schijnt is dit schip gestrand. Wanneer de .felle vorst blijft aanhouden, zal men trachten over het ijs de beide Nederlanders te bereiken en hun de nodige en mogelijke hulp te verlenen.
NvhN 22-12-1938: De ACTIEF terecht. Dezer dagen werd melding gemaakt, dat het Nederlandsche motorvrachtschip „Actief" van schipper E. Groen bij Spiekeroog in moeilijkheden verkeerde. Dit blijkt onjuist. Er moet althans sprake zijn van een schip van gelijken of gelijkluidenden naam. De „Actief" van schipper Groen ligt sedert Zaterdag te Harlingen. Hij is op weg met een lading steen van Coblenz naar Langenoog. Over het IJsselmeer bereikte hij Harlingen met het voornemen om via Delfzijl naar de plaats van bestemming te varen. Hij zit thans met zijn schip vastgevroren in het kanaal. (Opm.: Het hier bedoelde schip is de "Actief" van 1910 ex "Rival" - Schipper Pomp.)
1941-00-00: Informatie ontvangen van Theo Dorgeist (via Marien Lindeborn):
Daten im Prisenblatt: 1941 in freier Fahrt eingesetzt. 12.04.1941 In Harlingen Prise durch Hafenüberwachungsstelle Harlingen
19.05.1941 Sonderregelung, weiter freie Fahrt. 07.07.1942 mit deutscher Genehmigung (angeblich direkt von Transport Maatschappij Koch & Co, Rotterdam) an N.V.Vrachtvaart Mij. Trako, Rotterdam. verkauft. Kein Hinweis zum Einsatz bei KM, Speer oder sonstwo bisher gefunden. Schiff vermutlich bis 1944/45 unter niederländische Flagge in freier Fahrt gewesen. Kann natürlich auch auf Charterbassis für einen bestimmten Zweck einer deutschen Behörde oder Firma gefahren sein oder doch für die KM noch gefahren haben.
(Opm.: Op 29-05-1941 meting te Groningen. Meetnummer: G5846N. Lengte: 34 m 85 cm, breedte: 6 m 29 cm, waterverplaatsing: 248,022 ton. Eigenaar: Koch & Co., domicilie: Rotterdam.
1963-07-10: Verkocht voor Fl. 95.000,-- aan V.o.f. Pieter Breedveld & Zonen te Krimpen aan de IJssel en naar de binnenvaart (zand en grint). Brandmerk: 3919 B GRON 1963. Het schip wordt dan omschreven als: een motorschip, hebbende 1 mast, 1 dek, 1 laadruim, 1 voor- en achteronder, voorzien van een 100 PK ruwoliemotor Brons Appingedam, met hulpzeilen, motornummer 1566 aangebracht op de voorste cylinder. Op 12-09-1963 meting te Rotterdam. Meetnummer: R28065N. Lengte: 34 m 94 cm, breedte:6 m 29 cm, inzinking: 2 m 15 cm, waterverplaatsing: 235,381 ton. In 02.1983 een Link-Belt kraan aan dek aangebracht, ook wordt het schip voorzien van een nieuw motor: 8 cyl. 2 takt. GM Detroit dieselmotor van 172 kW Type V-71 motornummer 8VA 23824 aangebracht rechts op zijkant motorblok. 01.05.1985 verkocht aan Bagger- & Overslagbedrijf A. & J. Heuvelman B.V., Krimpen aan den IJssel, op 20.12.1988 aan Klaas van der Meer, Harderwijk. Op 18.02.1991 aan Gerardus Jan van der Linden, Herwijnen. Het schip word omschreven als: een stalen overslagschip, hebbende een geheel stalen dek, kajuit, stuurhuis, kombuis, machinekamers, 2 slaapruimtes, toilet en douche, 1 kraan, twee transportbanden, een trechter. Op 12.02.2004 aan Eeltink Zandwinning, Handel & Transport B.V., Nijkerk.
2006-04-26: Op 26 april 2006 nog in de vaart, lag die dag te lossen (info van Mw. Eeltink via Bert Kruidhof.)
Staat in 11.2010 nog zo bij het Kadaster geregistreerd. In 09.2011 ligt het schip al lang in Harderwijk en wordt uitsluitend gebruikt als overslagschip bij de loswal van de fa. Bruil.
2017-00-00: Final Fate:
Gesloopt te Kampen, waarschijnlijk door Hoeben Metalen/ RDM-Kampen.

Afbeeldingen


Omschrijving: ACTIEF
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ACTIEF - foto: Hoge der A te Groningen
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: WESTVALK
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: WESTVALK
Gemaakt door: Boman, Dr. Robert

Omschrijving:
Gemaakt door: Kruidhof, E.A. (Bert)

Omschrijving: MIMOSA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De MIMOSA als kraanschip op de helling te Krimpen a/d IJssel.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: De MIMOSA als binnenschip.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De MIMOSA op 15-09-2011 te Harderwijk.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: Mimosa 1929 ex Westvalk ex Actief op 15-09-2011 te Harderwijk.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: De MIMOSA op 30-08-2012 te Harderwijk
Gemaakt door: Broere, Roel