Inloggen
NOORDBORG - ID 4704


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1962
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5254498
Nat. Official Number: 3836 Z GRON 1962
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Dok- en Scheepsbouw Mij. 'Makkum', Makkum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 1
Launch Date: 1962-03-02
Delivery Date: 1962-05-01
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 240
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10408 Type 4ED (290x450)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 397.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 229.00 Net tonnage
Deadweight: 418.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 27170 Cubic Feet
Bale: 25510 Cubic Feet
 
Length 1: 49.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.01 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.95 Meters Breadth, extreme
Depth: 3.23 Meters Depth, moulded
Draught: 2.979 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1962-04-27 NOORDBORG
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PGHM
Additional info: Op 02-02-1973: Wagenborg Scheepvaart B.V.

Date/Name Ship 1975-06-03 AZOLLA
Manager: Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Bruins, Jan Potkamp (Holten) & Evert Hulsman (Loenen), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCWZ
Additional info: Potkamp en Bruins elk 40% en Hulsman 20%. Thuishavens resp. Delfzijl, Woerden en Loenen.

Date/Name Ship 1978-01-26 ALK
Manager: Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Heimen Hazendonk, Molenaarsgraaf, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Molenaarsgraaf / Netherlands
Callsign: PCML

Date/Name Ship 1991-07-23 ALK
Manager: Dick van der Kamp Shipsales B.V., Hellevoetsluis, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Dick van der Kamp Shipsales B.V., Hellevoetsluis, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hellevoetsluis / Netherlands
Callsign: PCML

Ship Events Data

1962-01-26: Leeuwarder courant 26-01-1962: Noordborg" als eerste van stapel bij „Makkum". Deze kustvaarder voor Wagenborg wordt de negentiende in Friesland gebouwde „borg"
Volgende maand gaat in Makkum de „Noordborg" te water. Dat wordt de eerste waterloop bij de n.v. Dok- en Scheepsbouwmaatschappij „Makkum", die spoedig daarna twee jaar oud wordt.
De maatschappij „Makkum" is dus nog erg jong. Eerst is vlak bij de werf „Welgelegen" van de firma C. Amels & Zn., waarvan de n.v. naaste familie is, een grote loods gebouwd. Daar is nu een flinke kantine voor gebouwd met daar boven de kantoorruimten. Het kantoor is in de eerste helft van deze maand in gebruik genomen, maar toen stond er naast de loods al een royale lasloods, terwijl er ook al een 26 meter hoge kraan was verrezen, waarvan de arm op dertien meter een hefvermogen van twaalf ton heeft en op 33 meter nog 3 ton kan torsen. Volgende week wordt de lasloods verreden en dan staat de bak van de „Noordborg" klaar om door de kraan te worden opgenomen en op de kustvaarder te worden geplaatst- Het bedrijf is dus nu volledig uitgerust voor de scheepsbouw. Er werken op het ogenblik een 35 man, maar uiteindelijk hoopt men een 150 man in dienst te hebben. De uitbouw vordert te langzaam in verband met de grote schaarste aan werkkrachten. Wat dat betreft zou „Makkum" veel sneller willen uitbouwen en dat moet ook, want er is werk genoeg. Niet alleen wat de nieuwbouw betreft, maar ook voor het dok. Sinds mei van het vorig jaar draait de nieuwe n.v. en van dat ogenblik al heeft zij heus meer gedaan dan aan de coaster bouwen. Dat blijkt wel uit het feit, dat op het ogenblik het 57e schip in dok ligt.
De „Noordborg" is het negentiende borg-schip, dat voor n.v. Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf te Delfzijl in Friesland wordt gebouwd. Vijf „borgen" zijn op de werf „Friesland" in Lemmer gebouwd, dertien op „Welgelegen" in Makkum, terwijl de negentiende als eerste bij „Makkum" op stapel staat. De „Noordborg" is met haar 523 dw een zusje van de in Makkum gebouwde „Hunzeborg" en „Delfborg" en de „Dintelborg", die in Lemmer van de werf is gekomen. Deze schepen zijn 48,48 meter lang, 7.40 meter breed en 3-24 meter hol.
1962-04-27: Op 27-04-1962 als "NOORDBORG", zijnde een motorschip, metende 1125.59 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 12504 d.d. 24-04-1962, liggende te Makkum, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 3836 Z GRON 1962 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 3.45 m. uit hekplaat, 1.80 m. uit de lengteas en 1.37 m. uit dek.
1962-05-03: Leeuwarder courant 03-05-1962: Noordborg" maakte van Makkum uit proefvaart.
Bouwnummer 1 van de nv Dok- en Scheepsbouwmaatschappij „Makkum" te Makkum kan zijn reizen over de zeeën beginnen. Dinsdagmiddag heeft dit schip, de kustvaarder „Noordborg" een geslaagde proefvaart op het IJsselmeer gemaakt. Daarna is het naar Harlingen vertrokken voor o.a. het kompasseren, dat gisteren is geschied. De „Noordborg" is gebouwd voor de nv Wagenborgs Scheepvaart- en Expeditiebedrijf te Delfzijl. Het is een coaster van het gladdektype met een tonnage van 500 dw, een lengte van 48,48 meter, een breedte van 7.90 meter en 3.24 meter hol. De motor van de kuster is afgesteld op 220 pk.
NvhN 03-05-1962: Proefvaart m.s. Noordborg.
Op het IJsselmeer heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Noordborg, dat werd gebouwd bij de N.V. Dok- en Scheepsbouw Maatschappij Makkum te Makkum voor rekening van E. Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf te Delfzijl. De Noordborg is van het gladdektype en meet ca. 520 ton d.w. De voortstuwing geschiedt door een 240 pk motor, waarmee het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 9 knoop.
1969-04-25: Op 25-04-1969, tijdens de reis van Delfzijl naar Malmö in de Kielerbocht, in aanvaring met het Duitse m.s. ”Spiekeroog”. Kapitein “NOORDBORG” kreeg berisping wegens foutieve navigatie. Delfzijl: Het m.s. ”NOORDBORG" is op 25 April 1969 op de reis van Delfzijl naar Malmö in de Kielerbocht nabij Friedrichshaven in aanvaring gekomen met het Duitse m.s. ”Spiekeroog”. Na gehouden onderzoek komt de Raad voor de Scheepvaart in zijn schriftelijke uitspraak tot de conclusie dat er aan boord van de “Noordborg” fout genavigeerd is en dat de schuld daarvan bij kapitein G.R. ligt, die daarom wordt gestraft door het uitspreken van een berisping. De aanvaring van de “Noordborg” met de “Spiekeroog” geschiedde te ongeveer 03.10 uur bij regenachtig weer met flauwe wind maar met goed vurenzicht. Om 02.50 uur was de “Noordborg” uit de sluis te Holtenau vertrokken. De kapitein, die het vaarwater meende te kennen, stond zelf aan het roer. De matroos-motordrijver was ook op de brug. Er was geen loods aan boord. Bij nadering van de vuurtoren Friedrichsort zag de kapitein drie lichten onder elkaar, waarvan hij de betekenis niet precies wist. Hij zette de motor op langzaam, vaart ongeveer 4 mijl. Kort daarna merkte de kapitein een hem onbekende boei met wit schitterlicht op, recht vooruit iets aan stuurboord. Deze boei werd aan stuurboord voorbij gevaren. De “Noordborg”voer toen buiten de normale geleidelichten. Ter zelfde tijd zag de kapitein de lichten van een tegenligger, die hij dacht rood op rood te passeren. Daar hij inmiddels tot het besef was gekomen, dat hij teveel aan bakboord zat, gaf de kapitein hard stuurboordroer om aan de stuurboordzijde van het vaarwater te komen. De tegenligger, die later de “Spiekeroog” bleek te zijn , kwam echter hard bakboord uit en liep voor de “Noordborg” over. Weliswaar zette de kapitein de motor op achteruit, maar een aanvaring volgde, waarbij de “Noordborg”, de “Spiekeroog” raakte achter midscheeps. De Raad meent, dat de “Noordborg” fout genavigeerd heeft door de lichtenlijn te laten liggen en te veel aan de bakboordzijde van het vaarwater te varen. Het is aannemelijk, dat de “Spiekeroog” daardoor in verwarring is gebracht. Dit schip werd door de “Noordborg” gehinderd. De Raad laat in het midden of de bakboordmanoeuvre van de “Spiekeroog” juist was, maar in ieder geval heeft de “Noordborg” de voorwaarden voor de aanvaring in het leven geroepen en de kapitein heeft wat dat betreft schuld. De Raad herhaalt, dat het verkeerd is wanneer de kapitein bij een vaart als de onderhavige zelf aan het roer staat. De mogelijkheid tot waarneming wordt kleiner. Men kan dan ook de kaart niet meer raadplegen.
Indien men zonder loods wil varen, dient men zich plaatselijk te vergewissen of veranderingen in het vaarwater of bij de bebakening hebben plaats gehad. Te Holtenau kan men zich bij het Loodskantoor van de laatste mededelingen daaromtrent op de hoogte stellen. De kapitein van de “Noordborg” heeft dit echter niet gedaan. (Dagblad Scheepvaart)
1969-09-00: Op 03.09.1969 veegde het schip een benzinestation te Franeker van de wal. Het had net de brug gepasseerd en wendde de achtersteven om de bocht in het van Harinxmakanaal te kunnen nemen. Op het moment was de pompbediende net elders aan het koffie drinken. De schade liep in de duizenden guldens.
1970-08-00: In 08-1970 figureerde de NOORBORG in de bekende t.v. serie van "Pipo de Clown" - "Pipo's reis naar Bizarra", daarvoor werd zelfs de woonwagen aan dek gehesen en vertrok het schip elke morgen van de Wagenborg Terminal in Delfzijl voor opname's op de Eems.
1991-03-00: Op 28.03.1991 aan de grond gelopen te Wells next the Sea. Vlotgebracht en 04.10.1991 te Dordrecht aangekomen. Schip constructive total loss verklaart en zou gesloopt worden bij de N.V. Brugse Scheepssloperij. Deze plannen werden echter gewijzigd.
1991-11-00: Het werd op 23.07.1991 verkocht aan Dick van der Kamp Shipsales B.V., Hellevoetsluis. Verkocht op 23.11.1992 als "Casper" aan Lidwina Goverdina Raaphorst, verpleegkundige te Monnickendam, b.i.g.v.g.g.m. Herman Paul Klaassen. Het schip werd opgelegd in Zaandam en Herman en Lidwina Klaassen gingen er op wonen. (Het schip heeft na de CTL verklaring niet meer gevaren. Het heeft tot 05.2009 opgelegd gelegen in Zaandam.)
2009-05-00: Het schip is door Dick van der Kamp Shipsales teruggekocht van Herman Paul en Lidwina Klaassen en op 23.05.2009 gesleept te 's Gravendeel aangekomen. v.d. Kamp wil het schip in oude staat terugbrengen. Op 29.06.2009 te Hellevoetsluis in het historisch droogdok Jan Blanken gezet. Het schip zal zijn eerste naam ("Noordborg") en thuishaven (Delfzijl) terugkrijgen.
2014-08-00: Ligt nog steeds in 's Gravendeel.
2014-10-17: Lag op 17.10.2014 te Slikkerveer. (zie foto.)
2015-04-16: Lag op 16-04-2015 te Ridderkerk. (ze foto.) Ligt daar 15-12-2019 nog.
2019-00-00: Final Fate:
Op 01-04-2019 opgericht Stichting MS Noordborg te Haulerwijk, 04-02-2019 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK nummer 74475231. Handelsnamen: ms Noordborg/Brons motoren. Opgericht met het doel de NOORDBORG te kopen om daarin het in 2016 gesloten Appingedammer Bronsmotorenmuseum in onder te brengen. De stichting startte een crowdfunding-actie om het schip te kunnen aanschaffen. 11-07-2019 op een veiling van de coaster NOORDBORG is het hoogste bod € 57.000 geworden. ‘Het schip wordt niet gegund’, liet eigenaar Dick van der Kamp van Dick van der Kamp Shipsales te Ridderkerk weten. De Stichting MS Noordborg ging daarna verder met acties om haar doel te verwezenlijken.
2021-06-28: Lag op 28-06-2021 op de helling bij Scheepswerf van Grevenstein in Krimpen aan de Lek.

Afbeeldingen


Omschrijving: NOORDBORG
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: NOORDBORG in de zeesluis in Delfzijl in de zomer van 1970.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: AZOLLA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: AZOLLA te Terschelling in 1976.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: AZOLLA ca. 1977 liggend bij reparatiewerf van Vuijk Scheepswerven te Capelle a/d IJssel.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: ALK
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ALK
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ALK
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ALK
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ALK op de Boven-Merwede River bij Hardinxveld op 18-09-1985
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: ALK op de Boven-Merwede River bij Hardinxveld op 18-09-1985)
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: ALK aan de Parkkade, Rotterdam in 05-1990. (Fokzeil detail.)
Gemaakt door: Bolhuis, Riemer J. van
Onderwerp: Kade

Omschrijving: De naamloze NOORDBORG op 23-05-2009 liggend te 's Gravendeel.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: NOORDBORG te 's Gravendeel in 11-2009.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: NOORDBORG op 18-05-2012 in de Heuvelman Haven, 's Gravendeel.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: NOORDBORG op 17-10-2014 at Sikkerveer.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: NOORDBORG op 16-04-2015 te Slikkerveer.
Gemaakt door: Zee, Teun van der

Omschrijving: NOORDBORG op 18-11-2017 te Slikkkerveer.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: NOORDBORG op 28-06-2021 op de helling bij Scheepswerf van Grevenstein in Krimpen aan de Lek.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: NOORDBORG op 28-06-2021 op de helling bij Scheepswerf van Grevenstein in Krimpen aan de Lek.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)