Inloggen
NEJACO - ID 4571


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1460 Z GRON 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 131
Launch Date: 1931-01-00
Delivery Date: 1931-04-21
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5235 Type T (240x360)
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 227.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 133.00 Net tonnage
Deadweight: 280.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 14000 Cubic Feet
 
Length 1: 34.89 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 31.90 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.53 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.56 Meters Depth, moulded
Draught: 2.25 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-04-21 NEJACO
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jakob Oorburg, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMNB
Additional info: Call sign 1934: PGEO

Ship Events Data

1931-00-00: JAKOB OORBURG (1867 - 1946) Jakob werd als oudste zoon geboren op 31 maart 1867 te Wildervank uit het huwelijk van: Harmannus Oorburg en Jantje Metus. Het gezin bestond uit 7 kinderen. Vrijwel alle kinderen zijn aan boord van een binnenschip of praam geboren. Twee kinderen kwamen te overlijden voor hun tweede levensjaar. Harmannus Oorburg was eerst praamschipper, later binnenvaarder op toen nog een houten tjalk. Op 34 jarige leeftijd overleed Harmannus Oorburg, 16 dagen na de geboorte van zijn 7e kind Geesina. Jakob was toen nog maar amper 11 jaren oud en zijn zuster Jantje was een jaar jonger. Zijn broers Gerbinus en Evert waren resp. 8 en 6 jaren oud. Met dit gezin heeft Jantje Metus op 33 jarige leeftijd de taak als schipper overgenomen. Jantje hertrouwde met de 13 jaar jongere Hendrik Hollemans. Hendrik was na het overlijden van Harmannus opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen. Ondanks dat hij direct een vrijstelling heeft aangevraagd, duurde het nog bijna twee jaar voordat een wettelijk huwelijk voltrokken kon worden. Jakob kreeg moeilijkheden met zijn nieuwe vader en naar zijn zeggen kreeg hij vaak straf. Na een paar jaar is hij voorgoed van boord gelopen en zocht zijn heil bij vrienden en kennissen van zijn echte vader. Hij werkte op schepen en was zeer leergierig en bracht het al op zeer jeugdige leeftijd tot schipper. Al na korte tijd was de binnenvaart voor hem niet voldoende en monsterde hij aan op buitenvaarders (Wad- en Sontvaart). In 1897 kwam zijn moeder kwam te overlijden. Op 16 februari 1901 trouwt hij met Neeltje Roossien, die na 43 jaar huwelijk in 1944 zal overlijden. Uit het huwelijk komen 3 kinderen, dochter Jakoba, dochter Jantje en zoon Harmannus. In 1918 kocht hij een stalen buitenvaarder. Waarschijnlijk zonder registratie of certificaat. De voortstuwing was zeilkracht, maar in dit schip is later door Jan Brons een hulpmotor ingebouwd. Met dit schip heeft het gezin Oorburg tot 1926 gevaren met zeer goede verdiensten. Na 1927 kwam er een slechte tijd en de schepen werden in het Eemskanaal opgelegd. De vrachtprijs was in die tijd erg laag en de nieuwbouw prijs ook en dit was het sein voor Jakob Oorburg om dan een nieuw schip te bestellen. Niemand deed dit, echter Jakob Oorburg waagde de stap. Het was het eerste nieuwe schip dat hij kocht. In 1927 werd bij de Noord-Nederlandse Scheepswerven' te Groningen, de "Neeltje" gebouwd, voor rekening van Jakob Oorburg te Delfzijl. De oplevering van het schip was 12 januari 1928. Harmannus Oorburg, de enige zoon van Jakob Oorburg, heeft tot de verkoop van het schip als stuurman (later als kapitein) op de "Neeltje" gevaren.
In 1931 komt de "NEJACO", gebouwd bij de Noord-Nederlandse Scheepswerven te Groningen, onder bouwnummer 131. Oplevering 21 april 1931. De naam is afgeleid van NE eltje, JA ntje,CO ba.(moeder en de twee dochters) Jakob heeft een paar jaar met de NEJACO gevaren, echter een kleine beroerte noodzaakte hem om er mee te stoppen. Op 65-jarige leeftijd ging Jakob Oorburg met zijn vrouw aan de wal wonen en werd zijn zoon Harmannus kapitein op de Nejaco. In 1937 kocht Harmannus Oorburg de "ALK" en de "Nejaco" voer tot 1939 door om daarna ook opgelegd te worden bij de "Jan Brons" en de "Alk". (Het begin van W.O. 2) In 1938 was het een zeer slechte tijd voor de kustvaart en veel schepen waren opgelegd. Ook de nieuwbouw prijzen kelderden tot een zeer laag niveau. Dit was het sein voor Jakob Oorburg om nog een nieuw schip te bestellen, de "Jan Brons". Toen het schip gereed was, werd het direct opgelegd omdat er geen vracht voorhanden was. Het schip, groot 560 ton, zal van een 360 pk Brons-motor worden voorzien. Voordat het schip te water werd gelaten, noemde de heer Mellema, hoofdinspecteur der scheepvaartinspectie het een daad van erkenning en van erkentelijkheid om den naam "Jan Brons" blijvend te verbinden aan de scheepvaart van het Noorden. Daar de vrachtprijzen te laag waren werd het schip direct opgelegd in het Reitdiep ter hoogte van "Blauwbörgje". Jakob Oorburg had een vooruitziende blik en gaf orders om het schip te bemannen om op 5 mei 1940 uit te varen naar Engeland in dienst van "Shipping" te Londen. Tijdens de oorlog werd er gevaren voor de geallieerden en het schip werd voorzien van afweergeschut. Ondanks vele beschietingen is het schip goed de oorlog doorgekomen en kon na de capitulatie direct weer gaan varen voor de wederopbouw. Op 12 oktober 1945 kwam de "Jan Brons" tijdens dichte mist in aanvaring met het Griekse schip s.s."Panaghis" en is als gevolg hiervan gezonken. Op 25 mei 1946 komt Jakob Oorburg, op 79-jarige leeftijd, te overlijden. In 1947 werd bij Scheepswerf-Bodewes te Hoogezand, de "Jakob Oorburg" gebouwd. Het ontwerp en de bestelling werden nog gedaan door de reder Jakob Oorburg. Nog te vermelden is, dat kleinkinderen van Jakob Oorburg op het schip hebben gevaren. Dit waren Cornelis Tammes en Jakob Alkema, eerstgenoemde als matroos en gemachtigde voor zendapparatuur en Jakob Alkema later als gezagvoerder met diploma Grotehandelsvaart. De rederij "Erven Oorburg" hebben in 1962 het schip verkocht.
1931-04-15: Als NEJACO, zijnde een motorschip, groot 643.18 m3, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jacob Oorburg, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1460 Z GRON 1931 op het achterschip op achterkant lichtkap motorkamer, stuurboordzijde.
1931-04-22: NvhN 22-04-1931: Scheepsbouw. Op de Eems bij Delfzijl heeft met goed gevolg proefgestoomd het nieuwe motorschip „NEJACO". Dit schip, groot bruto 643 M 3 en netto 384 M 3, is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie voor de groote kustvaart op de werf van de N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, alhier voor rekening van kapt. J. Oorburg, alhier. Voor de voortstuwing is in de machinekamer een Brons-motor opgesteld. Deze motor is in 3 cylinder-uitvoering en heeft een vermogen van 150 E.p-k. Verder is in de machinekamer een hulpmotor, een 6—7 E.p.k. compressorlooze Deutzdieselmotor opgesteld voor de aandrijving van de compressor, een lenspomp en een dynamo. Op het mastdek bevindt zich achter de mast een motordeklier voor het laden en lossen, deze lier is voorzien van 6—7 E.p.k. compressorlooze Deutzdieselmotor. Het schip dat van een complete electrische lichtinstallatie is voorzien behaalde op de proefvaart een snelheid van ruim 8 mijl. Het is beladen met haver met bestemming Plymouth en werd na de proefvaart zeer ten genoegen overgenomen.
1932-09-02: NvhN 02-09-1932: Delfzijl, Vrijdag. Het Nederlandsche m.s. „NEJACO", op reis van Kemi naar Treport, is hier binnengeloopen met motorschade. Het schip zal vandaag de reis voortzetten.
1934-02-19: NvhN 19-02-1934: De „NEJACO” zwaar beschadigd. Waarschijnlijk in aanvaring met een lichtschip geweest. Het Nederlandsche motorkustschip „Nejaco" uit Groningen, eigen aan schipper Oorburg, die zich met vrouw en kind aan boord bevond is zwaar beschadigd het haventje Salcombe (Devonshire) binnengeloopen. Het is vrijdagnacht tijdens een dichten mist in het Kanaal vermoedelijk met een lichtschip in aanvaring geweest. De "Nejaco", die 227 ton meet, werd in 1931 gebouwd. In verband met het bovenstaande memoreeren wij hier een bericht, dat door Persbureaux werd verspreid over scheepsbotsingen in het kanaal, tengevolge van den dikken mist. O.a. werd hier in gemeld dat in den nacht op Zaterdag een onbekend schip -waarschijnlijk van Nederlandsche nationaliteit-, het lichtschip East Goodwin heeft geramd en beschadigd (Waarschijnlijk betreft dit dus het gebeurde met de Nejaco.)
1934-02-20: De Eemsbode 20.02.1934: Het te Groningen thuisbehorende motorzeeschip 'NEJACO', kapitein Oorburg, is op de reis van Goole naar Salcombe door dikke mist in aanvaring gekomen met het Engelse lichtschip 'East Goodwin'. De 'NEJACO' arriveerde te Salcombe met ernstige schade. Het middenschip is aan stuurboordzijde ingedrukt. Het schip was de vorige week van Delfzijl vertrokken met een lading carton, bestemd voor Goole.
1934-11-12: NvhN 13-11-1934: Delfzijl, 12 Nov. Het motorschip NEJACO, kapt. Oorburg, kwam alhier ledigscheeps van King's Lynn binnen met lekkage. Het schip is alhier op een werf gezet om de schade te herstellen.
1936-01-09: NvhN 10-01-1936: Delfzijl, 9 Jan. Het motorschip NEJACO, kapt Oorburg, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is beladen met gerst op weg van Skive met bestemming Antwerpen.
1936-09-01: De Tribune 01-09-1936: De stranding van de „NEJACO”. De Raad deed voorts uitspraak inzake de stranding van het motorschip „Nejaco" in de buurt van Terschelling. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval geheel is te wijten aan onvoldoende navigatie. En het ongeval had op zeer gemakkelijke wijze kunnen worden voorkomen. De Raad acht een schorsing geboden en straft den betrokkene door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen voor de tijd van een maand.
1937-01-25: NvhN 26-01-1937: NEJACO tegen Hammersmithbrug gevaren. Het Groninger motorschip Nejaco is gisteren op de Theems tegen de Hammersmithbrug opgevaren. De Nejaco bekwam geringe schade.
1939-07-05: Dagblad nieuwe Hoornsche courant 05-07-1939: Muiterij aan boord van een Groningsche kustvaarder. Twee leden de bemanning achter slot en grendel. Groningen, 5 Juli. Het Nederlandsche motorkustvaartuig “NEJACO” uit Groningen heeft in Maart en April een veel-bewogen reis gehad. In de haven van Truro (Engeland) brak brand uit aan boord op het ogenblik, dat de bemanning behalve de kok aan den wal was. Bij terugkomst werd de brand ontdekt en door krachtdadig optreden van de brandweer gebluscht. Gedurende dezelfde reis werden aan boord steeds diefstallen gepleegd. De kapitein vermiste zijn horloge, terwijl een groot bedrag aan geld was gestolen. Er werd voorts een poging tot vergiftiging gedaan. Gelukkig smaakte de koffie, waarin het gif gemengd was, zoo slecht, dat het onmiddellijk ontdekt werd. Zoodat geen nadeelige gevolgen voorkwamen. Van al deze feiten werden twee schepelingen verdacht en de in Groningen wonende reeder heeft, toen het schip on Juni in Nederland terug kwam, daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. De betreffende schepelingen, de 16-jarige kok P.M. uit Delfzijl en de 21-jarige monteur T.K. uit Schildwolde, die thans in militairen dienst is, zijn respectievelijk te Delfzijl en Utrecht aangehouden en naar Groningen overgebracht. Zij bekenden gedeeltelijk de hun ten laste gelegde feiten. Hun plan was het schip te laten zinken, nadat zij de overige leden der bemanning onschadelijk hadden gemaakt en al het aanwezige geld hadden gestolen. Later werd het plan gemaakt de bemanning te vergiftigen. De kok kocht in 'n Engelsche haven 'n slaapdrank, die door de koffie gemengd was. Voorts had hij zich reeds, voorzien van een vuurwapen en een paar dolken. De gearresteerden, die thans in het Huis van Bewaring te Groningen vertoeven, worden heden ter beschikking van den officier van justitie gesteld.
1939-09-02: NvhN 02-09-1939: Het span van de „NEJACO” veroordeeld. De Rechtbank te Groningen veroordeelde gisteren den 16-jarigen kok P. M. uit Delfzijl, die de vorige week terecht stond, verdacht van diefstal, poging tot brandstichting en poging tot vergiftiging van de bemanning aan boord van het Groninger kustvaartuig „Nejaco", gedurende een reis naar Engeland tot zes maanden tuchtschoolstraf, benevens een jaar onder toezicht stelling. De eisch luidde een jaar tuchtschool. De 21-jarige monteur F. K. uit Schildwolde werd wegens heling veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, met 3 jaar proeftijd en aftrek voorloopige hechtenis.
1940-12-00: Final Fate:
Door de Duitsers in beslag genomen. Op 1 december 1941 in ballast onderweg van Delfzijl naar Hernösand gestrand tijdens storm op Vestrabanken (Zweden) in de Bothnische Golf en total loss.
1942-05-09: De Tijd 09-05-1942: Raad voor de Scheepvaart. Dat het m.s. „NEJACO" 1 December op Westra-banken in de Bothnische Golf was gestrand, achtte de Raad te wijten aan de schuld van den kapitein, die zich van de navigatie weinig had aangetrokken; hij had die overgelaten aan een machinist van de binnenvaart en een kok-stuurmansleerling; bovendien voer hij op een zestien jaar oude kaart. Hij werd voor drie maanden geschorst.Afbeeldingen


Omschrijving: Akte d.d. 28-05-1941.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Nejaco (bj 1931)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NEJACO
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De NEJACO met de neutraliteitskenmerken
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown