Inloggen
MURON - ID 4425


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5100568
Nat. Official Number: 6000 Z ROTT 1938
Categorie: Tanker
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Tanker, ruwe olie
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & van Vliet, Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 218
Launch Date: 1938-07-02
Delivery Date: 1938-08-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 400
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz nr. 345 Type V8 (x)
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 476.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 176.00 Net tonnage
Deadweight: 585.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 51.21 Meters Registered
Beam: 7.88 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.99 Meters Depth, moulded
Draught: 3.03 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1938-08-23 MURON
Manager: Maatschappij Tankschip 'Muron', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Maatschappij Tankschip 'Muron', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PGBN

Date/Name Ship 1940-01-23 MURON
Manager: Swedish Government (Kungl. Marinförvaltningen), Stockholm, Sweden
Eigenaar: Swedish Government (Kungl. Marinförvaltningen), Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden

Date/Name Ship 1941-00-00 ELDAREN
Manager: Swedish Government (Kungl. Marinförvaltningen), Stockholm, Sweden
Eigenaar: Swedish Government (Kungl. Marinförvaltningen), Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign: SCBD

Ship Events Data

1938-07-04: Algemeen Handelsblad 04-07-1938: Scheepsbouw. Van een der hellingen van de N.V. Scheepswerf voorheen De Groot en Van Vliet te Slikkerveer is Zaterdag met goed gevolg te water gelaten het kust-motortankschip „MURON", in aanbouw voor binnenlandsche rekening. De afmetingen zijn: 50.50 X 7.85 X 3.15 m. De voortstuwing zal geschieden door een motor van 480 P.K.
1938-08-24: Op 24-08-1938 als MURON, zijnde een stalen motortankschip, groot 1349.19 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 19-08-1938 no. 5752, liggende te Slikkerveer, door B. Klop, scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 6000 Z ROTT 1938 op het achterschip in zijschot ingang verblijf officieren aan SB zijde.
1938-08-26: Algemeen Handelsblad 26-08-1938: Motortanker „MURON”. Na welgeslaagden proeftocht had gisteren op den Nieuwen Waterweg de overdracht plaats door de bouwers, de N.V. Scheepswerf v/h De Groot & Van Vliet, aan de Rotterdamsche eigenaars van de nieuw gebouwde motortanker „Muron". Dit is de derde tankboot van dezelfde grootte en hetzelfde type, den laatsten tijd door genoemde vennootschap op haar werf te Slikkerveer gebouwd.
De „Muron", met als hoofdafmetingen een lengte van 53 m, een breedte van 7.85 m en een holte op het hoofddek van 3.15 m, is gebouwd naar de eischen van hoogste klasse Lloyds en Scheepvaartinspectie. De deadweight bedraagt 585 ton. De hoofdmotor is een 400 P.K. Deutz- Dieselmotor, type V 8 M 345. De geladen snelheid bedraagt pl.m. 9.5 knoop.
1939-02-05: DC 060239
Kiel, 5 februari. Het Ned. motorschip MURON, van Koningsbergen naar Holtenau voor orders, is hier met enige ijsschade aangekomen. Nadat een expertise was gehouden heeft het schip een certificaat van zeewaardigheid gekregen.
1939-05-25: DC 260539
IJmuiden, 25 mei. Hedenmiddag is te IJmuiden binnengekomen de motorkotter VIER GEBROEDERS - IJM 203, eigenaar de heer Wezelman te IJmuiden, welke kotter nabij Norderney in aanvaring is geweest met de Ned. tankboot MURON, die maandag jl. van IJmuiden naar Hamburg vertrokken was. De kotter werd aan de voorsteven zwaar beschadigd. Het waterdichte schot heeft het vaartuig drijvende gehouden en zonder assistentie heeft het IJmuiden kunnen bereiken. De MURON is op 24 mei met lichte lekkage in één der tanks te Hamburg aangekomen.
1939-06-28: De Banier 28-06-1939: Raad voor de Scheepvaart. Een aanvaring tusschen twee Nederlandsche schepen nabij Norderney. De Raad voor de Scheepvaart behandelde de aanvaring van het Nederlandsche motortankschip „MURON", metende 472 bruteregister ton uit Rotterdam en den motorkotter „Vier Gebroeders", IJM. 203, metende 80 bruto registerton, nabij het Waddeneiland Norderney. Als getuige werd gehoord de stuurman van de „Muron". Twee opvarenden van den motorkotter, die eveneens als getuigen waren opgeroepen, waren niet verschenen, daar de IJM 203 momenteel buitengaats is. De getuige verklaarde, dat hij te middernacht de wacht had overgenomen met een vaart van ongeveer negen mijl bij goed zicht en weinig wind de reis naar Hamburg voortgezet. Er werden verschillende schepen gepasseerd en om ongeveer drie uur kwam aan stuurboord een toplicht en een groen boordlicht van een tegenkomer in zicht, welke later de „Vier Gebroeders" bleek te zijn. Dit schip gierde, waardoor twee malen ook het roode boordlicht te zien was. De stuurman van de „Muron" gaf order wat naar bakboord uit te halen, teneinde de tegenkomer gelegenheid te geven te passeeren. Toen beide schepen in elkaars onmiddellijke nabijheid waren zwaaide de kotter plotseling naar stuurboord over. Om een aanvaring te voorkomen had getuige bevel gegeven met volle kracht door te varen met de bedoeling voor het visschersvaartuig langs te komen. Dit mocht echter niet baten. De „Muron" werd midscheeps geraakt waardoor tamelijk belangrijke schade werd veroorzaakt o.m. werd tank 3, welke geladen was met olie, lek gestooten. De „Muron" is - volgens den stuurman - onmiddellijk na de aanvaring gestopt en heeft op de IJM 203 gewacht. Voor de aanvaring waren slechts twee korte stooten door getuige gehoord. De schriftelijke verklaringen van den schipper, den wachtsman en den roerganger-motordrrjver, van het visschersvaartuig hielden de volgende lezing van de aanvaring in. De IJM had gevischt in de omgeving van Helgoland en was op de thuisreis. De matroos van de wacht had gedurende 14 jaren als schipper op een visschersvaartuig gevaren. Over de bakboordboeg kwam om ongeveer drie uur het toplicht en een groen boordlicht van een tegenkomer - de „Muron" - in zicht. Toen dit schip naderde nam de wachtsman het roer van den roerganger over, ten einde deze man die tevens motordrijver is, gelegenheid te geven im den motor te bedienen, hetgeen van de brug af gedaan kon worden. Toen de aanvaring onvermijdelijk was, werd aan boord van den kotter, volle kracht achteruit gegeven alsmede een attentiesein, gevolgd door drie korte stooten. Volgens de verklaringen van de opvarenden van de IJM 203 was de „Muron" doorgevaren en had geen acht geslagen op de attentiesteinen en het stakelen. De IJM 203 was daarop de „Muron" achterna gestoomd en had na ongeveer twintig minuten varens de „Muron" ingehaald. Dit werd echter ten stelligste ontkend door den stuurman van de „Muron", die volhield dat hij onmiddellijk order had gegeven te stoppen na de botsing. De „Vier Gebroeders" had zeer ernstige schade opgeloopen. Het voorschip was ingedrukt en de voorsteven afgeknapt. Het aanvaring-schot had er echter voor gezorgd, dat geen water naar binnen was gekomen en beide schepen hadden op eigen kracht de reis kunnen voortzetten. De raad besloot de behandeling voor onbepaalden tijd te schorsen teneinde in de gelegenheid te zijn de beide andere opgeroepenen alsnog te hooren.
1939-07-03: RN 030739: In zijn zitting van zaterdagmorgen zette de Raad voor de Scheepvaart het onderzoek voort inzake de aanvaring op 24 mei jl. nabij Norderney van het motortankschip MURON, thuisbehorend te Rotterdam, metende 472 brt en de motorkotter IJM 203, VIER GEBROEDERS. Het vissersvaartuig was vrijdag de haven van IJmuiden binnen gevallen, waardoor de Raad in de gelegenheid was de als getuigen opgeroepen leden van de bemanning te horen. Als eerste getuige werd gehoord de roerganger van de MURON. Deze verklaarde, dat het tegemoetkomende vissersvaartuig sterk gierde. Toen het vaartuig in de onmiddellijke nabijheid was, week het plotseling naar stuurboord uit, waarop de aanvaring geschiedde. De MURON stopte direct na de botsing. De tweede getuige was de gezagvoerder van het motortankschip. Getuige lag te kooi en werd wakker door de aanvaring. Toen hij aan dek kwam lag de MURON reeds gestopt. Er werd volgens deze getuige aan boord van de IJM 203 getakeld. (gestakeld ?) De schipper van de IJM 203 werd hierna gehoord. Hij lag op het moment van de aanvaring ook in zijn kooi. Er stonden twee man op wacht. De schipper was wakker geworden, doordat hij bemerkte, dat de motor op achteruit werd gezet. Kort daarop volgde de aanvaring. Getuige was onmiddellijk naar dek gegaan en had attentieseinen laten geven en laten stakelen. De MURON was nog niet gestopt. De IJM 203 is dit schip toen achterna gevaren en daarop is de MURON bijgedraaid. Ongeveer een kwartier lang heeft de IJM 203 achter de MURON aan moeten stomen voor dit schip ingehaald was. De schipper had absoluut de indruk, dat de MURON weg wilde varen. Dat er toch gestopt is, wijt de schipper aan het feit, dat het spoedig dag zou worden en het voor hem dus niet moeilijk zou zijn geweest de naam van het schip te ontdekken. De gezagvoerder van het tankschip bleef er echter bij, dat de MURON onmiddellijk heeft gestopt. Uit vragen, die de leden van de Raad stelden aan de matroos van de wacht aan boord van het vissersvaartuig, die vervolgens werd gehoord, bleek, dat ondanks het feit, dat de eenvoudigste wijze om te passeren groen op groen zou zijn geweest, getuige hardnekkig rood op rood had willen passeren. Uitspraak van de Raad volgt later.
1939-09-09: De Telegraaf 09-09-1939: Een verkeerde manoevre. Amsterdam. 9 Sept. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan in de zaak betreffende de aanvaring van het motortankschip „Muron" met den motorkotter „Vier Gebroeders" IJM 203 op de Noordzee ter hoogte van het lichtschip „Norderney" op 24 Mei jl. De Raad is ondanks de onderling zeer tegenstrijdige verklaringen door de getuigen in deze zaak afgelegd van oordeel, dat een verkeerde manoeuvre van de "Vier Gebroeders" IJM 203 als de aanleidende oorzaak van deze aanvaring moet worden beschouwd.
1940-01-12: Rotterdamsch Nieuwsblad 12-01-1940: Verkochte schepen. Het Nederlandsche motorschip MURON van de NV. Tankreederij Muron te Rotterdam. 476 ton bruto en 176 ton netto, in 1938 bij de N.V. Scheepswerf v/h. De Groot en Van Vliet te Slikkerveer voorzien van een Deutz-dleselmolor van 480 P.K. is aan een Zweedsche reederij verkocht.
1959-04-00: 04.1959 opgelegd.
1972-00-00: Final Fate:
in 1972 gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: De MURON passeert de "hef" te Rotterdam.
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ELDAREN
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Unknown