Inloggen
MR. HARM SMEENGE - ID 4406

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1934
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5165001
Nat. Official Number: 1665 Z GRON 1934
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 1 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 810
Delivery Date: 1934-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 200
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5295 Type T (x)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 258.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 147.00 Net tonnage
Deadweight: 320.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 16529 Cubic Feet
Bale: 15700 Cubic Feet
 
Length 1: 37.13 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 36.68 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.79 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.09 Meters Depth, moulded
Draught: 2.49 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 30-12-1946
Type: Remeasurement
Omschrijving: Liggende te Rotterdam voorzien van een nieuw brandmerk: 2182 Z GRON 1946.

Ship History Data

Date/Name Ship 1934-11-22 MR. HARM SMEENGE
Manager: Jetze Fokke de Groot, Kampen, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Jetze Fokke de Groot, Kampen, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PGBI

Date/Name Ship 1941-11-29 CHARLOTTE BOHL
Manager: C. Bohl, Neuwarp in Pommern, Germany
Eigenaar: C. Bohl, Neuwarp in Pommern, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Neuwarp in Pommern / Germany
Callsign: DBBB

Date/Name Ship 1946-12-24 MR. HARM SMEENGE
Manager: Jetze Fokke de Groot, Kampen, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Jetze Fokke de Groot, Kampen, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands

Date/Name Ship 1946-12-31 FREJO
Manager: W.H. James & Co's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jetze Fokke de Groot, Kampen, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PEDZ

Date/Name Ship 1951-05-25 ATLANTIS
Manager: N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij 'Ago', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij 'Ago', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCVK

Date/Name Ship 1956-07-17 TRAMP
Manager: N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij 'Ago', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepsexploitatie Maatschappij 'Ago', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1956-09-17 ZEEAREND
Manager: N.V. Scheepvaart Maatschappij D. Stasse, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes van den Hazel, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIWJ

Date/Name Ship 1958-04-16 ISLE OF HARRIS
Manager: Roderick Cunningham (Scalpay) Co. Ltd, Stornoway, Great Britain
Eigenaar: Roderick Cunningham (Scalpay) Co. Ltd, Stornoway, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Stornoway / Great Britain
Callsign: GXTT

Date/Name Ship 1965-00-00 ARLINGHAM
Manager: H.Kenneth Shaw, Harrow, Great Britain
Eigenaar: H.Kenneth Shaw, Harrow, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Gloucester (England) / Great Britain
Callsign: GXTT

Date/Name Ship 1971-00-00 ARLINGHAM
Manager: C. Sylvester Friendship, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Eigenaar: C. Sylvester Friendship, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)
Callsign: GXTT

Ship Events Data

1934-10-15: NvhN 16-10-1934: De „MR. HARM SMEENGE” van stapel geloopen. De „peetvader” aan het woord. (Van onzen correspondent) Van de werf van Gebr. Van Diepen te Waterhuizen is gister met goed gevolg te water gelaten een stalen motorschip, groot pl.m. 300 ton, hetwelk zal worden voorzien van een 200 P.K. Brons-motor, van 2 dekmotoren van de firma D. Gorter te Hoogezand en van lieren van de firma Bodewes te Foxhol. Het is gebouwd onder toezicht van Bureau „Veritas" en „Scheepvaartinspectie", groote kustvaart, voor rekening van kapitein De Groot te Kampen. Aan deze te waterlating was een bijzondere plechtigheid verbonden. Het schip werd namelijk op de gebruikelijke wijze "Mr. Harm Smeenge" gedoopt en wel door den grijzen afgevaardigde zelf, die daarbij een rede hield. Het nieuwe schip de „Mr. Harm Smeenge" zal behooren tot wat men gewoonlijk noemt de kleine kustvaarders, bedrijfstak, die vooral in het Noorden des lands en vooral in de provincie Groningen beoefenaars vond, aldus spr. In hoofdzaak waren het de Veenkoloniën, die zich op deze vaart toelegden. Voornamelijk richtte de vaart zich naar het Oosten, naar Bremen, Hamburg, de havens aan de Oostzee, maar ook naar het Westen, naar Engeland, het Kanaal en verder. Uit deze zeevaart kwamen voort mannen, die de groote vaart beoefenden; in hoofdzaak recruteerde zij haar krachten uit de binnenvaart, waarmede zij ook door den aard van het bedrijf in nauwe relatie staat, te meer waar zij werkzaam is als combinatie van buiten en binnenvaart. In meerdere mate was dit het geval, enger nog was het contact, toen de uitoefening van de kleine kust- en wadvaart nog buiten de Regeeringsbemoeingen stond en ieder binnenschipper met ondernemingsgeest zich op de Oostzee en andere vaart van dien aard kon toeleggen. Het stellen van eischen door de Regeering aan schip en bemanning, hoezeer nuttig en opvoedend, maakte de sprong van binnenvaarder tot kustvaarder zeker niet gemakkelijker, te meer, waar aan de te stellen schoolsche eischen voor den gezagvoerder niet zonder moeite door den schippers jongen is te voldoen. De ontwikkeling der kustvaart in de laatste jaren, hoewel ongunstig beinvloed in de jongste tijden door den achteruitgang in het handelsverkeer, is in zooverre verheugend, dat zonder twijfel mag worden gesproken van een herovering van een verloren terrein en dit opnieuw uit de kringen, die ten allen tijde het gebruik menschelijk materiaal voor de kustvaart hebben geleverd, uit de binnenvaart. Geen wonder, dat de vereeniging „Schuttevaar" en in het bijzonder haar voorzitter zich hierin verheugen, zich steeds hebben verheugd, wanneer de agenda der jaarvergaderingen der Vereeniging in voorstellen getuigenis aflegde van het feit, dat de kustvaarder zich in de kringen der binnenvaart niet vreemd gevoelde. Van dien band zal straks getuigen de naam Mr. Harm Smeenge, die van den voorzitter van Schuttevaer, wanneer deze straks ver buiten de landspalen zal worden rondgedragen, naar wij hopen in de meest gunstige omstandigheden, op die wateren en in die streken, welke van oudsher de mogelijkheid openden voor de expansie onzer binnenvaarders. Later, binnenkamers, wees mr. Smeenge op de slechte toestanden in de schipperij, daarbij den wensch uitsprekend, dat de Regeering steun zou verleenen, waarvoor hij de medewerking inriep van den heer Mellema, Scheepvaartinspecteur voor het 3e district te Groningen, die ook aanwezig was. Verder waren tegenwoordig mevr. Van Riel-Smeenge, insp. van het lage onderwijs te Assen, de heeren Keizer en Buisman, resp. secretaris en eerelid van „Schuttevaer" leveranciers en vele andere belangstellenden, van wie nog enkele het woord voerden. Een der heeren van Diepen bracht allen dank in het bijzonder den heer mr. Harm Smeenge, daarbij de hoop uitsprekende, dat het schip altijd zijn naam waardig zou blijven.
1934-11-23: Op 23-11-1934 als MR. HARM SMEENGE, zijnde een zeemotorvrachtschip, metende 729.80m3, liggende te Groningen, ten verzoeke van Jetze Fokke de Groot, motorschipper te Kampen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, voorzien van brandmerk 1665 Z GRON 1934 door het inbeitelen op het achterschip in de voorkant van de ommanstelling der stuurinrichting.
1939-01-06: RN 09-01-1939: Delfzijl, 6 jan. Het Ned. m.s. Mr. HARM SMEENGE, kapt. De Groot, liep hier heden binnen met defecte motor. Het schip is geladen met gezaagd hout, van Danzig naar Leerdam. Het zal hier repareren. (De Mr. HARM SMEENGE arriveerde 8 jan. te Rotterdam – Red.)
1940-00-00: In de oorlog door de Duitsers in beslag genomen en in de vaart in 1942 als "Charlotte Bohl" van C. Bohl, Neuwarp in Pommern, Duitsland. (De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 29-11-1941 doorgehaald.) Na de oorlog teruggevonden in Cuxhaven weer terug aan de voormalige eigenaar. Het wordt op 24-12-1946 opnieuw bij het Kadaster teboekgesteld als MR. HARM SMEENGE en op 30-01-1946 als MR. HARM SMEENGE, zijnde een stalen motorschip, groot 729.80 m3 bruto inhoud volgens meetbrief dd. 19-11-1934 afgegeven te 's Gravenhage onder no. 4645, liggende te Rotterdam, door H. Tromp, scheepsmeter te Rotterdam van brandmerk 2182 Z GRON 1946 voorzien door het inbeitelen op het achterschip in achterwand dekhuis aan S.B. zijde, 7.10 m. uit hekplaat, 1,25 m. uit lengteas en 1.50 m. boven dek. (Opm.: De oude merken van de teboekstelling zijnde 1665 Z GRON 1934 zijn door een horizontale streep verwijderd.)
1996-00-00: 1996 Lloyd's twijfelt aan het nog bestaan van het schip omdat jarenlang geen bewegingen meer zijn geregistreerd. Zou door de eigenaren in 1987 als “fishreef” tot zinken zijn gebracht.

Afbeeldingen


Omschrijving: MR. HARM SMEENGE
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De proefvaart in 1934 van de MR. HARM SMEENGE
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: MR. HARM SMEENGE
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: FREJO
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ATLANTIS
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ATLANTIS
Gemaakt door: Foto Corveleyn, Oostende (B)

Omschrijving: TRAMP
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ZEEAREND
Gemaakt door: Hill, Charlie A.

Omschrijving: ISLE OF HARRIS (foto Canopus)

Omschrijving: ARLINGHAM
Gemaakt door: Clarkson, John

Omschrijving: ARLINGHAM
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ARLINGHAM
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: ARLINGHAM 21.6.1968 bij Avonmouth
Gemaakt door: Cranfield, Malcolm

Omschrijving: ARLINGHAM 28.2.1970 bij Battery Point, Avonmouth
Gemaakt door: Cranfield, Malcolm