Inloggen
MORGENSTOND - ID 4390


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1908
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7011 GRON 1908
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Zeelichter
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1908-08-00
Technical Data

Gross Tonnage: 146.46 Gross tonnage
Net Tonnage: 121.01 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 29.94 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.25 Meters Depth, moulded
Draught: 1.98 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 31-01-1928
Type: Remeasurement
Omschrijving: Liggende te Groningen voorzien van een nieuw brandmerk: 623 Z GRON 1928.
Het wordt dan omschreven als: zeilaakschip met 1 dek, 2 masten, 1 laadruim en ruimte voor de bemanning in het voorschip.

Ship History Data

Date/Name Ship 1908-05-14 MORGENSTOND
Manager: Oetze Stienstra, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Oetze Stienstra, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMHV

Date/Name Ship 1917-04-13 MORGENSTOND
Manager: Harm Klompien, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Klompien, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PMHV
Additional info: Aankoopprijs HFl. 11.500,--

Date/Name Ship 1919-12-19 NIEUWE ZORG
Manager: Christoffer Evenhuis, Ten Boer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Christoffer Evenhuis, Ten Boer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ten Boer / Netherlands
Callsign: PMTJ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 23.000,--

Ship Events Data

1908-05-14: Dagregister deel 17 nummer 919, den vijftienden Mei 1900 en acht. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende, Oetsze Stienstra, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het zeilaakschip genaamd “Morgenstond”, in 1908 volbouwd en nieuw van de hamer te water gebracht van de werf van Wieger Rubertus te Hoornschedijk, gemeente Haren, waar hetzelve zich nog bevindt, door mij als schipper bevaren zullende worden en wel gewoonlijk de haven van Groningen ingevolge meetbrief afgegeven te Hoornschedijk gemeente Haren den 9 Mei 1908 onder no. 1735 gemeten bruto op 414.96 kubieke meter of 146.46 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 342.81 kubieke meter of 121.01 tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt en geteekend te Groningen, den 14 Mei 1908. O. Stienstra. In de kantlijn staat bijgeschreven 7011 en opnieuw geboekt deel 3 nr. 623.
1928-01-31: Final Fate:
Op 31.01.1928 als NIEUWE ZORG, zijnde een zeilaakschip, groot 414.96 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen , ten verzoeke van Christoffer Evenhuis, schipper te Ten Boer, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 623 Z GRON 1928 op het achterschip in de achterste mastkoker. (Opm.: Brandmerk 7011 GRON 1908 niet meer aanwezig bovonden.) Het wordt dan omschreven als: zeilaakschip met 1 dek, 2 masten, 1 laadruim en ruimte voor de bemanning in het voorschip. Op 22.08.1929 wordt de registratie als zeeschip doorgehaald en wordt ze ingeschreven met brandmerk: 1212 B GRON 1929 en is dan nog steeds eigendom van Christoffer Evenhuis, schipper te Ten Boer. Op 28-08-1929 als NIEUWE ZORG. zijnde een stalen zeilschip, groot 414.96 m3, liggende te Rotterdam, door B. Klop, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Christoffer Evenhuis, schipper te Ten Boer, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1212 B GRON 1929 op het achterschip aan S.B. zijde in het dek naast stuurinrichting. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde 623 Z GRON 1928 zijn verwijderd.) Op 05.09.1929 “Corleeco” van Jan Johannes Spel, schipper te Amsterdam. Het schip krijgt in 19?? een motor: Deutz dieselmotor type F6M517 van 116 PK motornummer 1230333-38 aangebracht op de achterkant van het blok. Op 15.07.1955 van Roelof Bakels, makelaar-expert te Utrecht. Op 25.07.1955 van Rudolfus Gijsberts, schipper te Vianen. Op 22.11.1955 “Corjo” van V.o.f. Scheepvaartbedrijf Gijberts (leden Rudolfus Gijsberts en Cornelia van Vugt, weduwe van Theodorus Johannes Gijsberts, beide te Vianen.) Ze heeft dan een 6 cyl. General Motor dieselmotor van 150 Pk nummer 67167926 aan gebracht op het motorblok aan bakboordzijde. Op 23-03-1960 als CORJO, zijnde een motorschip, metende 300.747 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam, no. 18497 d.d. 22-03-1960, liggende te Vreeswijk, door A. van der Velden, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam van eenzelfde brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1212 B GRON 1929 op het achterschip aan B.B. zijde in het dek, 0.55 m. uit hekplaat, 1.45 m. uit lengteas en 0.0 m. uit dek. (Opm.: De oude merken 1212 B GRON 1929 zijn wegens beschadiging vernietigd.) Op 18.06.1965 van Rudolfus Gijsberts, schipper te Vianen. Op 13.02.1973 “Grietje” van Cornelis de Rijk, schipper te Medemblik. Het krijgt dan een 165 PK 6 cyl. G.M. dieselmotor, type 671, bouwjaar 1967, motornummer 671664312 aan gebracht op de rechterzijkant. (Bedieningskant) Op 06.05.1974 van Hemmo Rijks, schipper te Groningen. Op 30.08.1978 wordt de registratie in het Kadaster doorgehaald.