Inloggen
MORGENSTER - ID 4389

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6192 GRON 1904
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1904-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 70.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 52.36 Net tonnage
Deadweight: 120.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.05 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.90 Meters Depth, moulded
Draught: 1.65 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 1914-00-00
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: 1914 uit de Wad- en Sontvaart en in de binnenvaart.

Ship History Data

Date/Name Ship 1904-02-26 MORGENSTER
Manager: Johannes Kuur, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Johannes Kuur, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PMHN

Ship Events Data

1904-02-26: Dagregister deel 16 nummer 263 den zes en twintigsten Februari 1900 en vier. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Johannes Kuur, schipper gedomicilieerd te Hoogezand, verklaar dat ijzeren zeil-tjalkschip genaamd “Morgenster” hebbende een dek en een mast zijnde netto groot 148.33 kubieke meter of 52.36 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben hier ten lande woonachtig dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Hoogezand wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Martenshoek, den 26 Februari 1904. J. Kuur. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6192 en opnieuw gebrand 2272 B GRON 1947.)
1904-03-01: Hypotheek met dagtekening 01-03-1904 verleend door Bodewes, Geert en Harmannus van Hfl 5.800,-- die op 24-12-1947 wordt doorgehaald.
1904-03-02: Op 02-03-1904 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz718N. Lengte: 23 m 58 cm, breedte: 4 m 90 cm, waterverplaatsing: 126,103 ton. Eigenaar: J. Kuur, domicilie: Hoogezand.
1937-12-23: Op 23-12-1937 meting te Amsterdam. Meetnummer: A9663N. Lengte: 23 m 65 cm, breedte: 4 m 90 cm, inzinking: 1 m 87 cm, waterverplaatsing:
128,869 ton. Eigenaar: J. Kuur, domicilie: Hoogezand.
1947-08-21: Het schip wordt op 21-08-1947 weer bij het Kadaster teboekgesteld als binnenschip met brandmerk 2272 B GRON 1947 en op 23-08-1947, liggende te Groningen door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen van haar brandmerk voorzien door inbeiteling op het achterschip aan BB zijde in het boord 0.25 m van hekplaat, 0.40 m uit de lengteas en 0.43 m boven dek. Opmerking: De oude merken 6192 GRON 1904 noch andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan zijn gevonden. Eigenaar Jan Kuur, schipper te Hoogezand. Omschrijving: Stalen tjalkschip, hebbende 1 dek, 1 mast, 1 roef, 1 vooronder met een ladingruimte voor goederenvervoer. Inhoud 125,869 ton waterverplaatsing volgens meetbrief d.d. 31.12.1937 A9663N. Deze teboekstelling wordt op 23-01-1948 doorgehaald.
1947-12-00: 03.12.1947 verkocht aan United Africa Co. Ltd., te Londen, Engeland. (Verder onbekend.)