Inloggen
MONTFERLAND - ID 4374


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Standaard scheepstype: G (standardtype Britain WW1)
Type Dek: Shelterdeck open
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd., Wallsend on Tyne, Great Britain
Werfnummer: 1153
Launch Date: 1921-00-00
Delivery Date: 1921-08-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Swan, Hunter & Wigham-Richardson Ltd., Wallsend on Tyne, Great Britain
Motor Type: Steam, Turbine
Power: 4500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Twee Metropolitan-Vickers stoomturbines
Speed in knots: 13
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 6790.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 4099.00 Net tonnage
Deadweight: 10380.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 620000 Cubic Feet
Bale: 574000 Cubic Feet
 
Length 1: 140.11 Meters Registered
Beam: 18.39 Meters Registered
Depth: 8.38 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1921-08-00 MONTFERLAND
Manager: N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PFMG
Additional info: 1934 PGBE

Date/Name Ship 1936-00-00 MONTFERLAND
Manager: N.V. tot Voortzetting van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. tot Voortzetting van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PGBE

Ship Events Data

1920-00-00: Engels standaardschip, aangekocht tijdens de bouw. Was bestemd voor Britse regering als WAR...... Aanvankelijk PEELLAND.
1923-07-10: Gestrand tijdens een zware storm op de kust van Uruguay, bij de Pando rivier. Na een gedeelte van de lading te hebben gelost, kwam het schip zonder veel schade weer vlot op 22 november 1923.
1927-07-22: Liggende te Amsterdam voorzien van een nieuw brandmerk: 453 Z AMST 1927
1941-06-28: Final Fate:
Op reis met een lading suiker, vlees, staal, wol en overige producten van Mackay (Australië) via Capetown naar London werd de MONTFERLAND op 28 juni 1941 op de Noordzee, in positie 52˚47’NB en 01˚50’OL, tijdens twee Duitse luchtaanvallen met bommen tot zinken gebracht. De MONTFERLAND ging verloren, alle opvarenden kwamen veilig aan land.

Afbeeldingen


Omschrijving: MONTFERLAND
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: MONTFERLAND
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Montferland 1921
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: MONTFERLAND
Collectie: Pilkes, D.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: MONTFERLAND
Collectie: Pilkes, D.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: MONTFERLAND gestrand
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding
Algemene informatie

NRC 120723
Het Nederlandse stoomschip MONTFERLAND, van Hamburg en Antwerpen naar Buenos Aires, is gestrand voor de rivier Pando.
De positie van het schip is gevaarlijk. Er is assistentie gezonden. (De MONTFERLAND is een turbine-vrachtboot van de Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam. Het schip meet 7.000 reg. ton en is in 1921 in Newcastle gebouwd).

AH 120723
Londen, 11 juli. Het Nederlandse stoomschip MONTFERLAND van Rotterdam naar Buenos Aires bestemd, is ter hoogte van de Pando-rivier gestrand. Het stoomschip zit gevaarlijk. Assistentie is derwaarts vertrokken.

AH 130723
Amsterdam, 13 juli. Volgens door de directie van de Kon. Holl. Lloyd van de gezagvoerder ontvangen telegram zijn de opvarenden aan boord van het gestrande stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 12 juli) allen wel.

AH 190723
Montevideo, 16 juli. Uit het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 17 dezer) is ca. 500 ton lading in lichters gelost. Daarna heeft men het lossen voorlopig weer moeten opgeven wegens het ruwe weer.

AH 260723
Montevideo, 23 juli. Het lossen van het stoomschip MONTFERLAND (zie ochtendblad 19 dezer) is hervat. Het weer is mooi, doch de bergingswerkzaamheden vorderen slechts langzaam, doordien bij laag water grote lichters niet langszij kunnen komen. Een averij grosse deposito wordt gevraagd van 50%, waarvan 35% hier op de bank gedeponeerd moet worden ten name van de agent van de rederij en het havenbestuur, als garantie voor de bergingskosten, eventueel door arbitrage hier vast te stellen. Het havenbestuur noch de stuwadoors van de rederij willen het lossen van de sleepboot BOLNES, die als deklast vervoerd werd, op zich nemen. Door Regusci is een offerte gemaakt ad 60% van de geborgen waarde, afgeleverd te Montevideo, op basis "no cure, no pay".

AH 060823
Montevideo, 1 augustus. De bergingswerkzaamheden bij het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 26 juli) vorderen thans wat de lading betreft zeer goed. Tot heden zijn 2.500 ton gelost.

AH 170823
Amsterdam, 17 augustus. Volgens door de directie van de Kon. Holl. Lloyd uit Montevideo ontvangen telegram heeft de lossing van het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 5 aug.) in verband met de betere weersgesteldheid een zeer gunstig verloop. Echter is de positie van het schip nog onveranderd.

AH 230823
Montevideo, 20 augustus. Het stoomschip MONTFERLAND (zie Avondblad 17 aug.) heeft thans nog ongeveer 1.500 ton lading aan boord, alles in goede staat. Men hoopt in de loop van de eerste veertien dagen met de lossing gereed te komen. Het schip is vrijwel onbeschadigd.

AH 270823
Amsterdam, 17 augustus. Volgens door de directie van de Kon. Hollandsche Lloyd uit Montevideo ontvangen telegram heeft de lossing van het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 5 aug.) in verband met de betere weersgesteldheid een zeer gunstig verloop. Echter is de positie van het schip nog onveranderd.

AH 270823
Montevideo, 23 augustus. Het havenbestuur zal trachten het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 23 aug.) uit te baggeren. Over tien dagen, wanneer men met de lossing van de lading denkt gereed te komen, hoopt men met sleepboten en mogelijk ook met een baggermolen met baggeren te kunnen aanvangen.

AH 060923
Montevideo. 8 september. De positie van het stoomschip MONTFERLAND (Zie Avondblad 31 aug.) is tijdens het laatste stormachtige weer slechts weinig veranderd. Er is nog ongeveer 500 ton lading aan boord.

AH 080923
Montevideo, 5 september. Met de lossing van de lading van het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 6 sept.) hoopt men deze week gereed te komen.

AH 190923
Montevideo, 15 september. Het voorschip van het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 14 sept.) kon gisteren, doordat de waterstand 5 voet boven het normale peil steeg, iets zeewaarts worden getrokken. De positie is thans weer als tevoren. Verdere pogingen zijn opgeschort.

AH 210923
Montevideo, 18 september. Bij het voorschip van het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 19 sept.) staat 9 voet en bij het achterschip 8 voet water. De waterstand blijft normaal, doch tegen 24 dezer kan, al naar windrichting, verhoging worden verwacht. Intussen wordt meer baggermateriaal in gebruik gesteld, terwijl twee sleepboten worden verwacht.

AH 021023
Montevideo, 28 september. Het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 23 sept.) kon hedenmorgen door tussentijdse hogere waterstanden op de rivier iets verder zeewaarts worden getrokken. De werkzaamheden staan nu weer stil, doch zullen bij de eerste gunstige gelegenheid worden hervat.

AH 111023
Nederlanders verdronken.
In het weekblad voor de Nederlandse kolonie in Argentinië 'Nederland' van 13 sept. jl. werd meegedeeld, dat een tragische dood enkele leden heeft getroffen van de bemanning van de MONTFERLAND, het vrachtschip van de Kon. Holl. Lloyd, dat nog steeds gestrand op de kust van Uruguay ligt, sinds de storm van 10 juni j.l. Op 3 september wilden vijf van de opvarenden van de MONTFERLAND een bezoek brengen aan de RUGIA, het Duitse schip, dat op dezelfde dag als de MONTFERLAND, en dicht in de buurt van het Nederlandse schip, eveneens op de Uruguayse kust gestrand is. Nadat het bezoek aan boord van de RUGIA was beëindigd en de mannen zich weer in de roeiboot bevonden, die hen daarheen had gebracht, deed een hooggaande zee de sloep omslaan, zodat de opvarenden te water raakten en op jammerlijke wijze verdronken. De namen van de omgekomen zijn, naar De Msb. verneemt: J. Pieters uit Rotterdam, J.C. Redekers uit Amsterdam, H.F.J. de Rijk uit Amsterdam, P. Hoogendijk uit Zandvoort en W. Kaiser uit Amsterdam.

AH 171023
Montevideo, 14 oktober. Het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 2 okt.) kon gisteren door de hogere waterstand, die er door de harde wind bij het schip stond, met de boeg iets meer zeewaarts worden getrokken.

AH 271023
Montevideo, 25 oktober. Het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 17 dezer) is gisteren 80 yards vooruit en de boeg 16 graden verder zeewaarts getrokken. De werkzaamheden blijven afhankelijk van de kracht van de wind.AH 311023

Montevideo, 28 oktober. De positie van het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 27 okt.) is gunstig. Het voorschip is naar de zeezijde gekeerd. Vóór 7 november wordt geen verhoging van de waterstand verwacht.

AH 141123
Montevideo, 12 november. De waterstand bij het stoomschip MONTFERLAND (zie vorig Ochtendblad) is weer teruggelopen. In totaal is het schip 110 voet naar de zeezijde verplaatst. Het zit in gemakkelijke positie. De volgende verhoging van waterstand kan verwacht worden tegen 22 dezer.

AH 231123
Londen, 22 november. Het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 14 nov.) is vlot gekomen.

AH 261123
Montevideo, 22 november. Het stoomschip MONTFERLAND (zie Avondblad 23 dezer) is hier onder eigen stoom aangekomen en ligt thans veilig gemeerd in de haven. De speciale expert van de Salvage Association stelt voor de lading voor Buenos Aires te herschepen, alwaar het schip kan dokken.

AH 291123
Montevideo, 26 november. Het stoomschip MONTFERLAND (zie Ochtendblad 25 nov.) heeft ogenschijnlijk geen lekkage in de tanks. Een certificaat van zeewaardigheid werd verstrekt voor herlading van het restant van de uit het schip geloste en hier aan land gebrachte lading met bestemming naar Buenos Aires, waar het schip zal droogdokken voor verdere inspectie. Waarschijnlijk zal het tegen het einde van deze week derwaarts kunnen vertrekken.