Inloggen
MIZPAH - ID 4345


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1905-06-28 / 1917-11-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Onder Nederlandse Vlag tussen:1923-05-09 / 1928-11-00

Identification Data

Bouwjaar: 1905
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6445 GRON 1905
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Voor 1903 was de werf te Sappemeer.

Scheepsbouwer: Johannes. Berg - Scheepswerf & Machinefabriek 'Eems', Farmsum, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 18
Launch Date: 1905-05-11
Delivery Date: 1905-07-19
Technical Data

Gross Tonnage: 99.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 78.00 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.13 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.72 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.51 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.29 Meters Depth, moulded
Draught: 2.03 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1922
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1922 gemotoriseerd: tew 2 cil Woodward gloeikop Type (x)

Datum 00-00-1926
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1926 gehermotoriseerd: 2 tew 2 cil 45 Pk Oberursel.

Datum 00-00-1936
Type: Lengthened
Omschrijving: In 1936, bij Stenge & Sohn te Brake, met 5,50 meter verlengd: Brt 122, Nrt 66, Dwat 180. Ll 29,40 B 5,48 H 2,20 en een nieuwe motor ingebouwd: 4tew 3 cil 80 Pk Deutz (190x400).

Ship History Data

Date/Name Ship 1905-06-28 MIZPAH
Manager: Willem Lanting, Gieterveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Willem Lanting, Gieterveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gieterveen / Netherlands
Callsign: PMFH

Date/Name Ship 1907-05-30 CONFIANCE
Manager: Geert Hindriks, Kielwindeweer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Hindriks, Kielwindeweer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 1.000,--

Date/Name Ship 1917-11-00 ABEILLE
Manager: Soc. Belge d’ Armements Maritime, Antwerp, Belgium
Eigenaar: Soc. Belge d’ Armements Maritime, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium

Date/Name Ship 1923-05-09 NELLIE
Manager: Berend Buisman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Berend Buisman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMLT

Date/Name Ship 1928-02-17 NELLIE
Manager: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: PMLT
Additional info: Opgelegd

Date/Name Ship 1928-11-00 ANNA
Manager: Ide Ahrens, Brake, Germany
Eigenaar: Ide Ahrens, Brake, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: NKGT

Ship Events Data

1905-06-28: Dagregister deel 16, nummer 745, den achtentwintigsten Juni 1900 en vijf. Ik, ondergeteekende Willem Lanting, schipper, gedomicilieerd te Gieterveen, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het stalen koftjalkschip genaamd “MIZPAH”, hebbende een dek en twee masten, zijnde groot netto zeven en zeventig en zeven en tachtig honderdste kubieke meter, gebouwd te Farmsum, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door mij schipper. Farmsum. Juni 1900 en vijf. Willem Lanting. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6445 en deel 1 no. 108.)
1905-07-08: Op 08-07-1905 eerste meting te Delfzijl. Meetnummer: Dz10N. Lengte: 25 m 65 cm, breedte: 5 m 52 cm, waterverplaatsing: 179,762 ton. Eigenaar:
Willem Lanting, domicilie: Gieterveen.
1907-01-00: PGC 05.01.1907: Berwick, 3 januari. Het meergemelde schip “MIZPAH” ligt met lichte schade op de Tyne.
NRC 10.01.1907: Londen, 8 januari. De gisteren te Berwick binnengekomen Nederlandse schoener “MIZPAH” heeft zware schade aan zeilen en tuig en tevens ging een anker verloren.
1907-05-00: NRC 25.05.1907: Delfzijl, 24 mei. Heden alhier aangekomen van Emden de “MIZPAH”, kapt. Speelman.
PCG 04.06.1907: Amsterdam, 3 juni. De tweemast kof “MIZPAH”, laatst bevaren door kapt. D. Speelman, is voor geheime prijs aan de heer Hendriks te Groningen verkocht en herdoopt in “CONFIANCE”. Het schip werd 30.05.1907 in het kadaster ingeschreven als “CONFIANCE”.
1915-12-00: Op 05.12.1915, onderweg met een lading soda van Londen naar Haarlem, in zwaar weer gestrand op de West Rocks bij Harwich. Ze kwam bij hoog water weer vlot. Ze werd met sleepboothulp Harwich binnengebracht. Had een gebroken roer en bazaanmast.
Het Volk, 10.12.1915:
De van Londen naar Haarlem bestemde zeetjalk “CONFIANCE”, kapitein Hendriks, Groningen is op de rotsen gelopen nabij Harwich, doch later door de te Walton on the Naze gestationeerde reddingsboot voltgebracht en Harwick binnengesleept.
1917-11-00: Ze werd door Hendriks naar Belgie verkocht toen ze in Londen lag. Het schip werd 02.11.1917 uit het kadaster uitgeschreven.
1923-05-00: Op 05.1923 "NELLIE" verkocht aan B. Buisman, Groningen. Het kreeg weer het zelfde brandmerk n.l. 6445 GRON 1905 en werd op 13.06.1923 ingeschreven.
1924-11-01: Op 1 november 1924 in de Stockholmer Scheren aan de grond gevaren. (Zie verslag R.v.d. Scheepvaart 1925.)
1925-00-00: NRC 251225
RAAD VOOR DE SCHEEPVAART.
De Raad voor de scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het aan de grond varen op 1 november 1924 in de Stockholmer Scheren van het motertjalkschip NELLIE.
De voorzitter van de Raad, dhr. Kirberger, deelde beklaagde mee, dat het onderzoek zich ook zou uitstrekken over de vraag of dit ongeval is te wijten aan een daad van nalatigheid van de kant van de schipper. De motortjalk was met een lading oud ijzer van ongeveer 130 ton op reis van Rodby in Denemarken naar Nybybruk aan het Mälarmeer. Op 1 november 1924 kwam 's ochtends te 3 uur bij Landsort de loods aan boord om de Scheren binnen te varen. Op aanraden van de loods bleef men, daar 't mistte en de mist steeds dikker werd, voor Landsort kruisen. Omstreeks 6 uur voer de tjalk op de zeilen naar binnen, nadat de motor reeds om 5 uur tengevolge van watergebrek was stopgezet. Beklaagde verklaarde, dat hij. als hij geen loods had gehad, zeker voor anker zou zijn gegaan. De loods evenwel wenste verder te varen; omstreeks 6 uur was de loods intussen naar beneden gegaan, ofschoon hij niet door de schipper was gedechargeerd, naar beklaagde Verklaarde, in tegenstelling met het Zweedse rapport, waarin wordt gezegd, dat de schipper de leiding zou hebben genomen. Om 8 uur 's ochtends heeft de stranding plaats gehad; het schip liep op de klippen, tengevolge waarvan het lek stootte. Bodem en voorsteven zijn later geheel hernieuwd. De inspecteur voor de scheepvaart meende, dat het van gebrek aan doorzicht getuigt, dat beklaagde zich, tegen zijn eigen inzicht, aan de loods vastklampte. Hij achtte dit onvoorzichtig, zo niet laakbaar, maar verzocht tevens de Raad in het oog te willen houden, dat beklaagde goed bekend staat en het schip buitengewoon ,veel schade heeft gehad.
1927-01-22: Op 22-01-1927 als NELLIE, zijnde een motortjalk, metende 285.62 m3 en toebehoorende aan Berend Buisman, schipper te Groningen, liggende te Rotterdam, door C. van Silfhout, scheepsmeter te Rotterdam van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 108 Z GRON 1927 op de verschansing van het achtership aan B.B. zijde. (Opm.: De vroegere merken, die 6445 GRON 1905 zouden moeten zijn, zijn niet noch sporen daarvan gevonden.)
1928-02-17: Opgelegd bij Scheepswerf E.J. Smit voor de verkoop. Eigenaar Veenkol. Bank. (Op 20-02-1928 uit het Kadaster uitgeschreven.)
1954-00-00: In 1954 in de Duitse binnenvaart. In 1958 in Duitsland gesloopt. (zie ook artikelen in Schuttevaer van 25.03. en 01.04.1989, deze zijn echter niet correct.)