Inloggen
MERWEDE - ID 4258


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1925
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Jac. Smit, Vierverlaten, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1925-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: C.V. Scheepswerf & Machinefabriek v/h Botje, Ensing & Co., Groningen, Groningen, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 250
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Botje, Ensing & Co. (10 1/4, 15 3/4 & 26 3/4-19 3/4)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 355.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 181.00 Net tonnage
Deadweight: 500.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20660 Cubic Feet
 
Length 1: 42.30 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 39.65 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.07 Meters Breadth, moulded
Depth: 4.20 Meters Depth, moulded
Draught: 3.47 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1925-00-00 MERWEDE
Manager: Hendrik Jan Krans, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Jan Krans, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PMBV
Additional info: In 1934 call sign: PFYW

Date/Name Ship 1937-09-01 MARSWORTH
Manager: Grand Union (Shipping) Ltd., London, Great Britain
Eigenaar: Grand Union (Shipping) Ltd., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: MMML
Additional info: Owners 1936-37 Grand Union (Stevedoring & Warehousing) Company Ltd.

Date/Name Ship 1949-00-00 BAITARANI
Manager: Juan R. Mukherjee, Calcutta, India
Eigenaar: Hindusthan Shipping Co. Ltd., Calcutta, India
Shareholder:
Homeport / Flag: Calcutta / India
Callsign: VTJS

Date/Name Ship 1957-00-00 SHVITRI
Manager: Hindusthan Shipping Co. Ltd., Calcutta, India
Eigenaar: Hindusthan Shipping Co. Ltd., Calcutta, India
Shareholder:
Homeport / Flag: Calcutta / India
Callsign: VTJS

Ship Events Data

1920-00-00: Aanvankelijk "Koningsdiep". Voor eigen rekening gebouwd en heeft tot 1925 onafgebouwd opgelegd gelegen bij de werf.
1925-11-14: Algemeen Handelsblad 14-11-1925: Verkochte schepen. Het stoomschip „KONINGSDIEP , 500 ton d.w. afgebouwd te Hardinxveld bij de N.V. Scheepswerf de Merwede v. h. v. Vliet en Co., is verkocht aan kapit. H J. Krans, te Rotterdam, en herdoopt in MERWEDE. (N.R.C.)
1928-02-08: Op 08-02-1928 als MERWEDE, zijnde een stoomschip, groot 180.64 ton, liggende te Dordrecht, door Hendrik Meijer, asp. scheepsmeter te Dordrecht, ten verzoeke van Hendrik Jan Krans, zeeman, wonende te Rottrdam, van brandmerk 593 Z GRON 1928 voorzien door het inbeitelen in de zijkant kombuis S.B. op het achterschip. (Opm. Oude merken niet aanwezig bevonden.)
1929-12-00: 06.12.1929 onderweg van Rotterdam naar Newhaven in de Engelse kust gelopen. Vlotgebracht.
NRC 07.12.1929: Londen, 6 december: Het Nederlandse stoomschip “MERWEDE’, met een lading stenen van Terhaegen (België) naar Newhaven is nabij Newhaven gestrand. De gehele bemanning is gered en aan wal in veiligheid gebracht, De positie van het schip is zeer gevaarlijk. (De “Merwede”, 365 ton bruto, van de reder H.J. Krans te Rotterdam, werd in 1920 gebouwd.)
NRC 07.12.1929: Een moeilijke redding: Reuter meldt ons omtrent het gebeurde: Onmiddelijk na de stranding van de “MERWEDE” is de reddingsboot van Newhaven uitgevaren. De reddingsboot moest onverrichter zake terugkeren, daar zware zeeën, elke verbinding met het stoomschip, dat vast aan de grond zat, onmogelijk maakten. Men heeft daarna getracht door middel van een vuurpeiltoestel in verbinding met het gestrande stoomschip te komen en is er in geslaagd een lijn over het schip heen te schieten. Daarna heeft men het whipper-toestel in werking gesteld. Met de broek van dit toestel heeft men het eerst de scheepsjongen van boord gehaald. De overige negen leden van de bemanning, waaronder de kapitein, zijn vervolgens behouden aan wal gekomen, ofschoon zware zeeën de redding ernstig hebben bemoeilijkt. Toen gezagvoerder, kapitein Krans, die het laatst aan wal kwam, het schip verliet, geraakte de lijn onklaar, waardoor hij was gedwongen terug te keren en de lijn in orde te brengen. De kapitein verklaarde dat de “MERWEDE”woensdagmorgen Antwerpen had verlaten, maar wegens het slechte weer is men donderdag in de haven van Boulogne binnengevallen. Gistermorgen heeft men uit Boulogne de reis voortgezet. Onderweg is het schip door een hevige storm overvallen. Om 8 uur ’s avonds geraakte het roer onklaar, waardoor het schip onbestuurbaar werd en op de rotsachtige kust liep.
Voorwaarts 13-12-1929: MERWEDE. Rotterdam, 13 Dec. Voor het bergen van het. nabij Newhaven gestrande Nederlandse stoomschip Merwede is een contract afgesloten met W. A. v. d. Tak's Bergingsbedrijf alhier. Hét werk zal in combinatie met L. Smit en Co.'s Intern. Sleepdienst worden uitgevoerd.
NRC 27.12.1929 Hellevoetsluis, 26 december. Het Nederlandse stoomschip “MERWEDE” van Newhaven naar Dordrecht, is gisteren alhier met assistentie van de sleepboot “Waterweg”aangekomen. Rotterdam, 27 december: Het stoomschip “MERWEDE” is 26 december aan de werf van de firma Beyvoet te Dordrecht aangekomen, alwaar het zal repareren.
1929-12-28: Voorwaarts 28-12-1929: Een onfortuinlijke reis. De stranding van de „MERWEDE”. Reparaties te Dordrecht. Dordrecht, 27 Dec. — Woensdag 25 December is het Nederlandsche s.s. „Merwede", kapitein H. J. Urans, in ballast van New Haven, gesleept door de zeesleepboot „Waterweg" te Dordrecht aangekomen. Dit stoomschip is tijdens een hevigen Zuid-Wester storm in den nacht van 6 op 7 December bij New Haven gestrand en werd op Vrijdag 20 December door het Bergingsbedrijf v. d. Tak vlot gebracht. In verband hiermede begaven wij ons vanmorgen naar de werf „Biesbosch", waar het schip ter reparatie ligt, en vernamen toen van een lid der bemanning, die zich tijdens de werkzaamheden aan boord bevindt, over de onfortuinlijke reis nog de volgende bijzonderheden: De „Merwede" is op Woensdag 4 December met een lading steenen, bestemd voor New Haven, uit Antwerpen vertrokken. Het hevige stormweer maakte het echter noodzakelijk, dat Donderdagmiddag Boulogne moest worden binnengeloopen, waar het schip tot Vrijdagmorgen verbleef. Daarna is de reis voortgezet naar New Haven. Toen de „Merwede" een halve mijl van de kust was, liep het schip op een bank, die door de zware stortzeeën omhoog was gekomen. Daar ter plaatse staat anders 24 voet water, doch nu was de diepte slechts 12 voet. De kiel van het schip kwam hierdoor 5 voet in het zand te zitten; gevaar was echter niet te duchten. De golven beukten evenwel zoodanig de kiel, dat het schip steeds meer opgestooten werd en naar de kust geduwd. Door middel van de winches konden de steenen toen op het strand gelost worden en daarna met kruiwagens naar een spoorwagon vervoerd. Inmiddels was er een contract voor het vlotbrengen gesloten. Het is de firma v. d. Tak gelukt in drie tijden de „Merwede" vlot te krijgen. Bij het eerste tij ging de „Merwede" een meter van de plaats, waar zij aan den bodem vastzat. Het tweede tij bracht haar met den kop recht in zee, zoodat bij het opkomen van het derde tij het vlotsleepen zonder moeite plaats vond. De „Merwede" kon daarna op eigen kracht de terugreis aanvaarden. Het schip had aan den bodem averij bekomen, o.a. waren er een paar spanten gebroken. Ook was er een lekkage ontstaan. De barre weersgesteldheid, ook tijdens de terugreis, had tengevolge gehad, dat de „Merwede" voor de zekerheid in de haven van Dover is binnengeloopen. Hedenmiddag wordt de „Merwede" op de helling gesleept voor de verschillende reparaties aan den bodem.
1937-08-19: Algemeen Handelsblad 19-08-1937: Verkochte schepen. Het te Rotterdam thuisbehoorende stoomschip „MERWEDE", 500 ton d. w., gebouwd in 1925, is door bemiddeling van de mak. Jacq. Pierot Jr. & Zn. naar Engeland verkocht.
1960-01-00: Final Fate:
25.01.1960 in zwaar weer, na lekkage, gezonken op 3 mijl van Short Island op 40 mijl van Chandbali. Ze was onderweg met een lading zout van Calcutta naar Chandbali. Door het stormweer was een bodemplaat losgeraakt.

Afbeeldingen


Omschrijving: een foto van de MERWEDE van de Nautical Photo Agency, Londen
Collectie: Lazet, Jasper (collectie Arense nu in MMR)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: De MERWEDE, gestrand op 6 december 1929 bij Newhaven
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

 

AH 200230
Stranding van de MERWEDE bij Newhaven.
Uitspraak doende in zake de stranding van het s.s. MERWEDE nabij Newhaven aan de Zuidkust van Engeland, heeft de Raad geoordeeld, dat deze ramp is veroorzaakt door de storm in verband met de onvoldoende diepte van de haveningang te Newhaven. De Raad heeft zich afgevraagd, of de kapitein wel heeft overwogen, dat de tijd van binnenkomen, juist wat het tij betreft (nagenoeg laagwater), zo ongunstig mogelijk was. Ja, de kapitein kon wel uitrekenen, dat het onder deze omstandigheden zeker verkeerd moest gaan. Indien hij het schip nog enige uren op zee had kunnen houden, zou de toestand aanmerkelijk gunstiger zijn geweest. Ook moet onjuist worden geacht, dat de kapitein, gelijk hij verklaarde, volle kracht de haven binnenliep, terwijl hij kon weten, dat daar grondzeeën zouden zijn en terwijl hij de wind recht achterin had. De Raad wil echter niet voorbij zien, dat de omstandigheden voor de kapitein zeer moeilijk waren en dat hij, door tevoren bij Boulogne ten anker te gaan, getoond heeft, niet lichtvaardig te navigeren. De hierboven vermelde bedenkingen kunnen er dan ook, naar het oordeel van de Raad, niet toe leiden om aan te nemen, dat deze ramp aan de schuld van de kapitein is te wijten. Daarbij moet ook worden bedacht, dat, al kan dan worden aangenomen, dat voor het schip de toestand op zee veiliger was dan bij het binnenlopen van Newhaven, aan de anderen kant de toestand op zee voor de opvarende ongunstiger was.