Inloggen
MARS - ID 4107


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1915-05-10 / 1939-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1915
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5048916
Nat. Official Number: 8215 GRON 1915
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1910-00-00
Delivery Date: 1915-05-00
Technical Data

Gross Tonnage: 178.12 Gross tonnage
Net Tonnage: 146.13 Net tonnage
Deadweight: 220.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 31.83 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.45 Meters Depth, moulded
Draught: 2.95 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1927
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1927 hoofdmotor ingebouwd: 4tew2 cil 70 Pk Brons Nr. 1504 Type C/D(x) 7 1/2 Kn.
NvhN 16-01-1928: De tweemastschoener MARS van kapitein W. Wijnstok, welke is omgebouwd en voorzien van een Brons-motor van 80-90 PK, heeft gisteren op de Eems een goed geslaagde proeftocht gehouden. Het schip behaalde een vaart van 7 1/2 mijl.

Datum 00-03-1935
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: De motor werd in 03.1935 omgebouwd tot 90 PK injectiemotor.

Datum 00-00-1945
Type: Lengthened
Omschrijving: In 1945 met 5 meter verlengd, afmetingen nu: 38,56 (36,53) x 6,56 x 2,89 m. Brt 227, nrt 155 dwt 300, 110 std hout.

Datum 00-00-1952
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1952 nieuwe hoofdmotor: 2tew 4 cil 200 Pk Friedrichhaven. Type (x)

Datum 00-00-1960
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1960 nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 330 Pk Volund Type (300x410) 11,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1915-05-10 MARS
Manager: Jacobus Christiaan van der Veen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacobus Christiaan van der Veen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PLKC

Date/Name Ship 1916-11-15 MARS
Manager: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PLKC
Additional info: Fl. 36.460,-- Roelof Kramer 1/2 & Gebr. P.H. en Tj. Bos, elk 1/4 deel.

Date/Name Ship 1922-08-18 MARS
Manager: Willem Wijnstok, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Wijnstok, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFVL
Additional info: Fl. 21.000,--

Date/Name Ship 1939-00-00 MARS
Manager: Poul Jørgensen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Poul Jørgensen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OZGO
Additional info: 08-01-1941 doorhaling teboekstelling volgens Kadaster.

Date/Name Ship 1948-00-00 MARS
Manager: N.K. Stømberg, Aalborg, Denmark
Eigenaar: N.K. Stømberg, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OZGO

Date/Name Ship 1956-00-00 BORNØ
Manager: Stig H. Björnhage & Co., Styrsö, Sweden
Eigenaar: Stig H. Björnhage & Co., Styrsö, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Styrsö / Sweden
Callsign: SGUC

Date/Name Ship 1971-00-00 BORNØ
Manager: Torgny E. Karlsson, Slite, Sweden
Eigenaar: Torgny E. Karlsson, Slite, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Slite / Sweden
Callsign: SGUC

Date/Name Ship 1974-00-00 BORNØ
Manager: Baltic Schooner Association Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Eigenaar: Baltic Schooner Association Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands

Date/Name Ship 1977-00-00 BORNØ
Manager: Yacoob Ally, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Eigenaar: Yacoob Ally, Kingstown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)

Date/Name Ship 1980-00-00 BORNØ
Manager: Baltic Schooner Association Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Eigenaar: Baltic Schooner Association Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands

Ship Events Data

1910-00-00: 1910 voor eigen rekening gebouwd. 5 jaar opgelegd gelegen.
1915-05-10: Dagregister deel 20, nummer 279, den vijfden Mei 190 vijftien. Eigendomsverklaring. Ondergeteekende Jacobus Christiaan van der Veen, gedomicilieerd te Groningen verklaart te zijn eenige eigenaar van het twee-mast gaffelschoenerschip genaamd “Mars”, groot bruto 178.12 Reg. Ton en netto 146.13 Reg. Ton in 1914/15 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf der Firma Gebroeders Bos, Reitdiep te Groningen en thans liggende aan genoemde werf, terwijl het vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze de Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen te Groningen, dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Groningen. 4 mei 1915 J.C. van der Veen. In de kantlijn staat bijgeschreven 8215 en opnieuw geboekt deel 2 no. 583 en Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 10 mei 1915 no. 34 is nevensvermeld schip gebrand met het merk 8215 GRON 1915.
1915-05-27: Rotterdamsch Nieuwsblad 29-05-1915: Delfzijl, 27 Mei. Heden vertrok van hier naar Emden om aldaar cokes te laden voor Noorwegen de op de werf van Gebr. Bos te Groningen nieuwgebouwde gaffel schoener MARS, groot 414 M 3. (netto). Het schip wordt bevaren door (tevens eigenaar) kapt. J. C. v. d. Veen en behoort te Groningen thuis.
1937-04-30: Eemsbode 30-04-1937: Motorschoener “Hans Johann“ in moeilijkheden, door de “MARS“ naar Cux haven gesleept. De twee mast Duitse motorschoener “Hans Johann“ vertrok eergistern (28-04-1937) beladen met cokes van Cuxhaven, tegelijk met de te Delfzijl thuisbehorende motorschoener “MARS“, kapitein W. Wijnstok. Op de Noordzee gekomen brak voorgenoemd schip zijn roer het werd door de “MARS“ op sleeptouw genomen en in Cuxhaven binnengebracht. De “Hans Johann“ behoorde vroeger aan den heer G. Wijnstok die het schip gevaren heeft onder de naam “ DINA JOHANNA“.
1942-12-23: OP 23-11-1942, op de reis van Aalborg naar Kastrup met cement beliep het zware schade door een mijnexplosie onder het schip in de Sont. Dit gebeurde om 10.20 uur, ter hoogte van Kroonborg, maar binnengebracht.
1953-10-23: 23-10-1953 ten gevolge van een aanvaring met het Nederlandse m.s. "Eos" (1952 - 1961 BRT van de KNSM) voor Odense gezonken. Gelicht en gerepareerd.
1975-03-00: In 03-1975 vertrokken van Rotterdam via Southampton en van daar op 13 maart naar de Cayman Islands (W.I).
1995-00-00: 1995 Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

2007-00-00: In 2007 extra informatie van Ger Mulder:
De nieuwe tweemast gaffelschoener MARS, op 05-05-1915 teboekgesteld op naam van Jacobus Christiaan van der Veen, schipper te Groningen, groot 146,13 ton, brandmerk 8215 GRON 1915. Hypotheken 15180 18-05-1915 en 3400 28-05-1915 tot 22-11-1916.
- Tweede eigenaars werden gezamenlijk per 15-11-1916 Roelf Kramer, secretaris Algemeene Schippersbond en later Directeur Zeevaart Mij te Groningen, 50%, de scheepsbouwers Petrus Harmannus en Tjabbo Bos uit Groningen voor ieder 25%. De totale prijs van aankoop was ƒ 36.460, dat lijkt me typisch een prijs van een veiling + kosten.
- De derde eigenaar, scheepskapitein Willem Wijnstok uit Delfzijl, kreeg het schip op 18-08-1922 voor ƒ 21.000 op zijn naam. Zijn hypotheek bedroeg ƒ 11500.
Het schip kreeg als MARS, zijnde een motorschoenerschip, groot 505.14 m3, op 29-12-1927, liggende te Appingedam, door J. Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Willem Wijnstok, schipper te Uithuizen, een nieuw brandmerk ingebeiteld: 583 Z GRON 1927, op het achterschip op de achterkant van de lijst van het roefdek. (Opm.: Het brandmerk 8215 GRON 1915 is verwijderd.)
(Omschrijving: motorschoenerschip met 1 dek, 2 masten, vóór waterballasttank en bergplaats, verder 1 laadruim, 1 machinekamer, waarin 70 pk Brons-motor, a/h dek logies voor schipper en bemanning (zeilschip met hulpmotor). Deze teboekstelling werd op 08-01-1941 doorgehaald.
Financiering: Op 18 aug 1922 was NLG 11500,-- hypotheek verleend door Nicolaas Wijnstok en drie anderen. Doorhaling hiervan op 17 januari 1928. In plaats hiervan nu per dezelfde datum de volgende hypothecaire leningen: Nicolaas Wijnstok, koopman te Farmsum, NLG 10.000,--, Sleutje (?) Alberdina Johanna, wed van Jacob Wijnstok, zonder beroep en verpleegd wordende in gesticht Dennenoord te Zuidlaren, NLG 1.900,-- , Gerhardus Wijnstok, expert te Farmsum NLG 8.000,-- , Remko Dertien, timmerman-aannemer te Uithuizen NLG 5.000,-- en Harm Wijnstok, scheepskapitein te Batavia, NLG 5.000,--. Al deze leningen werden op 7 februari 1933 doorgehaald.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1915
Kapitein: Veen, Jacobus Christiaan van der
Overige informatie: wonende te Groningen. geb. 10-06-1878

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Fenenga, Wopke
Overige informatie: Wonende op Schiermonnikoog.

Datum vanaf: 1922
Kapitein: Wijnstok, Willem
Overige informatie: wonende te Delfzijl. geb. 11-09-1892 en overl. 05-03-1940

Afbeeldingen


Omschrijving: Deze foto van de MARS gedurende de eerste wereldoorlog is vrijwel zeker genomen op dezelfde dag en plaats als foto 1,b
Collectie: Koning, A. de (Bertus) Heelsum
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: Mars 1915.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Mars 1915
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Mars 1915.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Mars 1915
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Bornö 1915 ex Mars.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Bornö 1915 ex Mars.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown