Inloggen
MARKAB - ID 4078


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1926
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 11742 GRON 1926
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 45
Delivery Date: 1927-01-07
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout Type (335x350)
 
Gross Tonnage: 175.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 88.00 Net tonnage
Deadweight: 220.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.14 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.25 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.96 Meters Depth, moulded
Draught: 2.24 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1926-12-29 MARKAB
Manager: Willem Slierendregt, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Slierendregt, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PLGS

Date/Name Ship 1929-04-26 MARKAB
Manager: N.V. Motorschoener 'Gazelle', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschoener 'Gazelle', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PLGS

Date/Name Ship 1929-04-30 MARKAB
Manager: Hendrik Harber de Leeuw van Weenen, Wilsum, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Harber de Leeuw van Weenen, Wilsum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wilsum / Netherlands
Callsign: PLGS

Date/Name Ship 1931-10-03 CARROUEST I
Manager: S.A. des Carrières de L'Ouest, St. Malo, France
Eigenaar: S.A. des Carrières de L'Ouest, St. Malo, France
Shareholder:
Homeport / Flag: St. Malo / France
Callsign: ORUZ

Ship Events Data

1926-11-27: NvhN 27-11-1926: Groningen, 27 Nov. Zaterdag j.i. is van een der hellingen van de N.V. Noord-Nederlandsohe Scheepswerven te Groningen met goed gevolg te water gelaten, het motor-vrachtschip „Markab", eigenaar de heer Slierendregt te Rotterdam. Het schip is gebouwd voor de groote kustvaart onder speciaal toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie, is lang 31.50, breed 6.20, hol 2.40 meter, heeft een laadvermogen van 260 ton tot het dek en is uitgerust met een Kromhout motor van 100 P.K. Onmiddellijk na deze tewaterlating werd de kiel gelegd voor een dito schip 't welk zal worden uitgerust met een „Bolnes" motor van 130 P.K.
1926-12-14: Dagregister deel 25, nummer 574. Den zestienden December 1900 zes en twintig. Bouwbrief. De ondergeteekende N.V. Noord. Ned. Scheepswerven te Groningen, verklaart hiermede voor rekening van den Heer Willem Slierendregt te Rotterdam in het jaar negentien honderd zes en twintig te hebben volbouw en nieuw te water gebracht: Een stalen motorschip genaamd “Markab”, volgens meetbrief voor zeeschepen No. 2556 gemeten op bruto vier honderd vier en negentig en acht en tachtig honderdste kubieke meter (494,88) welk schip dus in eigendom toebehoort aan W. van Slierendregt voornoemd. Groningen, den 14 den December N.V. Noord Ned. Scheepswerven H.P. Kuiper. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen, d.d. 17 December no. 687 is nevensvermeld vaartuig ingebeiteld met het merk: 11742 GRON 1926 en in de andere kantlijn staat bijgeschreven: Opnieuw geboekt deel 1 no. 74.
1926-12-30: Op 30.12.1926 als MARKAB, zijnde een motorzeilschip, groot 494.88 m3, liggende te Delfzijl, door Jan Gerrits, bëedigd scheepsmeter te Groningen ten verzoeke van Willem Slierendregt, particulier te Rotterdam, van brandmerk 74 Z GRON 1926 voorzien door het inbeitelen op het achterschip op de zijde van het achtererf bakboordzijde. (Opm.: Het schip was vroeger teboekgesteld onder nr. 11742. Het brandmerk 11742 GRON 1926 is verwijderd.)
1929-02-23: Voorwaarts 23-02-1929: Schepenverkoop. Rotterdam, 23 Febr. Het motorschip MARKAB, van W. Slierendregt, alhier, 175 ton bruto, in 1926 bij de Noord-Nederl. Scheepswerf te Groningen gebouwd, is naar Delfzijl verkocht.
1929-11-07: Voorwaarts 07-11-1929: MARKAB. Door de reederij van het Ned. motorzeïlschip Markab, dat indertijd 14 dagen tevergeefs in de haven van Hörviken heeft liggen wachten op een lading steenen, waarvoor het was bevracht, was een aanklacht ingediend tegen de "Nordish betongkompani" voor het betalen van overliggeld. Het Gerecht heeft evenwel uitgemaakt, dat de gezagvoerder van de Markab verzuimd heeft te melden, dat zijn schip laadklaar lag, reden waarom het verzoek tot schadevergoeding werd afgewezen. Bovendien werd bedoelde Ned. reederij veroordeeld tot het betalen der kosten van het rechtsgeding, n.l. 300 Kr.
1930-02-09: Voorwaarts 11-02-1930: MARKAB. Hansweert, 9 Februari. De geladen motorschoener Markab, welke zeilend naar hier kwam om den motor te repareren, is bij het binnenkomen der haven op den Oosthavendam vastgevaren. Korten tijd later is de Markab op eigen kracht vlot- en hier binnengekomen.
1931-09-25: Algemeen Handelsblad 25-09-1931: Verkochte schepen. Het Ned. motorschip „MARKAB", van den heer De Leeuw van Weenen te Wilsum, ca. 210 ton WD, gebouwd in 1926, uitgerust met 100 P.K. Kromhout-motor, klasse Bur. Veritas G., is door bemiddeling van P. Reitsma & Co.'s Scheepsmakelaars N.V. te Rotterdam, naar het buitenland verkocht. (N. R. C.)
1932-11-05: Final Fate:
Op 05-11-1932, tijdens de reis van Ile Grande naar Duinkerken met een lading van 200 ton steentjes gezonken 2 mijl Zuid van Alderney. De 5 bemanningsleden zijn met eigen reddingboot op Guernsey geland.Afbeeldingen


Omschrijving: 'Markab' (bj 1926)
Collectie: Schmaal, Gerrit J.