Inloggen
MARCHIENA - ID 3970


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1912-04-23 / 1917-05-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1912
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7756 GRON 1912
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: W. Mulder, Vierverlaten, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1912-02-00
Delivery Date: 1912-04-23
Technical Data

Gross Tonnage: 169.60 Gross tonnage
Net Tonnage: 133.56 Net tonnage
Deadweight: 260.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 34.23 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.94 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.70 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.10 Meters Depth, moulded
Draught: 2.55 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-04-23 MARCHIENA
Manager: Hendrik van der Laan, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik van der Laan, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PKFD

Date/Name Ship 1916-03-13 MARCHIENA
Manager: C.A. Soegaard, Aalborg, Denmark
Eigenaar: A/S Soegaards Rederi, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Additional info: DKr. 43.000,-- Niet verkocht omdat geen uitvoervergunning werd verleend.

Date/Name Ship 1917-07-17 MARCHIENA
Manager: Adrianus Johannes Muller, Stad aan het Haringvliet, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Adrianus Johannes Muller, Stad aan het Haringvliet, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stad aan het Haringvliet / Netherlands
Callsign: PKFD
Additional info: Aankoopprijs HFl. 29.280,--

Ship Events Data

1912-04-23: Dagregister deel 19 nummer 295. Den drie en twintigsten April 1900twaalf. Ik ondergeteekende, Hendrik van der Laan, gedomicilieerd te Groningen, verklaar te zijn de eenige eigenaar van het te Groningen tehuis behoorende schoener schip genaamd “Marchiena”, gebouwd te Vierverlaten, gemeente Hoogkerk, hebbende een dek en twee masten, groot bruto vier honderd tachtig en vijf en veertig honderdste (480.45) kubieke meter of honderd negen en zestig en zestig honderdste (169.60) tonnen van 2.82 kubieke meter en netto op driehonderd acht en zeventig en vier en dertig honderdste (378.34) kubieke meter of een honderd drie en dertig en zes en vijftig honderdste (133.56) tonnen van 2.83 kubieke meter, thans nog liggende te Vierverlaten en gevoerd wordende als schipper door mijzelven. Verder verklaar ik dat genoemd schip nog niet in eenig hypotheekkantoor is teboekgesteld. Groningen, drie en twintig April 1900 en twaalf. H. van der Laan. ( In de kantlijn staat bijgeschreven: 7756 en Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 25 April 1912 is nevens vermeld schip gebrand met het merk 7756 GRON 1912.)
1915-12-09: Gestrand door slecht weer enkele mijlen ten noorden van de Limfjord, o/v Sundsvall - Oude Pekela met hout. 24.02.1916 geborgen en naar Aalborg gesleept. Gerepareerd en ter verkoop.
1917-05-05: Final Fate:
Vertrokken van Dieppe en sindsdien vermist. Onderweg van St. Valéry en Caux - Rotterdam met steen en gips. Vijf opvarenden a/b.
1918-03-28: De Telegraaf 28-03-1918: Het vergaan van de „MARCHIENA”. Naar het oordeel van den Raad moet worden aangenomen, dat de „Marchiena" met alle opvarenden is vergaan; de oorzaak van de ramp ligt ln het duister.