Inloggen
MAKKUM - ID 3940


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1952
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5218042
Nat. Official Number: 2746 Z GRON 1952
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 tons each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma C. Amels Zoon, Scheepswerf & Machinefabriek 'Welgelegen', Makkum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 159
Launch Date: 1952-07-25
Delivery Date: 1952-09-30
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 220
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Nr. 1402385/90 Type RV6M436 (240x360)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 335.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 199.00 Net tonnage
Deadweight: 425.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20700 Cubic Feet
Bale: 19250 Cubic Feet
 
Length 1: 43.90 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 39.18 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.64 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.06 Meters Depth, moulded
Draught: 2.76 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-03-1963
Type: Lengthened
Omschrijving: In 03.1963 verlengd bij Scheepswerf Niestern te Groningen: Brt 381 - Nrt 225 - Dwat 477 - Loa 48,37 - Ll 44,65.

Ship History Data

Date/Name Ship 1952-07-29 MAKKUM
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Noord-West', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFSX
Additional info: Fl. 318.500

Date/Name Ship 1972-08-03 ZUBENELGENUBI
Manager: Angel Massetti, Panama R.P.
Eigenaar: Angel Massetti, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Additional info: Hfl. 100.000,--

Date/Name Ship 1974-08-00 SAMOA
Manager: Samoa Shipping S.A., Panama R.P.
Eigenaar: Samoa Shipping S.A., Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1979-01-00 PEREZ MUNOZ PRIMERO
Manager: Maritima Guadalorce, Malaga, Spain
Eigenaar: Maritima Guadalorce, Malaga, Spain
Shareholder:
Homeport / Flag: Malaga / Spain
Callsign: EHMR

Date/Name Ship 1984-08-00 MAZOUJA
Manager: Mar de Mazouja, Safi, Morocco
Eigenaar: Mar de Mazouja, Safi, Morocco
Shareholder:
Homeport / Flag: Safi / Morocco

Ship Events Data

1952-00-00: Het duurde nog een aantal jaren, maar via oude kennis De Koster kreeg Amels in 1952 eindelijk opdracht voor de bouw van een kustvaarder. Er zat wel eigen risico aan, Wiebe Amels moest een kapitein/mede-eigenaar zoeken, daarna was de opdracht een feit. De Koster kwam uit het westen en Wiebe uit het noorden. De rederij, die beide heren voor deze bouw opgerichten, kreeg daarom de naam ”NOORDWEST”, het te bouwen schip zou onder dezelfde naam varen. De bouw is al flink gevorderd als De Koster de werf bezoekt en opmerkt: ”Eigenlijk zou er een vierde bolder op moeten”. Waarop Wiebe antwoordde ”Bêst, as ‘t mar betellest”. Later in Wiebe’s woning aan de Voorstraat, de schuifdeuren zijn gesloten, en in de voorkamer staren de mannen zwijgend naar het rustig kabbelende water van het Vallaat, zegt De Koster opeens: ”Het schip moet eigenlijk MAKKUM heten”. ”Dan krijst dy fjirde bolder foar niks”, was het korte antwoord. "Juist, dat dacht ik al."
1952-07-25: De Heerenveensche Courier 28-07-1952: Eerste in Friesland gebouwde kustvaarder te water gelaten. De eerste in Friesland gebouwde kustvaarder is Vrijdagmorgen te Makkum te water gelaten. Dit schip, dat werd gebouwd in opdracht van de rederij Noord-West te Groningen en is bestemd voor de houtvaart op Finland en de vaart in de Oostzee, is gebouwd op de werf van de fa Amels te Makkum. Bij de doop, die werd verricht door een dochterje van de reder, de heer De Koster uit Wassenaar, kreeg het 450 ton metende schip de naam MAKKUM. De tewaterlating, waarvoor van de zijde der inwoners van Makkum veel belangstelling bestond, had een vlot verloop. Men hoopt het schip in October afgebouwd te hebben.
1952-07-27: 27-09-1952: De leden van de Rederij Noord-West, gevestigd te Groningen waren: Arie Donald de Koster, exporteur te Wassenaar 1/2, Salomon Salomons, reder te Groningen 1/5, Douwe Emmo Gorter, machinefabrikant te Hoogezand 1/10, Tonnis Wildeman, kapitein-reder, gedom. te Groningen 1/10 en Roelof Salomons, kapitein-reder, gedom. te Groningen 1/10 deel. Op 22-06-1955 gaat het 1/5 deel van Salomon Salomons over naar Salomon Salomons Jr., kapitein ter kustvaart , ged. te Groningen en Abel Keimpe Salomons, kapitein ter kustvaart, ged. te Rotterdam, elk voor 1/10 deel. Op 15-11-1955 zijn de leden als volgt: Arie Donald de Koster, exporteur te Wassenaar 1/2, Tonnis Wildeman 1/8, Roelof Salomons 1/8, Salomon Salomons Jr. 1/8 en Abel Keimpe Salomons 1/8 deel.
1952-09-29: Op 29-09-1952 als "MAKKUM", zijnde een motorschip, metende 986.70 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 8889 d.d. 19-09-1952, liggende te Makkum, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 2746 Z GRON 1952 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterwand dekhuis op kampanje, 5.16 m. uit hekplaat, 1.25 m. uit de lengteas en 1.50 m. uit dek.
1952-10-01: Leeuwarder courant 01-10-1952: „Makkum" voer IJselmeer op. Onder grote belangstelling heeft gistermorgen tegen elf uur de nieuwe coaster „Makkum" met vele genodigden aan boord zijn ligplaats aan de werf Amels te Makkum verlaten voor een proef vaart op het IJsselmeer. Na vier uur varen bereikte het schip Enkhuizen. In de haven werd de bestuurbaarheid getest. Nadat op de terugreis nog een ankerproef was uitgevoerd, droeg de heer Amels het schip over aan de directeur van de nieuwe, in Groningen gevestigde rederij „Noordwest". Burgemeester Reitsma (van Wonseradeel) bood daarna een door de glazenier Popma vervaardigd gedenkraam aan, dat een plaatsje zal krijgen in de hut van de kapitein. Tijdens de proef vaart, die in alle opzichten bevredigend verliep, deelde de heer Amels mee. dat op zijn werf voor een Nederlandse opdrachtgever een tweede coaster zal worden gebouwd,. 560 ton groot.
1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.
1958-09-02: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het motorschip Makkum nabij Hesselö, tijdens reis van Odense, vanwaar het op 1 september 1958 leeg was vertrokken, naar Halmstad. De stuurman nam 2 september om 00.00 uur de wacht over van de kapitein. Deze wees hem de positie aan: in de nabijheid van Kattegat Z.W.-vuurschip, en gaf hem opdracht de route in de kaart te blijven volgen. Op gegeven moment zag de stuurman het vuur van Hesselö aan bakboord maar liet na dit te peilen. Te 02.45 uur liep de Makkum aan de grond. De kapitein kwam onmiddellijk op de brug. De stuurman had de machine reeds volle kracht achteruit gezet. Nadat voorpiek en tank 1 waren leeggepompt, slaagde de kapitein erin de Makkum te 04.05 uur vlot te brengen. De Makkum bleek geen water te maken. Te 10.30 uur meerde het schip te Halmstad. Oordeel van de Raad is, dat het aan de grond lopen van de Makkum het gevolg is van het zeer onnauwkeurig bevaren van een goed betond vaarwater door stuurman de Wit. De Raad straft daarom stuurman P. de Wit, wonende te Groningen door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein of stuurman te op zeeschepen te varen voor de tijd van 3 weken. Kapitein A.K. Salomons gaat, volgens de Raad, geheel vrijuit en spreekt hem vrij van iedere schuld. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 15 oktober 1959.
1972-08-00: ZUBENELGENUBI is de naam van een heldere meervoudige ster in het sterrenbeeld Weegschaal (Libra).
2001-10-00: 10-2001 Lloyd's twijfelt aan het nog bestaan van het schip.

Afbeeldingen


Omschrijving: Op stapel als NOORDWEST.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De MAKKUM kort voor de tewaterlating op 25 juli 1952
Gemaakt door: Onbekend
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: Tewaterlating MAKKUM op 25 juli 1952
Gemaakt door: Onbekend
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: Proefvaart
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: MAKKUN
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: MAKKUM - foto Spoorweghaven, Rotterdam.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Havenopname