Inloggen
MAASSTAD - ID 3876


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1901
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf v/h. Jan Smit Czn., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 420
Launch Date: 1901-00-00
Delivery Date: 1901-05-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Blair & Co. Ltd., Stockton (Cal.), Great Britain
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 900
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 20, 33 & 54 3/8 - 36.
Speed in knots: 8.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1574.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 978.00 Net tonnage
Deadweight: 2700.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 132000 Cubic Feet
Bale: 120000 Cubic Feet
 
Length 1: 270.0 Feet (British) Registered
Beam: 37.6 Feet (British) Registered
Depth: 18.4 Feet (British) Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1901-05-00 MAASSTAD
Manager: Driebeek & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Maatschappij Stoomschip 'Maasstad', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PJTD

Date/Name Ship 1909-00-00 OTTOLAND
Manager: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederlandsche Lloyd', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederlandsche Lloyd', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PNQB

Date/Name Ship 1915-00-00 SNEFJELD
Manager: Harald Grieg Martens, Bergen, Norway
Eigenaar: A/S Snefjeld, Bergen, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Bergen / Norway

Ship Events Data

1915-00-00: De OTTOLAND was in de 2e helft van 1915 naar Skiën (Noorwegen) verkocht. Een maand na deze verkoop werd ze weer verkocht.
1940-10-19: Final Fate:
Op reis in konvooi SC 7 met een lading timmerhout van Caraquet, N.B. (Canada) naar Preston is de SNEFJELD op 19 oktober 1940 op de Atlantische Oceaan, in positie 57º-28' NB en 11º-10' WL, door de Duitse onderzeeboot 'U 99' getorpedeerd, gezonken en verloren gegaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: Een krantenbericht uit 1912 van de OTTOLAND met zware slagzij...
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De OTTOLAND, voorheen genaamd MAASSTAD. Foto van omstreeks 1913
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Nieuwland, Cornelis

Omschrijving: De Maasstad etc als Snefjedd
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

NRC 200112
Londen, 10 januari. Volgens een telegram uit South Shields is het naar Antwerpen bestemde Nederlandse stoomschip OTTOLAND met defect stuurtoestel en andere schade, aldaar teruggekeerd.

NRC 200112
Rotterdam, 20 januari. Het stoomschip OTTOLAND zal waarschijnlijk heden de reis naar Antwerpen weer aanvaarden.

NRC 140312
Rotterdam. Ruim 7 uur gisteravond is er brand uitgebroken in de voorpiek van het stoomschip OTTOLAND, van de Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche Lloyd, welk schip gistermorgen in het Gemeente Droogdok No. 3 in de Maashaven te Rotterdam was gezet. Bij het aanbrengen van de gloeiende bouten in die piek was er één gevallen op touwwerk en matten, tot afdekking van de lading bestemd en in die scheepsruimte aanwezig. Werkvolk van het droogdok ving de blussing aan met een op de waterleiding geplaatste slang. Spoedig daarna werd onder de leiding van de adjunct-havenmeester, de heer A.H. Sirks, ook de stoompomp van de stoomboot HAVENDIENST III in werking gesteld. Manschappen van de reddingbrigade, die op het bericht van de brand was uitgerukt, van rookhelmen voorzien, doorzochten aan boord gekomen de voorpiek en namen de blussing van het werkvolk van het droogdok met de op de waterleiding geplaatste slang over. Te 10 uur was de brand, die zich tot de voorpiek bepaalde, geblust. Enig houtwerk, een partij matten en touwwerk zijn verbrand, terwijl de voorpiek na de blussing gedeeltelijk vol water stond. Het stoomschip OTTOLAND zelf heeft geen ernstige schade gekregen. Ook de stoomboot HAVENDIENST II was naar de Maashaven gestoomd, maar hoefde geen hulp meer te verlenen.

AH 030912
Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart behandelde hedenmiddag de zaak van het vergaan van de deklading op reis van Riga naar Rotterdam aan boord van het stoomschip OTTOLAND, gezagvoerder J. Schol te Rotterdam, rederij ,,Nederlandsche Lloyd'' te Rotterdam.
De OTTOLAND meet 1.574 bruto registerton. Kapitein Schol vaart sinds 71/2 jaar op het schip. Hij vaart steeds op de Oostzee en heeft op de heenreis steeds kolen aan boord. Op de terugreis wordt dan hout meegenomen.
Op 16 mei jl. kwam het schip te Riga aan, waar 22 mei met laden werd begonnen; vierkante balken, opgevuld met ruwe planken. De OTTOLAND was volgens de wet voor de houtvaart ingericht en kon 850 standen (opm.: waarschijnlijk stander) inhouden. De schipper had nog wel eens meer hout ingeladen. Tijdens de belading was het weer goed. De kapitein zelf is steeds aansprakelijk voor het laden, welke hier door Russen werd uitgevoerd. Dit laden nu geschiedde niet oordeelkundig en de kapitein constateerde dan ook later een slechte stuwage in het onderruim.
Van 27 mei tot 1 juni bleef men voor anker liggen en op die datum werd de thuisreis aanvaard, waarvoor honderd ton kolen aan boord was. De deklast bestond uit balken en planken. Een hoeveelheid hout werd achtergelaten, daar de lading begon te hellen. De deklast werd toen vastgezet met kettingen en staaldraden; zij mat twaalf voet hoogstens. Om 12 uur 's middags werd vertrokken met NW wind, betrokken lucht, kalme zee en lichte koelte. De slagzij was toen 5 graden; enige uren later, 's middags om 5 uur, was er reeds 10 graden slagzij te constateren en deze nam toe tot 19 graden.

AH 040912
Raad voor de Scheepvaart. Zaak stoomschip OTTOLAND (vervolg).
Om half tien 's avonds was het dik van mist. Het schip was niet aangeladen toen het vertrok en in de Oostzee reeds had men met harde wind te kampen. Er werd echter geen noodhaven binnengelopen, maar al spoedig werd tank 3 leeggepompt. Toen men uit Riga vertrok, waren alle tanks gevuld. Gaandeweg kreeg het schip meer slagzij, tot zelfs 26 graden, welke later tot 18 graden werd teruggebracht. In Rotterdam werd het schip gelost, maar door het voortdurend lossen van de lage zijden viel de deklading gedeeltelijk overboord. In deze zaak werden een drietal getuigen gehoord (een van de getuigen was niet opgekomen). De Raad zal in deze zaak later uitspraak doen.

AH 110912
Raad voor de Scheepvaart. Gistermiddag deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak inzake het over boord slaan van de deklast van het stoomschip OTTOLAND (kapt. Jan Schouw) (opm.: Jan Schol?). Dit had plaats op 4 en 5 juli in de Sont; de OTTOLAND was op weg van Riga naar Rotterdam en behoorde aan de Nederlandsche Lloyd.
De Raad is van oordeel, dat het schip gelijk de gezagvoerder trouwens reeds bij zijn verhoor voor de inspecteur v.d. scheepvaart erkend heeft, slecht beladen is geweest, maar ter zijner verontschuldiging kan strekken, dat hij van de afladers niet voldoende hout kreeg om de ruimen behoorlijk af te laden, hoezeer daar zijnerzijds op aangedrongen is. Slechte belading heeft de slagzij en het grote verlies aan lading veroorzaakt en de gevaarlijke toestand, waarin het schip op zee heeft verkeerd en is binnengekomen.
De Raad meent, dat de geringe slagzij, welke het schip bij vertrek van Riga had, geen aanleiding behoefde te zijn, dat vertrek uit te stellen, maar dat, toen die slagzij gaandeweg erger werd en bij het binnenstomen van de Sont 19 graden bedroeg, alle aanleiding bestond om een of andere haven binnen te lopen, ten einde een voorziening te treffen, bijvoorbeeld door bijlading van ongeveer 25 ton kolen in de S.R. bunkers. Te meer bestond hiertoe aanleiding naardien de machinist had opgemerkt, dat er bij het binnenstomen van het Drogder-kanaal door het scheef hangen van het schip ternauwernood 2" water op de top van de vuurhaarden was; er bestond mitsdien kans bij vermeerdering van de slagzij, dat men de buitenvuren zou hebben moeten trekken, in welk geval het schip, dat toch al moeilijk stoom kon houden, hulpeloos zou zijn geweest.