Inloggen
AMSTEL XIV - ID 362


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1933
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 1517 Z AMST 1933
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf De Noord N.V., Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 521
Launch Date: 1933-07-00
Delivery Date: 1933-08-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 70
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1654 Type C/D (x)
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 113.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 77.00 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 6534 Cubic Feet
 
Length 1: 34.37 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.39 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.33 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.04 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-06-1937
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: De Bronsmotor omgebouwd tot 90 Pk injectiemotor.

Ship History Data

Date/Name Ship 1933-08-00 AMSTEL XIV
Manager: N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoombootreederij J.H. van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PCPJ

Date/Name Ship 1952-11-21 AMSTEL XIV
Manager: N.V. Rederij van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rederij van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PCPJ

Date/Name Ship 1963-06-07 DIANA
Manager: Julius Nikolaus Müller, Wyck auf Föhr, Germany
Eigenaar: Julius Nikolaus Müller, Wyck auf Föhr, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Wyck auf Föhr / Germany

Ship Events Data

1933-08-25: NvhN 25-08-1933: AMSTEL XIV. Op de rivier de Maas had de proefvaart plaats van het op de werf „De Noord" te Alblasserdam voor de N.V. Stoombootreederij J. H. van Swieten te Groningen onder klasse Ned. Scheepvaart Inspectie en Wad- en Suntvaart nieuw gebouwde motorschip „Amstel XIV". Het schip voldeed ruim aan de gestelde eischen en werd tot volle tevredenheid van opdrachtgeefster overgenomen. Het vertrekt voor de eerste reis van Amsterdam naar Groningen, in welken regelmatigen dienst het schip is ingedeeld en arriveert Zaterdagmorgen vroeg in de Westerhaven.
1933-09-20: Als AMSTEL XIV, zijnde een motorschip, groot 320.91 m3, met 1 dek, 1 mast, 1 schoorsteen en 1 motor van 84 P.K. Brons Appingedam, liggende te Amsterdam, door B. Bakker, scheepsmeter te Amsterdam, ten verzoeke van N.V. Stoomboot Reederij J.H. van Swieten te Amsterdam, van brandmerk 1517 Z AMST 1933 voorzien door het inbeitelen op het achterschip in het achterschot v/d kombuis S.B. zijde.
1933-09-26: De Banier 26-09-1933: Met goed gevolg werd proefgevaren met de voor rekening van de firma J. H. van Swieten & Co. te Amsterdam gebouwde motorboot AMSTEL XIV, op de N.V. Ind. Mij. „De Noord" gebouwd. Het schip is lang 30.20 M, breed 5.28 M. en hol 2.10 M., meet 110 reg. ton bruto inhoud en 150 ton draagvermogen en wordt voorzien van een 70/84 P.K. Appingedammer Bronsmotor. Het is bestemd voor de kustvaart Amsterdam-Groningen.
1947-01-07: Uit het Nieuws van het Noorden van 7 januari 1947: De vordering der Hunzebooten (o.a.) De 53-jarige Hendrik Daams, kapitein der groote vaart te Rotterdam, stond terecht ter zake, dat hij als ambtenaar, aangesteld bij de Duitsche Kriegsmarine Dienststelle, later genoemd Seetransportstelle, Nederlandsche schepen heeft gevorderd met of zonder bemanning. Uit de getuigenverklaringen bleek, dat verdachte hier ter stede heeft gevorderd 12 Hunzebooten. Van deze schepen liggen de Hunze XX, XII en XIII nog in Bremen. De XXIV (kapt. Vos) is nog steeds zoek met bemanning en al; de andere booten zijn terug, een er van moest gesloopt worden. De vordering geschiedde buiten de directie om. Verdachte gaf de kapiteins der booten eenvoudig een vorderingsbiljet en daarmee uit. Zijn optreden wordt door de getuigen als hoogst onbeschoft en bruut geschilderd. Elk verzoek van den directeur om de booten te mogen blijven behouden voor het goederenverkeer naar Amsterdam en Rotterdam, werd door verdachte afgewezen met de tegenwerping, dat de spoorwegstaking maar moest worden opgeheven. Met de Nederlandsche belangen werd door verdachte geen rekening gehouden. Hij regelde de zaken eigenmachtig en men kon, naar de directeur verklaarde, nog steeds beter praten met de Duitschers, dan met Daams naar wien hij door de Duitschers altijd werd verwezen, als hij pogingen wilde doen tot het verkrijgen van mildere bepalingen. Behalve de genoemde Hunzebooten heeft verdachte hier ter stede nog meer schepen gevorderd, o.a de Amstel V, XVII, IX, XIV, XV en VIII, die voor de voedselvooriening naar het Westen voeren. Maar daar stoorde verdachte zich niet aan. Pogingen van het Bureau voor de voedselvoorziening om de vordering te voorkomen zijn mislukt. Uit alles bleek, dat verdachte er op uit was om het goederenvervoer naar Holland onmogelijk te maken. Van de gevorderde Amstel’s is de XVII niet teruggekeerd. De directie heeft er nooit meet iets van vernomen. Bij de vordering van de „Freija” heeft verdachte den kapitein J. v. d. Molen, toen deze weigerde zijn schip af te staan, met den kogel gedreigd. Voorts heeft verdachte de motorboot “De Risico” die in de vrije vaart voer, eigendom van den heer J. J. Westerbeek, gevorderd, terwijl hem werd bevolen met nog enkele andere schepen goederen voor de weermacht naar Amsterdam te vervoeren. De bemanning, die ‘s nachts moest varen, kreeg zelfs onvoldoende proviand mee. Tenslotte heeft hij van de Lemmer Stoomboot Mij. opgeëischt vijf booten. De Sneek VI is niet teruggekomen. Verdachte heeft hier de gemeubelde woning van de familie Dijksterhuis aan den Oostersingel betrokken en na de bevrijding daaruit een vloerkleed, een naaimachine etc. meegenomen, naar hij zegt met de bedoeling alles weer terug te geven. De advocaat-fiscaal betoogde dat het verdachte niet gelukt is, om wat hij evenals zoovele andere verdachten trachtte te doen, den indruk te wekken, dat hij het in den grond der zaak zoo goed gemeend heeft. Spreker eischte 10 jaar R. W. I. (= Rijks Werk Inrichting) met verlies der kiesrechten. In de middagzitting kreeg de verdediger mr. R. A. Vos, het woord. Pleiter zei, dat zijn cliënt van opvatting is, dat hij nooit gevorderd heeft, maar dat dit is geschied door de Duitsche instanties. Hij was slechts de boodschaplooper, de overbrenger van de briefjes. Pleiter vond de geëischte straf buitengewoon zwaar.
1955-12-08: Opnieuw bij het Kadaster teboekgesteld maar nu als binnenschip, eigendom van N.V. Reederij van Swieten te Amsterdam. Omschrijving: motorschip met 1 dek, 1 mast, 1 schoorsteen een 90 PK Brons Appingedam motor, nummer 1654 op achterste cyl. aan BB. zijde. Op 14.01.1956 als AMSTEL XIV, zijnde een motorschip, metende 129.124 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te Rotterdam No. R8898 d.d. 17-08-1933, liggende te Groningen door C.J.A. Matthijssen, ambtenaar van de scheepsmetingsdient te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk 4776 B AMST 1955 door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterwand dekhuis 1.00 m. uit lengteas, 4.15 m. uit hekplaat en 1,40 m. uit dek. Opm. De door de bewaarder vermelde oude merken 1517 Z AMST 1933 aan S.B. zijde in het achterschot kombuis zijn vernietigd.
1971-09-00: Final Fate:
Uit Germanischer Lloyd uitgeschreven.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Diana' (ex 'Amstel XIV')
Gemaakt door: Unknown