Inloggen
LARK - ID 3605


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 1530 Z GRON 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. E.J. Smit & Zoon's Machinefabriek, Constructiewerkplaats en Scheepswerf, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 637
Launch Date: 1931-10-07
Delivery Date: 1931-11-14
Technical Data

Engine Manufacturer: Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V., Hengelo, Overijssel, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Stork Type (10 7/16-17 3/4)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 196.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.00 Net tonnage
Deadweight: 250.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 12000 Cubic Feet
Bale: 11000 Cubic Feet
 
Length 2: 33.49 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.54 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.46 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-11-14 LARK
Manager: Firma H. van der Eb, London, Great Britain
Eigenaar: Wieger Hindriks, Kielwindeweer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kielwindeweer / Netherlands
Callsign: PJBM

Date/Name Ship 1939-00-00 LARK
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wieger Hindriks, Kielwindeweer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kielwindeweer / Netherlands
Callsign: PFNM

Date/Name Ship 1952-12-13 LARK
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Hindriks, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PFNM

Ship Events Data

1931-11-16: NvhN 16-11-1931: Scheepsbouw. Zaterdag heeft met goed gevolg op de Eems proefgestoomd het nieuwe motorschip „LARK", gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaartinspectie groote kustvaart op de werf van de N.V. E. J Smit en Zoon, scheepswerven te Hoogezand voor rekening van kapt. W. Hindriks te Hoogezand. Het heeft afmetingen als volgt: lengte over alles 35 M., breedte op buitenkant grootspant 6.50 M., holte in de zijde 2.70 M.; het is groot 99 Reg. ton netto en 198 Reg. ton bruto Het is voorzien van een voorpiek, een achterpiek en een vierdeeligen dubbelen bodem tot den mast. Voor de voortstuwing is in de machinekamer een 150—180 p.k. 4 tact Stork Dieselmotor opgesteld, terwijl hier verder nog een 7 p.k. compressorlooze Deutz Dieselmotor als hulpmotor is geplaatst. Deze hulpmotor drijft een hulpcompressor, een lens, ballastpomp en een dynamo aan. De geheele verlichting geschiedt electrisch. Voor het laden en lossen is op het mastdek een 10 p.k. Vänern Hanseat motordeklier opgesteld. Het schip, dat een snelheid behaalde van 8 3/4 mijl, voldeed ruim aan alle eischen en werd na de proefvaart met volle tevredenheid overgenomen.
1931-11-16: Op 16-11-1931 als LARK, zijnde een motorschip, groot 196.14 tonnen, liggende te Appingedam, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de Wieger Hindriks, reeder te Kielwindeweer, gemeente Hoogezand, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1530 Z GRON 1931 op het achterschip op de lichtkap motorkamer, naast de schoorsteen bakboordzijde.
1940-01-19: Advertentie Nieuwsblad van het Noorden: Gevraagd: Kapitein kl. kustvaart en Stuurman (z. diploma) Adres: m.s. Lark. W. Hindriks, Hertenkampstr. 8, Veendam.
1940-05-16: Ingeschreven bij the Netherlands’s Shipping & Trading Committee, Londen. 20 mei 1940 onder Britse vlag met een Britse bemanning. Van 26 mei tot 1 juni 1940 deelgenomen aan de operatie 'Dynamo' (evacuatie van Duinkerken) en redde 500 personen. Na de invasie van Normandië (1944) vervoerde het schip enige tijd voedsel van Portsmouth naar Frankrijk. 01.06.1945 weer terug aan de eigenaar.

Opm JStr: Er is onduidelijkheid over bovenstaande oorlogsgeschiedenis van dit schip. Ze is in de verslagen van de British Admiralty reports niet te vinden. Wel is er een Engelse H.M.S LARK geweest die de bevoorradingsschepen in 1944 escorteerde naar Frankrijk.
1947-01-04: Nieuwsblad van het Noorden 04-01-1947: Eenige kennisgeving. Verloofd: Alke G. Perdok en Geert Hindriks Groningen, December 1946. Van Royenlaan 27b. M.s. „Lark".
1951-02-16: Leeuwarder Courant 16-02-1951: Lark kreeg op Noordzee motorschade. Woensdag kreeg het Ned. m.s. „LARK" van rederij Hindriks te Hoogezand op reis van Antwerpen naar Hamburg, geladen met mangaan-erts, nabij het lichtschip Terschellingerbank motorschade. De „Lark" is op eigen kracht naar Harlingen opgestoomd om daar aan de werf „Welgelegen" te worden hersteld.
1952-01-11: Nieuwsblad van het Noorden 11-01-1952: Het Nederlandse motorschip „Lark" vertrok 9 Januari van Harlingen naar Amsterdam via Kornwerderzand. Tengevolge van de harde wind is dit vaartuig in de haven van Kornwerderzand op de glooiing van de Oostelijke havendam gewaaid en blijven zitten. Gistermorgen werd dit schip door een tweetal vissersboten vlot gesleept, Waarna het naar Harlingen is teruggekeerd voor bodemonderzoek. Aan het remmingswerk te Kornwerderzand Werd schade toegebracht.
1952-01-25: Leeuwarder Courant 25-01-1952: De Nederlandse coaster „Lark", die op 10 Januari op het havenhoofd van Kornwerderzand voer is in Harlingen hersteld.
1953-02-10: Final Fate:
Verliet Heroya bij Porsgrunn met een lading van 250 ton kunstmest voor Stavanger en is daarna vermist na het passeren van Brevik. Vermoedelijk vergaan in de storm op de dag van vertrek. De zeven bemanningsleden kwamen om het leven.


NvhN 19-02-1953: De LARK is over tijd. Radio Stavanger heeft meegedeeld dat het Nederlandse m.s. Lark over tijd is. Aan alle schepen is verzocht uit te kijken. De Lark meet 196 brutoregisterton en is eigendom van de heer W. Hindriks te Kielwindeweer. De Lark is op 10 Februari uit Heroen bij Porsgrunn (Noorwegen) vertrokken met bestemming Stavanger. Het schip werd daar de twaalfde verwacht en is nu dus al een week over tijd. Het had een lading salpeter aan boord. De heer Hindriks is kapitein/eigenaar.

Leeuwarder Courant 23-02-1953: Voor de "Lark" wordt het ergste gevreesd. Zeventienjarige jongen uit Kollum aan boord. Lloyd in Londen heeft bekend gemaakt, dat de Nederlandse kustvaarder „Lark', die op 12 Februari in de Noorse haven Stavanger had moeten aankomen, maar sinds tien dagen niets van zich heeft laten horen, als verloren moet worden beschouwd. Aan boord bevonden zich zeven man: de kapitein/eigenaar G. Hindriks uit Groningen; de matrozen A. M. Beentje uit Eerbeek, 21 jaar: J. Schouwerwas Delft. 21 jaar: C. Resseler, Nijmegen. 17 jaar: de lichtmatroos B. Gort, Hoensbroek, 18 jaar; de kok M. de Rijke, Oostkapelle, 19 jaar en de lichtmatroos M. Salverda uit Kollum 17 jaar, die volgens mededeling van de Koopvaardijstichting te Groningen na 5 Januari nog gemonsterd heeft. Intussen wordt nog steeds bij alle stations geïnformeerd, omdat er tot dusverre geen wrakstukken zijn gesignaleerd.
1953-03-04: DE Waarheid 04-03-1953: Wrak van „LARK” gevonden. 7 opvarenden vermoedelijk verdronken. Den Haag, 4 Maart. — De Scheepvaartinspectie neemt het als vaststaand aan, dat de Groningse kustvaarder „LARK" ter hoogte van de Noorse kustplaats Hagesund op 12 Februari is omgeslagen en gezonken. Uit Noorwegen is bericht ontvangen, volgens welk een wrak is gevonden van een schip, dat dezelfde afmetingen heeft als het Groningse vaartuig. Daar tot nu toe niets vernomen is omtrent de redding van een of meer opvarenden, moet gevreesd worden, dat de uit zeven personen bestaande bemanning om het leven is gekomen. Het zijn de matrozen H. M. Beentje uit Eerbeek, J. Schouwerwas uit Delft, C. Russeler uit Nijmegen, de lichtmatrozen B. Gort uit Hoensbroek, M. Zolverda uit Kollum, de kok M. de Rijke uit Oost-Capelle en de kapitein-eigenaar G. Hindriks uit Kielwindeweer (Gr.). De Scheepvaartinspectie heeft de „Lark" nog niet afgeschreven, omdat hiervoor geen instructie is gegeven door de hiertoe bevoegde instantie, het kadaster te Den Haag. Men deelde ons desgevraagd mede, dat deze opdracht in dit geval slechts zal worden gegeven, als de assurantiemaatschappij waarbij de „Lark" was verzekerd, het schip als verloren opgeeft.

Afbeeldingen


Omschrijving: LARK
Collectie: Oostmeijer, Jan
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Lark 1931 at Gateshead.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown