Inloggen
LAMMEGIENA II - ID 3591


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1912-05-07 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1912
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7748 GRON 1912
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. J. & G.. Verstockt, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1912-03-07
Delivery Date: 1912-05-07
Technical Data

Gross Tonnage: 135.27 Gross tonnage
Net Tonnage: 106.46 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 7000 Cubic Feet
Bale: 7000 Cubic Feet
 
Length 2: 26.75 Meters Registered
Beam: 6.24 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.45 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1925
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Verbouwd tot stalen motorkoftjalk bij de Noord Nederlandse Scheepswerven te Groningen en voorzien van een hoofdmotor: 4tew 3 cil 65 Pk Deutz Type SV3M336 nr. 296789/91 (195x315)

Datum 00-00-1947
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In eerste kwartaal 1947 andere motor geplaatst; 3-cyl. 2-tact Kromhout diesel Nr. 5780 Type M3 (bouwjaar 1930), 120 RPK, 8 mijl. Gemoderniseerd. Acte van wijzigingen afgegeven op 15 april 1947.

Datum 00-04-1950
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Bij Scheepswerf H. de Hoog te Vlaardingen van een andere hoofdmotor voorzien: 2tew 3 cil 125 Pk Deutz Nr. 296789/91 (1933) Type SV3M336 (220x375), 8 mijl.

Datum 00-03-1958
Type: Lengthened
Omschrijving: Bij scheepswerf Gebr. Barkmeijer te Vierverlaten verlengd met 5 meter: Brt 165 Nrt 98 Dwat 255 Ll 31,86 B 6,24 H 2,45.

Datum 00-03-1965
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Bij de Fa. Deutz in Delfzijl voorzien van een 2e hands Deutz motor van 4tew 4 cil, 125 Pk afkomstig van de vuurtoren van Vlieland. Deze was daar opgesteld geweest als reserve aggregaat.

Datum 00-03-1967
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Bij Scheepswerf Barkmeijer, Vierverlaten van een andere hoofdmotor voorzien, 2tew 3 cil 150 Pk Deutz Type (220x360), verbouwd en voorzien van het oorspronkelijk zeiltuig en een aanpassing tot trainingsschip.

Ship History Data

Date/Name Ship 1912-05-07 LAMMEGIENA II
Manager: Harmannus Schling (30 nov. 1913: wed. Lammegiena Schling-Jager), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harmannus Schling (30 nov. 1913: wed. Lammegiena Schling-Jager), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHFS

Date/Name Ship 1914-01-06 LAMMEGIENA II
Manager: Nicolaas Wijnstok, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Nicolaas Wijnstok, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHFS
Additional info: Fl. 15.000,--

Date/Name Ship 1917-01-27 LAMMEGIENA II
Manager: Bernardus Evers Jr. (scheepsmakelaar), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Reederij 'Groote Kustvaart', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Nicolaas Wijnstok
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHFS

Date/Name Ship 1918-06-19 TROMP
Manager: Gebr. Derk Cornelis & Jan Gerrit Mühring, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gebr. Derk Cornelis & Jan Gerrit Mühring, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: IJmuiden / Netherlands
Callsign: PVDB
Additional info: Fl. 46.000

Date/Name Ship 1918-12-25 TROMP
Manager: Gebr. Derk Cornelis & Jan Gerrit Mühring, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Gebr. Mühring's Vrachtvaart-Maatschappij I, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: IJmuiden / Netherlands
Callsign: PVDB

Date/Name Ship 1919-12-30 TROMP
Manager: Gebr. Derk Cornelis & Jan Gerrit Mühring, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Gebr. Mühring's Vrachtvaart-Maatschappij III, IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: IJmuiden / Netherlands
Callsign: PVDB
Additional info: Fl. 30.000,--

Date/Name Ship 1920-07-12 TROMP
Manager: Oege Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Oege Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PVDB
Additional info: Fl. 40.000. 1934 callsign PIDB

Date/Name Ship 1936-09-26 TROMP
Manager: Oege Schuitema(1/3) & Jannes Pattje (2/3 deel), Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Oege Schuitema(1/3) & Jannes Pattje (2/3 deel), Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Waterhuizen / Netherlands
Callsign: PIDB

Date/Name Ship 1936-11-06 TROMP
Manager: Geert Timmer, Slochteren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Timmer, Slochteren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Slochteren / Netherlands
Callsign: PIDB
Additional info: Fl. 16.000

Date/Name Ship 1940-05-01 TROMP
Manager: Firma H. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeelichter 'Thames II', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIDB

Date/Name Ship 1945-00-00 TROMP
Manager: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIDB

Date/Name Ship 1947-04-15 MARAAT V
Manager: Firma H. van der Eb, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeelichter 'Thames II', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFTU

Date/Name Ship 1954-02-24 SOLI DEO GLORIA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wopke Kalkhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHPM
Additional info: Fl. 53.000

Date/Name Ship 1962-04-16 SOLI DEO GLORIA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Oudman, Thesinge, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHPM

Ship Events Data

1912-04-12: Dagregister deel 19 nummer 284, den zestienden April 1900 en twaalf. Ik ondergeteekende, Johannes Babtist Gerhardus Verstockt, scheepsbouwmeester, wonende te Martenshoek, gemeente Hoogezand, verklaar in dit jaar op mijn werf aldaar te hebben volbouwd en nieuw te water gelaten een zeil kofftjalkschip genaamd `Lammegiena II` in eigendom toebehoorende aan en bevaren wordende door den heer Harmannus Schling, gedomicilieerd te Groningen, ingevolge meetbrief dato Martenshoek negenden April 1912 no. 946, gemeten bruto op 383,22 kubieke meter of 135,27 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 301,61 kubieke meter of 106,46 tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt en geteekend te Martenshoek den twaalfden April 1900 en twaalf. J.B.G. Verstockt. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Hoogezand do 19 dezer is nevens vermeld schip gebrand met het merk 7748 GRON 1912 en Opnieuw gebrand 340.
1913-11-30: Schipper Schling overlijdt te Petersburg. Zijn weduwe Lammegiena Schling-Jager verkoopt het schip op 06-01-1914 aan Nicolaas Wijnstok voor HFl. 15.000,--.
1917-01-24: Uittreksel uit de Akte van 24 januari 1917: Heden den vier en twintigsten januari negentienhonderd zeventien verschenen voor mij, Derk Kolk, notaris te Delfzijl in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. De Heer Bernardus Evers Junior, Scheeps-makelaar wonende te Delfzijl, handelende voor zich en als mondeling lasthebber van:
a Mejuffrouw Janke de Cock, particulier wonende te Hoogezand en van de Heeren
b Cornelis Jan de Cock, fabrikant, wonende te Hoogezand
c Sibrandus de Cock, fabrikant, te Hoogezand
d David Simons, koopman, wonende te Hoogezand
e Uko Daniel Reiders, landontginner, wonende te Hoogezand
f Pieter Boon Korneliszoon, fabrikant, wonende te Hoogezand
g Menno Boon Korneliszoon, landeigenaar, wonende te Hoogezand
h Geert Bodewes, rentenier, wonende te Hoogezand
i Meester Reinder Philippus Veenhoven, advocaat en procureur, wonende te Hoogezand
j Cornelis van der Kwast, expediteur, wonende te Rijswijk (Zuid-Holland)
k Hendrik Coenraad Kraus, particulier, wonende te Haarlem
l Meester Arent Tonco Vos, advocaat en procureur, wonende te Appingedam
m Jan Mulder, kassier, wonende te Appingedam
n Roelof Korter, koopman, wonende te Groningen
o Hendrik Hulshof, fabrikant Wonende te Groningen
p Jan Kuipers, chef ladingmeester bij de Maatschappij tot Explotatie van Staatsspoorwegen, wonende te Groningen
q Roelf Berg, fabrikant, wonende te Farmsum
r Bernardus Evers senior, scheepsmakelaar, wonende te Delfzijl
s Folkert de Vries, zeilmaker, wonende te Delfzijl
t Doeke Oosting, koopman, wonende te Delfzijl
u Nathan Pels Izaak zn, koopman, wonende te Delfzijl
v Jan Roelof van Dam, bakker wonende te Delfzijl
2. De Heer Nicolaas Wijnstok Jacobs zn., scheepsgezagvoerder, gedomicilieerd te Groningen
3. De Heer Warnder Hoeksema, scheepsgezagvoerder, gedomicilieerd te Muntendam.
De comparanten verklaarden bij deze acte op het Ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van den twaalfden januari jongsleden nummer 41, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen. De vennootschap draagt de naam van “Reederij Groote Kustvaart “ en is gevestigd te Delfzijl. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt honderdduizend gulden, Verdeeld in tweehonderd aandelen elk groot vijfhonderd gulden, waarvan bij de voornoemde oprichters zijn geplaatst honderd en zeven en dertig aandelen, welke alle zijn gestort door den voornoemde mede oprichter Nicolaas Wijnstok Jacobs zn. wordt ter volstorting zijner vier en dertig aandelen in de vennootschap ingebracht het staalijzeren zeilkoftjalkschip LAMMEGIENA II brandmerk 7748 Gron 1912. Door de voornoemde mede oprichter Warnder Hoeksema wordt ter volstorting zijner dertig aandelen in de vennootschap ingebracht. Het staalijzer schoenerschip “Alberdina “, brandmerk 8000 Gron 1913.
1917-07-21: Onderweg met een lading hout van Zweden naar Schoonhoven, door misgissing van de kapitein gestrand bij paal VII op Terschelling. Met laagwater, als de 'Lammechienna' droogvalt op het strand, kan met behulp van de bemanning de lading hout op het strand worden gelost. Vervolgens wordt met boerenkarren het hout naar de haven van Terschelling vervoerd. Op 25 juli 1917 kan de 'Lammechienna' weer worden vlotgebracht. In de haven van Terschelling komt de lading weer aan boord, waarna de tjalk de reis naar Schoonhoven weer kan vervolgen. (zie uitspraak RvdS d.d. 22.8.1917.)
1917-11-00: NRC 17.11.1917: De Nederlandse sleepboot 'Witte Zee' gisteren te Nieuwediep binnengekomen, is 13 dezer de Nederlandse tjalk 'Lammegiena II' bij gasboei 7, in de vrije vaargeul, koersende om de Noord, gepasseerd. Het verzocht gerapporteerd te worden.
1918-02-00: NRC 13.02.1918: Advertentie: Vrachtvaart ! Te koop aangeboden: Het 2-mast stalen zeilschip 'Lammegiena 2', gebouwd 1912, Klasse Veritas Groote Kustvaart en Scheepvaartinspectie, 217 ton over zee, ca. 70/75 stds. Hout. Prima inventaris. Te bevragen N.V. Reederij Groote Kustvaart te Delfzijl.
1918-04-04: NRC 04-04-1918: Vrachtvaart. Te koop aangeboden. Het 2 mast stalen kofschip „LAMMEGIENA II", gebouwd in 1912 onder speciaal toezicht, klasse Veritas Groote Kustvaart en Scheepvaart Inspectie. Laadt 217 ton d. w., ca. 70/75 stds. hout. Ligt ter bezichtiging Binnenhaven, tegenover Kattenburg te Amsterdam. Vaste offerten worden ingewacht bij N. V. Reederij Groote Kustvaart te Delfzijl.
1927-05-21: Op 21-05-1927 als TROMP, zijnde een stalen motortjalk, groot 398.21 m3 Br., liggende te Terneuzen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 340 Z GRON 1927 op het potdek van het achterschip aan bakboordzijde. (Opm.: De merken van vorige branding zijnde 7748 GRON 1912 zijn door mij vernietigd.)
1936-01-13: NvhN 13-01-1936 Te Koop: Het motor tjalkschip „TROMP" voorzien van Deutz brons motor, dekmotor, klasse 8.V., groote K., in prima staat. Prijs billijk. Nadere inlichtingen bij den heer O. Schuitema, Havenstraat 14 en bij Pattje, Waterhuizen, Gron.
1940-03-02: Beslaglegging van het schip. Gevorderd door Jannes Pattje te Waterhuizen en Oege Schuitema te Groningen en de Naamlooze Vennootschap D. & J. Boot N.V. Motorenfabriek De Industrie te Alphen aan de Rijn (wegens achterstallige betaling.) Op 1 mei 1940 executoriaal geveild. Gekocht door Hendrik van der Eb. Op 04.05.1940 werd de TROMP vrijgegeven van beslag.
1941-08-04: Onder Duits toezicht geplaatst en voer in de periode tot 1944 op het traject Groningen - Kiel v.v. Eind 1944 opgelegd in de Oosterhaven te Groningen. Op last van de bezetter werd het op zondag 15 april 1945 om ongeveer 11 uur 's morgens door Duitse militairen tot zinken gebracht nabij het botenhuis van de studentenvereniging in het Verbindingskanaal. Het zonk maar gedeeltelijk en kon de eerste week na de bevrijding van Groningen worden geborgen. Het werd gerepareerd bij Scheepswerf J. Vos & Zn. te Groningen waarbij het tuigage werd gewijzigd van twee naar een mast.
1948-05-11: Op 11-05-1948 wordt op de MARAAT V door de Inspecteur der Belastingen te Rotterdam, 1e afdeling, conservatoir beslag gelegd. Op 24-11-1951 verklaart de Inspecteur der Belastingen te Rotterdam, 1e afdeling, dat het door hem opgelegde conservatoir beslag wordt opgeheven.
1949-12-06: "Het Vrije Volk 06-12-1949: Driemaal scheepsrecht voor Neeltje Jacoba. Tjalk zwierf stuurloos op een woeste zee. Nestor kon het alleen klaren
Maandagochtend om halftwaalf is de „Neeltje Jacoba" voor de derde maal binnen 24 uur uit de haven van IJmuiden uitgevaren. Zondagmiddag had de reddingboot een loods aan boord van een Deens schip gebracht, Maandagochtend voer zij uit naar de zinkende coaster Sandbergen en de derde maal was het de 238 bruto registerton metende zeetjalk „MARAAT V", die met een motordefect stuurloos voor de pieren lag. „Neeltje Jacoba" heeft gelukkig niemand van het schip behoeven te halen: de sleepboot „Nestor" van de firma Wijsmuller wist het schip om ongeveer twee uur veilig in de IJmuidense middensluis binnen te brengen. De zeetjalk had daarmee een veelbewogen reis achter de rug. In Engeland had zij 170 ton stofkolen voor de electriciteitscentrale Amsterdam- Noord geladen. Dinsdag verliet het schip de Engelse haven South Shield, maar moest Vrijdag door het slechte weer een veilige haven zoeken. Het vond die in Lowestoft, waar het des morgens binnenliep. 's Middags om vier uur was het weerbericht echter zo gunstig, dat de MARAAT V weer vertrok om in een storm verzeild te raken, die 't scheepje bijna noodlottig geworden is. Zij praten daar nu zo losjesweg over als gold het een zeiltochtje midden op de Kaag midden in de zomer. Maar kapitein Lammerts en zijn gemoedelijke Vlaamse vrouw hebben met hun stuurman Sol en de drie andere opvarenden angstige momenten uitgestaan. Want die Vrijdagnacht kwam er een stormpje opzetten van zon windkracht of 8, 9 en de kokende golven beukten ongenadig op de kleine tjalk. Vaarboom verspeeld. Het was Zaterdag om zee uur, dat het zeil — dat het schip naast de motor voert — neergeslagen werd en zij een vaarboom verspeelden. Was het daar maar bij gebleven, dan was het allemaal zo erg niet geweest. Maar de storm had andere plannen met deze moedige zeevaarders. Stuurman Sol — die op zijn tijd heel graag een grapje vertelt — wordt ernstig als hij het logboek opslaat om ons het verloop van de reis nauwkeurig te kunnen vertellen. Want kijk, die zelfde ongelukkige Zaterdagavond, toen de „MARAAT V", omdat de loodsdienst gestaakt was, de pieren niet binnen kon lopen en voor de kust kruiste — die zelfde Zaterdagavond om negen uur sloeg de reddingsloep van het dek, de sloep waarop de zeeman bij storm als het laatste middel in nood vertrouwt. Zware golven donderden neer op de „MARAAT V". Zo hevig, dat de vier ruiten van de stuurhut aan scherven sloegen en kapitein Lammerts tegen het kompas werd geslingerd. Het kompas verboog, kapitein Lammerts kwam er met een buil op zijn hoofd af en de tjalk voer voort. Zijn vrouw zwoegde in het logies en kon het water er bij emmers tegelijk uitscheppen. „Ik sta mijn mannetje als het op varen aankomt", lacht zij breeduit. En bang? „Nooit ...". Motor defect. En zo worstelden zij de Zondag door op open zee. Rukwinden belaagden de tjalk, huizenhoge golven sloegen op het dek tot schuim, maar het scheepje hield het tot Maandagochtend. Nog was de loodsdienst gestaakt, nog steeds kon de „MARRAT V" niet naar binnen. En toen — om elf uur moet dat zijn geweest — kwam het ongeluk: de motor raakte defect en het schip werd stuurloos. Wat er precies mee gebeurde, weten de opvarenden niet. Zij weten alleen, dat er geen beweging meer in was te krijgen en kapitein Lammerts kon niet anders doen dan het vlaggensein LO hijsen wat zoveel betekent als: „Ik verzoek sleepboot-assistentie". Want een radiozender was er niet aan boord. Dat was gelukkig zo dicht onder de kust, dat de IJmuidense kustwacht het opmerkte. Een uur later had de „Nestor" de tjalk te pakken en de „Neeltje Jacoba" ging eens kijken of zij ook wat kon doen. Maar de „Nestor" redde het alleen en bracht het schip binnen met vrolijke mensen. „Kan ik me eindelijk eens scheren", zei stuurman Sol, „want dat is in dagen niet gebeurd". En hij zag er uit als een duikbootkapitein. Maar er school heel wat dankbaarheid in die woorden, omdat hij en zijn makkers veel hadden meegemaakt dit weekend.
1953-01-09: Het Vrije Volk 09-01-1953: „MARAAT V" bij mist gestrand. Veertien mijl ten noorden van Great Yarmouth aan de Oostkust van Engeland is gisteren de „Maraat V", een schip van 140 ton, eigenaar de heer H. van der Eb te Rotterdam, tijdens mist aan de grond gelopen. Er waren zes personen, onder wie de vrouw van kapitein A. Lammerts, aan boord. Pas zes uren na de stranding merkte men de schipbreuk op de wal. Een reddingboot voer uit. Deze trachtte de „Maraat V" los te slepen, maar de kabel brak. De reddingboot keerde onverrichterzake terug. Het schip was onderweg van Hartlepool naar. Londen. Het voer in charter voor de „International Shipbrokers Ltd".
1953-01-10: Het Vrije Volk 10-01-1953: MARAAT V vlot. De „Maraat V" is vandaag na acht en twintig uur vast te hebben gezeten vlot gekomen.
NvhN 10-01-1953: MARAAT V bij Great Yarmouth vlot gesleept. Coaster zat 30 uur vast. De Maraat V, een Nederlandse coaster van 140 ton, werd gisteravond na 30 uur in dichte mist muurvast op het strand te hebben gezeten bij Palling, ongeveer 14 mijl ten Noorden van Great Yarmouth aan de Oostkust van Engeland, vlotgetrokken door de reddingboot van Gorleston. Het schip zette, begeleid door de reddingboot, koers naar Great Yarmouth.
1953-10-01: NvhN 01-10-1953: De stranding van de MARAAT V. Behandeling voor de Raad van de Scheepvaart. De Inspecteur-generaal van de Raad voor de Scheepvaart neeft gistermiddag de Raad verzocht kapitein A. L. uit Harlingen te straffen met het uitspreken van een berisping. Kapitein L. was met zijn motorschip Maraat V op 8 Januari 1953 bij Halsborough aan de Oostkust van Engeland gestrand. Met ballast aan boord was het schip op weg naar Londen in een dikke mist terecht gekomen. De vaart was tot halve kracht verminderd en er werd regelmatig gelood. De kapitein wierp de schuld van de stranding op zijn bestman. Deze als stuurman fungerende zeeman was volgens hem niet bepaald betrouwbaar geweest. Hij had zich verkeerd georiënteerd, zodat de koers van het schip verkeerd uitkwam. De inspecteur meende echter dat de kapitein te allen tijde verantwoordelijk voor zijn schip blijft en hij achtte hem dus schuldig aan de onvoorzichtige navigatie. Een correctie voor de bestman vond de inspecteur niet noodzakelijk.
1954-01-14: NvhN 14-01-1954: Kustvaarder-kapitein een week geschorst. De Raad voor de Scheepvaart heeft conform het verzoek van de inspecteurgeneraal voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, de kapitein van de kustvaarder „MARAAT V", de heer A. L. uit Vlissingen, de bevoegdheid om als kapitein te varen ontnomen voor de tijd van een week. Dit schip is op 15 Juni van het vorige jaar bij Old Nab aan de Zuidkust van Engeland gestrand. De kapitein werd als betrokkene gehoord. Hij vertelde o.m. dat de „Maraat V" slecht stuurt. De heer Metz achtte de kapitein schuldig aan de stranding, waardoor overigens aan het schip geen schade is toegebracht. „De kapitein heeft geen gebruik gemaakt van alle aanwezige navigatiemiddelen. Hij liet op een gegist bestek varen en heeft nagelaten door te laten loden te controleren of het schip niet te dicht onder de kust was gekomen", aldus de heer Metz. De Raad voor de Scheepvaart zal de overwegingen nader schriftelijk bekend maken.
1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.
1962-04-21: NvhN 21-04-1962: SOLI DEO GLORIA verkocht. Het Groninger motorkustvaartuig Soli Deo Gloria is door de heer W. Kalkhuis te Groningen verkocht aan de heer W. Oudman te Thesinge, die het schip onder dezelfde naam in de vaart zal brengen. Deze kustvaarder is van het type zeetjalk en is één der weinigen van dit type dat nog in de zeevaart is. Het schip heeft een draagvermogen van circa 240 ton en werd in 1912 gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. Verstockt te Martenshoek. De Soli Deo Gloria heeft reeds eerder gevaren onder de namen Maraat IV, Tromp en Lammegiena.
1967-01-23: NvhN 23-01-1967: In Hoogkerk ligt Nederlands oudste koopvaardijschip. Nu we het eenmaal over schepen hebben: wist u, dat in Hoogkerk — op de werf van Barkmeijer — Nederlands oudste koopvaardijschip ligt? Het is het motorschip SOLI DEO GLORIA uit Groningen. Nadat onlangs de kustvaarder Antje is vergaan — waarover u uitvoerig verslag is gedaan in deze krant — is de Soli Deo Gloria het oudste schip van onze vaderlandse koopvaardijvloot geworden. Het schip is in 1912 als zeetjalk gebouwd en heeft een motorvermogen van 150 p.k. Kapitein W. Oudman vertelde mij, dat hij nog geregeld met dit ex-zeilschip de Noord- en Oostzee bevaart. Het ligt nu werkloos in Hoogkerk, omdat de bevrachter — vooral ten gevolge van de ijsgang en het nu niet bepaald fraaie weer in de Oostzee, geen orders heeft.
1967-01-28: Friese koerier 28-01-1967: "SOLI DEO GLORIA" (240 ton): Oudste Nederlandse zeetjalk verkocht naar Philippijnen. Heerenveen — Het m.s. „Soli Deo Gloria" de laatste nog in vol bedrijf zijnde Nederlandse zeetjalk is door bemiddeling van het Scheepvaartkantoor Holwerda te Heerenveen naar het Verre Oosten verkocht. De „Soli Deo Gloria" die tevens het oudste schip is van de Nederlandse Kustvaartvloot (nadat vorige maand de „Antje" verging) werd in 1912 als twee-mast zeiltjalk gebouwd bij de scheepswerf Gebr. Verstockt te Martenshoek. Het schip verwisselde verschillende malen van eigenaar en naam, zo werd als "Lammechiena II" gebouwd en later herdoopt in respectievelijk "Tromp", „Maraat V" en „Soli Deo Gloria". In 1958 werd het schip verlengd en enigszins gemoderniseerd. Het schip heeft nu een laadvermogen van 240 ton deadweight overzee en een motor van 150 PK. De huidige eigenaar vaart regelmatig met hout van de Oostzee naar Nederland. Koper van het schip is een Philippijnse rederij met een eigen opleidingsschool voor scheepsofficieren. Het is de bedoeling van de nieuwe eigenaar het schip weer in z'n oorspronkelijke staat terug te brengen; met twee masten en zeiltuig om het dan te gebruiken als opleidingsschip. Naast het m.s. "Soli Deo Gloria" kocht dezelfde rederij ook via de bemiddeling van het Scheepvaartkantoor Holwerda, een kleine Duitse coaster van ca 200 ton. Beide schepen zullen in maart in convooi van Nederland naar de Philipijnen varen. Men hoopt een geschikte lading voor beide schepen te kunnen vinden. Met de „Soli Deo Gloria" verdwijnt dan een oude, trouwe Noordvaarder.
1967-03-00: Bij Scheepswerf Barkmeijer, Vierverlaten van een andere hoofdmotor voorzien n.l. een 2tew 3 cil 150 Pk Deutz Type (220x360), verbouwd en voorzien van het oorspronkelijk tuig en een aanpassing tot trainingsschip 'PMI Navigator, thuishaven Manila (Liberation Steamship Co. Inc.). Het vertrok in maart 1967 voor een tocht van ca. 10.000 mijl naar Manila. Het schip voer naar de Middelandse Zee maar kon door de blokkade van het Suez kanaal (6 Daagse oorlog tussen Israel en Egypte) niet verder en keerde terug naar Gibraltar. Verkocht en voer als visvaartuig en later als stenenvisser vanuit Italië en Gibraltar. Was in 1979 nog in de vaart. Op 12.04.1996 als 'Grazia' in de vaart als zandzuiger met als thuishaven Palermo (Italië). In 2000 afgekeurd door de Italiaanse scheepvaartinspectie. In 2002 naar Nederland gehaald door Chris Woestenburg uit Harlingen die het door de 'Condock IV' naar Rotterdam liet brengen. Gesleept naar Harlingen om gerestaureerd te worden. Lag in september 2002 in Leeuwarden met de naam 'Tromp' thuishaven Harlingen om met de restauratie van het ijzerwerk te beginnen bij de werf van Gerard Kroes. Lag eind 2005 nog ongerestaureerd in Leeuwarden. Eind Maart 2006 werd het droog gezet op de werf van Jelle Talsma te Osingahuizen om daar weer ingekort te worden op de vroegere lengte. Vervolgens gaat het terug naar Leeuwarden en wordt de TROMP bij het Centrum Vakopleidingen in Leeuwarden gerestaureerd. (Volgens planning zal het schip in 2012 klaar moeten zijn zoals in haar vroegere jaren.) In 2006 werd de Stichting Tromp opgericht door Jelle Talsma en Andre Hamstra. Aan de herstelwerkzaamheden wordt medegewerkt door de Sociale Dienst van Groningen in het project "Werk na Detentie".
2014-09-06: De gerestaureerde Tromp was op 06-09-2014 te zien op de havendagen in Delfzijl.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1914
Kapitein: Wijnstok, Nicolaas
College: De Groninger Eendragt, Groningen
Vlagnummer: 21
Overige informatie: Nicolaas werd geboren 28 juli 1878 te Martenshoek gem Hoogezand als zoon van de tjalkschipper Jacob Wijnstok en Alberdina Johanna Stuitje. Het echtpaar was woonachtig te Groningen. Nicolaas trouwde op 05 mei 1917 te Delfzijl zonder beroep met Ena van Di

Afbeeldingen


Omschrijving: LAMMEGIENA II bij de oplevering aan de eigenaar,
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Overdracht

Omschrijving: TROMP, liggende in september 1936 bij de werf van Pattje te Waterhuizen.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Werf

Omschrijving: TROMP, liggende in september 1936 bij de werf van Pattje te Waterhuizen.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Werf

Omschrijving: MARAAT V
Collectie: Greef, Piet de
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SOLI DEO GLORIA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Groot, Harry de

Omschrijving: SOLI DEO GLORIA
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Clarkson, John
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: SOLI DEO GLORIA.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SOLI DEO GLORIA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Kade

Omschrijving: SOLI DEO GLORIA in 08-1965.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Kade

Omschrijving: GRAZIA op 12-04-1996 te Palermo.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Scholten, B.W. (Ben)
Onderwerp: Kade

Omschrijving: TROMP tijdens restauratiewerkzaamheden te Groningen op 18-10-2008.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: TROMP tijdens restauratiewerkzaamheden te Groningen op 20-01-2010.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: TROMP tijdens restauratiewerkzaamheden te Groningen op 15-10-2011.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: TROMP te Groningen op 29-01-2015.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: TROMP vertrekt van Delfzijl tijdens 'Delfsail ' op 30-06-2016.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: TROMP op de Eems tijdens 'Delfsail ' op 30-06-2016.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname