Inloggen
LACRA - ID 3567


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1943
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 520957-
Nat. Official Number: 2405 Z DORD 1947
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Standaard scheepstype: LCG(L) (Landing Craft, Gun (Large)
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: Two masts
Rig: 3 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: P. & W. MacLellan Ltd (Clutha Iron Works), Paisley, Great Britain
Delivery Date: 1943-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Davey Paxman & Co. Ltd, Colchester, Great Britain
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 24
Power: 750
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Twee 12-cyl. diesels, 180x195
Speed in knots: 9
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 497.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 244.00 Net tonnage
Deadweight: 1279.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 77000 Cubic Feet
Bale: 68000 Cubic Feet
 
Length 1: 62.013 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 59.62 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 11.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.81 Meters Depth, moulded
Draught: 2.07 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 14-05-1947
Type: Remeasurement
Omschrijving: Als LACRA, ex Landing Craft L.C.G. (L) 24, zijnde een stalen motorschip, nog niet gemeten, liggende te Dordrecht, door A. Tromp, scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2405 Z DORD 1947 op het achterschip in achterschot motorkamer aan S.B. zijde, 7.50 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 1.10 m. onder het hoofddek.

Datum 00-00-1949
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Verbouwd bij Wilton-Fijenoord tot vrachtschip en andere motor ingebouwd: 2tew 6 cil 750 Pk Sulzer-De Schelde (1933) Type (290x500) 9,5 Kn. (proefvaart op 13 aug. 1949).

Datum 19-07-1949
Type: Remeasurement
Omschrijving: Als LACRA, zijnde een stalen motorschip, groot 1409.10 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 7771 d.d. 07-07-19498, liggende te Dordrecht, door A. Tromp, scheepsmeter te Rotterdam, opnieuw van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2473 Z DORD 1949 op het achterschip midscheeps in achterwand dekhuis, 6.00 m. uit hekplaat, 0 m. uit lengteas en 1.90 m. uit dek.

Datum 00-12-1963
Type: Rebuilt
Omschrijving: Verbouwd: BRT 1183 NRT 864 DWT 1420

Ship History Data

Date/Name Ship 1943-00-00 LCG (L) 24
Manager: Royal Navy, London, Great Britain
Eigenaar: Royal Navy, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1947-05-06 LACRA
Manager: 'Mublo' Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Vrachtvaart Maatschappij 'Trako', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Jan Muller Jzn
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFNE
Additional info: Schip voltooid 14.07.1949

Date/Name Ship 1956-05-11 LISELOTTE
Manager: Brink & Wölffel G.m.b.H., Flensburg, German Federal Republic
Eigenaar: Nordschiffahrt Horn, Christiansen & Co., Flensburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Flensburg / German Federal Republic
Callsign: DJBX

Ship Events Data

1949-08-13: Proefvaart na verbouwing tot een shelterdek kustvaarder.
1949-08-15: NvhN 15-08-1949: Een nieuw schip, dat er aanspraak op maakt de grootste kustvaarder te zijn, heeft Zaterdagmiddag met gunstig resultaat proef gevaren. Het is het m.s. „LACRA", een omgebouwd landingsvaartuig van het type L. C. T., dat zal varen voor „Mublo" Scheepvaartbedrijf te Rotterdam. De „Lacra" is van het Shelterdektype en meet bruto 497 ton, maar heeft een laadvermogen van 1200 ton. De lengte over alles bedraagt 62.10 M., de breedte 11.58 M. en de holte 3.70 M.
1949-09-23: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart in zake het stoten van het m.s. Lacra op de White Stones bij Sunderland, op reis in ballast van Boston naar Seaham Harbour. Voor herstel van de schade, de bodem in de midscheeps was opgezet, werd het schip in Sunderland in een dok opgenomen, alwaar de schade is hersteld. Oordeel van de Raad is dat het vastlopen van de Lacra op de stenen nabij Sunderland, waardoor zware bodemschade is ontstaan, is te wijten aan onzorgvuldige navigatie door kapitein J. Wiegman. Deze heeft, tijdens mist van South Smithie lichtboei evenwijdig met de kust noordwaarts varende, weliswaar regelmatig laten loden, maar bij de grote haast, die hij had om nog voor het einde van de week een kolenlading in te nemen, zijn reis langs de kust en daarna op de kust aan met groot risico voortgezet, zonder de hem bekend geworden gegevens behoorlijk te benutten. Hij heeft de gegevens veronachtzaamd en daardoor vrijwel op de gis gevaren. Toen de deining onregelmatig werd en het water verkleurde, heeft kapitein Wiegman ook daarmee niet voldoende rekening gehouden, zodat het schip langzaam stomende om 19.30 uur van 23 september 1949 vastliep. Mitsdien straft de Raad kapitein Jan Wiegman, geboren 14 juni 1909 en wonende te ’s-Hertogenbosch, door het uitspreken van een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 16 januari 1951.
1951-09-28: NvhN 01-10-1951: De „LACRA” zwaar beschadigd . Het 497 ton metende Nederlandse schip „Lacra", afkomstig uit Rotterdam, dat Vrijdag bij het lichtschip Svart Klubben ten Noordoosten van Stockholm aan de grond gelopen en lek geslagen is, is Zaterdagmiddag door het Zweedse bergingsvaartuig Neptunus vlot gesleept. Duikers hebben de grootste lekken gestopt, waarna het schip naar Stockholm is gebracht. De „Lacra" is echter zo zwaar beschadigd, dat het te Stockholm in het dok gerepareerd moet worden. De bemanning is tijdens de sleepreis aan boord gebleven.
Nederlandse Staatscourant 18-03-192: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het motorschip Lacra nabij Svartklubben op reis van Port Talbot naar Geffle met een volle lading cokes. De Lacra werd ernstig beschadigd, door een bergingsvaartuig vlot gesleept en naar Stockholm gebracht. Op 27 september voer de Lacra door de Stockholmer Scheren vervolgens wilde kapitein Wiegman door de Öregrund Scheren omdat deze route 16 mijl korter is. Het was goed helder weer en windstil. De Lacra liep volle kracht, 6 mijl per uur. De kapitein verwachtte, voordat hij in Svartklubben zou zijn, de geleidevuren van Gässten te zien. Hoewel men om 01.50 uur reeds dicht bij Svartklubben was waren deze geleidevuren nog niet te zien. Om 02.05 uur stootte de Lacra aan de grond en bleef vast zitten. Het bleek dat het schip was vastgelopen op Kappelsgrund aan de oostzijde van de passage naar Svartklubben. Oordeel van de Raad: de Raad kan zich verenigen met het voornemen van de kapitein om bij Svartklubben door de Öregrund Scheren te gaan. Tevoren was het de kapitein al opgevallen dat er mist over land hing en toen de geleidelichten van Gässten niet tijdig zichtbaar werden kon hij wel aannemen dat dit het gevolg was van over land hangende mist. Het had beter geweest als hij onder deze omstandigheden een loods had genomen hoewel hij goed bekend was in dit vaarwater. Hij had zeker voorzichtiger moeten varen en met geringe snelheid zijn weg moeten zoeken tot de geleidevuren van Gässten hem zouden doen blijken dat hij in de goede koers voer. Door dit na te laten en, meer op goed geluk, volle kracht varende naar binnen te lopen heeft de kapitein onvoorzichtig genavigeerd en zijn schip en opvarenden aan onnodig gevaar blootgesteld. De Raad straft kapitein Jan Wiegman, geboren 14 juni 1909, wonende te Rotterdam, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op zeeschepen voor de tijd van één maand.
1954-07-25: Op 25-07-1954 motorschade bij TE 17.
1957-10-27: 27-10-1957 ms. ANJOBI van Bandholm, 79 brt. Gebouwd in 1921 van staal. Aangevaren op 27 oktober in de haven van Bandholm. Zeeverhoor in Maribo op 29 0ktober en in Odense op 14 november. Om ongeveer 07.45 uur toen de ANJOBI afgemeerd lag aan de westelijke kade in de haven van Bandholm, werd het schip aangevaren door het ms. LISELOTTE van Flensburg bij het uitzwenken. Bij de aanvaring kreeg de ANJOBI nogal wat buitenboordschade.Uit de door de bemanning van de LISELOTTE afgegeven verklaring blijkt dat toen het schip, dat een loods aan boord had, om ongeveer 07.45 uur bij een zwenkmanoeuvre stil in de haven lag met de vaarrichting naar de ANJOBI, werd de motor, die gestopt was, op halvekracht en direct daarna op vollekracht achteruit gezet. Toen bleek dat de motor op vooruit stond werd deze gestopt en weer vollekracht op achteruit gezet. Toen de motor weer op vooruit stond werd het stuurboord anker uitgezet en werd de manoeuvre herhaald, maar met hetzelfde resultaat, en onmiddellijk daarna draaide de LISELOTTE met de steven naar de ANJOBI z'n bakboord kant net achter het hoofdwant. Verklaring: Het ministerie neemt aan dat de aanvaring is veroorzaakt door fouten bij het manoeuvreren.
1964-05-15: Final Fate:
Verkocht aan slopersbedrijf Walter Ritscher te Hamburg en daar gesloopt.


Afbeeldingen


Omschrijving: Lacra 1943
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Lacra 1943
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Lacra' (ex 'LCF 23')
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: LACRA (datum 19 juni 1954)
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: LACRA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: Liselotte 1943 (ex Lacra)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Detlefsen, G.U.

Omschrijving: LISOLOTTE in afwachting van sloop
Collectie: Reineking, Klaas
Vervaardiger: Detlefsen, G.U.
Onderwerp: Kade