Inloggen
KWIEK - ID 3554


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1926
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5198773
Nat. Official Number: 11623 GRON 1926
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 165
Launch Date: 1926-07-28
Delivery Date: 1926-09-07
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1495 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 178.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.00 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10595 Cubic Feet
Bale: 9800 Cubic Feet
 
Length 1: 33.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 31.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.24 Meters Depth, moulded
Draught: 2.17 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1926-09-07 KWIEK
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorzeilschip Kwiek, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder: Klaas Eefting Lzn (64,5%), Geert Theisens (16%), Lucas Eefting (6,5%), Willem Eefting Lzn (6,5%), Klaas Salomons Jbzn (6,5%)
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PHTW
Additional info: Fl. 35.000,--

Date/Name Ship 1936-01-16 KWIEK
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Eeftingh, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PFMV

Date/Name Ship 1956-05-24 KWIEK
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Kornelis Eeftingh Kzn., Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PFMV
Additional info: Fl. 110.000

Ship Events Data

1926-00-00: N.V. Motorzeilschip Kwiek te Gasselternijveen. Kostprijs Fl. 35.000,--. Er waren 31 aandelen: Klaas Eeftinh Lzn. te Gasselternijveen 20 aandelen, Geert Theisens 5 aandelen, zijn vader Lucas Eeftingh, zijn broer Willem Eeftingh Lzn. en zijn zwager Klaas Salomons Jbzn. elk 2 aandelen. De eigenaar in 1955 werd Kornelis Eeftingh (zoon) te Gasselternijveen.
1926-07-30: Algemeen Handelsblad 30-07-1926: Scheepsbouw. Van de werf van G. J. v. d. Werff, te Hoogezand, is te water gelaten het motorschip „KWIEK", groot 250 ton, voor rekening van kapitein K. Eeftingh, te Gasselternijveen. Deze boot wordt voorzien van een 105 P.K. Bronsmotor en hulptuig. De bouw geschiedde onder toezicht van den Germ. Lloyd en Holl. Scheepvaart-Inspectie voor de klasse Groote Kustvaart.
1926-08-05: Dagregister deel 25 nummer 354, den tienden Augustus 1900 zes en twintig. Ik ondergeteekende Klaas Salomons Jbzn te Gasselternijveen (gemeente Gasselte), directeur van de aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap “Motorzeilschip Kwiek”, welker concept statuten de Koninklijke Bewilliging hebben verkregen bij Besluit van 10 Juni 1926 no. 68 verklaar als zodanig dat het stalen motorzeilschip “Kwiek”, hebbende een dek en twee masten voorzien van een originele Bronsmotor van 105 PK, gemeten op een inhoud van Netto twee honderd negen en zeventig en vier en veertig honderdste kubieke meter of acht en negentig en vier en zestig honderdste tonnen van 2.83 M3 en gevoerd wordende door kapitein Klaas Eeftingh van Gasselternijveen, aan voornoemde vennootschap in vollen eigendom toebehoort dat zowel de aandeelhouders als de bestuurder van die vennootschap ingezetene van Nederland zijn en dat het bestuur bedoelt bij art. 330 van het Wetboek van Koophandel in Nederland wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Gasselternijveen, den vijfden Augustus 1900 zes en twintig. K. Salomons. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 12 Augustus no. 630 is nevens vermeld vaartuig ingebeiteld met het merk: 11623 GRON 1926
1926-09-07: NvhN 08-09-1926: Gisteren heeft op de Eems proefgevaren het op den werf van den heer G. J. v. d. Werf te Hoogezand nieuw gebouwde tweemast motorschip „KWIEK", 't welk in alle opzichten geslaagd is. Het schip behaalde een vaart van 8 mijl: Het vaartuig is groot 236 ton, is gebouwd voor de groote kustvaart onder toezicht der Scheepv. Inspectie en Germ. Lloyd en heeft een 3 cyl. Brons motor van 105—120 P.K. Eigenaar is kapitein K. Eeftingh te Gaseelternijveen.
1928-01-16: Als KWIEK, zijnde een motorzeilschip, groot 504.03 m3, liggende te Rotterdam, door M. Danser, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de N.V. Motorzeilschip Kwiek, gev. te Gasselternijveen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 578 Z GRON 1927 op het achterschip aan S.B. zijde voor tegen kampanje. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde 11623 GRON 1926 zijn verwijderd.)
1936-07-24: Eemsbode 24.07.1936: Hedenmorgen arriveerde te Delfzijl met motorschade het te Gasselternijveen thuisbehorende motorschip KWIEK, kapitein Eeftingh. De KWIEK is met gezaagd hout beladen op weg van Memel naar Brielle. De schade wordt te Delfzijl hersteld.
1941-10-00: In Duitse dienst gesteld te Delfzijl. Met Duits personeel naar Bergen gevaren en was daar de zogenaamde thuishaven met verzorging van de Duitse militairen in Noorwegen. Bij de bevrijding van Noorwegen (09.05.1945) als “Netze” teruggevonden in Bodö. In 09.1945 terug in Delfzijl.
1948-03-28: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart inzake het aan de grond lopen, op reis van Gothenburg naar Kampen, van de Kwiek in de Waddenzee eerst bij boei 12 en even daarna op de strekdam bij Harlingen. Het schip was beladen met hout en had een deklast van 2,30 meter. Kapitein Lucas Eeftingh besloot na inklaring te Terschelling geen loods te nemen voor de reis over de Waddenzee omdat hij 45 minuten moest wachten voor er een loods beschikbaar zou zijn. Het schip stuurde niet goed, gierde nog al, waarschijnlijk omdat het te rank was, ten gevolge van het opnemen van water door de deklast door overkomend water. De kapitein wist dat het schip in de winter geen deklast hoger dan 2,10 meter mag voeren. Oordeel van de Raad is dat de kapitein schuld heeft aan het tweemaal vast lopen van zijn schip, omdat hij met een rank schip, dat daardoor minder goed stuurde, de reis van Terschelling naar Harlingen voortzette zonder een loods te nemen. De rankheid is een gevolg van de voor dit jaargetijde te hoge deklast. Bovendien was hij onvoldoende plaatselijk bekend, hij was slechts eenmaal vanuit Harlingen naar zee gegaan, doch er nooit vanuit zee binnen gekomen. Ten gevolge van een en ander is het schip tot tweemaal toe vast gelopen bij het naderen van Harlingen. Mitsdien straft de Raad kapitein Lucas Eeftingh, geboren 9 maart 1919, wonende te Gasselternijveen disciplinair door ontneming van de bevoegdheid om gedurende drie weken als kapitein of stuurman te varen op een schip, als bedoeld in artikel 2 van de Schepenwet. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 16 februari 1950.
1951-11-18: Nederlandse Staatcourant 31-03-192: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het m.s. Kwiek in de Kalmarsund tijdens de reis van Stettin naar Hernösand beladen met 195 ton briketten. Op 18 november, te 18.50 uur, werd de Yttre Stengrund dichtbij aan bakboord gepasseerd. Van hier werd gestuurd op Utgrunden-boei, het was goed helder weer en het schip voer volle kracht, 6 mijl. Om 20.00 uur gaf kapitein L. Eeftingh de wacht over aan bestman A.J. Huisman. Hij zou vóór de boei van Kalmar weer op de brug zijn. Te 21.00 uur werd de Utgrunden boei dichtbij aan stuurboord gepasseerd. Er waren geen vuren in zicht en ogenschijnlijk was het helder. De kapitein was door zijn vrouw tegen 23.00 uur gewekt daar hij voor het aanlopen van de Kalmar lichtboei op de brug wilde zijn. Vóór dat hij boven was, voelde hij, dat het schip vastliep. Boven gekomen zag de kapitein dat het niet geheel helder was; er was geen enkel licht te zien. De motor was reeds door de bestman op achteruit gezet. De voorpiek bleek water te maken. Na het werpen van 5 ton briketten, kwam het schip op 19 november te 03.30 uur vlot. Te Kalmar is de schade aan de voorpiek voorlopig hersteld. Later, bij droogzetten te Capelle a/d IJssel, bleek dat de bodemschade vrij ernstig was. Oordeel van de Raad is dat het aan de grond lopen van de Kwiek het gevolg is van het nalaten van de vereiste maatregelen van voorzorg bij het binnelopen van het nauwe vaarwater. De kapitein had moeten zorgen tijdig zelf de leiding van de navigatie op zich te nemen. De bestman had zeker de kapitein eerder moeten waarschuwen toen hij geen vuren meer in zicht had. De Raad straft kapitein Lucas Eeftingh, geboren 9 maart 1919, wonende te Gasselternijveen en de bestman Albert J. Huisman, geboren 16 september 1930, wonende te Wildervank, door het uitspreken van een berisping.
1956-05-30: Als KWIEK, zijnde een motorschip, groot 504.03 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te Groningen no. 2537 d.d. 03-08-1926, liggende te Zwartsluis, door J. Frik, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw van brandmerk 578 Z GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant luchtschacht motorkamer. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan aangetroffen.)
1970-10-23: Final Fate:
KWIEK verkocht voor de sloop aan Adriaan Cormelis Slooten, Wormer. NvhN 04-11-1970: KWIEK verkocht. De heer K. Eeftingh te Gasselternijveen heeft door bemiddeling van de NV Hanmar te Rotterdam zijn motorkustvaartuig Kwiek verkocht aan de Handelsonderneming A. C. Slooten te Wormer. De Kwiek heeft een draagvermogen van 210 ton bij 178 bruto register ton en werd in 1926 gebouwd bij de NV G. J. der Werff's Scheepsbouw te Westerbroek. Het schip behoort tot het gladdektype het is voorzien van een 120 pk Brons-dieselmotor. Op 27.01.72 wordt de registratie als zeeschip ingetrokken en wordt ze teboekgesteld met brandmerk 4435 B GRON 1972, omschrijving: een stalen motorschip bestemd voor overslag, met 1 dek, een laadruim, een machinekamer en stuurhuis, voortbewogen door een 105 PK Bronsmotor, nr. 1495 aangebracht op het achterste cylinder. Het schip is gebouwd te Hoogezand in 1926. Ze wordt op 02-02-1972 als KWIEK, zijnde een motorschip met overslaginstallatie, liggende Wormerveer, door H. Kwast, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4435 B GRON 1972 op het achterschip in zijkant luchtschacht motorkamer, 5.60 m. uit hekplaat, 0.80 m. uit lengteas en 1.20 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 578 Z GRON 1927 in achterkant luchtschacht zijn vernietigd.) Ze is dan eigendom van N.V. Zandhandel J. van Vliet te Wormerveer. Op 06.04.1977 van Anita Hendrika Heuveling van Beek, psychologe te Amsterdam. Op 01.08.1977 van Theresia Maria Hildegard Janssen te Amsterdam. Op 16.04.1984 van Pieter Adrianus Jacobus de Wit te Amsterdam. Op 15.07.1996 van Michael Maria Anthonius Groen, hydro-geoloog, a/b m.s. Kwiek te Amsterdam Ligplaats van het schip is: Verbindingsdam, steiger 1 te Amsterdam. Staat in 11.2010 nog zo bij het Kadaster teboek.
1994-07-16: Amsterdam, 16 Juli 1994: De theatergroep ELS voert deze week in de Amsterdamse Houthaven een bijzonder zangstuk op. Op het dek van het m.s. “Kwiek “ speelt de groep het stuk De dood & de zee. In deze volksopera, gebasseerd op het verhaal van de Vliegende Hollander, jaagt Kapitein Van der Dekken zijn 36-koppigebemanning en een bruid de dood in. De zanger/akteur Kees Scholten speelt de lieve bruid, goede stuurman en het zingend bemanningslid, terwijl de rest van de bemanning wordt vertolkt door het Weespertrekvaartmannenkoor. Het m.s. “Kwiek “een Groninger motorschip met hulptuig uit 1926 is een prachtige dekor voor de twaalf liederen, waarin harstochtelijk lief en leed van de bemanning en schip worden bezongen.


Afbeeldingen


Omschrijving: KWIEK te water.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: KWIEK
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: KWIEK
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: KWIEK in 1971 liggende bij Sloperij A.C. Slooten te Wormer.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: KWIEK
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: KWIEK varende te Groningen in de Aa, gefotografeerd bij de passage van de A-brug in de zomer van 1984.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Johannes, L.M. (Leo)

Omschrijving: KWIEK in de Aa te Groningenin de zomer van 1984.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Johannes, L.M. (Leo)

Omschrijving: KWIEK
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname