Inloggen
ALBATROS - ID 3516


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1904
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 5638 AMST 1916
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Zeelichter
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven, Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 253
Launch Date: 1904-06-18
Delivery Date: 1904-07-02
Technical Data

Gross Tonnage: 308.22 Gross tonnage
Net Tonnage: 269.52 Net tonnage
 
Length 1: 39.48 Meters Length overall (Loa)
Beam: 7.50 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.90 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1931
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Omgebouwd tot dubbelschroef zeemotorschip en inbouw van twee 4 cil compressorloze Deutz Dieselmotoren 100/120 pk elk. Type (x) 9 Kn. Hermeten, sindsdien 299,29 ton bruto / 208,89 ton netto

Datum 01-04-1949
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In het Kadaster wordt een motorwijziging ingeschreven: 4 tact dieselmotoren type ABC elk 180 PK.

Ship History Data

Date/Name Ship 1904-07-02 ALBATROS
Manager: Firma A.D. Zur Mühlen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Stoomboot Reederij voor het Sleepen van Schepen van het Nieuwe Diep en te IJmuiden., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NBVL
Additional info: Zeelichter

Date/Name Ship 1919-02-00 ALBATROS
Manager: N.V. Bureau Wijsmuller, Scheepvaart-, Transport- & Zeesleepvaart Maatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Bureau Wijsmuller, Scheepvaart-, Transport- & Zeesleepvaart Maatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: NBVL
Additional info: Zeelichter

Date/Name Ship 1926-03-21 ALBATROS
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NBVL
Additional info: Zeelichter

Date/Name Ship 1928-02-02 ALBATROS
Manager: N.V. Salomons' Reederijbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Salomons' Reederijbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NBVL
Additional info: Zeelichter

Date/Name Ship 1931-08-05 ALBATROS
Manager: N.V. Scheepvaart-Maatschappij 'Kustvaartbelangen' (J.C. Smit), Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip Gasselte, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NBVL
Additional info: Call sign 1934: PCGC

Date/Name Ship 1935-05-14 KORTENAER
Manager: Jan Vermaas, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Industrieële Maatschappij 'De Noord', Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Johann Christiaan Smit
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands
Callsign: PFLC

Date/Name Ship 1935-06-21 KORTENAER
Manager: Jan Vermaas, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij m.s. Kortenaer, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Johann Christiaan Smit
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFLC

Date/Name Ship 1940-02-16 KORTENAER
Manager: J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Hollandsche Zeereederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Johann Christiaan Smit van Vrije Nesse, Cornelis Fop Smit (later Maria Wilhelmina Foks-Keeman) en Jan Vermaas
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFLC

Date/Name Ship 1948-06-09 VOLKERAK
Manager: Hendrik Krijn van der Meer, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Krijn van der Meer, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIID

Ship Events Data

1904-04-12: Nieuws van de Dag 15-04-1904: Nieuwe schepen. Krimpen a/d IJssel,12 April. Van de werf De Hoop, van de firma C. van der Giesen & Zonen, alhier, is te water gelaten een ijzer rijnschip, groot 575 last, genaamd Gottfr. Kleinschmidt V, gebouwd voor rekening van den heer Gottfr. Kleinschmidt te Frankfurt a/Main. Daarna werd de kiel gelegd voor een lichter, groot 450 ton, genaamd ALBATROS, voor de heeren A. D. en C. E. Zur Mühlen, te Amsterdam.
1904-07-06: BIJLBRIEF
De ondergetekenden C. van der Giessen, scheepsbouwers te Stormpolder, gemeente Krimpen aan den IJssel, verklaren bij dezen dat zij op hunne scheepswerf aldaar hebben gebouwd de stalen lichter genaamd ALBATROS, lang 39,48, breed 7,50, hol 2,90 meter, voorzien van 1 dek en 2 masten, groot volgens meetbrief 573,932 ton en dat deze bouwing is geschied voor rekening van de Stoomboot vaarderij (eerste stukje niet leesbaar) voor het slepen van schepen aan het Nieuwediep en IJmuiden, directeur de heer A.D. Zur Mühlen te Amsterdam. Dat de voormelde lichter den 18 juni te water is gelaten en den 2 juli 1904 geheel voltooid de werf heeft verlaten.
Stormpolder, gem. Krimpen a/d IJssel, den 6 juli 1904
Geregistreerd te Amsterdam den 5 juli 1916 deel 162 folio 72 recto.
(opm: de kolenlichter ALBATROS werd onder bouwnummer 253 gebouwd voor NLG. 18.900.-)
1916-07-10: Algemeen Handelsblad 10-07-1916: De sedert enige jaren als hulk te IJmuiden liggende groote sleeplichter "ALBATROS", van den sleepdienst Zur Mühlen te Amsterdam, wordt thans voor zeelichter ingericht en zal daarna in de algemeene vrachtvaart worden gebracht. De sleepboot "Cycloop'' van dezelfde reederij zal met het transport van den lichter worden belast.
1919-02-15: Algemeen Handelsblad 15-02-1919: De N.V. Bureau Wijsmuller's Scheepvaart-, Transport- & Zeesleepvaart-Maatschappij bericht, dat zij de Sleep-, Hulp- en Bergingsdiensten langs de Nederlandsche Kust van de Firma Zur Mühlen te Amsterdam heeft overgenomen, en dat zij te Nieuwediep voortdurend sleepbooten gereed en onder stoom houdt, om op eerste sein uit te stoomen en hulp te verleenen bij strandingen, enz.
1919-12-30: Op 21 december 1919 strandde nabij de Vliehorst de driemast motorschoener "Johanna", de bemanning werd door de reddingsboot van Eierland gered. Op 30 december 1919 vertrok de "Hector" vanuit IJmuiden met de bergingslichter "ALBATROS" op sleeptouw, voor de berging van de motorschoener "Johanna"en haar lading op basis van Lloyd's Open Form. Naar de strandingsplaats van de "Johanna" om de lading over te nemen. Daarna zal de "ALBATROS" naar Rotterdam worden versleept of naar Poole, Engeland, wat de bestemming was van de "Johanna", om de lading te lossen.
1926-03-21: Algemeen Handelsblad 21-03-1926: Verkochte schepen. De stalen zeelichter ALBATROS van Bureau Wijsmuller te Rotterdam is onderhands verkocht aan de N.V. J. Salomons Shipping & Forwarding Office aldaar, en werd inmiddels in de vaart gebracht voor het goederenvervoer tusschen Engrland en Nederland/België.
Algemeen Handelsblad 03-01-1927 (bekort): Verkochte schepen: Volgens opgave van de makel. Jacq. Pierot Jr. & Zonen te Rotterdam, zijn gedurende 1926 de navolgende Nederlandsche zeeschepen verkocht: ALBATROS (zeelichter) 1904 430 DW naar Nederland.
1927-10-08: Ze kreeg op 08.10.1927 liggende te Vlaardingen en eigendom van N.V. J. Salomons Scheepvaart- & Expeditiekantoor te Rotterdam door A. Kielema, scheepsmeter te Rotterdam, een nieuw brandmerk ingebeiteld op het achterschip aan S.B. zijde voor op het verhoogd achterdek: 692 Z AMST 1927. Opmerking op het getuigschrift: De vroegere brandmerken welke zouden zijn: 5638 AMST 1916 zijn bij onderzoek niet, noch sporen daarvan gevonden. Omschrijving: stalen zeelichter, voorzien van 1 mast, 1 dek, 1 ruim, voor- en achterkajuit, wordende gesleept.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co. te Londen. Bevrachting door Freight Express Ltd.
1948-05-12: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de aanvaring in de geveegde route door de Grote Belt van de Kortenaer met het gesleepte Deense lichterschip Hejmdal die werd gesleept door de sleepboot Mjölner. De Kortenaer was op reis van Antwerpen naar Frederiksvaerk en geladen met 385 ton profielijzer. Oordeel van de Raad is dat de aanvaring van de Kortenaer met de gesleept wordende lichter Hejmdal het gevolg is van een wending naar bakboord, die dit schip maakte, even voordat de sleep gepasseerd was. De stuurman heeft zich niet gehouden aan de aanwijzing om de route-boeien steeds aan bakboord te houden. Als hij zich hieraan had gehouden zou hij tegenliggers op groter afstand zijn gepasseerd. Ondanks dit zou hij de sleepook normaal rood op rood zijn voorbijgevaren als niet de sleepboothaar zoeklicht op de brug van de Kortenaer had laten schijnen. Deze handelwijze moet ten sterkste worden afgekeurd. Namen van de kapitein en stuurman evenals een uitgesproken straf komen in het verslag niet voor. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 27 juli 1949.
1949-03-22: Als VOLKERAK liggende te Rotterdam, door C. van Vossanen, scheepsmeter te Rotterdam, opnieuw hetzelfde brandmerk ingebeiteld: 692 Z AMST 1927. Op het achterschip aan S.B. in achterwand dekhuis, 3,50 m uit de hekplaat; 0,30 m uit lengteas; 1,50 m boven dek.
1951-03-17: Final Fate: Wrecked

Onderweg van Fowey naar Amsterdam gestrand 1,5 mijl van St. Catherine's Point en wrakgeslagen. De bemanning werd gered. De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 15-11-1951 doorgehaald.
2015-03-20: Limmen, 20 maart 2015. Betreft: Het lichterschip “Albatros”, gebouwd in 1904 bij de scheepswerf C. van der Giessen, Krinpen a/d IJssel, in opdracht van de Stoomboot Reederij v/h Sleepen van Schepen aan het Nieuwediep en IJmuiden van en naar Zee, gevestigd te Amsterdam. In 2014 kon door nieuwe informatie en aansluitende up-date op Marhidata de conclusie worden getrokken, dat daarmede de research m.b.t de kolenbunker c.q. kolenlichter c.q sleepkraan c.q lichter c.q lichterschip c.q zeelichter “Albatros” geb. 1904 bij Van der Giessen, Krinpen a/d IJssel in opdracht van de Stoomboot Reederij v/h Sleepen van Schepen (A.D. en C.E. Zurmühlen) te Amsterdam, na gezamenlijke inspanning, in principe kon worden afgesloten. Het totaal aan verzamelde berichtgeving en achiefinformatie gaven daar aanleiding voor. Echter, afdoende bewijs ontbrak of de “Albatros” van Zurmuhlen en die van Wijsmuller het zelfde schip betrof en deel uitmaakte van de boedeloverdracht in 1919 danwel reeds eerder aan Wijsmuller was verkocht. Na bestudering van een luchtopname uit 1923 gemaakt door KLM-Aerocarto, foto nr. 2148zr, te raadplegen via Internet: Aviodrome documetatie centrum, kan worden vastgesteld dat de “Albatros” van Zurmuhlen en die van Wijsmuller het zelfde schip betreft. Voornoemde luchtfoto is ook gepubliceerd in een foto serie op A3-formaat getiteld: “IJmuiden en het Noordzeekanaal vanuit de lucht 1923 – 1966”, ISBN 90-72275-51-9, 1997. Vergelijking van de scheepsfoto van Nierop/Lindenborn (NL) met die van KLM-Aerocarto (KLM) resulteert in de navolgende feiten en waarnemingen: De feiten:
- NL: Dit is onmiskenbaar een foto uit de periode 1914 – 1918 danwel kort daarna gezien het het aanbrengen van het opschrift “ALBATROS HOLLAND”
Het aanbrengen van voornoemd opschrift bevestigt ook de herinrichting in 1916 van kolenlichter tot zeelichter door Zurmuhlen.
Uit bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat het opschrift in 1916 bij de herinrichting is aangebracht. Eerder was hier geen aanleiding voor.
- NL/KLM: Ofschoon het schip m.b.t. de beide fotos in tegenovergstelde richting is gefotografeerd, is zowel aan stuurboord als aan bakboord meer ruimte tussen de letters AL en BA alsmede BA en TROS dan tussen de overige letters. Op beide fotos eindigt het woord “ALBATROS”midscheeps bij een dubbele bolder.
Dat het woord “HOLLAND” ontbreekt bij KLM is te verklaren dat deze foto gedateerd is 1 januari 1923.
- KLM: De ligging ter plaatse in 1923 aan de noordzijde van het Buitenkanaal (Buitenhaven) bij de Kleine of Zuidersluis in IJmuiden past in de plaatselijke situatie dat het een schip betreft dat op dat moment heeft toebehoort aan Wijsmuller. Ook uit overlevering is mij in het verleden bevestigd dat de “Albatros” in de Wijsmuller-periode op deze plaats heeft gelegen. Tot 1919 lagen hier ook de slepers van Zurmuhlen afgemeerd. Later werd overwegend aan de zuidzijde van het Buitenkanaal afgemeerd.
Gegeven de herinrichting van de “Albatros” in1916 , mag worden aangenomen dat zij van 1904 tot 1916 als kolenlichter heeft dienst gedaan en haar ligplaats in de Vissershaven heeft gehad ter plaatse van de droogdokken. Niet uitgesloten mag worden, dat het schip enkele jaren voor 1916 opgelegd is geweest in de Haringhaven.
De waarnemingen:
- de onderzijde van beide masten hebben op beide fotos een identieke verdikking.
de laadbomen voor en achter hebben op beide fotos een identieke configuratie, t.w.:
voormast: 2 laadbomen vanaf de verdikking aan de onderzijde van de mast.
achtermast: 1 laadboom vanaf de verdikking aan de onderzijde van de mast.
- de vlaggestok op het achterschip is op beide fotos aanmerkelijk lang en duidelijk aanwezig.
- geen schoorsteen of pijp danwel enige vorm van rookafvoer van forse afmeting op beide
fotos, derhalve beide schepen betreffen een stationair schip.
- duidelijk waarneembaar op beide fotos zijn de 2 ankerlieren met relatief zware ankers.
- duidelijk waarneembaar op beide fotos zijn de verhoogde dekopstanden t.o.v. de
scheepswand.
- het uiterlijk de achterstevens zijn op beide fotos identiek.
- de overkappingen over de kajuiten op boeg en achtersteven zijn op beide fotos identiek van plaats.
Conclusies: 1. Genoemde feiten zijn uniek. 2. Op de waarnemingen is aan te merken dat de genoemde overeenkomsten m.b.t beide lichters voor meer schepen van dezelfde soort destijds van toepassing waren. 3. Conclusie 1. en 2. samen leiden tot de slotconclusie, dat de getoonde lichters op beide fotos de “Albatros” betreft zoals oorspronkelijk gebouwd in 1904 en op 6 juli 1904 wordt bevestigd door scheepswerf C. van der Giessen te Stormpolderen.
Bijlage: 4 deelopnamen (600 dpi) uit het A-3 formaat.
Met vriendelijke groet, J. Zwart


Afbeeldingen


Omschrijving: De zeelichter ALBATROS, een foto, genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Collectie: Nierop, J.G.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: ALBATROS in 1916 te IJmuiden.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: KLM Aerocarto
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ALBATROS in 1916 te IJmuiden.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: KLM Aerocarto
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ALBATROS in 1916 te IJmuiden.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: KLM Aerocarto
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ALBATROS bij Foundry Bridge, 28.6.1934
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: 'Kortenaer' 1904 (ex 'Albatros')
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: 'Kortenaer' 1904 (ex 'Albatros')
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: KORTENAER
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: VOLKERAK
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: De' Volkerak' gestrand nabij St. Catherine's Point, Isle of Wight. (17 maart 1951)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: VOLKERAK
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: VOLKERAK
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend **
Overige afbeeldingen


Omschrijving: Uittreksel Scheepsmetingsdienst 30-06-1904
Vervaardiger: Onbekend