Inloggen
KONFID - ID 3483


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1902-11-19 / 1913-06-23 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5994 GRON 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf, van der ,Geert Willem.., Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-11-00
Technical Data

Gross Tonnage: 133.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 107.57 Net tonnage
Deadweight: 185.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.18 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.70 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.86 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.84 Meters Depth, moulded
Draught: 2.34 Meters Other
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-11-19 KONFID
Manager: Harm Schuitema, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Schuitema, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PHLQ

Date/Name Ship 1904-05-27 KONFID
Manager: Geert Willem van der Werf, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Willem van der Werf, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: PHLQ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 10,000,-- / 21.06.1913 eigendom van der erven van G.W. v.d. Werf

Date/Name Ship 1913-06-23 KATHARINA
Manager: J. Ulpts, Rhaudermoor, Germany
Eigenaar: J. Ulpts, Rhaudermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rhaudermoor / Germany
Callsign: KQDB

Date/Name Ship 1918-00-00 KATHARINA
Manager: Fischer Alimonda & Co., London, Great Britain
Eigenaar: The Admiralty, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: JKQB

Ship Events Data

1902-00-00: In 2007 informatie van Ger Mulder: Hij gaf op 06 resp. 11.12.1902 een tweetal hypotheken van ƒ 10.000 en ƒ 4.000. Deze werden reeds op 10.06.1904 doorgehaald.
1902-11-19: Dagregister deel 15 nummer 680, den een en twintigsten November 1900 en twee. De ondergeteekende Harm Schuitema, schipper van beroep en wonende aan boord, gedomicilieerd te Hoogezand, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Stadskanaal, gemeente Wildervank, op de werf van van der Werf gebouwde ijzeren zeilschoenerschip genaamd “Konfid” en gemeten door den scheepsmeter Pieters te Hoogezand op de netto inhoud van drie honderd en vier en vier en zeventig honderdste kubieke meter of een honderd en zeven en zeven en vijftig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter blijkens meetbrief van den veertienden November negentienhonderd en twee welk schip nimmer aan eenig kantoor is te boek gesteld. Stadskanaal, 19 November 1902. H. Schuitema. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5994 en in de andere kantlijn staat: Blijkens onderhandse verklaring op heden overgeschreven deel 34 no.7955 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 23 Juni 1913.
1903-01-00: PGC 21.01.1903: Londen, 2 januari.
De Nederlandse schoener “Konfid”, kapt. Schuitema, met haver van Groningen naar Rochester, is te Grimsby binnengesleept wegens het onklaar raken van het stuurgerei.
PGC 22.01.1903: Hull, 19 januari.
De stoomtrawler “Jedburgh” arriveerde gister te Grimsby met op sleeptouw de Nederlandse tjalk “Konfid”, kapt. Schuitema, groot 170 Ton, te Hoogezand thuisbehorend en bestemd met een lading haver naar Rochester. De tjalk werd aangetroffen op 8 mijl van Flamborough Head met noodsein op. Het had schade aan het stuurtoestel.
PGC 09.03.190: Grimsby, 4 maart.
De Nederlandse schoener “Konfid” heeft na voorlopige reparatie, de reis voortgezet naar Rochester werwaarts het schip gesleept wordt. (opm: zie PGC 220103)
1903-12-00: NRC 11.12.1903: Londen, 10 december.
De Nederlandse stalen gaffelschoener “Konfid”, kapt. Schuitema, op 4 december van Plymouth naar Harburg vertrokken, is gestrand. Assistentie is vanuit Esbjerg gezonden.
NRC 12.12.1903. Londen, 11 december.
De bemanning van de gestrande Nederlandse stalen gaffelschoener “Konfid”, kapt. Schuitema, is door de reddingboot van het schip gehaald. Het schip is nabij Blaavandshuk (of Den Hoorn) gestrand. Een Svitzer bergingsstoomschip is ter assistentie vertrokken.
NRC 15.12.1903. Varde, 11 december.
Voor het bergen van de Nederlandse gaffelschoener “Konfid”, is door de kapitein met de kustbewoners een contract gemaakt voor 35%. Een Svitzer-stoomschip is besteld, doch kan het schip niet dan op 2000 meter naderen.
NRC 17.12.1903: Esbjerg, 12 december.
De gezagvoerder van het Nederlandse schip “Konfid” zegt, dat zijn schip te ver op het strand zit om het te kunnen afbrengen. Wanneer de winterstormen het niet te veel beschadigd hebben ,is er grote mogelijkheid het in de lente vlot te brengen. Maar hoogstwaarschijnlijk zal het toaal wrak worden.Het grootste gedeelte van de inventaris is geborgen.
NRC 19.12.1903. Londen, 18 december.
Het Nederlandse schip “Konfid”, nabij Blaavandshuk gestrand, is, na een gedeelte der lading gelost te hebben, vlotgekomen. Het schip is naar Esbjerg gesleept.
NRC 03.01.1904:
Esbjerg, 30 december (1903).
De na stranding alhier binnengebrachte Nederlandse ijzeren tjalk “Konfid” is na bezichtiging geschat op een waarde van 11.700 kronen. De inventaris is geschat op 3700 kronen en de lading op 1375 kronen.
NRC 09.01.1904: Esbjerg, 6 januari.
De Nederlandse tjalk “Konfid” is gesleept door de “Mercur” naar Hamburg vertrokken. Aldaar zal de lading worden gelost en het schip op slip verhaald worden.
1907-04-00: NRC 03.04.1907: Delfzijl, 2 april.
De Nederlandse gaffelschoener “Konfid”, kapt. Schuitema, van Hamburg met salpeterzuur naar Müllheim, is gisteren zwaar lek hier binnengekomen, zijnde op de Elbe tegen een ton aangevaren. Het schip zal hier waarschijnlijk de lading moeten lossen en is in de haven omhooggezet.
PGC 08.04.1907: Delfzijl, 7 april.
De te Hoogezand thuisbehorende gaffelschoener “Konfid”, kapt. Schuitema, laatstleden zondag hier lek in de haven gekomen met een lading salpeterzuur in bemande flessen ligt nog steeds met de lading in. Pompers zijn nog steeds aan boord om het schip lens te houden. Een tjalk voor assistentie ligt nog steeds langszijde. Heden zal het door experts worden onderzocht.
PGC 30.08.1907: Delfzijl, 30 augustus.
De Nederlandse gaffelschoener “Konfid”, kapt. Schuitema, de 1e april hier lek binnengekomen van Hamburg met een lading salpeterzuur in bemande flessen, heeft na de lading te hebben gelost en gerepareerd te zijn, deze voor enige dagen weer ingenomen. Hedenmorgen geraakte de lading in brand. Onmiddelijk was de brandspuit van Farmsum ter plaatse, doch aan blussen viel niet te denken. Daarna hebben de sleepboten Älert” en “Norderney” getracht het schip te doen zinken door het vol water te spuiten, wat hun na veel moeite dan ook gelukte. De kapitein vertrok gister naar Hamburg om zijn zaken te regelen.
NRC 31.08.1907: Delfzijl, 30 augustus.
De Nederlandse schoener “Konfid”, schipper Schuitema, beladen met zwavelzuur, staat op het Eemskanaal in brand. Men is bezig het schip vol te pompen.
NRC 01.09.1907: Delfzijl, 30 augustus.
Men heeft het schip “Konfid” vol water gepompt, waarna het is gezonken. De lading is hoogstwaarschijnlijk verloren. Wat de schade aan het schip betreft: deze is nog niet te constateren.
DS 21.09.1907: Delfzijl, 20 september.
Het Nederlandse schip “Konfid”, schipper Schuitema, 30 augustus j.l. in het Eemskanaal gezonken, wordt na door een duiker te zijn dichtgemaakt, leeggepompt en gelicht.
NRC 27.09.1907: Delfzijl, 25 september.
De pogingen, in het werk gesteld om het in brand geraakte en toen tot zinken gebrachte schoenerschip “Konfid” te lichten, zijn niet gelukt. Een duiker van Harlingen heeft de luiken en alle andere openingen zo goed mogelijk afgesloten en daarna werd getracht door middel van de stoompompen van de sleepboten “Norderney” en “Alert” het vaartuig lens te pompen. De werkzaamheden zijn gestaakt. Men wacht thans op een Duitse sleepboot, die van een stoompomp van grotere capaciteit is voorzien en die in vereniging met de “Norderney” nogmaals zal trachten de schoener te lichten.
NRC 28.09.1907: Delfzijl, 26 september.
Het lichtingswerk van de schoener “Konfid” is heden weder hervat. De sleepboot “Anton Onkel”, kapt. G. Gerdes, van de W.T.A.G. assisteert thans hierbij de “Norderney”, kapt. H. Toxopeus. Om het stortluik is gisteren door de duiker een grote kuip vastgeklampt, waaruit men thans aan het pompen is.
NRC 28.09.1907”Delfzijl, 27 september.
Hedennacht mocht het gelukken de schoener “Konfid” door middel der stoompompen van de sleepboten “Anton Onkel” en “Norderney” te lichten. De romp bleek echter zo zwaar beschadigd, dat door beide boten steeds doorgepompt moest worden om het vaartuig vlot te houden. Nadat men echter een paar zeilen onder het vaartuig had aangebracht, waardoor de lekken gedeeltelijk gestopt werden, is de “Norderney” hiertoe alleen voldoende. Waarschijnlijk zal men trachten het schip hier zo ver te repareren, dat het overgebracht kan worden naar de scheepswerf van de reder Van der Werf te Stadskanaal om aldaar volledig hersteld te worden.
NRC 29.09.1907: Delfzijl, 28 september.
Men is bezig de overblijfselen van de lading salpeterzuur uit de schoener “Konfid” te verwijderen.
NRC 22.10.1907: Delfzijl, 21 oktober.
De schoener “Konfid” zal van hier naar Stadskanaal overgebracht worden om aldaar te worden gerepareerd. Het overgebleven gedeelte der lading, nl. plm. 50 bemande flessen, zal vermoedelijk naar de plaats van herkomst (Hamburg) teruggezonden worden.
DS 24.10.1907: Delfzijl, 23 oktober.
De in het voorjaar alhier met averij binnengekomen 2-mast gaffelschoener “Confid” (opm: “Konfid”), kaptein/eigenaar H. Schuitema, van Bremen naar de Rijn met plm 1000 demijeons salpeterzuur, die men wegens brand in de lading (opm: zie PGC 30 augustus) alhier in het dok liet zinken, zal spoedig van hier naar Stadskanaal worden gesleept om te repareren. De lading ging op ongeveer 55 flessen na geheel verloren, welke laatsten naar Bremen werden verscheept.
NRC 29.10.1907: Delfzijl, 26 oktober.
De schoener “Konfid” vertrok heden per sleepboot naar Stadskanaal ten einde aldaar te worden gerepareerd.
1913-06-21: Dagregister deel 19 nummer 675 den drie en twintigsten Juni 1900 en dertien. Verklaring van Lammechien Tonkens, zonder beroep te Stadskanaal, gemeente Wildervank, weduwe van Geert Willen van der Werf, voor zich en als moeder en wettelijke voogdes over Hermans van der Werf, Hendrik van der Werf, scheepsbouwmeester aldaar, Harm van der Werf, kalkfabrikant te Odoornerveen, Gerhardus van der Werf, landbouwer te 2e Exloermond, Jacoba van der Werf, zonder beroep te Stadskanaal, gemeente Wildervank, Geert van der Werf, candidaad-veearts te Utrecht, Liefiena Talma van der Werf, zonder beroep te Stadskanaal, gemeente Wildervank, dat zij samen eigenaar zijn van het schoenerschip “Konfid” groot 107.57 ton geboekt onder het nummer 5994 en dat zij het schip buitenlands aan een buitenlander hebben verkocht. Stadskanaal, 21 Juni 1913.
1918-00-00: In 1918 in beslag genomen door The Admirality, Londen, Engeland.
1921-12-22: Op weg van Ostende naar Southwold op 28 mijl NW van West Hider L.S. gezonken.