Inloggen
KITTY - ID 3458


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1943
Classification Register: American Bureau of Shipping (AB)
IMO nummer: 5062699
Nat. Official Number: 2294 Z AMST 1948
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Standaard scheepstype: LCT(3) (Landing Craft, Tank)
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Redpath, Brown & Co. Ltd, Glasgow, Great Britain
Delivery Date: 1943-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Davey Paxman & Co. Ltd, Colchester, Great Britain
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 24
Power: 750
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 2 x 12-cyl. Ricardo Diesels Nrs. 70808 en 71701 Type (7-7 3/4) afgesteld op 400 PK
Speed in knots: 9
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 338.00 Net tonnage
Deadweight: 760.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 33500 Cubic Feet
Bale: 31500 Cubic Feet
 
Length 1: 48.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.43 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.16 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.90 Meters Depth, moulded
Draught: 3.31 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1948
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Verbouwd tot vrachtschip bij de Terneuzensche Scheepsbouw Mij. Proefvaart 18 december 1948.

Datum 00-00-1959
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Verbouwd tot 1 schroef schip met een nieuwe motor: 4tew 7cil 486 PK Kockums (1940) Type (300x380) 8 Kn.

Datum 00-00-1964
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Voorzien van een gereviseerde motor: 4T 8 cil. Kockums (300x380) 486 rpk – 8 knopen.

Ship History Data

Date/Name Ship 1943-00-00 L.C.T. 456
Manager: Royal Navy, London, Great Britain
Eigenaar: Royal Navy, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Glasgow / Great Britain

Date/Name Ship 1949-01-00 KITTY
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rederij 'Kitty', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PFJN

Date/Name Ship 1954-02-03 ARIENOLDUS G
Manager: J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Kustvaartrederij Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Arienoldus Jan van den Gevel e.a.
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PCUC

Date/Name Ship 1957-01-08 CAPRI
Manager: J.E. Manne & Co., Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Sven Olof Christensson a.o., Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign: SGZJ

Date/Name Ship 1962-09-00 CAPRI
Manager: Harald Johansson, Gothenburg, Sweden
Eigenaar: Harald Johansson, Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign: SGZJ

Date/Name Ship 1964-08-00 CARPI
Manager: Soc. Rosamaris di Navigazione, Palermo, Italy
Eigenaar: Soc. Rosamaris di Navigazione, Palermo, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Palermo / Italy
Callsign: ILHA

Date/Name Ship 1973-00-00 CARPI
Manager: Giuseppe Provenzano, Palermo, Italy
Eigenaar: Giuseppe Provenzano, Palermo, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Palermo / Italy
Callsign: ILHA
Additional info: Thuishaven mogelijk Livorno

Ship Events Data

1948-12-11: Op 11-12-1948 als KITTY, zijnde een stalen dubbelschroefmotorschip, groot 1416.36 m3 bruto inhoud, volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 7546 d.d. 02-12-1948, liggende te Terneuzen, door C. van Oossanen, scheepsmeter te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2294 Z AMST 1948 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterwand dekhuis, 5.00 m. uit hekplaat, 0.40 m. uit lengteas en 1.95 m. boven dek.
1952-01-30: Het Vrije Volk 30-01-1952: De „KITTY" heeft motorschade. Het 499 b.r.t. metende ms „Kltty" van de rederij Kitty te Amsterdam, op weg van Kalmar naar Londen, is 29 Januari West-Terschelling aangelopen wegens een defect aan een der motoren.
1954-03-24: NvhN 24-03-1954: Nederlands kustvaartuig redde zich met zeilen. Het Nederlandse kustvaartuig ARIENOLDUS, dat met een lading hout de haven van Bordeaux had verlaten, is Maandagmiddag aan de Bretonse kust in moeilijkheden geraakt. Daar een van de motoren defect was, hees men twee zeilen. Men slaagde er in op deze wijze de haven van Brest binnen te lopen. Door het noodweer is een deel van de aan dek gestuwde lading over boord geslagen.
1954-05-13: Het Vrije Volk 15-05-1954: „ARIENOLDUS G" bij Zweden aan de grond. In het Wenermeer (Zweden) is het Nederlandse vaartuig „Arienoldus' G" (730 ton) van Vermaas Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, Donderdagavond aan de grond gelopen. Het vaartuig ontving op verzoek hulp van de „Karl" en de „Raketen" van een reddingmaatschappij. Vrijdag is men begonnen het schip, dat met hout op weg was van Otterbaeken naar Rotterdam, te ontladen. De „Arienoldus G" zit stevig aan de grond en is zo lek, dat het gehele vaartuig volstaat. De bemanning telt ongeveer tien koppen. Het weer is goed.
1954-05-17: Het Vrije Volk 17-05-1954: „ARIENOLDUS G" vlot. Het Nederlandse ms. „Arienoldus G", dat Woensdag jl. in het Waenermeer in Zweden aan de grond liep, is Zaterdagavond vlotgekomen.
1954-06-22: NvhN 22-06-1954: Nederlandse coaster in Zweden aan de ketting. In de Zweedse haven Gothenburg heeft men het Nederlandse schip ARIENOLDUS G aan de ketting gelegd. Het is een coaster van 499 b.r.t. en eigendom van de Rederij J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf te Rotterdam. Een bergingsmaatschappij eist van de rederij bergingsloon. De Arienoldus G is op 12 Mei j.l. van Otterbacken met een lading hout vertrokken naar Gothenburg. Op 13 Mei liep het vast op het Venermeer. Men is toen het hout gaan lossen. Op 17 Mei kwam het schip in Gothenburg aan voor reparatie. Gisteren zou het hebben kunnen vertrekken.
1954-11-06: Het Vrije Volk 06-11-1954. "ARIENOLDUS G", onverkwikkelijke affaire . Kapitein liet sloepen vol met water lopen. Mag een kapitein de sloepen vol met water gooien om zodoende de stabiliteit van een onbestuurbaar geraakt schip te verbeteren? Nee, zei de inspecteur voor de Scheepvaart Vrijdagmiddag, toen voor de Raad voor de Scheepvaart de klacht van de bemanning van de kustvaarder „Arienoldus G", tegen de 26-jarige kapitein A.J. van der G. werd behandeld. De opvarenden hadden nl. een klacht tegen hem ingediend, omdat hij de reddingsmiddelen onbruikbaar gemaakt had. De kapitein vertelde echter dat er geen mogelijkheid was om het schip weer bestuurbaar te maken. Het was zijn eerste reis met de „Arienoldus". Op weg van Swansea naar Nantes werd de kustvaarder „koplastig", d.w.z. hij kwam te veel voorover te liggen. Het gevolg was, aldus de kapitein, dat het schip niet meer.te besturen was. Ik gooide toen in alle twee de sloepen zeven ton water. Op die manier kon ik de reis voortzetten. De inspecteur voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, noemde de klacht die de bemanning en de stuurman tegen hun jeugdige kapitein hadden ingediend een onverkwikkelijke affaire. Bovendien zijn vier leden van de bemanning aan het eind van die reis gedeserteerd. Drie van hen zijn intussen veroordeeld, over de vierde is nog geen vonnis uitgesproken. Berisping. Omdat de kapitein in een noodtoestand verkeerde, wilde de inspecteur volstaan met het uitspreken van een berisping. Hij moet echter weten, dat men de reddingboot nooit onbruikbaar mag maken, aldus de inspecteur. Daarvoor had hij tegen dezelfde kapitein een week ontzegging van zijn bevoegdheid gevraagd wegens het aan de grond lopen van de „Arienoldus G", toen de kapitein verzuimd had in een hem onbekend merengebied in Zuid-Zweden een loods te nemen.
1954-12-11: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van het motorschip Arienoldus G nabij Djurö in het Venermeer. Het schip was beladen met 264 standaard hout en op reis van Otterbäcken in het Venermeer naar Rotterdam. Oordeel van de Raad is dat het aan de grond lopen van de Arienoldus G moet worden geweten aan de schuld van kapitein van de Gevel. Deze voer slechts enige maanden als kapitein en was nooit op het Venermeer geweest. Hij vertrouwde te veel op de plaatselijke kennis van de stuurman. Ook besloot hij geen loods te nemen wegens de hoge kosten en omdat het weer gunstig was. Hij besloot de in de kaart getekende route te volgen en tussen de banken door te gaan. De kapitein werd bij het uitkijken naar de bakens belemmerd door het schijnsel van de ondergaande zon. Hij zag echter genoeg land om een kruispeiling te nemen maar hij wachtte daar echter te lang mee. Hij bleef echter volle kracht doorlopen toen hij reeds twijfelde. De Raad is daarom van oordeel, dat de kapitein schuld heeft aan deze ramp, doordat hij niet heeft gestopt toen hij begon te twijfelen. De Raad beslist kapitein Arienoldus van de Gevel, wegens diens schuld aan de stranding, te straffen door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van één week. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 9 december 1954.
Het Vrije Volk 11-12-1954. ARIENOLDUS G.: Kapitein was in noodtoestand. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in zake de klacht van enige opvarenden van het motorschip Arienoldus-G tegen de kapitein van dit schip A.J. van der G. wegens het op zee niet voor onmiddellijk gebruik hebben der reddingboten. De raad was van oordeel, dat er voor de kapitein een noodtoestand bestond, toen enige dagen na vertrek uit Swansea het schip onbestuurbaar bleek. Om dit onmiddellijke gevaar te keren, heeft de kapitein welbewust de voorschriften overtreden en de reddingboten met water gevuld. Daar deze handeling voortsproot uit de bestaande noodtoestand, meent de raad, dat de klacht ongegrond is en de kapitein niet moet worden gestraft. Wel besloot de Raad voor de Scheepvaart in dezelfde kapitein Van der G. de bevoegdheid op zeeschepen te varen gedurende een week te ontnemen voor een andere zaak. De Raad was namelijk van oordeel, dat de kapitein schuld had aan de stranding van zijn motorschip (de Arienoldus-G) bij Djuro in het Venermeer op 12 Mei van dit jaar.
1955-09-21: Het Vrije Volk 21-09-1955: „ARIENOLDUS G" aan de grond en weer vlot. De Nederlandse kustvaarder „Arienoldus G" liep Maandagmorgen jl. bij het binnenkomen van Gravelines aan de grond, maar kwam zonder assistentie weer vlot. Het schip liep geringe schade op, maar veroorzaakte aanmerkelijke schade aan het oostelijke havenhoofd en aan een vissersvaartuig.
1973-04-13: Final Fate:
Opgelegd na motorschade te Sant' Antioco. Verkocht aan Italsider S.p.A. Op 13 mei 1974 gesleept aangekomen te La Spezia en 20 oktober 1974 sloop gestart door Cantieri Navali della Palmaria.

Afbeeldingen


Omschrijving: KITTY
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ARIENOLDUS G
Collectie: Reurink, Henk
Vervaardiger: Nautical Photo Agency, Suffolk

Omschrijving: Arienoldus G 1943 ex Kitty ex LCT 456
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Duncan, Alex