Inloggen
KAAP FALGA - ID 3344


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5178101
Nat. Official Number: 1859 Z GRON 1938
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks.
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bodewes Scheepswerven N.V., Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 301
Launch Date: 1938-07-21
Delivery Date: 1938-09-08
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 5
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes Nr. 1073 Type 5HS270 (270x370)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 378.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 179.00 Net tonnage
Deadweight: 410.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 22000 Cubic Feet
Bale: 20800 Cubic Feet
 
Length 1: 43.44 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 41.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.55 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.98 Meters Depth, moulded
Draught: 2.95 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-10-1970
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 365 Pk Caterpillar Type (135x165) 9 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1938-09-02 KAAP FALGA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Vincentius Eckhardt, Heiloo, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Den Haag, see The Hague / Netherlands
Callsign: PFGD

Date/Name Ship 1954-06-21 KAAP FALGA
Manager: Scheepvaartkantoor J. Tavenier (ca. 1959 N.V.), Zaandam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Frederik Eckhardt, Bergen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bergen / Netherlands
Callsign: PFGD

Date/Name Ship 1964-07-10 PETERNA
Manager: Peter Jepsen, Egernsund, Denmark
Eigenaar: Peter Jepsen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OWJQ

Date/Name Ship 1972-08-00 PETERNA
Manager: Gottfried W. Schütze P/R, Aarøsund, Denmark
Eigenaar: Gottfried W. Schütze P/R, Aarøsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Assens / Denmark
Callsign: OWJQ

Date/Name Ship 1973-00-00 PETERNA
Manager: Gottfried W. Schütze P/R, Egernsund, Denmark
Eigenaar: Gottfried W. Schütze P/R, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OWJQ

Date/Name Ship 1974-07-00 HENRY HANSEN
Manager: Jørgen O. Hansen, Assens, Denmark
Eigenaar: Jørgen O. Hansen, Assens, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Assens / Denmark
Callsign: OWJQ

Date/Name Ship 1976-06-00 EMBORG
Manager: Egon J. Andreasen, Køge, Denmark
Eigenaar: Egon J. Andreasen, Køge, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Køge / Denmark
Callsign: OWJQ

Date/Name Ship 1978-00-00 M.V. HORSIA
Manager: Svend Otto Frederiksen, Horsens, Denmark
Eigenaar: Svend Otto Frederiksen, Horsens, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Horsens / Denmark
Callsign: OWJQ

Ship Events Data

1938-07-22: NvhN 22-07-1938: Martenshoek. Van Bodewes' Scheepswerven vh. Gebr. G. en H. Bodewes alhier, is Woensdag met goed gevolg te water gelaten de stalen motorcoaster „KAAP FALGA" van plm. 450 ton onder toezicht van The British Corporation en Scheepvaart Inspectie in aanbouw voor rekening van kapt. J. V. Eckhardt te Heilo. Het schip is van het raised quarterdek-type, met bak, voorzien van een geheel dubbelen bodem, stalen mast met 2 laadboomen en 2 motorhijschlieren en wordt uitgerust met een 300 P.K. Bolnes-Dieselmotor.
1938-09-03: Op 03-09-1938 als KAAP FALGA, zijnde een motorvrachtschip, groot 1070.33 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 01-09-1938 no. 5780, liggende te Martenshoek, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1859 Z GRON 1938 op het achterschip aan stuurboordzijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek.
1938-09-09: NvhN 09-09-1938: Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. KAAP FALGA. Dit schip werd gebouwd hij de Bodewes Scheepswerven te Martenshoek voor rekening van den heer J. V. Eckhardt te Heiloo, onder klasse British Corporation en Scheepvaart Inspectie. groote kustvaart. Het schip heeft afmetingen van 41 X 7.50 X 3 4 M. met een d.w. van 450 ton. Het is gebouwd met raised-quarter dek, plaatvoorsteven en met lepelhek. In de motorkamer is voor de voortstuwing een Bolnes Diesel motor geplaatst van 300 p.K., terwijl hier verder nog een Benz motor van 8 p.k. opgesteld is voor aandrijving van de hulpwerktuigen. Midscheeps bij de mast zijn twee motorlieren opgesteld, die elk door een Deutz motor van 8 p.k. aangedreven worden, terwijl de ankerlier aangedreven wordt door een Deutz motor van 8 p.k. Het schip behaalde in ballast een snelheid van 10.3 mijl en werd na de proefvaart zeer ten genoegen door de opdrachtgever overgenomen.
1938-10-20: De Telegraaf 20-10-1938: Londen. 19 Oct. — Het Nederiandsche m.s. „KAAP FALGA" van Keadby naar Watchet hestemd, is te Weymouth aangekomen. Bij een onderzoek naar het trillen van het schip constateerde nabij Portland Bill een duiker, dat een der schroefbladen was gebroken. Men zal trachten in plaats van de beschadigde een waarlooze schroef te monteeren.
1938-11-00: De Eemsbode: .11.1938: Het motorschip KAAP FALGA, kapitein Eckhardt, dat te Delfzijl ijzeraarde voor Londen zou laden, arriveerde hedenmorgen in de haven. Het schip zou op de werf van een nieuw schroef worden voorzien, doch kon geen plaats krijgen, waarom thans op Kostverloren, tijdens laag water, de schroef-wisseling zal plaatshebben.
1940-05-00: Tijdens het uitbreken van de oorlog lag de KAAP FALGA in Rotterdam. Op 10 mei 1940 vertrokken naar Vlissingen en vandaar op 12 mei naar Engeland. 16 mei ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co. te Londen. Bevrachting door Freight Express Ltd en Shipping & Coal Co. te Londen. Nam deel aan de operatie 'Dynamo' (Evacuatie van Duinkerken) en redde 105 personen. Nam ook deel aan de operatie 'Cycle' (Evacuatie van Le Havre). Was in de oorlog in Engeland met nog vijf andere Nederlandse coasters (de 'Birmingham', 'Bornrif', 'Glory','Narwal' en 'Virgo') ingericht als drijvende graanelevator. De door de bekende Engelse machinefabriek Henry Simon Ltd. te Cheadby Heath (bij Manchester) geleverde installatie was zodanig in het ruim opgesteld dat het graan zonodig in een hoogliggend zeeschip kon worden overgeladen. Deze varende elevatoren waren daarbij volkomen zeewaardig en konden op eigen kracht naar verschillende losplaatsen varen. De installaties aan boord van de 'Birmingham' en 'Virgo' hadden een capasiteit van 240 ton per uur, de andere vier van 100 tot 120 ton per uur. Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.
1950-05-19: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart in zake het aan de grond lopen van de Kaap Falga op reis van Kristinahamn, waarvan het op 17 mei was vertrokken, naar Harlingen, beladen met 137 standaard gezaagd hout waarvan 37 standaard aan dek. Op 19 mei om 04.08 uur, bij het passeren van Lappegrund vuurschip, gaf kapitein J.F. Eckhardt de wacht over aan de stuurman en gaf hem opdracht hoe verder te varen, koersen werden niet opgegeven omdat alles zeer duidelijk te zien was. De stuurman, broer van de kapitein, was meermalen gezakt voor zijn examen 3e stuurman G.H.V. en voer met dispensatie als stuurman op de Kaap Falga. Aanvankelijk voer de stuurman overeenkomstig de ontvangen orders maar om 07.00 uur begon hij toch te twijfelen over de koers die hij voer. Om 07.15 uur liep de Kaap Falga vast en kwam de kapitein terstond naar boven en werd vastgesteld dat het schip vastgelopen was op de Sjöllen en dat de stuurman zich vergist had in de vuurschepen. Twee tanks, bevattende 37 ton ballastwater, werden leeggepompt. Om 10.30 uur brak tijdens manoeuvreren met de schroef de klemband van de keerkoppeling en kon de motor niet meer gebruikt worden. Met behulp van de ingehuurde sleepboot Harald kwam de Kaap Falga om 16.55 uur vlot. Oordeel van de Raad is dat de stranding bij Malmö te wijten is aan de geheel onvoldoende navigatie van de stuurman. Deze liet na, terwijl hij daartoe alle gelegenheid had, om de plaats van zijn schip vast te stellen, en ging daardoor de gevaarlijke koers sturen, die het schip deed stranden. Daar de stuurman ongediplomeerd is kan de Raad hem niet zwaarder straffen dan door het uitspreken van een berisping, een straf die echter niet in verhouding staat tot de schuld van hem aan de stranding. De Raad straft daarom stuurman Johan Wilhelm Eckhardt, geboren 19 juni 1916 en wonende te Rotterdam door het uitspreken van een berisping. De Raad acht echter de kapitein mede laakbaar, daar hij de stuurman in dit moeilijke vaarwater zelfstandig de wacht liet doen, terwijl het hem bekend was dat de stuurman hier nauwelijks toe in staat was. De kapitein wordt ook een niet juiste belading van zijn schip aangerekend en de Raad straft kapitein Jan Frederik Eckhardt, geboren 27 september 1907 en wonende te West-Terschelling door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein op kustvaartuigen te varen voor de tijd van twee weken. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 16 januari 1951.
1980-09-00: Final Fate:
Opgelegd. In 1982 voor de sloop verkocht aan John B. Staaling te Horsens, die in juni met het slopen begon. Voltooid in juli.

Afbeeldingen


Omschrijving: De proefvaart en oplevering van de 'Kaap Falga' op 8 sept. 1938.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Kaap Falga'
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Kaap Falga 1938
Gemaakt door: Foto Hackman

Omschrijving: Emborg 1938 ex Henry Hansen ex Peterna ex Kaap Falga on the Northsea TE-route 1978.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Emborg 1938 ex Henry Hansen ex Peterna ex Kaap Falga on the Northsea TE-route 1978.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)
Algemene informatie

 

NvhN 230957
Het 378 ton metende Nederlandse schip KAAP FALGA is zaterdag bij Öregrund (ten noordoosten van Stockholm) aan de grond gelopen. De bemanning is nog aan boord. Men is van mening, dat het schip geen schade van betekenis heeft opgelopen. De KAAP FALGA is vanochtend weer vlot getrokken.