Inloggen
AMBULANT II - ID 331


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-12-08 / 1953-08-21 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7510 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 1 derrick
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. J. & G.. Verstockt, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1910-10-03
Delivery Date: 1910-12-08
Technical Data

Gross Tonnage: 125.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 86.00 Net tonnage
Deadweight: 175.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10241 Cubic Feet
Bale: 9712 Cubic Feet
 
Length 2: 28.96 Meters Registered
Beam: 6.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.03 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-03-1917
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Bij Scheepswerf 't Kromhout te Amsterdam van een motor voorzien: 2tew 2 cil 45 PK Goedkoop (gloeikop) Type (13¼x13¾) 6,5 Kn. Proefvaart 24 april 1917.

Datum 00-01-1927
Type: Lengthened
Omschrijving: Verlengd bij N.V. Scheepswerf en Gashouderbouw Jonker en Stans te H.I. Ambacht en voorzien van een 4tew 3 cil 90 PK Brons Nr. 1512 Type C/D (275x340), 8 kn. Proefvaart op 26 dec. 1927. GRT 156, NRT 99, DWT 210, L 32,22, B 6,36

Datum 00-00-1973
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Voorzien van een andere GM hoofdmotor (1967) 165 PK

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-12-08 AMBULANT II
Manager: Hinderikus Tjerk de Groot, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hinderikus Tjerk de Groot, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCVW

Date/Name Ship 1917-01-08 AMBULANT II
Manager: C.V. Lefébure & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.V. Lefébure & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Jacobus Henri Marie Lefébure
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NCVW
Additional info: Aankoopprijs HFl. 70.000,--

Date/Name Ship 1918-02-01 AMBULANT II
Manager: Anton Johannes Jacobus Diederik & Arelis van Egmond, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Anton Johannes Jacobus Diederik & Arelis van Egmond, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NCWV
Additional info: Aankoopprijs HFl. 70.000,--

Date/Name Ship 1918-03-04 AMBULANT II
Manager: Anton Johannes Jacobus Diederiks en mej. A. Geerts, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Vrachtvaart-Maatschappij 'Ambulant II', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NCWV

Date/Name Ship 1919-11-12 AMBULANT II
Manager: N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NCVW

Date/Name Ship 1921-07-01 ENGELINA II
Manager: Lukas Meulman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lukas Meulman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NQBS
Additional info: Aankoopprijs HFl. 25.000,--

Date/Name Ship 1930-06-16 ENGELINA II
Manager: Lukas Meulman, Johannes Meulman Jr. & Arend Bonninga, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lukas Meulman, Johannes Meulman Jr. & Arend Bonninga, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NQBS

Date/Name Ship 1933-04-20 AVANTI
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelof Holwerda (2/3) en wed. Sjootje Meulman-Hijlkema, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PCWM

Date/Name Ship 1939-03-21 NECTON
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf Hukema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGDC

Date/Name Ship 1945-10-21 NECTON
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wed. Hendrikje Hukema-Hamming (50%), Anne Veenma e.a. (6), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGDC

Date/Name Ship 1949-02-03 NECTON
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Veenma en Jurjen Hesseling, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGDC

Date/Name Ship 1950-06-07 NECTON
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jurjen Hesseling (scheepsexpert), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PGDC

Date/Name Ship 1952-01-22 MARJA
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Kosmis, Marten Huizenga, Sikko Roelf Eissens en Auko Doornbos, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFUP

Ship Events Data

1910-10-21: Eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1529N. Lengte: 30 m 78 cm, breedte: 6 m 37 cm, waterverplaatsing: 200,416 ton. Eigenaar: Hindrikus Tjerk de Groot, domicilie: Groningen.
1910-10-22: Dagregister deel 18, nummer 871, den vier en twintigsten October 1900 en tien. De ondergeteekende Hinderikus Tjerk de Groot, van beroep schipper wonende aan boord, gedomicilieerd te Groningen, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Martenshoek, gemeente Hoogezand, op de werf van Gebroeders G. en J. Verstockt, nieuw gebouwd en aldaar liggend stalen schoenerschip genaamd “Ambulant II”, netto groot blijkens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand den derden October negentienhonderd en tien, twee honderd zes en zeventig en een honderdste (276,01) kubieke meter of zeven en negentig en drie en veertig honderdste (97,43) ton van twee en drie en tachtig honderste (2,83) kubieke meter, welk schip nooit of te nimmer aan enig kantoor is te boek gesteld, Hoogezand 22 October 1910. H.T. de Groot. In de kantlijn staat bijgeschreven: 7510 en opnieuw geboekt 5/1048.
1917-07-05: Algemeen Handelsblad 05-07-1917: De schoener „AMBULANT II" uit Groningen, welke thans met eene lading hoepels voor Stavanger te IJmuiden zeilklaar ligt, is door den reeder H. de Groot aan de commanditiare vennootschap Lefébure en Co. te Amsterdam verkocht. Het schip is nu met een 45 P.K. Kromhout motor uitgerust en wordt bevaren door kapitein S. Bouman.
1917-12-03: De Telegraaf 08-12-1917: AMBULANT II. Aalborg. 3 Dec. De met hout geladen Nederl. kof „AMBULANT II" is Zondagmorgen op Normandshage gestrand. Door Sögaards Berging Mij. wordt getracht het vaartuig af te brengen.
1917-12-06: NRC 08.12.1917. Hamburg, 6 dec. De berging van den Nederlandschen schoener 'AMBULANT II', 2 dezer bij Halls op Nordmanshagen gestrand, is thans aangevangen. De 'Ambulant II', 17 oktober te Vastervik uitgeklaard, was voor Amsterdam bestemd.
1919-07-09: Door de Rotterdamsche Scheepshypotheekbank in beslag genomen. Op 1 juli 1921 openbaar verkocht.
1928-12-17: Als ENGELINA II, zijnde een stalen motorschoener, groot 443.21 m3, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Lukas Meulman, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 1048 Z GRON 1928 op de reeling op het achterschip aan bakboordzijde. (Opm.: Merken van vorige branding: 7510 GRON 1910 zijn onvindbaar.)
1936-10-22: NvhN 22-10-1936: Delfzijl, 21 Oct. Het motorschip “Avanti”, kapt. Holwerda, en het motorschip “Atlantic”, kapt. Roossien, welke schepen alhier beide als bijlegger binnenkwamen, zetten heden beide de reis resp. naar Rotterdam en naar Colchester, voort.
1941-12-24: In Zwolle door de Duitsers in beslag genomen. In dienst op de route Lemmer-Delfzijl-Bergen v.v. Op 11-10- 1944 bij Wangerooge door een Brits vliegtuig beschoten. Kapitein Hukema, zijn vrouw en de knecht kwamen hierbij om het leven. De enige overlevende, matroos Klaas Dost, weet alleen het schip binnen te brengen. Op 14.04.1947 gaat het schip naar mevr. Hendrikje Hukema-Hamming (de moeder van Roelof Hukema) en mevr. Sjoerdje Veenma - van Wijngaarden (de moeder van Trijntje Veenma) en kleinere aandelen gaan naar A. Veenma, D. Veenma, K. Veenma, J. Veenma, nog een J. Veenma, D. Schothorst en J. van der Werp, vrijwel allen met beroep vermeld; gezagvoerder en woonachtig te Groningen.
(Opm.: Volgens de heer Klaas Dost was de stuurman Kees Karel, die zwaar gewond werd. Verder volgens zijn verklaring was de beschieting op 1e Paasdag, 9 april om 10 uur 's morgens)
1953-08-21: Final Fate:
Verkocht aan Zandhandelaar Centinus Faasse te Goes. In 1954 uit de zeevaart en omgebouwd tot zandzuiger, met zuiginstallatie en voorzien van een zandbeun en een lang giek om te lossen, in de binnenvaart met brandmerk: 3092 B GRON 1954. Op 06.03. 1954 herdoopt in 'Paula F' van Centinus Faasse koopman te Goes. Op 04.10.1973 herdoopt in 'Paula F' (BR 30) van V.o.F. Stouten-Giljam, Bruinisse, voorzien van een andere GM hoofdmotor (1967) 165 PK Type. 671RA164 Nr. 671124548 tevens hebbende een 6 cyl. 2 takt zandpompdieselmotoren van 165 PK type 671LA48A, nr. GA27400 in de kokkelvisserij. 24.01.1974 'Paula F'(BR 30), Conservenfabriek Landa B.V., Hoogerheide. 05.06.1975 'Goe 2', Willem Faasse, Goes. In 08.1976 weer verbouwd tot zandzuiger. 09.10.1976 'Helena F', Zandhandel Faasse & Zoon B.V., Goes. Op 19.12.1980 verkocht aan Belfa PVBA, Merksem, België; naam ongewijzigd.(Belfa PVBA was een dochterbedrijf van Faasse.) Op 26-05-2005 keerde ze terug naar Nederland en kreeg brandmerk: 27016 B R 2005. In 09-2011 werd ze in Goes tot aan de romp gesloopt en werd een poging gedaan het casco te verkopen voor restauratie. In 11-2011 gesloopt.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Bouman, S.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: De AMBULANT II in de haven van Arhus tijdens de Eerste Wereldoorlog
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Ambulant II 1910 ex Rottum, eigenaar/kapitein M. de Groot (1914-1918), zakenpartner van Tonnis en Tamme Tammes. Lading sleepers, die als dwarsliggers voor het spoor of voor het stutten van de mijn werden gebruikt. Ze kwamen meestal uit Portugal zoals Porto en vooral Figuera da Foz en bestonden uit eucalyptushout.
Collectie: Tammes, T.P.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Het schip onder de naam ENGELINA II
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ENGELINA II op de helling met op de achtergrond de Libelle
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: Avanti 1910 ex Ambulant II ex Engelina II ex Ambulant II
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Avanti 1910 ex Ambulant II ex Engelina II ex Ambulant II
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NECTON
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NECTON
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: NECTON
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De NECTON in de sluizen van het Trolhättan Kanaal.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PAULA F.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend
Overige afbeeldingen


Omschrijving: In beslagname d.d. 09-07-1919.
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

 

NRC 310118
De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar het aan de grond lopen op 1 augustus, 17 september en 2 december jl. van het motorzeilschip AMBULANT II (eigenares: de Naamlooze Vennootschap Lefébure & Co. te Amsterdam, schipper S. Bouman te Groningen). De schipper, die als getuige was gedagvaard, was niet verschenen, zodat verstek tegen hem verleend werd. De eerste stuurman, de heer T. Schuitema, werd als eerste getuige gehoord. HU deelde mee, dat het schip zonder ongeval van Amsterdam naar Stavanger was gevaren. Op weg van Stavanger naar Vestervik moest op 1 augustus jl. wegens het slechte weer in de naven van Malmö binnengelopen worden. Ten gevolge van de storm liet het anker los en sleepte. De kapitein beval de motor aan te zetten om het schip al te draaien, wat evenwel niet lukte. Met een sleepboot kwam het schip daarop vrij, maar bij die gelegenheid is een schroef gebroken. Intussen ging de gezagvoerder zich voortdurend aan sterke drank te buiten, zodat toen men van Malmö naar Kopenhagen was gevaren en aldaar was aangekomen, deswege bij de consul geklaagd is. Deze nam de schipper onder handen en bewerkte, dat een zestal van de equipage, dat had afgemonsterd willen worden, bereid bleef de reis voort te zetten. Bij Asinö raakte men opnieuw vast, ten gevolge van verkeerde bevelen. Getuige heeft zijn uiterste best gedaan om het schip vlot te krijgen. De schipper lag dronken in zijn kooi. In Kalmar waar geland werd, is get. door de consul met het commando over het schip belast. Te Vestervik kwam een nieuwe kapitein aan boord en schipper Bouman, die zei ziek te zijn, bleef daar achter. Bouman had in twee dagen tijds ongeveer 7 liter brandewijn gedronken. Ook vond men in zijn kooi nog 5 lege cognacflessen. Later is de AMBULANT II nogmaals gestrand voor de Halsbaai als een gevolg van een zware sneeuwstorm. Het schip bleef toen een dag vastzitten, zonder dat er evenwel schade was ontstaan. De verklaringen van deze getuige werden door de machinist en een matroos bevestigd. Het onderzoek in deze zaak werd daarop gesloten. De Raad zal later uitspraak doen.

NRC 070218
De Raad voor de Scheepvaart heelt gisteren uitspraak gedaan betreffende het stranden van het motorzeilschip AMBULANT II op de rede van Mandal, op het eiland Aspö bij de ingang van de Limfjord. In zijn uitspraak zegt de Raad: 
Wat de strandingen op de rede van Mandal en bij de Halsbaai betreft, is de Raad van oordeel, dat deze een gevolg zijn van natuurverschijnselen; bij de eerste was het de plotseling opkomende rukwind, waardoor hel anker los raakte, bij de tweede was het een sneeuwbui, welke het gezicht benam, zodat de lijn van de bakens, verloren ging en een uit de koers raken gemakkelijk kon voorkomen. Voorzichtiger ware het zeker geweest, indien men voor anker was gegaan, totdat de sneeuwbui voorbijgedreven was. Ernstiger is de strandlng bij Aspö, niet zozeer om de gevolgen, als wel om de oorzaak. Naar 's Raads oordeel toch vindt dit ongeval zijn oorzaak in de ongeschiktheid van de kapitein, bestaande in het misbruik maken van sterke drank, iets dat blijkens het boven medegedeelde herhaaldelijk bij de kapitein aan boord voorkwam. De vaart om de zuidkant van Zweden langs Øland naar Westervik leverde niet de minste bezwaren op, het weer was goed, de lichten waren duidelijk zichtbaar; dat men desniettegenstaande op een heel verkeerde plaats terecht kwam, te midden van klippen en ondiepten, kan slechts zijn reden vinden in een volkomen onjuist opgeven door de kapitein, die de wacht had, van de te sturen koersen en dit laatste was een gevolg, zoals uit de getuigenverklaringen voortvloeit van het feit, dat hij overvloedig sterke drank had gedronken en volkomen beneveld was. Het is dan ook niet verantwoord dat aan deze kapitein de levens van opvarenden en het behoud van bet schip worden toevertrouwd. Op deze gronden verklaart de Raad de kapitein onbevoegd om als schipper en stuurman dienst te doen op een schip.

AH 040918
IJmuiden, 3 september. De Ned. schoener AMBULANT II, bestemd voor Scandinavië, welke reeds enkele maanden hier in de Binnenhaven ligt, vertrok heden naar Amsterdam, teneinde een deel der lading te lossen, waarvan de uitvoer inmiddels verboden is.

NRC 131118
Bij aankomst te IJmuiden, gistermorgen van de vrachtschoener AMBULANT II, kapitein Van der Lip, is namens de rederij de gehele bemanning ontslagen, onder verdenking van oneerlijke handelingen. De AMBULANT II had vóór haar vertrek van IJmuiden aldaar reeds enige maanden onder  toezicht gelegen, onder verdenking goederen te willen vervoeren, waarvan de uitvoer verboden was. Waarschijnlijk waren in het schip goederen ingeladen, waarvan nadien en vóór het vertrek de uitvoer verboden werd, in ieder geval de AMBULANT II moest naar Amsterdam terugkeren om zekere goederen te lossen, alvorens te mogen vertrekken. Op 18 september vertrok de AMBULANT II naar Kopenhagen. Bij aankomst aldaar werden een aantal goederen niet gelost die wel ingeladen heetten, waaronder een grote partij sigaren. Onder verdenking die verduisterd te hebben, werd bij aankomst te IJmuiden de gehele bemanning in verhoor genomen. Daarbij is niet gebleken, dat deze bemanning zich aan die verduistering heeft schuldig gemaakt. De kapitein verklaarde, te Amsterdam met zijn bemanning aan boord  gekomen te zijn, toen reeds de gehele laadruimte verzegeld was en meende, dat de goederen, zo die aan boord geweest zijn, reeds uit het schip verdwenen waren, toen de tegenwoordige bemanning aan boord kwam. De rederij heeft niettemin de gehele bemanning ontslagen, mede omdat de bemanning beschuldigd wordt, opzettelijk de terugreis vertraagd te hebben. Hieromtrent deelde de gezagvoerder mee, dat drie man van zijn bemanning  geruime tijd te Kopenhagen in het hospitaal zijn opgenomen geweest, lijdende aan Spaanse griep.
De AMBULANT II ligt nu te IJmuiden te wachten op een nieuwe bemanning. 

Schriftelijk verslag van de heer K. Dost te Delfzijl over de beschieting van de NECTON.
Inmiddels (2014) is de heer Dost overleden.

Delfzijl, 24-06-200?
In het kort: Wij voeren op Zweden in 1942, 1943 met het m.s. NECTON.
We namen dan jongens van de zeevaartschool mee naar Zweden en in Stockholm werden ze dan bij de consul De Jonge afgeleverd.
En we namen heen en terug brieven, foto’s en microfilms mee, voor de verzetsgroep “Zwaantje”.
In 1943 – 30-10-1943 de laatste reis op Zweden werd het schip in beslag genomen door de O.T. in Delfzijl.
Op 9 april om 10 uur ’s morgens op 1e Paasdag 1944 werden we bij Wangerooge beschoten.
Kapt. R. Hukema en zijn vrouw T. Veenma worden gedood.
Stuurman Kees Karel raakt gewond.
Ondergetekende Klaas Dost en de scheepshonden hadden niks.
Getekend,
Klaas Dost – Kustweg – Delfzijl.