Inloggen
JOSIEN - ID 3306


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1953
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 8402 Z ROTT 1953
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & van Vliet, Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 292
Date Laid Down: 1952-07-08
Launch Date: 1952-11-17
Delivery Date: 1953-01-14
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 515
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Nr. 4040 Type RD7O (12x18 1/8)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 399.00 Net tonnage
Deadweight: 844.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 38107 Cubic Feet
Bale: 35140 Cubic Feet
 
Length 1: 55.80 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 52.31 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.04 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.42 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1953-01-14 JOSIEN
Manager: J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Hollandsche Zeereederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Johann Christiaan Smit van Vrije Nesse, Cornelis Fop Smit (later Maria Wilhelmina Foks-Keeman) en Jan Vermaas
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFEV

Ship Events Data

1953-01-10: Als "JOSIEN", zijnde een motorschip, metende 1416.41 m3 bruto inhoud, volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no 8994 d.d. 29-12-1952, liggende te Slikkerveer, door A.F. van Korlaar, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 8402 Z ROTT 1953 op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand dekhuis (W.C.), 3.20 m. uit hekplaat, 0.45 m. uit lengteas en 1.30 m. uit dek.
1954-02-03: Final Fate:
Op 31 januari 1954 vertrokken van Bayonne naar Londen met 689,3 ton hout. Vermoedelijk tussen 3 en 4 februari vergaan, mogelijk als gevolg van een schuivende lading, na het passeren van Ouessant in Het Kanaal. Alle elf opvarenden komen om het leven. De gezagvoerder had nog gemeld dat door het zeer slechte weer 4 a 5 standaard hout overboord waren geslagen. Wellicht is het schip aan dek overbeladen geweest waardoor de stabiliteit niet goed was.
De bemanning van de verdwenen JOSIEN: Zoals gemeld, wordt de kustvaartuig JOSIEN nu definitief als verloren beschouwd en aangezien men ook niet van redding van één of meer schipbreukelingen gehoord heeft, moet nu wel aangenomen worden, dat het schip met man en muis is vergaan. Reeds is de familie van dit aan zekerheid grenzende vermoeden door de rederij J. Vermaas Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, op de hoogte gesteld. De bemanning bestond uit elf koppen n.l. kapitein C. Ree, kok J.P. Huisveld en bediende J. Onos, allen uit Rotterdam, stuurman W. Steneker, Enkhuizen. 1e machinist H.H.L. Verhey uit Maassluis, 2e machinist M. Spaans uit Scheveningen, 3e machinist J.N. Messemaker en lichtmatroos A.C. Weerheym uit Den Haag, matroos J. Poot uit Vlaardingen en matroos A. Tas uit Aalsmeer. Voorts de matroos R.H. Knaack uit Hamburg.
NvhN 10-02-1954: Nederlandse kustvaarder over tijd. Het 499 brt. metende Nederlandse kustvaartuig Josien, eigendom J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf te Rotterdam, is over tijd. Het schip was op 31 Januari vertrokken uit Bayonne naar Londen met een lading hout aan boord. Via Scheveningen Radio is de scheepvaart hedenmorgen verzocht naar de Josien uit te kijken. Het schip is op 3 Februari Ouessant gepasseerd. Naar wij van de rederij vernemen, is het niet onwaarschijnlijk dat de Josien ten gevolge van het slechte weer in het Engelse kanaal een schuilplaats heeft gezocht. Door de omstandigheid dat de Josien vermoedelijk een defecte radio telefonie-installatie heeft, was het de rederij nog niet mogelijk contact met deze boot op te nemen. Enige reden tot ongerustheid hoeft men echter niet te hebben, zo meent de rederij, daar de Josien in een druk bevaren route is.
NvhN 15-02-1954: Kustvaartuig „Josien” vergaan? De rederij J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf te Rotterdam is op het ogenblik de gedachte toegedaan, dat er geen hoop meer is voor het kustvaartuig Josien, waarvan men voor het laatst gehoord heeft op 3 Februari Jl., toen het schip zich in de nabijheid van Ouessant bevond. Zoals wij reeds meldden was de Josien — een kustvaartuig van 499 brt. met een laadvermogen van 860 ton — op 31 Januari vertrokken uit Bayonne met een lading hout. De directie van de rederij achtte het toen niet onwaarschijnlijk, dat de Josien ten gevolge van het slechte weer in het Engelse Kanaal een schuilplaats had gezocht. Daar het schip zich in een druk bevaren route bevond werd in de buurt varende schepen verzocht uit te zien naar het vermiste schip, doch ondanks alle moeite bleven alle pogingen om iets van het schip gewaar te worden tot dusverre vruchteloos. De Josien had een bemanning van elf koppen: tien Nederlanders uit Rotterdam, Den Haag, Vlaardingen, Maassluis en Enkhuizen en een Duitser uit Hamburg.
Het Vrije Volk 11-08-1954: Ging lading schuiven? Vergaan ,Josien' blijft raadsel. Ook de Raad voor Scheepvaart heeft gisteren geen opheldering kunnen verschaffen over de ramp van de „Josien," de Rotterdamse kustvaarder, die op 3 Februari met alle elf opvarenden in de diepte van het Kanaal is verdwenen. Het meest aannemelijke achtte de raad nog, dat de lading is gaan schuiven, waardoor het schip zou zijn omgeslagen. Maar ook werd rekening gehouden met de mogelijkheid, dat het schip op een mijn is gelopen.
Er was slechts één getuige opgeroepen, de walkapitein van de Rotterdamse rederij (J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf), de heer P. le Noble. Hij kon alleen mededelen, dat de „Josien" in Bayonne een lading hout aan boord had genomen, die het ruim en het dek vulde. Het laatste levensteken van de „Josien" werd gehoord, toen kapitein C. Ree zijn rederij telefonisch berichtte, dat hij bij Ouessant in zwaar weer een deel van zijn lading had verspeeld. Een expert van de Scheepvaartinspectie drong erop aan, naar aanleiding van de ramp met de „Josien" de berekening voor de stabiliteit van enkele scheepstypen te bezien.
Het Vrije Volk 27-09-1954: Raad voor de Scheepvaart neemt aan: Spoorloze „Josien” is gezonken. De Raad voor de' Scheepvaart" is van' oordeel dat de Rotterdamse kustvaarder „Josien", die in Februari van dit jaar spoorloos verdwenen is, tijdens zwaar weer voor de Engelse kust is gekapseisd en gezonken. Waarschijnlijk is de lading in het ruim gaan schuiven, aldus de Raad, die uit deze scheepsramp, waarbij elf mensen omkwamen, de lering wil trekken, dat elk schip voorzien moet zijn van stabiliteitstekeningen.
Op 31 Januari vertrok de 499 top metende coaster van de Hollandse Zeerederij in Rotterdam uit Bayonne met een lading hout voor Londen. Drie dagen later heeft kapitein Le Nóble van zee uit nog opgebeld en zijn rederij meegedeeld, dat het weer zeer slecht was. Een deel van de deklading was toen al overboord geslagen. De volgende dag hoopte de kapitein onder de Engelse kust te zijn. Dit was het laatste wat men van de „Josien" gehoord heeft. Men vermoedt, dat het schip in de nacht van 3 op 4 Februari is vergaan. Vele dagen later hebben enkele andere schepen hout op zee zien drijven, vermoedelijk afkomstig van de „Josien": De Raad voor de Scheepvaart meent, dat het niet met zekerheid is te zeggen wat de oorzaak van deze ramp is. Niet zeewaardig? „Het is zeer waarschijnlijk, dat de „Josien" door de wijze van beladen niet zeewaardig was," wordt in de uitspraak gezegd. „In verhouding tot de in het ruim gestuwde lading was de deklast te zwaar. De Raad is tot deze conclusie gekomen na een onderzoek naar de wijze van werken der havenarbeiders in Bayonne. De stabiliteit van het schip was, volgens de Raad, te gering met de te grote deklast. Verder acht de Raad voor de Scheepvaart het verkeerd, dat het schip geen stabiliteit-gegevens aan boord had. Ten slotte spreekt de Raad zijn deelneming uit jegens de nabestaanden der opvarenden.

Afbeeldingen


Omschrijving: JOSIEN bij de tewaterlating.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: JOSIEN
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: JOSIEN
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: JOSIEN
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: JOSIEN
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Uitspraak R.v.d.S. d.d. 05-10-1954.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Uitspraak R.v.d.S. d.d. 05-10-1954.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Uitspraak R.v.d.S. d.d. 05-10-1954.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Uitspraak R.v.d.S. d.d. 05-10-1954.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown