Inloggen
JOS MARIA - ID 3302


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1928
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5389657
Nat. Official Number: 5572 Z ROTT 1934
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Vooruitgang' (L.J. Mulder & J. Suurmeijer) (1924 - 1940), Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 223
Launch Date: 1928-05-00
Delivery Date: 1928-07-12
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Climax Ruwolie Motorenfabriek, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 130
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Climax Type (x)
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 182.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 111.00 Net tonnage
Deadweight: 215.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11000 Cubic Feet
Bale: 10500 Cubic Feet
 
Length 2: 31.75 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.37 Meters Breadth, extreme
Depth: 2.22 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1936
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd met een nieuwe motor: 4tact 4 cil. MWM Type: (230x350)

Datum 00-07-1942
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 3 cil 150 Pk Brons Nr. 6260 Type T (240x360) 8,5 Kn.

Datum 00-00-1958
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Omgebouwd tot schelpenzuiger.

Datum 00-00-1966
Type: Lengthened
Omschrijving: Verlengd: Brt 207, Nrt 118, Loa 39,78, Grain 14127, Bale 13420.

Datum 00-00-1966
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 200 Pk Jastram Type 250x360)

Ship History Data

Date/Name Ship 1928-07-12 MARGOT
Manager: E. Lange, Hamburg, Germany
Eigenaar: E. Lange, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RGTL

Date/Name Ship 1934-05-16 MARGOT
Manager: Navis Reederei G.m.b.H., Hamburg, Germany
Eigenaar: Navis Reederei G.m.b.H., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RGTL

Date/Name Ship 1934-08-14 JOS MARIA
Manager: Hendrik Fleurbaay, Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Fleurbaay, Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands
Callsign: PFEY

Date/Name Ship 1940-10-07 VERBA
Manager: Johannes Alexander Hermanus Dikken, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes Alexander Hermanus Dikken, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PIFL

Date/Name Ship 1941-05-28 VERBA
Manager: N.V. Vrachtvaart-Maatschappij 'Noord Europa', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Vrachtvaart-Maatschappij 'Noord Europa', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIFL

Date/Name Ship 1947-10-30 TASMAN
Manager: Eiso Hendrik Schuur & Cornelis van Wattum, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Eiso Hendrik Schuur & Cornelis van Wattum, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHWV

Date/Name Ship 1948-09-28 ROCKET
Manager: 'Mublo' Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Menno Bolhuis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHCR
Additional info: Bolhuis woonde te Boom in België.

Date/Name Ship 1949-03-09 ROCKET
Manager: 'Mublo' Scheepvaartbedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip Rocket, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Menno Bolhuis
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHCR

Date/Name Ship 1954-06-14 AVONTUUR
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacobus Jan de Looff, Oosterhogebrug, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oosterhogebrug / Netherlands
Callsign: PCWM

Date/Name Ship 1956-02-13 AVONTUUR
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Tobias Wilhelmus Nolden, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCWM

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

 

NNO 050739
Raad voor de Scheepvaart - Stuurman van de JOS MARIA voor twee maanden geschorst.
Amsterdam, 5 juli. De Raad voor de Scheepvaart heeft vanmiddag uitspraak gedaan inzake de stranding van het motorschip JOS MARIA, in de nabijheid van Wester Markelsdorf op 21 september van het vorige jaar. De Raad is van oordeel, dat de stranding is toe te schrijven aan schuld van de stuurman, die slordig heeft genavigeerd. Een straf van schorsing acht de Raad geboden. De betrokken stuurman werd derhalve de bevoegdheid, om als kapitein of stuurman te varen op een schip, als bedoeld bij art. 2 der Schepenwet. ontnomen voor de tijd van twee maanden. 

 

Ship Events Data

1928-07-13: NvhN 13-07-1928: Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems proef gestoomd het op de werf Vooruitgang, dir. Mulder en Suurmeijer, te Foxhol, gebouwde m.s. MARGOT, groot bruto 490 kub. M. en nette 279 kub. M. Het is voorzien van een 120—130 p.k. Climax motor en behaalde een snelheid van 8 ¼ mijl. Het zal hier beladen worden met Am. P. P. balken, met bestemming Kopenhagen.
1934-08-22: Als JOS MARIA, zijnde een motorschip, groot 173.041 RT, liggende te Hamburg-Wihelmsburg, door de Consul-Generaal der Nederlanden te Hamburg, tijdelijk scheepsmeter, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5572 Z ROTT 1934.
1934-09-17: Algemeen Handelsblad 22-09-1934: JOS. MARIA. (Stolpemünde, 17 Sept.) Het Nederlandsche motorschip „Jos. Maria", met steenen van Stettin naar Liepaja bestemd, is hier 15 dezer binnen gesleept met motorschade, nadat het 4 dagen lang in de Oostzee had rondgedreven. De reparatiekosten worden op Rm. 2000 begroot.
1935-03-27: Algemeen Handelsblad 02-04-1935: JOS MARIA. (Exmouth, 30 Maart.) Het Nederlandsche motorschip „Jos Maria" is hier van Rotterdam aangekomen met gebroken schroef en eenige lekkage. Het schip is 27 dezer tijdens dikken mist bij Bevezier aan den grond geloopen, maar den volgenden dag weder vlot gekomen. De lading wordt gelost.
1935-06-19: Algemeen Handelsblad 19-06-1935. Onvoldoende navigatie. Kapitein was grieperig. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan betreffende het aan den grond loopen tijdens mist van het m.s. „Jos Maria" op de Engelsche Zuidkust nabij Beachy Head. De Raad is van oordeel, dat deze stranding had kunnen en moeten worden voorkomen en dat de oorzaak van deze ramp dan ook geheel is terug te brengen tot onvoldoende navigatie van den kapitein, die het eenige hem ten dienste staande verkenningsmiddel ongebruikt liet. De betrokkene heeft gemeend, de reden van zijn gebrek aan inzicht in de situatie te kunnen zien in het zich minder wel gevoelen ten gevolge van een aanval van griep, waarmede hij is blijven doorloopen. De Raad wil het laatste wel als verzachtende omstandigheid laten gelden, doch geenszins als een volledige verontschuldiging. Daarom wil de Raad hier met een schorsing van korten duur volstaan. Mitsdien straft de Raad den betrokkene, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van veertien dagen.
1935-12-02: Het motorschip 'JOS MARIA' (1928) van H. Fleurbaay te Schiedam, op weg van Koog aan de Zaan naar Rochester en Londen met een lading stijfsel, strandt na motorpech op het strand bij Petten. De bemanning kan door de roeireddingboot van het station Petten (NZHRM) worden gered en van boord worden gehaald. Bron: 'De Zee' (1936)
NvhN 02-12-1935: Wederom een stranding bij Egmond aan Zee. De „JOS MARIA” door den storm op de kust geslagen Opvarenden door de reddingboot behouden aan wal gebracht. Voor de tweede maal binnen korten tijd heeft een hevige storm bij Egmond aan Zee een stranding veroorzaakt. Het was thans de stranding van de „Jos Maria", welke met moeilijkheden te kampen kreeg. De „Jos Maria", thuisbehoorend te Schiedam, is 230 ton, eigendom van den heer Fleurbaay, die tevens de kapitein is. Het schip was met 200 ton stijfsel van Zaandam vertrokken met bestemming Rochester en Zaterdagmiddag te 4 uur IJmuiden gepasseerd. Zaterdagavond om 11 uur begonnen de eerste moeilijkheden. De motor geraakte defect en alle pogingen om haar te repareeren bleven zonder resultaat. Tenslotte besloot de kapitein voor anker te gaan tusschen IJmuiden en Egmond aan Zee. Het weer werd in den loop van den Zondag steeds ongunstiger. Een felle Z.W.-wind nam tegen den avond de kracht van een storm aan. Bij een der vlagen geraakte het vaartuig los en dreef hulpeloos af. De bemanning van vijf man kon niets uitrichten onder deze omstandigheden en moest afwachten, wat er zou gebeuren. Om half 2 Maandagochtend liep het schip op de banken, 2 1/2 K.M. ten Zuiden van Egmond aan Zee. De kapitein gaf onmiddellijk een noodsein, doch op de kust werd dit niet opgemerkt. Toen liet hij 3 vuurpijlen afschieten. Deze werden door een inwoner van Egmond aan Zee gezien. Terstond werd de reddingboot gereed gemaakt. Om twee uur was ze uitgebracht en de tocht aangevangen naar de plaats des onheils. Tegen drie uur kwam ze langszij van het gestrande motorjacht. Er stond zeven voet water. De bemanning stond gereed en kon goed overstappen. Tegen vier uur zag de kranige bemanning van de reddingboot haar pogingen beloond, doordat de opvarenden veilig te Egmond aan Zee aan wal werden gezet. De geredden, die van de doorgestane emoties zeer vermoeid waren, werden in café Boei ondergebracht, om weer op verhaal te komen. Nadere bijzonderheden over de stranding. „De motor liep op één been", op één cylinder, zooals de kapitein het uitdrukte. De kracht was niet genoeg om de schroef te doen loopen. Pogingen om de motor te herstellen mislukten. Men was bij de stranding nog op groote afstand uit de kust, halfweg tusschen IJmuiden en Egmond aan Zee. De bemanning bestond uit: De stuurman A. Zwama uit Leeuwarden, de machinist P. van der Peet uit Rotterdam, de matroos G. Geval uit Amsterdam en F. R. Rijpsma, kok, uit Amsterdam en den kapitein. Het schip ligt evenwijdig aan het strand met den kop naar IJmuiden. De „Jos Maria" is voor f 35.000 bij de Lloyds' verzekerd. Het maakt geen water. Of het schip als verloren moet worden beschouwd staat nog niet vast. Ook de lading stijfsel toebehoorende aan de Bijenkorf te Zaandam is verzekerd. Het schip had radio aan boord, doch geen zendtoestel, zoodat geen seinen gegeven konden worden.
NvhN 03-12-1935: De stranding van de „Jos Maria”. Het schip zal waarschijnlijk vlot kunnen komen.'De inspecteur voor de Scheepvaart te Amsterdam, de heer Van der Boom, heeft gisteren het door de wet vereischte onderzoek ingesteld naar de stranding van de „Jos Maria" bij Egmond aan Zee. Wij vernemen, dat er aanwijzingen zijn, welke de verwachting wettigen, dat de Jos Maria, die 2 K.M. bezuiden de „Kerkplein" is gestrand, vlot zal kunnen worden gebracht. Het technisch onderzoek zal moeten uitmaken, welke kansen voor het vlot brengen kunnen worden benut. Veel hangt ten deze af van de medewerking van het weer.
NvhN 02-01-1936: Het schip weer vlot. Het Nederlandsche motorschip „Jos Maria" dat ter hoogte van Egmond was vastgevaren, ls thans weer vlot gekomen en zal met sleepbootassistentie van L. Smit en Co. naar urnuiden worden gebracht.
1936-01-11: Schuttevaer: 11 januari 1936: De schade aan de JOS MARIA. Naar men verneemt hebben zeven reparatiebedrijven ingeschreven voor het herstel van de schade, welke het motorvrachtschip JOS MARIA, thans liggend in een der dokken van de Amsterdamsche Droogdokmaatschappij, opgelopen heeft tengevolge aan de stranding bij Egmond aan Zee. Met het herstel van deze schade, die zeer aanzienlijk is, en waarbij een groot bedrag gemoeid is, zoodat afgewacht moet worden, welke beslissing ten aanzien van de toekomst van de JOS MARIA zal worden genomen.
1936-03-26: NvhN 26-03-1936: De stranding van de Jos. Maria voor Egmond. Het oordeel van den Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan inzake het motorschip „Jos Maria", dat strandde op de Nederlandsche kust bezuiden Egmond aan Zee op 2 December j.l. De raad kan de oorzaak van de motorschade niet met zekerheid vaststellen, maar meent, dat bij voldoende toezicht de onregelmatige werking van den motor spoediger was opgemerkt. Het te groot zijn van de schroefbladen acht de raad geen aannemelijke oorzaak. De stranding is in de eerste plaats aan het stilstaan van den motor te wijten. Tegen het advies van den expert bij de scheepvaartinspectie, is de kapitein naar zee gegaan, zonder de veeren van de brandstof-regelaars door betere te doen vervangen. De motorist was door onkunde niet in staat den druk op de aanzetdrukketels tot de noodzakelijke spanning op te voeren. De Raad kan het niet goedkeuren, dat de kapitein van 11 tot 2 uur het schip heeft laten drijven, terwijl het vaartuig om de West moest en hij hoe langer hoe meer de kust naderde. Ook had de kapitein eerder noodsignalen moeten geven. Bij deze uitspraak heeft de voorzitter de volgende mededeeling gedaan: Bij de behandeling van deze zaak heeft een der leden iets gezegd over de Climax-motoren, dat ten gevolge heeft gehad een protest van de zijde van de vertegenwoordigers van de n.v. Climax ruwoliemotorenfabriek. Ik stel er prijs op te verklaren, dat hier een misverstand in het spel is en dat bedoeld lid van den raad geenszins de bedoeling heeft gehad iets ten nadeele van deze motoren te zeggen.
1936-11-09: NvhN 09-11-1936: De JOS MARIA heeft een defecte motor. Gistermorgen omstreeks half tien heeft het Schiedamsche motorschip Jos Maria komende uit het Noorden, tengevolge van een defecte motor, 600 M. van de kust van West- Kapelle, beide ankers uitgegooid. De zee was erg woest en de golven sloegen over 't vaartuig heen. De Jos Maria zond noodseinen uit en verkreeg weldra assistentie van de Simson, een sleepboot van een Duitsche maatschappij, die de Jos Maria op sleeptouw heeft genomen en naar Vlissingen heeft gesleept.
1937-12-09: De stranding van het motorschip JOS MARIA in de Oostzee, benoorden het eiland Moen. Op 2 Mei 1937 is het motorschip JOS MARIA in de Oostzee benoorden van het eiland Moёn gestrand. De JOS MARIA is een Nederlansch motorschip, metende 181,99 bruto-111.01 netto registerton, eigendom van den kapitein. Het schip heeft een vier cylinder viertact Benzmotor van 135/180 pk. Op 30 April 1937 vertrok de JOA MARIA van Memel met bestemming Horsens, beladen met hout. De diepgang bedroeg voor 211/2 dm achter 22 dm. De bemanning bestond uit vier personen. Op 2 Mei werd te 0.30 uur het licht van Hammer Odde op het eiland Bornholm gepasseerd, op ongeveer 1 mijl afstand. De log wees 19. Van daar werd koers gesteld W.Z.W.1/2 W per kompas, rekening houdende met een lichten noordgaande stroom. Bij het opkomen van de zon werd een zonsazimuth genomen en geen fout bevonden. Te 7 uur werd het mistig: te 9.20 uur dik van de mist. Een uitkijk werd op het voorschip geplaatst, de stuurman kwam bij den kapitein op de brug. De vaart werd verminderd tot halve kracht en mistseinen werden geregeld gegeven. Te 9.45 uur werd gestopt om te looden: en werd 36 m gelood: de logwees 88 aan. Met halve kracht werkenden motor werd de reis vervolgd. Te 10.05 uur werd opnieuw gelood en 26 m bevonden. log 90,te 10.25 uur 24 m log 92 en te 10.40 uur –terwijl de log 931/2 aanwees- 21 m. Hierop werd koers veranderd in W.Z.W. Te 10.50 uur besloot de kapitein ten anker te gaan, daar de mist voortdurend dikker werd. Te 11 uur liep het schip eensklaps aan den grond, nog voordat de kapitein zijn plan om te ankeren ten uitvoer had gebracht. Het schip bleef vastzitten, doch zat blijkbaar alleen onder den mast geboeid. Bij het voorschip werd 2.10 m bij het achterschip2.50 m, in de midscheeps aan beide zijden 2.30m gelood. Te 3.30 uur ’s middags kwam het schip met behulp van twee motorvisschersvaartuigen na het uitbrengen van twee ankers en het verwerken van deklading weer vlot. Toen het te 4 uur opklaarde kon worden vastgesteld, dat het schip 2 mijl noord van den lichttoren van het eiland Moёn had gezeten. De raad is van oordeel dat het aan den grond loopen van de JOS MARIA hieraan is te wijten, dat de kapitein te ver is doorgelopen. De kapitein heeft wel op stroom gerekend, maar dit mocht voor hem geen reden zijn om uit te sluiten, dat het schip noorderlijker stond dan het gegist bestek aangaf. Zoowel een sterkere stroom dan waarop hij had gerekend als een in de nabijheid van Bornholm te verwachten afwijking van de kompassen heeft dit gevolg kunnen hebben. Onder deze omstandigheden was het te gewaagd om zoover te blijven doorlopen, vooral nu loodingen geen bepaalde conclusie rechtvaardigden. Het is wel zeer jammer dat de kapitein tot het inzicht kwam, dat hij ten anker moest gaan en hij dan toch nog het schip tien minuten liet doorlopen. Overigens is de navigatie van den kapitein niet zorgeloos geweest. In het bijzonder heeft de Raad geen aanmerking op de geheelen opzet der navigatie en den gestuurden koers.
Uitgesproken: 9 December 1937.
1938-01-14: RN 170138
Kiel, 14 januari. Het Nederlandse m.s. JOS MARIA, op reis van Danzig naar Penzance, geladen met hout, is bij het binnenvaren van de Kielerfjord nabij Laboe aan de grond gevaren, De JOS MARIA is echter zonder assistentie weer vlot gekomen en heeft blijkbaar onbeschadigd de reis voortgezet.
1939-01-00: RN 050139
Kiel, 03 januari. Het Nederlandse motorschip JOS MARIA, met een lading stenen op weg van Kleef naar Anklam, is met lekkage door ijs te Holtenau aangekomen. De lading zal alhier worden gelost. Na de reparatie zal de lading weer worden ingenomen, waarna het schip de reis zal voortzetten.
1939-07-05: NvhN 05-07-1939: Amsterdam, 5 Juli. De Raad voor de Scheepvaart heeft vanmiddag uitspraak gedaan inzake de stranding van het motorschip „JOS MARIA", in de nabijheid van Wester Markelsdorf op 21 September van het vorige jaar. De Raad is van oordeel, dat de stranding is toe te schrijven aan schuld van den stuurman, die slordig heeft genavigeerd. Een straf van schorsing acht de Raad geboden. Den betrokken stuurman werd derhalve de bevoegdheid, om als kapitein of stuurman te varen op een schip, als bedoeld bij art. 2 der schepenwet. ontnomen voor den tijd van twee maanden.
1940-00-00: Tijdens de oorlog in bezet gebied gevaren. 20.09.1943 opgelegd in Zweden. Door de Duitsers gevorderd. In 08.1945 teruggevonden in Kiel.
1947-11-11: NvhN 11-11-1947: Delfzijl. De motorcoaster „VERBA" is door de Groninger kapiteins C. van Wattum en E. Schuur aangekocht en omgedoopt in „TASMAN". Het schip is 220 ton en is van een Brons motor voorzien en vertrok gisteren van Delfzijl naar Bornholm met een lading cokes.
1958-10-18: Final Fate:
Verbouwd tot schelpenzuiger. 21.10.1958 EBENEZER II (E. Siebels Jacobs), maart 1961 WILHELM POPPE (W. Poppe, Varelerhafen), 1972 van Wilhelm en Heino Poppe.

NvhN 18-10-1958: AVONTUUR wordt schelpenzuiger. Het kustvaartuig Avontuur is door de eigenares, de firma Nolden en Bulder te Delfzijl, onderhands verkocht aan de firma E. Siebels Jacobs te Neuharlingersiel (Duitsland). Het schip zal bij de firma Nolden en Bulder worden omgebouwd tot schelpenzuiger en worden ingezet rondom de Duitse waddeneilanden. De firma Jacobs zal het schip onder de nieuwe naam Ebenezer II in de vaart brengen.
1986-00-00: Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is. Was echter in 1975 al uit Germanischer Lloyd's Register afgevoerd.

Afbeeldingen


Omschrijving: JOS MARIA na de stranding van 2 december 1935 op het strand bij Petten.
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: JOS MARIA, IJmuiden, 2.1.1936
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: VERBA at Uppsala.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: VERBA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TASMAN with Paul and Wies Galenkamp at the railing.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Vos - v/d Wal, F (Froukje)

Omschrijving: ROCKET
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ROCKET
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: ROCKET
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Rayner, Tom

Omschrijving: AVONTUUR
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: AVONTUUR
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: AVONTUUR
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl