Inloggen
AMBULANT - ID 327


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1907
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 6888 GRON 1907
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1907-08-26
Technical Data

Gross Tonnage: 110.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 90.00 Net tonnage
Deadweight: 195.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.56 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.37 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.15 Meters Depth, moulded
Draught: 1.87 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1907-08-26 AMBULANT
Manager: Jan Knigge, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Knigge, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands

Ship Events Data

1907-08-26: Dagregister deel 17 nummer 681, den zesentwintigsten Augustus 1900zeven. De ondergeteekende Jan Knigge, schipper gedomicilieerd te Hoogezand, verklaart de eenige eigenaar van het ijzeren klipperaakschip genaamd “AMBULANT”, hebbende een dek en een mast, groot ongeveer honderd twintig tonnen gebouwd aan de werf van den heer van der Werff te Hoogezand, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door mij als schipper. Geteekend 26 Augustus 1907 J. Knigge. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6888 en opnieuw gebrand 2034 B)
1907-08-31: Eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1239N. Lengte: 25 m 00 cm, breedte: 4 m 98 cm, waterverplaatsing: 122,915 ton. Eigenaar: Jan Knigge, domicilie: Hoogezand.
1918-01-26: Final Fate:
Registratie in het Kadaster vindt plaats dat het schip wordt toebedeeld aan Antonie Karel, als voogd over de minderjarigen Gerrit en Jan Knigge, Jeltje Bieze, gehuwd met voornoemde Antonie Karel en weduwe van de overleden Jan Knigge en moeder van de minderjarigen en Hendrik Bolhuis, schipper, als toeziend voogd over de minderjarigen. Namens hen verkoopt Antonie Karel de "AMBULANT" op 18-11-1918 aan Jan Vos, scheepsbouwer te Groningen voor de prijs van Hfl. 7.000,--. Op 18-03-1919 verkoopt Jan Vos het schip voor Hfl. 16.600,-- aan Bastiaan Geus van den Heuvel, wonende te Amsterdam en Cornelis Zwaan, aannemers wonende te Hoorn, handelende als vennoten der vennootschap onder de firma's Gebr. D en C. Zwaan en Gebr. B. en K. de Geus van den Heuvel, gevestigd te Hoorn. Waarschijnlijk kwam het schip toen in de binnenvaart.

In een openbare verkoping op 29-12-1922 wordt het schip gekocht door Jasper Israel van der Linde, schipper, wonende te Makkum voor Hfl. 7.125,--. Op 09-04-1942 als AMBULANT, zijnde een motorschip, groot 155.220 m3 verplaatsing volgens meetbrief d.d. 09-05-1928 no. D3962N, liggende te Groningen, door Joh. Verheek, asp. scheepmeter te Groningen van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2034 B GRON 1942 op het achterschip aan S.B. zijde in de zijkant van de roef, 2.95 m. uit de hekplaat, 1.70 m. uit de lengteas en 0.33 m. boven het dek. (Opm.: De oude merken 6888 GRON 1907 zijn verwijderd.) Het schip is dan eigendom van IJnte van der Linde, schipper te Delfzijl en wordt omschreven als motorschip met 1 dek, 1 mast, 1 vooronder, 1 roef en motorkamer met een 50 PK Bronsmotor nr. 3772. (Deze motor werd in 1923 gebouwd met het nummer 2223 voor Scheepvaartbureau Zwolsman te Leeuwarden en werd in 07-1927 door Brons teruggenomen en verkocht aan Y. van der Linde te Makkum. Het werd in 1951 omgebouwd tot 70 Pk injectiemotor en kreeg nieuw nummer 3772.) Op 05-03-1952 hernoemd in "EILYN". Op 08-03-68 van Hendrik Jongman, schipper, gedom. te Zwolle i.a.g.v.g. geh./m. Hendrika Johanna Rave en op 03-04-1973 eigendom van Ezra Hulzebos, schipper, gedom. te Groningen i.a.g.v.g. geh./m. Sijkiena Smit. De teboekstelling wordt op 24-10-1973 doorgehaald.