Inloggen
JOHANNA ELISABETH - ID 3267


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1904-05-21 / 1913-02-07 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6243 GRON 1904
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebr. Barkmeijer, Noordhorn, Netherlands
Launch Date: 1904-02-24
Delivery Date: 1904-06-14
Technical Data

Gross Tonnage: 141.05 Gross tonnage
Net Tonnage: 118.47 Net tonnage
Deadweight: 163.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.29 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.55 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.53 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.85 Meters Depth, moulded
Draught: 2.47 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1919
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1919: NE 2 cil Beardmore engine ingebouwd.

Datum 00-00-1927
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1927 nieuwe motor: 2tew 2 cil 80 rpk Thornycroft.

Ship History Data

Date/Name Ship 1904-05-21 JOHANNA ELIZABETH
Manager: Reinder Groenewold Jr., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Reinder Groenewold Jr., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PFTS

Date/Name Ship 1913-02-07 EMANUEL
Manager: Kapitän Gerd Ernst de Buhr, Westrhauderfehn, Germany
Eigenaar: Kapitän Gerd Ernst de Buhr, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KQDL

Date/Name Ship 191?-00-00 EMANUEL
Manager: Kapt. Ernst O. de Buhr, Westrhauderfehn, Germany
Eigenaar: Kapt. Ernst O. de Buhr, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KQDL

Date/Name Ship 1915-04-01 EMANUEL
Manager:
Eigenaar: The Admiralty, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: JKPV
Additional info: O.no. 136836

Date/Name Ship 1922-00-00 EMANUEL
Manager: C. Grey, Great Britain
Eigenaar: C. Grey, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Great Britain
Callsign: JKPV

Date/Name Ship 1921-00-00 EMANUEL
Manager: H.W. Richards & Sons, London, Great Britain
Eigenaar: H.W. Richards & Sons, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: JKPV
Additional info: misschien al in 1919 gekocht.

Date/Name Ship 1922-00-00 EMANUEL
Manager: Norfolk Shipping Co. Ltd., King's Lynn, Great Britain
Eigenaar: Norfolk Shipping Co. Ltd., King's Lynn, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: King's Lynn / Great Britain
Callsign: JKPV

Date/Name Ship 1927-00-00 EMANUEL
Manager: Charles E. Mann, King's Lynn, Great Britain
Eigenaar: Charles E. Mann, King's Lynn, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: King's Lynn / Great Britain
Callsign: JKPV

Date/Name Ship 1929-00-00 EMANUEL
Manager: Alfred Giles, King's Lynn, Great Britain
Eigenaar: Alfred Giles, King's Lynn, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: King's Lynn / Great Britain
Callsign: JKPV

Date/Name Ship 1930-00-00 EMANUEL
Manager: Houston H. Llewellyn, London, Great Britain
Eigenaar: Houston H. Llewellyn, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: JKPV

Date/Name Ship 1931-00-00 EMANUEL
Manager: F. Rasmussen, Graasten, Denmark
Eigenaar: F. Rasmussen, Graasten, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Graasten / Denmark

Date/Name Ship 1933-08-00 EMANUEL
Manager: Arieh Grevnov, Haifa, Palestine
Eigenaar: Arieh Grevnov, Haifa, Palestine
Shareholder: Mr. Bloomfield
Homeport / Flag: Haifa / Palestine

Ship Events Data

1904-02-24: DS 27.02.1904: Delfzijl, 25 februari. Gisteren (24 februari / LH) werd te Zuidhorn met goed gevolg te water gelaten de 2 mast gaffelschoener “JOHANNA ELISABETH”, groot ongeveer 200 reg. ton, voor kapitein R. Groenewold Jr.
1904-05-21: Dagregister deel 16 nummer 360, den een en twintigsten Mei 1900 en vier. Ik ondergeteekende, Reinder Groenewold Jr., wonende aan scheepsboord, te huis behoorende te Delfzijl, verklaart bij dezen te zijn de eenige eigenaar van het schoonerschip genaamd “JOHANNA ELISABETH”, gebouwd te Noordhorn, hebbende een dek en twee masten, gemeten op bruto driehonderd negen en negentig en drie en zestig honderdste kubieke meter of een honderd een en veertig en vijf honderdste tonnen van 2,83 kubieke meter en netto driehonderd vijfen dertig en vijf en zestig honderdste kubieke of een honderd achttienen zeven en veertig honderdste tonnen van 2,83 kubieke meter, thuis behoorende te Delfzijl, thans liggende te Delfzijl en als schipper gevoerd wordende door mij zelven. R. Groenewold Jr. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6243 en "Blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven 7 Februari 1913, deel 34 no. 7873 is nevenvermeld schip verkocht in het buitenland aan een buitenlander en wordt hetzelve dien ten gevolge hier uitgeboekt. Groningen, 7 Februari 1913")
1904-06-00: DS 16.06.1904:
Heden van Delfzijl naar Emden vertrokken de nieuwe schoener “JOHANNA ELISABETH” (kapitein Groenewold).
1905-01-00: NRC 11.01.1905: Rotterdam,10 januari.
De Nederlandse gaffelschoener “JOHANNA ELISABETH”, kapt. Groenewold, is te Bremen en de “Dolfijn”, kapt. Speelman, te Hamburg opgelegd.
1907-12-19: PGC 19.12.1907: Delfzijl, 19 december.
De Nederlandse gaffelschoener “JOHANNA ELISABETH”, kapt. Groenewold, van Skien (Noorwegen) met palen naar Harlingen bestemd, is hedenmorgen in het dok gehaald. De lading wordt hier gelost en met lichterschepen naar Harlingen gebracht.
1912-11-00: RN 251112
Delfzijl, 22 november. Het alhier thuis behorende schoenerschip JOHANNA ELISABETH, groot 326 m3 netto, schipper en eigenaar de heer R. Groenewold, is voor geheime prijs verkocht naar Zweden. (opm.: verkocht naar Duitsland)
1914-08-00: 08-1914: Bij het uitbreken van de vijandelijkheden lag het schip te Amble (Northumberland) alwaar het door de autoriteiten in beslag werd genomen. Het schip werd prijs verklaard en op 1 april 1915 met havennummer 138 en off.no. 136836 onder Britse vlag gebracht en bij de Firma Fisher, Alimonda & Co., Ltd. te London in beheer gegeven Zij vond emplooi in de Hometrade.
1915-00-00: In 1915 : “Emanuel” (JKPV), British Governement, London. In 1917 under command of capt. J.H. Roberts, in 1919 under command of capt. R. Langmaid, in 1920 under command of capt. A.E. Perchard.
1930-08-24: 24-08-1930: Onderweg van Antwerpen naar Archangel met 5000 gallons alcohol liep de EMANUEL op 24 augustus Namsos (64º28’N 11º30’E) binnen met motorschade. Omdat Noorwegen in die tijd vrijwel ‘drooggelegd’ was werd het schip van smokkel verdacht en aangehouden. Rond 3 december werd het vrijgegeven, maar daarop onmiddellijk door de hypotheekbank aan de ketting gelegd. Ongetwijfeld is deze actie gevolgd door een veiling. Op 3 februari 1931 werd de EMANUEL uitgeschreven uit de Britse boeken: het was naar Denemarken verkocht. Koper werd Frederick Rasmussen uit Graasten, die het schip waarschijnlijk op speculatie had gekocht en het voorlopig in Denemarken oplegde. Tot verkoop volgde in augustus-september 1933 aan kapitein Arieh Grevnov and partner Mr. Bloomfield, Londen.
1931-00-00: 1931: Bent Mikkelsen heeft ook de Deense registers nog eens nagekeken; de EMANUEL heeft niet onder Deense vlag gevaren en moet zijn opgelegd tot verkoop aan Grevnov en partner.
1933-04-00: Kapitein Grevnov hees na aankoop van de EMANUEL een in elkaar geknutselde Palestijnse vlag, dat daarmee het vijfde koopvaardijschip onder de vlag van Palestina zou worden, dat in 1933 een Engels Protectoraat was. In 1920 had Groot Brittannië van de Volkenbond het mandaat over Palestina gekregen, dat tot het uitroepen van de Staat Israel in 1948 zou voortduren. Vermoedelijk analoog aan de Nederlandse wetgeving zal het Gezag het recht hebben gehad om een (voorlopige) zeebrief (het ‘paspoort van een schip’) uit te reiken, geldig voor een reis naar Palestina, waar een definitieve zeebrief zou kunnen worden afgegeven. Toen de EMANUEL in augustus-september 1933 in Denemarken was aangekocht was het dus logisch dat kapt. Grevnov zich tot de Britse consul zou wenden om de benodigde papieren te verkrijgen om naar Palestina te kunnen varen.

In samenwerking tussen Captain Avraham Ariel en Marhisdata, en dankzij een in Delfzijl afgelegde scheepsverklaring, zijn de volgende zeetijdingen gereconstrueerd:
1933 - 1934 In augustus-september 1933 werd de EMANUEL in Aalborg aangekocht voor £1.000, waarna noodzOp 29 september van Aarhus vertrokken met een volle lading sojakoeken in zakken met bestemming Antwerpen.
Op 1 oktober had het schip in het Kieler Kanaal een lichte aanvaring met een Duits schip.
Op 3 oktober moest Delfzijl worden aangelopen, waar aan de kade het schip van brandstof werd voorzien.
Op 4 oktober vertrokken van Delfzijl. Boven Ameland werd een breakdown van de motor geconstateerd en ging de EMANUEL voor twee ankers liggen. Dat de dagtank droog stond werd pas later vastgesteld…. Het schip werd door de vuurtorenwachter van Ameland opgemerkt, die radiografisch de op proeftocht zijnde reddingboot Brandaris waarschuwde.
Op 5 oktober sleepte de Nederlandse kustvaarder HEBE, kapt. J. Westers, met een lading oud papier onderweg van Londen naar Denemarken, de EMANUEL naar Delfzijl, maar niet dan nadat beide verward geraakte ankers en kettingen waren geslipt. De sleep werd tot in de monding van de Eems door de reddingboot begeleid. Na binnenkomst in Delfzijl moest de HEBE de deklading herstuwen.
Door de kapitein-eigenaar van de HEBE werd bergingsloon geclaimd. Nadat kapt. Grevnov van De Bary & Co, een joods bankiershuis in Amsterdam, financiële hulp had ontvangen kon de claim worden voldaan. Nieuwe ankers en kettingen konden worden aangeschaft en de zeeschade aan mast en tuig werd hersteld.
Op 11 november vervolgde de EMANUEL haar reis naar Antwerpen.
Van circa 13 tot 22 november loste het schip haar lading in Antwerpen, en nam het een lading van 100 ton bakstenen in welke was bestemd voor Londen.
23 november: vermoedelijke aankomst in Erith, bij Londen
5 december vertrokken van Londen met onbekende lading voor Southampton.
6 december aankomst in Southampton.
13 januari. Met een nieuw bemanningslid vertrokken naar Poole, waar dezelfde dag aangekomen.
30 januari vertrokken van Poole met een lading porseleinaarde bestemd voor Piraeus, Griekenland.
3 februari 1934. De EMANUEL onder kapt. Arieh Grevnov moet in de Golf van Biscaye, niet ver van Kaap Finisterre, zijn verongelukt. Deze conclusie is getrokken door kapt. Arie Ariel aan de hand van Britse weerrapporten van die dagen er enkele kleine reparaties en onderhoud werden verricht.
1933-10-03: Eemsbode dinsdag 3 oktober 1933. Een vreemde vlag. Gisteren arriveerde te Delfzijl als bijlegger de motorschoener “ EMANUEL “, beladen met soyaschroot op weg van Aarhus naar Antwerpen. Dit schip is door een onderneming te Jaffa (Paletina) aangekocht in Denemarken en wij hebben deze vlag zeker nog niet eerder zien vertonen in de haven van Delfzijl, hoewel we hier anders wel wat gewend zijn. De “ EMANUEL “ heeft schade aan de motor en aan de zeilen, welke schade te Delfzijl hersteld wordt.
NNO 03-10-1933: Delfzijl, 2 oktober. Heden kwam hier binnen met motorschade en schade aan het tuig, het te Jaffa (Palestina) thuis behorende motorschip EMANUEL Het is beladen met sojaschroot op weg van Aarhus naar Antwerpen. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat de gehele bemanning uit Israëlieten bestaat.
1933-10-04: NNO 05-10-1933: Delfzijl, 4 oktober. Het motorschip EMANUEL, dat hier op weg van Aarhus met bestemming Antwerpen met schade aan motor en tuig binnenliep, is hier hersteld en heeft de reis voortgezet.
1933-10-06: De Eemsbode 06.10.1933: De motorschoener 'Emanuel', thuisbehorende in Jaffa (Palestina), welke wegens slecht weer en gebrek aan motorolie als bijlegger te Delfzijl arriveerde, op weg met een lading soyaschroot aan Aarhus naar Antwerpen, vervolgde eergisteren zijn reis. Bij goed weer kwam het schip de Eems uit, doch kreeg later een harde tegenwind en ging ter hoogte van Schiermonnikoog voor anker. De kapitein verzocht om sleepbootassistentie, daar de olievoorraad was uitgeput, welk bericht het motorschip 'Anna', kapitein Bonninga, de Eems binnenlopende, doorgaf aan de loodsboot buitengaats. De bij Borkum gestationeerd Duitse bergingsboot en de sleepboot 'Holland' van de rederij Doeksen, vertrokken direct ter assistentie, doch kwamen te laat, daar het te Groningen thuisbehorende motorschip 'Hebe', kapitein Westers, het schip inmiddels vastmaakte en naar de Eems onderweg was. De sleep arriveerde afgelopen nacht in de haven van Delfzijl. De 'Emanuel' heeft beide ankers met ketting verloren. De 'Hebe' was met oud papier beladen op weg van Londen naar Stettin en heeft hiermede een mooi stukje sleepwerk uitgevoerd, daar de verbinding van beide schepen bij slecht weer en hoge zee tot stand kwam.
De Eemsbode 10.10.1933: Zoals wij u in ons vorig nummer (d.d. 06.10.1933) meldden, heeft de Palestijnsche motorschoener 'Emanuel', thuisbehorende te Jaffa, welke wegens slecht weer en gebrek aan motorolie als bijlegger te Delfzijl arriveerde, de vorige week, nadat woensdag j.l. de haven van Delfzijl weer werd verlaten, een weinig voorspoedige reis gehad. Ter hoogte van Schiermonnikoog ging men door de harde wind ten anker, waarna de kapitein om assistentie vroeg. Het te Groningen thuisbehorende motorschip 'Hebe', kapitein Westers, verleende het eerst hulp en sleepte de 'Emanuel' naar Delfzijl, ongetwijfeld een mooi stukje sleepwerk, daar de verbinding bij hoge zee tot stand kwam. Thans echter vraagt kapitein Westers voor het slepen van de 'Emanuel', die de noodvlag in top had en niet verzekerd is, een bedrag van circa. ƒ. 10.000,--, hetgeen men weigert te voldoen. Kapitein Westers heeft thans zaterdag j.l. op de Palestijnsche motorschoener beslag gelegd. De lading van de 'Emanuel', bestaande uit soyaschroot, was verzekerd.
AH 06-10-1933: Schip in nood. Bij Schiermonnikoog heeft de motorschoener EMANUEL uit Groningen gisteren omstreeks half zes om sleepboothulp gevraagd. De sleepboot HOLLAND van Doeksen en Dros op Terschelling is ter assistentie uitgevaren. De EMANUEL heeft waarschijnlijk machineschade.
AH 07-10-1933: Schoener in veiligheid. Donderdagmiddag kreeg de motorreddingboot INSULINDE van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Mij. gedurende een oefentocht rondom het eiland Ameland draadloos bericht, dat ongeveer zeven mijl NW van Schiermonnikoog een schoener ronddreef, vermoedelijk met machineschade. De INSULINDE is naar de schoener, EMANUEL genaamd (zie ons vorig ochtendblad), toe gevaren. De schoener behoorde thuis in Palestina en was met een lading kunstmest op weg naar Frankrijk.
Een Nederlands motorschip genaamd HEBE, heeft tenslotte de EMANUEL, nadat beide ankers verloren waren gegaan, op sleeptouw genomen De sleepboot HOLLAND van de firma Doeksen uit Terschelling en een Duitse sleepboot behoefden geen dienst te doen. De INSULINDE is in de nabijheid gebleven, totdat het schip veilig bij Borkum gearriveerd.
NNO 07-10-1933: De EMANUEL binnengesleept. Het motorschip EMANUEL, dat ten noorden van Schiermonnikoog ankerde en om sleepboothulp vroeg, is gisteren te Delfzijl met motorschade en verlies van beide ankers en kettingen binnengesleept door het te Groningen thuis behorende motorschip HEBE, kapt. Westers. De HEBE is beladen met oud papier, op weg van Londen naar Stettin en heeft gedurende zijn reis een gedeelte van de deklading verloren.
1933-10-14: Friesch Dagblad – 14-10-1933: Aangaande het Palestijnse motorschip EMANUEL kunnen wij nog het navolgende melden: Deze stalen schoener was op weg van Aarhus met een lading soja schroot en bestemd voor Antwerpen. Ongeveer 30 mijl oostelijk van het lichtschip Terschellingerbank kreeg het een motordefect en werd door het Nederlandse motorschip HEBE naar Delfzijl opgesleept. Na reparatie heeft het zijn reis vervolgd. De bemanning bestaat uit louter Joden. Het schip behoort thuis te Jaffa (Palestina). De EMANUEL is niet nieuw meer, reeds bijna 30 jaar oud. Zij behoort aan een Joodse rederij.
1933-11-04: NNO 04-11-1933 De motorschoener EMANUEL, die te Delfzijl werd binnengesleept met verlies van beide ankers en kettingen, door het motorschip HEBE en die later aan de ketting werd gelegd inzake de vordering van sleeploon, is gisteren weer vrijgegeven.
1933-11-07: De Eemsbode 07.11.1933 De Palestijnse motorschoener 'EMANUEL', welke enige weken geleden te Delfzijl werd binnengesleept door het motorschip 'HEBE', kapitein Westers en waaarop indertijd beslag is gelegd, is thans weer vrij. Kapitein Westers heeft ongeveer een zesde deel van zijn eerste vordering (plm. Fl. 10.000,--) ontvangen.
1933-11-10: Eemsbode 10 november 1933. De “ EMANUEL “ vervolgt de reis. De Palestijnsche motorschoener “ EMANUEL “ welk schip zoals bekend te Delfzijl werd binnengesleept beladen met soyaschroot op weg van Aarhus naar Antwerpen, vervolgde de gisterenmiddag de reis.
1933-11-14: AH 14-11-1933: Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen: 12 nov. EMANUEL van Aarhus.
AH 22-11-1933: Vlissingen gepasseerd van Antwerpen: 21 nov. EMANUEL naar Londen.
NNO 24-11-1933: Aankomst EMANUEL op 22 nov. te Londen, komende van Antwerpen.
1934-02-00: Final Fate:
De EMANUEL vertrok op 30 januari 1934 van Poole met bestemming naar Piraeus, en sinds dit vertrek is nimmer meer iets van schip of opvarenden vernomen. Zij is mogelijk in de Golf van Biscaye gezonken.

Afbeeldingen


Omschrijving: Bent Mikkelsen heeft de vertaling uit het Deens gegeven: Head line: Palestines flag waves in Port of Aarhus. In April the first jewish shipping company was founded in Palestine. The company has – as mentioned somewhere else in this newspaper – purchased a motor schooner in Aabenraa. The schooner is these days about to take its first cargo and then starts its first voyage as a freighter. On the photo the schooner, which is named Emanuel, is shown on the left pictured at the Eastern breakwater in Aarhus. On top right is the ship’s captain, Arieh Grevnov and below the captain and the flag of Palestine.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

NNO 230113
Advertentie. Te koop: De goed onderhouden, snel zeilende stalen gaffelschoener JOHANNA ELISABETH, geclassificeerd 1912 + 3/3 1.1 G Veritas, groot 325 kub. m., oud 8 jaar, met extra goede inventaris.
Tevens te koop gevraagd een ijzeren tjalk, groot 130-160 ton over zee, liefst met bezaan, ook in ruil tegen bovenstaande gaffelschoener, bij en door R. Groenewolt. Kapt. te Delfzijl.

NRC 110213
West-Rhauderfehn, 9 februari. De vroeger te Delfzijl thuis behorende schoener JOHANNA ELIZABETH, groot bruto 141 en netto 115 register ton, is naar hier verkocht en wordt herdoopt in EMANUEL.